Debattext: M gör långtidssjuka till politiska bollträn

ttela
Publicerad 17 oktober 2015 sid 17

Debatt
M gör långtidssjuka till politiska bollträn

Tonnie Andersson, ordförande IF, Metall Norra Älvsborg

Det kan gå så illa att de långtidssjuka blir av med den återupprättelse som regeringen vill ge dem. Moderaterna gör politiska bollträn av de sjuka när de försöker stoppa avskaffandet av den bortre parentesen i sjukförsäkringen.

Mänskligt sett är det ett absolut självklart förslag som regeringen lagt i sin budget. En arbetsgrupp på socialdepartementet har konstaterat att den bortre parentesen i sjukförsäkringen leder till att de som drabbas kan hamna i ett permanent utanförskap. Det var en av Fredriks Reinfeldts tidiga regeringar som satte parentesen på kartan. Sedan dess får en sjukskrivning aldrig bli längre än 914 dagar. Människor som inte har återfått sin arbetsförmåga inom den tidsramen har tvingats anmäla sig som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. I stället för fortsatt rehabilitering har de blivit arbetslösa.

Arbetsgruppen på socialdepartementet noterar i sin rapport att sjuka människor som har skickats till arbetslivsintroduktion inte har kunnat delta på ett meningsfullt sätt därför att de varit för sjuka. De långtidssjuka har det svårt nog. De kommer inte att blir snabbare friska bara för att en myndighet säger att de inte får vara sjuka längre. Jag har aldrig hör talas om att tvång skulle kunna vara ett effektivt botemedel mot sjukdom.

Läget i riksdagen är oerhört komplicerat. Det finns en risk att Moderaterna får stöd för sitt förslag att säga nej till förslaget om att avskaffa den bortre parentesen i sjukförsäkringen. Jag är i och för sig inte förvånad. Detta är typiskt för moderat politik. Typiskt för högerpolitik. Men samtidigt är jag ändå förvånad över att en politiker som Anna Kinberg Batra kan vara så kallhamrad att hon använder de långtidssjuka som bollträn i budgetförhandlingarna. Tror hon verkligen att svenska folket är beredda att ge Moderaterna sitt stöd för en så fullkomligt omänsklig politik?

Vi får sätta vår förhoppning till att detta enbart blir ett utspel från Moderaterna och en enskild moderat aktion i riksdagen som avvisas av alla andra politiska partier.