Ideologitillhörighet

Om vi kikar i SBL’s bok ”ideologier” så delas ju den politiska ideologin upp i tre grundideologier: Konservatismen, Liberalismen och Socialismen. Vi gör en ny tabell och ”passar” in mig där:

Idelogi
Konservatismen 15 %
Liberalismen 25 %
Socialismen 60 %
Summa: 100 %

Se där då blev det 100%! Tänk vad ”lite tydlighet” kan ge(?)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *