Fredag

Besök.
Idag har vi förmånen att få passa nya barnbarnet Elsa. Mysigt när man har dem sådär lagom länge. Myser och pysslar, ger lite mat och sedan en 'nattning'. Eventuellt hinner barnets mor eller far med att hämta efter att den lilla sovit färdigt sin lunch eller om det nu är förmiddagslur. Lite flytande det där.

Asylsökande
Läser i tidningen om asylsökande och då främst är det nu omåttligt populärt att skriva om dem som flytt hit och som inte får asyl.
De hanteras på lite olika vis.
1. Är de kriminellt obelastade så kastas de ut ur aktuellt flyktingboende (migrationsverkets) och så är det upp till kommunen att se till att de får tak över huvudet – tills utvisningen verkställs (verkställighet). När och hur detta ska ske är  rätt så oklar och ofta dröjer det eller så kommer polisen lite sådär huxflux och transporterar iväg den fd flyktingen (?) för vidare transport till sitt hemland (som ofta är samma land som personen flytt ifrån). Under tiden är de sk papperslösa.
De som vet att de får fly för sitt liv inom sitt hemland väljer ofta att fly inom sverige och därmed fortsätta att leva som papperslösa och, sägs det, utnyttjas å det värsta som billig arbetskraft.
2. Är den asylsökande på något vis kriminellt belastas så är det inte alls säker att det blir så värst annorlunda mot punkt 1…
3. Är den asylsökande grovt kriminiell så placeras denne i fängsligt förvar i väntan på utvisning. Vart är oklart, i det läget, eftersom ett grovt brott kan leda till dödsdom i hemlandet och Vi Svenskar är inga sådana odjur så att vi sänder folk till en säker död (… eller?)
4. Visar det sig att den asylsökande har en terroriststämpel så händer ungerfär samma sak som vid punkt 3. Men av någon märklig anledning kan lika gärna punkt 1 inträffa. Hur? Är mycket oklart.
Detta går inte att få svar på eftersom det är SÄPO som sitter på svaren och de svarar aldrig.
Kanske har de gjort upp med terroristen att denne ska agera mullvad…? Ingen lär få veta sådant.

För att få lite mer ordning i det hela så tycker jag att när ansvarig myndighet (migrationsverket) tar beslut om att avslå en flyktings asylsökande så ska det också klart framgå när utvisning ska ske, till vilket land och var samt vem som ska ha ansvar för eventuell mellanperiod.

Det stora problemet är ju när motagarlandet har dödsstraff på det brott den asylsökande flyktingen, flyr ifrån. Då skickar vi inte dit dem. Och inget annat land vill heller ta emot dem. Så det är lönlöst för flyktingen att söka asyl i något annat land (om jag förstått det hela rätt).
Så, i vårt land kan det vara så att det brott bersonen begått i sitt hemland inte alls är speciellt kriminellt i vårt land (personen skulle t.ex. aldrig bli dömd för brottet) men tillräckligt kriminellt för att inte få uppehållstillstånd. Det beslutas alltså att personen ska utvisas men det kan inte verkställas.
Och så får det liksom bli så – inget mer..? Är detta sant? Ja, jag vet faktiskt inte.

Om en person som ska bli utvisad till det land den flyr ifrån och därmed riskerar att dödas, av vilken anledning är inte just det själ till att bevilja personen uppehållstillstånd?

Om nu migrationsverket är säkra i sitt beslut så ska väl utvisningen verkställas eller?

En politiker har föreslagit fotboja på dem som får avslag på sin asylansökan och då ha den i väntan på verkställighet – som ingen vet när den kan ske…?
I det läget – vad har då denne papperslöse att förlora genom att helt enkelt få hjälp med att få fotbojan borttagen?
Det måste till rätt så starka sk insitament för att det ska vara 'lönsamt' för den fotbojade att behålla bojan.
Är inte 'risken' stor för att situationen då egentligen är väldigt nära tillståndet: uppehållstillstånd. I vart fall tillfälligt?

Lördag

(not 160222: Publicerad)

Skanning
Ett till fotoalbum från Mor och Fars samling inskannat.

Annons
Lagt ut en VHS-film som annons: VHS – FAMILY BUSINE$$ – 1989

Politik
Ett inlägg på fb: Sitter och funderar på orättvisor:

Sitter och funderar på orättvisor;
A: Mer rättvisa löner! > Förslag: Högst betald ska tjäna max 10ggr mer än lägst betald.

B: Slopa skatt för pensionärer helt (de har ju redan betalt skatt…). Finansiering: Återkalla 2 eller 3 jobbskatteavdrag.

C: GÖR OM! Nuvarande pensionssystem.
1. Skippa fondkarusellerna.
2. Snickra ihop ett hållbart pensionssystem.
3. I väntan på det – använd AP-fonderna.

D: Stoppa storsvulstiga avgångsvederlag främst för de som gjort fel eller frivilligt slutar, för att rädda sitt skinn eller anseende.
Inför en typ av omställningsbidrag med återbetalningsskyldighet.

E: Flyktingmottagandet måste bli mänskligare.

F: Stoppa möjligheten för profitörer att tjäna pengar på flyktingboende samt att de inte ska kunna teckna avtal med Migrationsverket utan godkännande av aktuell kommun.

G: Miljö: Alla kan göra något för miljön. Bättre att göra något litet än inget alls. Många bäckar små…
Resonemanget att: det är väl ingen idé att lilla jag… – är blaha, blaha och en extremt dålig undanflykt.

H: Hälso- och sjukvård: Vilka bestämmare är det som inte fattar att det behövs mer händer i vården?
Att minska vårdplatser och ändå ta in lika många vårdsökande (överbeläggning) blir ju inte bättre – hur dum får man va'?
Det känns som om det vettigaste vore att skippa HELA administrationen (tjänstemännen) och i stället låta arbetsgrupper inom vårdenheterna ta beslut och ansvara för genomförande. Behövs administrativ hjälp så kan dessa anställas, av arbetsgrupperna. Typ – vänd på steken. Kommer politiker med förslag (beslut är inte tillåtna) så har arbetsgrupperna veto-rätt.

I: Också Hälso- och Sjukvård: Som det nu är så har gapet mellan primärvård (vårdcentraler) och akutsjukvård ökat ytterligare.
Det läggs orimliga kompetenskrav på vårdcentralerna. Distriktsläkare har inte kompetens inom alla specialiteter och skickar de remisser till akutsjukvårdens specialistmottagningar så är ofta patienten inte tillräckligt sjuk… men vårdcentralen har inte varken resurser eller kompetens att hjälpa patienten… så?
Kanske dags att damma av våra fina stadssjukhus. Det är väl den mellankompetensen (resurs) som saknas – eller?

Hälsoläget:
Natten: OK.
Morgon: OK. Lite tung i huvudet – kanske…
Förmiddag: OK. Prommenad.
Dagen: OK.
Kvällen: Lite smått bekymrad över att benen vill svullna. Stödstrumpor hjälper inte fullt ut…
[0208080020] 84,5(+2,0) :down: – helt förväntat…

Fredag

Politik
Reagerade på en debattartikel i dagens ttela. den handlade om hur bra det går för Sverige och om att det ska bli bättre för pensionärer. Detta dagen efter att jag fått besked om minskad stadigvarande sjukersättning (tidigare sjukpension).

Debattartikeln:

Sveriges kraftiga tillväxt ger färre rubriker än flyktingarna

Under 2015 handlade mycket i den offentliga debatten om ett litet antal frågor, som på intet sätt ger en heltäckande bild av utvecklingen i Sverige.

Sverige och Europa står inför stora utmaningar. Under kort tid har vi välkomnat ett stort antal asylsökande, vilket innebär påfrestningar på en välfärd som redan tagit stryk av åtta år av skattesänkningar.
För att kunna upprätthålla ett värdigt mottagande har regeringen vidtagit åtgärder och kommer att fortsätta att satsa. Vi måste ta ansvar för dem som kommit hit och se till att de snabbt kommer in i utbildning, jobb och samhällsgemenskap.
Flyktingkrisen fick många löpsedlar och stora rubriker.
Att den svenska ekonomin är stark och växer fick mycket få.
Sveriges BNP ökade med 3,9 procent jämfört med samma kvartal förra året. Enligt Eurostat är det tredje bäst i hela EU och en historiskt hög nivå. När den förra regeringen blev bortvald låg Sverige på åttonde plats.
Eurostat, Internationella valutafonden och Konjunkturinstitutet redogör också för en starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Hushållens disponibla inkomster, det vill säga de pengar hushållen har att köpa för eller spara, har ökat med hela 3,5 procent jämfört med 2014.

81 000 NYA jobb har skapats sedan regeringsskiftet. Arbetslösheten har sjunkit med 0,8 procentenheter.
Under året som kommer gör regeringen historiskt stora investeringar på över 50 miljarder kronor. Pengar som går till att bygga fler bostäder, skapa fler jobb, upprusta infrastrukturen och stärka säkerheten.
Visste du till exempel att regeringen har anslagit lika mycket pengar till nya bostäder under 2016 som alliansen gjorde under två hela mandatperioder? Fem miljarder kronor i budgeten går till att stödja byggandet av nya bostäder. Det är äkta socialdemokratisk politik.
Under Björklunds tid som skolminister har resultaten i den svenska skolan försämrats katastrofalt. Regeringen vill göra läraryrket attraktivt igen och har sett till att nära 60 000 lärare får 3 000 kronor mer i månaden i lön och ger två miljarder kronor mer i statsbidrag till skolorna.
Steg för steg bygger vi nu upp ett Sverige där ingen lämnas utanför, ett Sverige som vi alla kan känna igen oss i. Äldreomsorgen får i den senaste budgeten två miljarder extra, medan sjukvården tillförs en miljard kronor.
För första gången på många år höjs nu också pensionerna, samtidigt som vi påbörjar avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten.

Jörgen Hellman
Maria Andersson Willner
Peter Johnsson
Paula Holmqvist

Riksdagsledamöter (s) Norra Älvsborg


Skickade ett meddelande till dem alla:
"Hej,

Jörgen Hellman
Maria Andersson Willner
Paula Holmqvist
Peter Johnsson

Läste Er debattartikel i ttela 15/1-16; Sveriges kraftiga tillväxt ger färre rubriker än flyktingarna

Innehållet låter ju väldigt bra, för de flesta.
BNP ökar, starkare ekonomisk tillväxt, de disponibla inkomsterna har ökat med hela 3,5%.

Tydligen tillhör inte sk sjukpensionärer (stadigvarande sjukersättning) den grupp som omfattas av 'positiv utveckling'.

Fick häromdagen ett besked från Försäkringskassan. Ersättningen sänks, igen… Och det är inte första gången inom de närmsta åren (Den har höjts men det äts upp av kostnadsutvecklingen).

Jag har försökt sätta mig in i detta med prisbasbelopp och hur det räknas fram – men jag når inte ända fram.

Jag får inte ihop det. Om nu prisbasbeloppet som bla baseras på inflation och 'värdet' av varor, produkter & tjänster minskas så borde ju det innebära att det generellt sett har blivit billigare – att leva i Sverige.

Vad är det jag som sjukpensionär inte behöver betala mer för?

Jag är för ung för att åka gratis på tåg och Västtrafik höjer sina avgifter.

Transportkostnader generellt har ökat, endast drivmedelspriset har faktiskt gått ned… (mindre lyckat för miljön).

Maten & förbrukningsartiklar – har det blivit billigare?

Sjukvård? (Högkostnadsskyddet har höjts – 2012; från 900:- till 1100:-) För mig har transportkostnaderna ökat då jag numer fler gånger får åka till Uddevalla och då täcks inte det avståndet av sjukreseersättningen.

Läkemedel? Högkostnadsskyddet har höjts – 2012; från 1800:- till 2200:-.
Ofta finns inte aktuellt läkemedel inne så jag får återkomma en annan dag.
Nej, de skickar inte hem det. I så fall måste jag beställa via internet och det har jag gjort med mindre lyckad erfarenhet (fick iofs 400:- i presentcheckar (på ickemedicinska produkter…) som plåster på såret…).
Har flera gånger råkat ut för att apotek försöker lägga in ett preparat med högre kostnad – mycket märkligt beteende. En nota slutade på ca 600:-, alldeles för mycket uttrycket jag då. Det berodde på att de lagt in ett preparat som avvek från mitt recept (namnet). De fick plocka bort det och så tog jag mig till ett annat apotek och fick det preparat jag skulle ha. Slutnota: 350:-
Förflyttningar mellan apotek är inget kul varken för mig och min ekonomi samt miljön.
Det händer också oftare att jag får betala fullt pris för läkemedel jag behöver, även om jag har högkostnadsskydd. Det beror på att aktuellt läkemedelsföretag inte ansökt om att få vara med i högkostandsskyddet eller fått avslag.
Notera också att sjukvårdande hjälpmedel som t.ex. förbandsmateriel, stödstrumpor, knäskydd många icke receptbelagda salvor & krämer (liknande) och m.fl. produkter inte ingår i högkostandsskyddet.

Media; Tv & Tidningar, datatrafik & telefonabonnemang, alla höjer sina avgifter. Jag är helt ointresserad av mer 'fart'.

Försäkringspremier – har de minskat?
Notera att en sjukpensionär inte kan sjukförsäkra sig – endast emot skador vid olycksfall.
Dock, ett exempel på undantag; om jag ramlar och bryter benet så får jag sannolikt ingen ersättning (om jag nu hade en olycksfallsförsäkring) eftersom jag fn står på en kortisondos som försämrar skelettet > benskörhet. Jo så jävliga är de, försäkringsbolagen.

Produkter till personlig hygien – billigare?

Kläder & Skor – Billigare?

Banktjänster – billigare, bättre service? Glöm det.

Hyror (boende) – har den kostnaden minskat?

Slutklämmen på debattartikeln: "För första gången på många år höjs nu också pensionerna, samtidigt som vi påbörjar avskaffandet av den orättvisa pensionärsskatten."

Är sjukpensionärer inkluderade i gruppen 'pensionärer'?

Eller är vi sjukersättningsmottagare och får därmed behålla den högre skattesatsen, på fn ca 33%?

När hände det att jag och många med mig (vi lär vara minst 70000) hamnade i 'strykklass'?
'Bara' för att jag blivit så sjuk så att jag inte kan jobba.

Skulle Ni socialdemokrater kunna tänka er att fasa ut begreppet 'utanförskap'?

Ska inte 'alla vara med', i det sk trygghetssystemet?
Kan Ni ge mig exempel på sådant som blivit billigare för ett par;

Jag 60+ & sjukpensionär, hustrun 60+ & arbetslös (Hon fick faktiskt en höjning med 18:-, hurra, eller nåt.)
Vänligen"

Återstår att se om de svarar…

Bokbinderi
Så här ser min bokpress ut:
[Bild: NGN; Bokbinderi, Innehållsförteckningen]

Trodde jag skulle hinna med försätts idag men det bidde endast falsning (vikning) av två ark med innehållsförteckning.

Så här gick det till:
[Bild: NGN; Bokbinderi, Innehållsförteckningen]
Utrustning som kan komma till användning.
Kniv med brytbara blad och stållinjalen kom inte till användning, idag.

[Bild: NGN; Bokbinderi, Innehållsförteckningen]
Tar första arket och sätter ett par klämmor i ytterkanterna för att lättare få en rak vikning.

[Bild: NGN; Bokbinderi, Innehållsförteckningen]
Med fingrarna bearbetar jag ned en vikning.

[Bild: NGN; Bokbinderi, Innehållsförteckningen]
Avslutar falsningen (vikning) med ett falsben.

[Bild: NGN; Bokbinderi, Innehållsförteckningen]
Inspekterar vikningen. I mitt fall ska det vara 10mm på var sida om vikningen (falsen). Att det släppt lite och man ser lite märken gör inget, här i ändarna. De ska senare skäras bort.

[Bild: NGN; Bokbinderi, Innehållsförteckningen]
Andra arket klar. Här har jag lagt ihop dem och stötat.
Tar de vikta arken och stöter dem mot underlaget för att de dels ska komma nära varandra i vikningen och dels ligga jäms med i ovan- och nederkant samt framtill.

Planen för dagen var att även hinna med försätt (fram & bak) men nu blev det inte så.

De vikta arken (Innehållsförteckningen) är lagda i press.

Fågelmataren (not 160511: Infogad)
[Bild: FågelMataren: Koltrast]
(Klicka på bilden så öppnas den i ett nytt fönster i något större format)
Koltrast

Hälsoläget:
Natten: OK.
Morgon: Oförändrat.
Fotograferat ryggen. Ff oförändrat och det ser bra ut.
Promenad (3,2km) & Sjukgymanstik (fm): OK.
Dagen: Vilat. Promenad (3,2km) & Sjukgymanstik (em): OK.
Kvällen: OK men trött i ögonen…
[0308030040] 84,4(+1,4) :down: – en kebabtallrik i city å rester av en ostbricka… (igår)

Tisdag

(not 160113: Publicerad)

Besök
Bredband & IKEA-kök är diskuterat samt mycket annat kul :me:

Sjukersättning
Nu sänker de igen!* Va f-n! Nu blev inkomsten 89 kr netto lägre per månad.
Hur är det med er som kan jobba? Sänker de er nettoinkomst också?

Ersättningen följer prisbasbeloppet** < vad är det som styr detta? Om nu konsumtionen har ökat? Hur f-n kan då brisbasbeloppet bli lägre?

* Förra gången var 2014 (-100:- brutto). 2015 +100:- brutto. Och nu 2016 -200:- brutto. Höjningen 2013 +500:- brutto är snart reellt uppäten. I verkligheten har det redan skett, tack vare inflationen (KPIF: 0,86% 11 mån 2015).
** Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken räknas fram genom att bastalet 36396 multipliceras med det jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997. Det framräknade prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

Prisbasbeloppet ska 'spegla' inflationen och 'justeras' därefter – skitsnack.

Hur många varor / produkter har blivit billigare? Tjänster? Hyra? Kommunikation?
Någon?

Jag menar, om prisbasbeloppet har justerats nedåt så bör rimligtvis något ha blivit billigare, vad?

Hälsoläget:
Natten: OK.
Morgon: Oförändrat. Småhaltar.
Fotograferat ryggen. Ff oförändrat och det ser bra ut.
Promenad (3,2km) & Sjukgymanstik (fm): OK.
Dagen: Promenad (3,2km) & Sjukgymanstik (em): OK.
Kvällen: OK.
[0308060040] 83,7(+0,4) :down: – en buffé 'sätter' sig den också…

Fredag

Morgon: Sömn OK.

Hittade en ny 'acne'-j****l på övre delen av vänster lårs baksida.
[Bild: NGN, acne / 'plita']
Det märkliga är att jag inte känner dem. Det gör inte ont. Jag upptäcke denna när jag duschade och kände den då med handen.

Någon tycker säkert att det är fel men den där tänker jag klämma ur. Sätta på ett plåster med en ordentligt klick med alsogel.

Morgonens fotografering och baddning av plitorna på ryggen avklarade.

När jag tänkte klämma ur den där acnen så visade det sig att det hade mina boxershorts redan fixat.
[Bild: NGN, acne / 'plita']
Satte i vart fall på ett plåster med alsogel (och så rena kläder).

Politik
Ordföranden IF Metall Norra Älvsborg, Tonnie Andersson har lämnat en bra slutreplik till (M)-debattörernas replik;
ttela, fredag 30 oktober 2015, sid 2:

Jag ser ingen anledning att be om ursäkt

Replik

Slutreplik till Mikael Cederbratt (M) och Lotta Finstorp (M), TTELA den 28 oktober.

När våra medlemmar utsätts för orättvisor, kommer jag att försvara deras intressen­. (M) gjorde sig definitivt skyldigt till att skapa en stor orättvisa under sin regerings­tid när de lagstiftade om att sjuka människor kan ställas utan ersättning.

Nyligen konstaterade jag i ett inlägg att Moderaterna gör långtidssjuka till politiska bollträn. De flaggar nämligen för att stoppa regeringens budgetförslag om att skrota den bortre paren­tesen i sjukförsäkringen.

Moderaterna Cederbratt och Finstorp anser att jag far med osanning. Men jag vet hur verkligheten ser ut. Människor som är sjuka under lång tid blir inte ett dugg friskare för att man tar ersättningen ifrån dem och tvingar dem att gå till Arbetsförmedlingen för att söka jobb som de aldrig kan få. Det är sanningen.

Cederbratt och Finstorp har rätt i att det var Socialdemokraterna som i början av 2000-talet tillsatte en utredning om sjukförsäkringen. Målet var att minska sjukskrivningarna. Den idén stöttar jag naturligtvis till hundra procent. Det är Moderaternas väg till målet som jag är oerhört kritisk till.

Visserligen ledde den (M)-styrda politiken, med nedskärningar av ersättning till alla sjuka, till att sjukfrånvaron minskade. Men samtidigt ökade sjuknärvaron. Många människor som är sjuka går till jobbet för att de inte har råd att vara hemma. Det är en utveckling som kan få allvarliga konsekvenser.

Att dessutom sätta en gräns som säger att ingen sjukskrivning får vara längre än 914 dagar är fullständigt orimligt. Det finns människor som är sjuka efter 915 dagar och ännu längre och det vet Cederbratt, Finstorp och sannolikt alla andra moderater också. Ändå hotar de med att lyfta in den bortre parentesen som en spelbricka i förhandlingarna om statsbudgeten.

Jag har sett och ser medlemmar i vårt förbund som drabbas av svår sjukdom och blir borta länge från sina jobb. Parallellt med sjukdomen får de uppleva hur sjukersättningen successivt trappas ner till nivåer som ingen människa kan leva på. Det sista steget är att ersättningen helt tas bort och ersätts av beskedet att Nu får du inte vara sjuk längre. Du måste gå till Arbetsförmedlingen och söka jobb.

Den cyniska inställningen och nedlåtande behandlingen kommer jag aldrig att ställa upp på. Jag kommer på alla sätt att motarbeta sådana omänskliga idéer. Att Cederbratt och Finstorp upplever orden som hårda är ingenting mot vad drabbade sjuka människor upplever när de passe­rar den 914:e sjukdagen och måste ställa sig i kö på Arbetsförmedlingen.

 Tonnie Andersson

ordförande IF Metall Norra Älvsborg

 

 

Relaterade debattartiklar:
Den 'första': M gör långtidssjuka till politiska bollträn, ttela, 17 oktober 2015 sid 17.
(M)'s replik: Illa att IF Metalls ordförande far men osanning och felaktigheter, ttela, 28 oktober 2015 sid 2.

Anteckningar
Renskrivit och redigerat bilder samt publicerat;
13/10-14
14/10-14
15/10-14
16/10-14

Fixat
Åtagit mig att lägga in ett slags halkskydd i de två översta lådorna i nya hallbyrån (MALM 40cm). Det blev bra:
[Bild: lgn172; Hall, Båry, Malm 40cm 'halkskydd' för de två översta lådorna]
Avvaktar med att klistra fast dem tills vi vet att de verkligen fyller sin funktion.
I alla fall i 'min' låda. Hustrun vill kanske ha sin fastlimmad, direkt.

Detta 'arbete', mäta & klippa, gjorde att jag blev nästan helt genomsvettig. Svetten har blött ned mitt hår och rinner nedför nacke och hals…

Motion
Gick till soprummet. Två gånger, med källsorterade sopor (inte samma sopor…).

Hälsoläget:
Morgon: Jag kan ju röra på mig, trots att det gör förbannat ont. Främst i fötterna (mest småtorna och framdelen av foten) och sedan vänster knä.
Fortsätter jag sedan att stå så 'kryper' värken upp mot muskeln ovanför vänster knä.
Dagen: Kan ju röra på mig :me: Men värken kryper uppåt i vänsterbenet. Känns inte alls bra.
Kvällen: Trött. Jag vill lägga mig men klockan är bara ca 18:00…. Hustrun har precis 'duttat' så då börja vänta ett part timmar innan det blir dags för smörja ryggen med 'gelen'.
[0407080001] 91,4(+0,3)

Torsdag

Morgon: Sömn OK (totalt).

Svägerskan fyller år idag: GRATTIS!

Morgonens fotografering och baddning av plitorna på ryggen avklarade.

Ringt till Spine Center i GBG och rapporterat att jag fått en kallelse till hud. Jag får komma tisdagen den 24 november 2015.

Härnäst ska jag författa ett brev till min vårdcentralsdoktor, Med en mängd frågor. Bl.a. om hur det ska bli med pågående antibiotikabehandling. Den jag började med 25/9 håller jag fortfarande på med.

Skickade ett meddelande kl 10:28. Ingen respons än… (19:45).

Anteckningar
Renskrivit och redigerat bilder samt publicerat;
11/10-14
12/10-14

Politik
Försöker få in en debattartikel, i ttela:

Replik
Till: Mikael Cederbratt (M), Lotta Finstorp (M), Riksdagsledamöter i Socialförsäkringsutskottet, från den 28 oktober 2015.

Är borgerlig(M) politik mänsklig?

Jag tänkte att jag skulle tycka till då jag representerar en av de sk drabbade. Ingen av aktuella politiker har ju ens varit i närheten av det. Att leva som drabbad – i utanförskap.

Det som M-politikerna inte skriver var att den S-ledda regeringen minskade det sk sjukskrivningstalet genom att överföra merparten av dåtidens sk förväntat långtidssjukskrivna (>1år) till tidsbegränsad sjukersättning.
Ingen borgerlig politiker protesterade då åt detta.

Dock kallade borgerligheten detta för att kasta ut sjuka i utanförskap, i deras valkampanj (2006).
När det i själva verket var en statistisk och ekonomisk S-ledd krumbukt.

För personen förändrades inget, vad avser hjälp med sjukligheten – förutom att vi fick mindre pengar (beroende på tidigare inkomst ca 1000 kr 'fattigare' per månad).

Riktigt otäckt blev det efter valet och de nya reglerna för sjuklighet började träda i kraft. Då var man i utanförskap. Tidigare var jag i ett Trygghetssystem. Nu blev jag, utöver sjuklighet också mer ifrågasatt.

De (M) skriver sedan också; "…lämnades helt enkelt till sitt eget öde och man grundlade ett långt utanförskap."
Är det bättre att klippa navelsträngen helt och permanenta utanförskapet som en tidsgräns i sjukpenningen innebär. Och därefter tvinga ut en i många fall mycket sjuk person till en utarmad arbetslöshet som arbetssökande?

Ingen blir frisk av att det finns en maxgräns. Tror man det så är man mindre begåvad.

Har politiken problem med att det finns / fanns personer som faktiskt kunde tidsbegränsa sin sjukdom genom att komma i arbete så hade man kunnat gett dåvarande Försäkringskassa och Arbetsförmedling direktiv till att undersöka och åtgärda det, inom ramen för gällande sjukförsäkringsregler.

Att ändra i sjukförsäkringen är att skjuta sk skjuta över målet och jag ser det som politiskt ovettigt.
Det visar endast på borgerlighetens omänsklighet och cynism som Mikael & Lotta representerar och försvarar.

Givetvis bottnar arbetet med att försämra sjukförsäkringen, i att borgerligheten vill driva den till en bottennivå så att ett sk privat initiativ ses som enda och vettigaste lösningen.

Det som är ytterst tråkigt är att så många S-politiker låter det här passera utan att agera.

Samma 'dolda' borgerliga (kapitalistiska) agenda finns inom samtliga idag offentliga grenar.
Som ett parentesexempel på vad jag menar så kan intresserade sätta sig in i vilka krav EU lägger på Greklands befolkning för att de ska komma 'på fötter' (få vara med – annars hamnar de i utanförskap…).
Länk till en bild, på engelska som sammanfattar kraven: ngn.nu/Pict/2015/150712-EU-to-G.jpg
Bildkälla: twitter @tarapalmeri, kl 18:04 12 juli 2015.
Notera att EU för en sk Liberal kapitalism (om en sådan nu finns?).

Debattförfattarna (M) nämner också;
"…förtidspensionerades…" > Har inget med sjukförsäkringen att göra. Det är en uppgörelse mellan arbetsgivare, fackförbund och arbetare.

"…införde rehabiliteringskedjan…" > Det som hände var att rehabiliteringsansvaret flyttades från arbetsgivare till Försäkringskassan som sedan skulle förmå arbetsgivarna att samarbeta. Inget tvång fick förekomma. Det utnyttjade tyvärr många arbetsgivare och såg då till att göra sig av med sk oproduktiva (läs halta & lytta) medarbetare (som kostade alldeles för mycket att behålla). De avskedade en hel massa människor (ut till utanförskap).

'Tack vare' de nya sjukförsäkringsreglerna så visste jag inte, hösten 2009, om jag skulle få hel sk livsvarig sjukersättning (sjukpension) eller 'kastas' ut i arbetslöshet. Det fanns endast de två valen. Jag var i långvarigt behov av rehabilitering och det fanns inte på kartan att jag kunde utföra ett arbete. Men enligt regelverket så var detta ett alternativ – skrämmande, ovärdigt och måste bottna i grundläggande okunskap.

Jag vill ha tillbaka trygghetssystemet, 'avliva' begreppet utanförskap.

Sjukpensionär Nils-Gunnar Nordlundh
En av ca 70000 sk drabbade, främst året 2009.

Länk till den debattext jag reagerade på: Illa att IF Metalls ordförande far men osanning och felaktigheter, ttela, 28 oktober 2015 sid 2.
Länk till den debatttext de replikerar till: M gör långtidssjuka till politiska bollträn, ttela, 17 oktober 2015 sid 17.

Hälsoläget:
Morgon: Sådär. Nattens sömn måste räknas som OK men på tidiga morgonen fick jag kramp i bägge fötterna. Hustrun skulle iväg tidigt så därför skulle jag snabbt behandlas med 'antibiotikaduttandet' på ryggen. Vände mig från ryggläge till magläge. Inte bra. Intensiv kramp i bägge fötterna. Jag lyckades snabbt häva dem genom att vinkla dårna mot smalbenet och pressa dem ned mot madrassen.
Men, så fort jag slappnade av kom krampen tillbaka. Höll på sådär i ca 1 minut (känns som 10).
Dagen: Känns lite som om jag befinner mig i ett obestämt tankevakum, typ.
Kvällen: Slött.
[0407080001] 91,1(-0,5)

Söndag

lgn172
Börjar dagen med att täcka golvet i badrummet med skyddspapp, inför takmålning.
[Bild: lgn172; Badrum, skyddar golvet före takmålning.]

Spacklat och putsat hörnet, på taktrumman, som Fogelgrens hantverkare skadade:
[Bild: lgn172; Badrum, Taktrumman, spacklad och putsad.]

Samt även det lilla 'hålet' ca mitt på taktrumman:
[Bild: lgn172; Badrum, Taktrumman, spacklad och putsad.]

Valdag
Vi gjorde vår medborgerliga och demokratiska gärning och gick till vallokalen – för att rösta.

IKEA
Fick sig ett besök. Vi kikade på badrumsinredningar och kök. Kontrollerade också hur trådbackarna i hallgarderoberna ska vara monterade. Räknade antal hål mellan fästena. Jag hade sätt dem för tajt. Hem och göra om…

lgn172
Försöker lösa serietidningsförvaringsproblemet i min hörna:
[Bild: lgn172; Min hörna, försöker lösa seritidningsförvaring.]

Hälsoläget:
Inget noterat.
[04-08-005-025]

Torsdag

1 majtal
Först åkte vi till Snäckan i Trollhättan. Vi var intresserade av vad Vänsterpartiet (V) hade att säga.

Talare;
Fahimeh Nordborg:
[Bild: Fahimeh Nordborg Gruppledare Vänsterpartiet Trollhättan]
Gruppledare Vänsterpartiet Trollhättan

Svårt att uppfatta vad hon sa, emellanåt, hon hade egenheten att göra 'konstpauser' mitt i en mening…

Eric Johanson:
[Bild: Eric Johanson, Ung Vänster]
Ung Vänster

Redig pojk. Ingen fusklapp här inte – datorn hade pajat…

Rossana Dinamarca:
[Bild: Rossana Dinamarca, Riksdagsledamot Vänsterpartiet]
Riksdagsledamot för Vänsterpartiet

Inga problem med hörbarhet, budskap och innehåll – bra talare. Henne gick jag fram och skakade hand med efteråt :me:

En vänsterpartist, som jag känner, från Vänersborg fick sig också en kram.

Om nu (V) inte hade något eget framträdande i Vänersborg vad kan det då bero på att ingen av de mer framträdande Vänersborgska Vänsterpartisterna inte var närvarande, i Trollhättan?

Det blev också en sväng ned till gågatan och där lyssnade vi lite på Anders Ferbé:
[Bild: Anders Ferbé, Förbundsordförande IF Metall]
Förbundsordförande IF Metall

Han svamlade på så att det blev tröttsamt att lyssna.

Carina Lorentzon fick sig en kram och så hälsade jag på Peter Johnsson

Vi gick till Subway och åt.

Promenerade sedan runt Spekön.

Packar
Nu ska det packas för 2-3 veckor naturvandring / cyklande / bilkörande.
Har hyrt en campingstuga, lite norr om Gnesta att ha som bas.
Hustrun följer med upp nu över helgen sedan kör jag henne till tåget så att hon är hemma och kan sköta sitt nya jobb, på måndag.

Publiserat:
Lördag 26 apr 2014
Söndag 27 apr 2014
Måndag 28 apr 2014
Tisdag 29 apr 2014
Onsdag 30 apr 2014

Data
Det sket sig med Linux Ubuntu 12.04 LTS på min bärbara Acer Aspire 5610 (den som MS Win XP 'upphört' på).
Nu har jag hittat och ska pröva Linux Mint 16.

Det som strulade mest var F-spot. Hoppas nu detta program fins för Mint och att det fungerar smidigare?

Fel tid för saker att trilskas – jag åker ju i morgon…

ca kl 22. Det ser ut som att det mesta nu funkar så att jag kan vara nöjd :me:
Det gick inte att använda f-spot i Mint 16. Jag fick t o m reda på varför; F-spot är gjort för Linux Ubuntu 13.10…
Det skulle ju kunna förklara att F-spot emellanåt 'kraschar' på min stationära, med 12.04 LTS…

Använder bildhanteringsprogrammmet gThumb istället.

Det sista jag ska göra nu är att 'klona' mitt ePostsystem (Thunderbird) från min stationära till min bärbara. I alla fall se om det går…
… fungerade klockrent :me:

Hälsoläget:
Som igår.
[02-08-010-005]

Torsdag

Efterlevandebestyr
Skannar bilder från fotoalbum.

Politik
Alliansens politik börjar mer och mer likna ryssk politik – va f-n!

Moderaterna vill ogärna göra offentligt vilka anonyma kampanjgivare kan vara – nu har de visserligen svängt – när de var enda parti som ville stoppa en lag om insyn.
De andra partierna löste problemet genom att vurma för en 'regel' som säger att det inte är tillåtet att ta emot anonyma pengar inför en valkampanj. Denna regel är alltså moderaterna för men de är emot en lag som får samma effekt.

En film som SVT varit med om att producera stoppas – den handlar om klassamhället: "Godheten".

Moderaterna i Stockholms län har skickat ett sk öppet brev riktat till vårdanställda där de uppmanas att inte rösta 'vänster' (S, V & MP).

Hamburgerkedjan MAX har gjort samma sak…

Hur hade 'oponionen' (nuvarande alliansen), före 2006, reagerat om 'vänster'-regeringen agerat på det viset?

Typ:
"Rösta inte borgerligt, då riskerar du att förlora din grundtrygghet, försämringar i sjukförsäkringen.
De rika blir rikare och de 'fattiga blir fattigare', skatten minskar för de med jobb och pensionerna sänks. Klasskillnaderna ökar.
De som står utan jobb får det än mer besvärligt, fas3 införs. Det blir svårare att få jobb.
Utbildningsplatser blir färre.
Vård- och omsorg utarmas.
Elever och lärare i skolan får det än mer besvärligt."

Promenad
Samma som igår.

Vilat
Jepp, idag också.

Hälsoläget:
Idag kan jag nästan skriva att värken är 'under kontroll', typ.
[04-08-005-005]