Debattext: Illa att IF Metalls ordförande far men osanning och felaktigheter

ttela
Publicerad 28 oktober 2015 sid 2

Debatt
Illa att IF Metalls ordförande far men osanning och felaktigheter
Replik:
till Tonnie Andersson, ordförande IF Metall Norra Älvsborg, från den 17 oktober

Andersson, går till hård attack mot Moderaterna i ett inlägg.

Men han undviker att berätta om bakgrunden till varför sjukförsäkringen reformerades 2007 – det vill säga att Allians­regeringen genomförde en reform som grundade sig på en utredning som tillsattes av den tidigare S-regeringen. Där var så gott som alla partier var överens om att det behövdes åtgärder för att minska sjukskrivningarna.

Alliansen var dessutom bekymrad över att allt fler förtidspensionerades innan man utrett möjligheterna till andra jobb eller omskolning.

En grundorsak till att vi införde rehabiliteringskedjan med sina tidsgränser var att få ett tydligare fokus på arbetet med att hitta nya vägar tillbaka för den sjukskrivne, en annan minst lika viktig funktion var att vi såg att många var sjukskrivna långa perioder utan att ha någon kontakt med Försäkringskassan.

Allt för många lämnades helt enkelt till sitt eget öde och man grundlade ett långt utanförskap.

Inspektionen för socialförsäk­ringar konstaterade nyligen att Försäkringskassan i allt mindre utsträckning agerar utifrån rehabiliteringskedjans krav vid 90- respektive 180-dagarsprövningarna.

I klartext innebär det att myndigheten inte mäktar med att genom­föra det som vi införde, det vill säga att handläggare ska ha avstämningsmöten med den sjukskrivne och aktörer som jobbar med den sjukrivnes rehabilitering, vilket kan vara arbetsgivare, läkare, psykolog, sjukgymnast med mera.

Därtill har regeringens egna expertmyndigheter skarpt kritiserat den nuvarande regeringens han­terande av långtidssjukrivna och att man utan åtgärder slopar den bortre tidsgränsen.

Det är detta vår kritik handlar om, det vill säga att man inte lyssnar på experterna samt att man inte åtgärdar bristerna i rehabiliteringskedjan.

Så inför kommande debattinlägg rekommenderar vi Andersson att läsa på och självkritiskt granska social­demokraterna innan han kommer med osakliga hårda attacker.
Mikael Cederbratt (M)
Lotta Finstorp (M)
Riksdagsledamöter i Socialförsäkringsutskottet