PlugIn’s

"Mina" aktiva WordPress PlugIn (insticksprogram / tillägg):
I den ordningen jag införde (installerade och aktiverade) dem. Nyast först.

 

Share On Facebook
Version: 1.6
WP PlugIn-sida: Share On Facebook
Program-
merarens text:
This plugin adds a footer link to add the current post or page as a Facebook link. While the plugin is activated a link will appear after the content of each post/page with the text "Share on Facebook", the Facebook icon, both or the familiar Facebook share button. Clicking the link will bring the user to the Facebook site to add the link to their profile. If the user isn't logged in they will be prompted to do so.

Author: David Goldstein

Min text / förklaring: Visserligen har jag redan tillägget: Wordbooker (wordbooker) v1.8.21 vilken också kan lägga till en 'share' (dela) knapp sist i varje blogginlägg (post).
Men, jag har inte hittat något enkelt sätt att få in den där jag vill ha den. Det fixade 'Share On Facebook'.
Testar fr.o.m: 18 feb 2011
Mina eventuella anpassningar:
   

Term Management Tools
Version: 1.0
WP PlugIn-sida: Term Management Tools
Program-
merarens text:
If you need to reorganize your tags and categories, this plugin will make it easier for you. It adds two new options to the Bulk Actions dropdown on term management pages:
* Merge – combine two or more terms into one
* Set parent – set the parent for one or more terms (for hierarchical  taxonomies)

It works with tags, categories and custom taxonomies.

Links: Plugin News | Author's Site

Author: scribu

Min text / förklaring: Plötsligt dök det upp dubblerade kategorier och var det ett fåta så var det ju inte så knepigt att 'lägga om dem' men när det började komma upp i flera 10-tals? Det här tillägget lägger in två val till i den s.k. drop-down-menyn: 'Välj åtgärd…' på sidan där man redigerar / hanterar kategorier; 'Merge' och'Set parent'. Det är 'Merge' jag var ute efter.
Testad den 16 feb 2011 och den verkar göra sitt jobb.
Mina eventuella anpassningar:
   

Dean's FCKEditor For WordPress
Version: 3.3.1
WP PlugIn-sida: Dean's FCKEditor For WordPress
Program-
merarens text:
This plugin Replaces the default WordPress editor with CKeditor.

CKeditor is an open source WYSIWYG text editor ,brings to the web much of the power of desktop editors like MS Word.it's lightweight and is compatible with most internet browsers which include: IE 5.5+ (Windows), Firefox 1.0+, Mozilla 1.3+ and Netscape 7+.

Features:
* Replace the default wordpress editor with CKEditor
* Post comment with CKEditor to provide styled and colorful comments(Optional)
* Build-in File manager and upload manager.
* Build-in WordPress "read more" Button
* Integrated with WordPress media buttons
* Configurable output formatting.
* Manage and insert smileys into your post
* Customizable toolbar buttons
* Customizable skin
* And more 🙂

Author: Dean Lee

Min text / förklaring: EFtersom WP 3.0.4's egen editor är urusel så prövar jag den här, fr.o.m: 110122
Mina eventuella anpassningar:
   

Categories to Tags Converter Importer
Version: 0.5
WP PlugIn-sida: Categories to Tags Converter Importer
Program-
merarens text:
Convert existing categories to tags or tags to categories, selectively.
Min text / förklaring: Tidigare har man kunnat göra kategorier till ettiketter med det här tillägget kan jag nu också göra ettiketter till kategorier.En rör ju till ett ibland…, det finns dubletter.
Mina eventuella anpassningar: Jag fick radera en fil:"…/blogg/wp-admin/import/wp-cat2tag.php".
   
 

Wordbooker
Version: 1.8.20 -> 1.8.22 -> 1.8.23 -> 1.8.24 -> 1.8.25 -> 1.8.26
WP PlugIn-sida: Wordbooker
Program-
merarens text:
This plugin allows you to cross-post your blog posts to your Facebook Wall. You can also "cross polinate" comments between Facebook and your WordPress blog. Various options including "attribute" lines and polling for comments and automatic re-posting on edit can be configured.
NOTE : You have to have PHP V5 installed for this plugin to work as the code contains several PHP V5 specific features.
Author: SteveAtty
Min text / förklaring: Letade efter en enkel plugin som kunde publicera mina blogginlägg på facebook. Hittade ingen. Men den här fungerade…
Och när jag avmarkerat det mesta så sköter det sig nu ungefär som jag vill ha det, tror jag. Det här med facebook är skumt – håll det i minnet!
Mina eventuella anpassningar: Det var en hel del funderande på hur inställningarna skulle vara. Det fanns tre s.k. nivåer och beroende på vilken man väljer så blir det den, delvis, som gäller. Detta tillägg trivs inte riktigt med mitt s.k. tema. så det fungerar till ca 60%. Jag ville bl.a. testa med en [Dela]-knapp i början på varje inlägg. Fick inte till det på något vis.
Liknande krångel med [Gilla]-knappen men den fick jag i vart fall att fungera men har tagit bort den nu – det blir så mycket…
   
 

A Year Before
Version: 0.7.2
WP PlugIn-sida: A Year Before
Program-
merarens text:
With »A Year Before« you can show the titles of the articles which were written a certain time ago. So you can show in a »historical corner«, what happend in your blog e.g. 30 days, 6 months or a year before. You can use it as a wordpress-widget or put it in your theme as a php-function with parameters.
Min text / förklaring: Med det här tillägget har jag förvandlat min blogg (webbdagbok) till en flerårsdagbok. Jag kan nu, f.n. i en sidolist, se de föregående årens rubrik för aktuell dag.
Mina eventuella anpassningar:
   
 

External Gallery2 Image Block Plugin
Version: 0.1.5
WP PlugIn-sida: External Gallery2 Image Block Plugin
Program-
merarens text:
If you use Gallery2 in an external (non WPG2) installation, you may want to display images using the Gallery2 Image Block module. If so, this is the widget for you. Options described in the Gallery 2 Image BlockUser configuration of Image Block options is available through the Widget configuration panel. Blank (empty) options use the Gallery2 defaults.
Note: The widget is written using lib_curl() to avoid url_fopen issues. For more information, see the plugin page. Documentation are included, but not all have been tested. Your mileage may vary.
Min text / förklaring: Ett himla fräckt sätt att slumpmässigt visa mina alster och bilder, från galleriet, i en liten bildruta.
Mina eventuella anpassningar:
   
 

Youtuber
Version: 1.5.11 -> 1.6
WP PlugIn-sida: Youtuber
Program-
merarens text:
Youtuber is a very lightweight YouTube plugin for WordPress designed to make the video's fit nicely in you blog.Youtuber lets you embed YouTube videos in your posts very easily, and offers a few benefits over simply copying in YouTube's embed code.
1. Use simple 'tags' to place videos. This keeps your posts nice and tidy. 2. The plugin will replace the tags with valid XHTML code (unlike YouTube's default code). 3. Set the width and height of the videos once for all that are embedded in your blog (this can be used to make them fit in themes with a small content column, or be used to enlarge them). You can adust this if you switch theme.
4. If YouTube ever decides to alter their embed code, there will be no need for you to go through all your posts and update the code. Simply update this plugin and have the new code for all your movies.
Youtuber is very lightweight and should work with pretty much every version of WordPress (tested on 1.5 and higher).
Authors: weefselkweekje, sebaxtian
Min text / förklaring: Enda anledningen till detta tillägget är att jag förstod att jag då kunde ha Videon och musiken för: I Love Rock N' Roll med Johan Jet and the Heartbreakers, lätt tillgänglig.
Mina eventuella anpassningar:
   
 

Math Comment Spam Protection
Version: 3.0
WP PlugIn-sida: Math Comment Spam Protection
Program-
merarens text:
Math Comment Spam Protection asks the visitor making the comment to answer a simple math question. This is intended to prove that the visitor is a human being and not a spam robot.
Example of such question: Sum of 9 + 9 ?
This plugin does not require JavaScript or cookies. It uses a special encryption function; the result of the question is being passed via a hidden field. The result is being compared with the value entered by the visitor – after encrypring this value as well.
Please visit the official website for further details and the latest information on this plugin.
Min text / förklaring: Kände att jag måste hitta något relativt enkelt för att få bukt med all de 100-tals commentarsSPAM jag råkade ut för och den här har säker hjälpt till.
Mina eventuella anpassningar:
   
 

WP Super Edit
Not:
Inaktiverad 23 feb 2011
Version: 2.3.5 -> 2.3.6 -> 2.3.7
WP PlugIn-sida: WP Super Edit
Program-
merarens text:
Get control of the WordPress wysiwyg visual editor and add some functionality with more buttons and custom TinyMCE plugins.
WP Super Edit is designed to get control of the WordPress wysiwyg visual editor and add some functionality with more buttons and customized TinyMCE plugins. WP Super edit acts as framework for TinyMCE visual editor plugins and buttons allowing administrators (or users) to arrange buttons and add TinyMCE plugins to the visual editor.
Your feedback is always welcome!
Current release announcement: http://funroe.net/projects/2010/09/25/wp-super-edit-2-3/
Features
* Drag and Drop interface for arranging the WordPress visual editor buttons.
* Access to built-in WordPress visual editor buttons and functions.
* Additional TinyMCE plugins to add buttons and features like tables, layers (div tag), advanced XHTML properties, advanced image and link properties, WordPress emoticons, style attributes, css classes for themes, search / replace, and more.
* Options for allowing users to configure visual editor settings; One editor setting for all users, role based editor settings, and individual user editor settings. Only WordPress administrators can activate or deactivate TinyMCE wysiwyg visual editor plugins. In single or role based modes, only administrators can arrange editor buttons.
* Easy to install and remove. WP Super Edit uses separate database tables for settings and to support multi-site configurations. Currently only the Super Emoticon / Icon Plugin will leave short tags in your posts or pages.
More Information & Documentation
* For detailed information, visit the WP Super Edit project
* For in depth documentation visit Using WP Super Edit
Version Notice
This version has been tested for use with the versions of WordPress indicated. I attempt to keep WP Super Edit up to date with changes to WordPress and the visual editor, but the complex changes can make it unproductive to maintain compatiblity with some older versions of WordPress. This is a list of recent versions available for older WordPress sites.
* Use WP Super Edit 2.1 for WordPress 2.6 to 2.7.1
Download Older Versions of WP Super Edit
Author (Jess Planck): ev3rywh3re
Min text / förklaring: Min tanke var ju att denna plugin verkligen skulle sköta sig så att det faktiskt inte blev annorlunda när man väl publicerade – glöm det. I vart fall i mitt fall. Jag får så gott som alltid förhandsgranska och göra justeringar i HTML-koden.
Mina eventuella anpassningar:
   
 

Subscribe To Comments
Version: 2.1.2
WP PlugIn-sida: Subscribe To Comments
Program-
merarens text:
Subscribe to Comments is a robust plugin that enables commenters to sign up for e-mail notification of subsequent entries. The plugin includes a full-featured subscription manager that your commenters can use to unsubscribe to certain posts, block all notifications, or even change their notification e-mail address!
Author: markjaquith
Min text / förklaring: Jag har själv varit inne på bloggar och forum där man kunnat få ett meddelande om man fått någon respons så det tyckte jag var en trevlig service att 'bjuda på'.
Mina eventuella anpassningar: Vill minnas att det var en hel del trixande innan jag fick in det rätt vid varje inlägg. Jag fick använda en 'dold' tabell (vilket detta är också).
   
 

Visar/Skyler text
Version: 0.0
WP PlugIn-sida: Visar/Skyler text
Program-
merarens text och min text / förklaring:
Det är mitt eget tillägg / plugin. Det fixar så att inläggen kan bli lite kortare om jag skrivit väldigt mycket. En slags 'visamer'-funktion. :me: Så här: [Visa mer…]

Mina eventuella anpassningar: Massor…
   
 

WP-CodeBox
Version: 1.4.3
WP PlugIn-sida: WP-CodeBox
Program-
merarens text:
WP-CodeBox provides clean syntax highlighting and AJAX advanced features for embedding source code within pages or posts. It support wide range of pop WP-CodeBox provides clean syntax highlighting and AJAX advanced features for embedding source code within pages or posts. It support wide range of popular languages highlighting with line numbers, code download, Copy to clipboard, collapse codebox, automatic keywords link to API manual and maintains formatting while copying snippets of code from the browser.
It's provide simple background configuration for highlighter style/formatting customization. Since the plugin is developing, in the future it will support more options.(CSS option,Keywords display style,Auto Caps/Nocaps,Case Sensitivity etc. ) Basic Usage
Wrap code blocks with <pre lang="LANGUAGE" line="1" file="download.txt" colla="+"> and </pre>

Possible Parameters:
* lang="LANGUAGE"LANGUAGE is a GeSHi supported language syntax.
* file="download.txt" – The file will create a code downloading attribute.
* line="N" – The N is the starting line number.
* colla="+/-" – The +/- will expand/collapse the codebox.
* line,file,colla is optional.

More usage examples

About Author
Eric Wang

Author: Eric.Wang

Min text / förklaring: Eftersom jag programmerar en del emellanåt och, oftast, delger det jag gör så saknade jag ett visningssätt för programmeringskod. Speciellt då WordPress är väldigt strikt i sin XHTML-rensning.
Mina eventuella anpassningar: Vill minnas att det var en del s.k. trixande inna jag fick det att fungera så som jag ville och passa till mina inlägg.
   
 

WP-Polls
Version: 2.21 -> 2.60 -> 2.61
WP PlugIn-sida: WP-Polls
Program-
merarens text:
Adds an AJAX poll system to your WordPress blog. You can easily include a poll into your WordPress’s blog post/page. WP-Polls is extremely customizable via templates and css styles and there are tons of options for you to choose to ensure that WP-Polls runs the way you wanted. It now supports multiple selection of answers. Av Lester 'GaMerZ' Chan.
Min text / förklaring: Ger dig den kuliga möjligheten att kunna skapa frågundersökningar. Jag kan fråga vad jag vill och jag kan uppge vilka svarsalternativ jag önskar. Bestämma hur länge den ska vara aktiv. Inbyggda funktioner håller reda på vilka som röstar – så det blir 'rättvist'. Du kan själv bestämma utseendet via s.k. CSS (Cascading Style Sheets) eller stilmallar. En av 'grundplåtarna' i XML och XHTML.
Mina eventuella anpassningar: Via insticksprogrammets inställningssida lade jag till en XHTML-tag '<hr/>'. Det ger en horisontell linje över en dokumentsida (inom marginalerna). Jag håller också på att undersöka i den s.k. koden om det finns möjlighet att skapa en sida som visar alla aktiva analyser och där man kan rösta. Nu visas endast en s.k. arkivsida och där visas endast undersökningsresultaten. och det är ju korrekt. Ett arkiv är ju ett arkiv. Men, som sagt, jag skulle vilja ha en motsvarande sida för aktiva analyser / undersökningar.

F.n. delvis inaktiverad då det inte går att rösta, med mitt s.k. tema…

   
 

WordPress Database Backup
Version: 2.1.5 -> 2.2.3
WP PlugIn-sida: WP-DB-Backup
Program-
merarens text:
On-demand backup of your WordPress database. Navigate to Manage ? Backup to get started. Av Austin Matzko.
Min text / förklaring: Enkelt sätt att ta backup, via WP-Admin, på den bloggspecifika MySQL databasen,
Notering: Den här möjligheten räddade mina nerver när WebbHotellet och dess MySQL databasverktyg inaktiverades.
   
 

WordPress Thread Comment
Version: 1.3 -> 1.4.9.4
WP PlugIn-sida: WordPress Thread Comment
Program-
merarens text:
wp thread comment allow user can reply comment and same comment On display. 允许用户回复某个特定的评论并集中显示相似评论 Av 偶爱偶家.
Min text / förklaring: Trevlig och enkel. Varje kommentar, till ett inlägg, kan få sina egna kommentarer. I en nivå.
Mina eventuella anpassningar: Ändrade i inställningarna så att kommentarförfattarens namn kommer med där man ska klicka. Skapade en php funktion som gör att jag kan klicka bredvid kommentarförfattarens namn så kommer jag direkt till redigeringen för aktuell kommentar (child) till kommentaren (parent). Syns inte för besökare. Detta ser bara 'admin'.
   
 

Custom Smilies
Version: 1.2
WP PlugIn-sida: Custom Smilies
Program-
merarens text:
Personalize your posts and comments using custom smilies. Previously named Custom Smileys. Av Quang Anh Do.
Min text / förklaring: Emellanåt tycker ju jag :me: att det är kul det här med s.k. smileis, smileys eller emotikons (uttryckssymboler). Och länge letade jag efter en enkel sak att redan i det fönster där man skriver sina inlägg, editorn (WP-Edit) kunna ha en 'ruta' bredvid och därifrån enkelt klicka in dessa uttryckssymboler in i texten. Den här gör precis det. Och du kan själv bestämma vilka tecken som ska symbolisera vilken uttryckssymbol. Via inställningssida.
Egenhändigt
gjorda smilies:
:s) – :jymHip: – :sjuk: – :meSad: – :meAngry: – :-s( – :UpYours: – :pain: – :skaka: – :stirra: – :jymHipLeg: – :pulsgubbe: – :pain: – :slow: – :me:
   
 

IP 2 Nation
Version: 1.1
WP PlugIn-sida: IP 2 Nation
Program-
merarens text:
Retrieves the country name of the visitor, guessed from is IP. Uses ip2nation’s data, packaged as a plugin by Ozh. Av Per Gustafsson.
Min text / förklaring: Visar en nationsflagga i samband med kommentarförfattaren.
Mina eventuella anpassningar: Funktionalitet som visar vilken flagga som kommer att kopplas till den som kommenterar, innan den kommenterat.
   

jLanguage
Version: 2.2.1
PlugIn-sida: jLanguage 2.*
Program-
merarens text:
jLanguage allows you to easily write multilingual posts and flag-icons are automaticly used when using the 40+ predefined languages. Av Jakob Jensen.
Min text / förklaring: Mer ett experiment som får ligga kvar. Med denna funktion kan du egentligen skriva på så många språk du önskar. Jag ville testa hur det vara att vara tvåspråkig ett tag. Mycket givande och lärorikt. Men ack så tröttsamt att behöva skriva 'allt' två gånger.
Mina eventuella anpassningar: Per standard visades den amerikanska Flagga USFlagga US flaggan när jag ansåg att den Engelska Flagga EN borde visas så jag ändrade på det där.
   

Simple Tags
Version: 1.2.4 -> 1.8 -> 2.0-beta1 -> 2.0-beta2 -> 2.0-beta3 -> 2.0-beta9
WP PlugIn-sida: Simple Tags Ajax Extensions – Tooltips Tags
Program-
merarens text:
Simple Tags : Extended Tagging for WordPress 2.3. Autocompletion, Suggested Tags, Tag Cloud Widgets, Related Posts, Mass edit tags ! Av Amaury BALMER.
Min text / förklaring: Detta med taggar (etiketter) och kategorier har jag inte ansträngt mig med att få någon vettig ordning på. Men för att komma en bit på väg så lyckades jag hitta ett insticksprogram som avsevärt förenklade hanteringen av etiketter. Både vid själva inläggsskrivandet och annan s.k. administration som namnbyte, sammanslagningar etc.
Mina eventuella anpassningar:
   
 

WP-Print
Version: 2.20 -> 2.5
WP PlugIn-sida: WP-Print
Program-
merarens text:
Displays a printable version of your WordPress blog’s post/page. Av Lester 'GaMerZ' Chan.
Min text / förklaring: Ett tag skrev min mor & far ut allt jag skrev. För att förenkla det och så de inte slösade på bläck (miljömedvetenhet) så letade jag upp den här som löser det på ett smidigt sätt. Sedan har det visat sig att de slutat skriva ut 'allt'. Men funktionaliteten får vara kvar.
Mina eventuella anpassningar:
   

WP-EMail
Version: 2.20 -> 2.52
WP PlugIn-sida: WP-EMail
Program-
merarens text:
Allows people to recommand/send your WordPress blog’s post/page to a friend. Av Lester 'GaMerZ' Chan.
Min text / förklaring: Installerade denna mer som en service i fall någon nu någon gång skulle få för sig att det skulle vara kul å e-posta en länk till ett inlägg, till någon?
Mina eventuella anpassningar:
   

WP-dTree
Version: 3.3.2 -> 4.2
WP PlugIn-sida: WP-dTree 3.3.2
Program-
merarens text:
A fork of Christopher Hwang’s WP-dTree, improving performance and adding useful features. Av Ulf Benjaminsson.
Min text / förklaring: Enda insticksprogrammet som fått mig att börja använda s.k. 'widgets'. I vänstra sidolisten. Den skapar sådana där fräcka menyer som kan expanderas och minimeras.
Mina eventuella anpassningar:
   
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *