Bidde ingen sjunde diagnos

Sjukvård
På vår infektionsmottagning (NÄL) var de tydligen moderna och alerta. Vila…, ja, jag kunde ju passa på att vila med jag väntade på provsvar. Det skulle ta en timma.

Begränsningar hemma. Inte då.

En AT-läkare (AT: AllmänTjänstgöring) kom in (mycket yngre än min dotter – (jag har blivit gammal…)) och intervjuade mig om mina besvär och gjorde sedan en s.k. neurologstatus vilken jag klarade galant.

Jag ville att vi koncentrerade oss mer på mina värkande leder.

Det verkade inte intressera eller imponera på AT-läkaren.

Hon gick iväg för att konsultera bakjouren, en överläkare (ÖL), eftersom hon blev lite förvirrad.
Mina besvär är ju väldigt diffusa men ändå liksom allvarliga.

Hon hade nog inte tänkt att utföra någon lumbalpunktion (LP) men tydligen ansåg ÖL-bakjouren att det var bättre att kolla, för säkerhets skull.
Mest för att utesluta neuroborrelios.

En SSK kommer in. Trevlig tant som säkert varit med i hela sitt liv och närmade sig pensioneringen. Hon var en levande uppslagsbok. Hon fick svara på en massa frågor.
Under samtalet tar hon två blodprover och jag får veta att med det ena skulle de kolla äggvita och socker (tillsammans med provet från likvor; hjärn-, ryggmärgsvätska) och det andra ska ev gå iväg för s.k. borreliaserologi. De tittar efter borrelia-antikroppar.

AT-läkaren kommer in i sällskap med ÖL-bakjouren vilken bara är några få år äldre än AT-läkaren (noterar att de konservativa störarna till doktorer som segade omkring på den tiden jag jobbade som SSK lyser med sin frånvaro). De informerar och donar och jag får lägga mig på sidan och kura ihop mig i fosterställning. Den positionen kan jag hålla i ca 5 minuter sedan börjar främst benmusklerna att protestera. Vi löste det genom att hustrun fick sätta sig så att hon gav benen stöd (höll i dem).

Det gick inte bra för AT-läkaren som var den som de tänkt skulle utföra LP, under överinseende av ÖL.

Först stack hon en gång. Det gjorde skitont. Hon kom åt benhinnor och nerver. Joxade lite fram och tillbaka – skitont.
Ut med den nålen nästan helt och in igen. Om möjligt så blev det nu ännu värre.
Ut med nålen och så satte sig ÖL på plats. In med ny nål. Hon lyckades att träffa något som for ned i högerbenet. Jag känner av det i lårområdet fortfarande.

Vid det här laget hade jag så ont så jag skakade och svetten formligen forsade. Hustrun fick sitta och hålla i mig.

Nästa händelse blev att AT-läkaren blev kallad till akuten.

Nu bytte vi ställning. Jag fick sitta upp och luta mig fram mot en ställning som var från ca 1970, typ.

ÖL valde att gå in en nivå upp. Nu högg det till bara en gång och det kom 5 ml likvor, tredje gången gillt… Den mängd som de ville ha. Phu!

Nu var de, från början, ordentligt informerade om att min ländrygg troligtvis inte ser sådär snygg ut som den gör på de där anatomiskisserna eller plastskeletten de har att titta på. Inte illa att de hittade en plats att komma in via över huvudet taget.

Det var en välbehövlig vila jag fick därefter. Första gången jag somnar på en undersökningsbrits.

Nu var ju detta en borreliaundersökning. Så när LP:n var klar så 'rusar' SSK:n till LAB. 10min är det som gäller. Där testar de parallellt blodsocker & äggvita i blod och i likvor.

Har man en pågående infektion så ser man det på nivån av äggvita och blodsocker (fråga mig inte hur).

Svaret kom. Det var rent. Ingen pågående infektion (av något slag) och därmed ingen aktiv borrelia. Det var väldans bra att få veta det så nu kan jag utesluta det.

Dock, tillbaka till ruta ett. Jag vill gärna veta vad det är som käkar på min kropp, inifrån.

Detta bevekade tydligen ÖL för hon gick med på att skicka in både blod- och likvorprov för s.k. serologi. De tittar då främst efter borrelia-antikropparna IgM & IgG. (Jag har fn positiva värden i blodserum).

Har nu denne ÖL rätt (att jag iom frånvaron i likvor därmed inte kan ha en 'andra' borreliainfektion i hud, muskler och leder) så bör de nya (blodserum-)värdena vara på väg ned. Om inte så får jag gå på tvärsen med Svensk hälso- och sjukvård.

Jag anser, i så fall, att jag har en s.k. borreliaartrit. Det är en annan borreliabakterieart som ger den sjukdomen. Den vanligaste, i Sverige, ger neuroborrelios. Det var nu då uteslutet att jag har (däremot kan jag ha haft).

ÖL menade att bägge ger förändringar i likvor (här håller jag inte med).

Skulle jag nu inte ha borrelia-antikroppar i likvor och ha borreliaantikroppar i blodserum som ligger still eller rör sig uppåt (vilket ÖL:s resonemang borde vara omöjligt) så har jag ingen hjälp att få i Sverige. Då får jag åka till Norge. Där behandlar de borreliaartrit, med framgång (ett tillstånd som alltså i princip förnekas inom Svensk hälso- och sjukvård).

Om det däremot hittas borrelia-antikroppar i likvor (vilket i så fall tyder på att jag haft en neuroborrelios) och har antikroppar i blod-serum som ligger still eller rör sig uppåt (borreliaartrit) så kan Svensk hälso- och sjukvård tänka sig en insats. Trots att det egentligen (eller inte?) går emot behandlingsrekommendationer från smittskyddsinstitutet och läkemedelsverket.

Fick en telefontid. En ÖL (givetvis en annan doktor som jag inte träffat) ska då ringa och meddela provsvaren (den 7 mars).

Hälsoläget:
Mycket vila blev det idag. Lumbalpunktionen blev ju en ordentlig pärs. Sedan är jag glad över att jag inte har en aktiv neuroborrelios. Känns lite i ländryggen och har fortfarande lite mer värk än vanligt i högerbenet.
[0208045005]

Kanske har jag min sjunde diagnos på G?

Sjukvård
Telefonen ringer, på eftermiddagen. Det var en sjuksköterska på infektionsmottagningen som undrade om jag kunde komma in för en lumbalpunktion[1] kl 8:30, i morgon tisdag.
Givetvis tackar jag ja. Jag vill ju ha det där (ev borreliainfektion) avklarat och antingen bekräftat eller uteslutet.
Samtidigt kommer det säkerligen också att tas nya borreliaantigen i blod-serum via vanligt blodprov.
När svaren är komna så tittar doktorn på om det finns borreliaantikroppar i likvor (lumbalpunktionen) och om det också finns i blod-serum, vilket det sannolikt kommer att göra då det gjorde det för lite mer än en månad sedan. Men det kan ha rört på sig.

Har IgM gått upp så tyder det på att det är en pågående borreliainfektion om den ligger kvar eller gått ned så råder motsatsen.

IgG reagerar långsammare och har sannolikt gått upp – den borrelia-antigen kallas också borrelias immunantigen[2]. Har den gått ned så kan det betyda att det var ett bra tag sedan jag hade en borreliainfektion.

Om vi antar att IgM gått upp och IgG gått ned så visar det att jag dels haft en gammal borreliainfektion och dels att jag har en ny pågående.

Har jag även borrelia-antikroppar i likvor så kan det betyda att jag har två sorters borreliainfektioner. Den sorten som härjar vid hjärn-, ryggmärgshinnorna är den som ger sjukdomen neuroborrelios[3] och de antikroppar man hittar emot denna bakterieart behöver nödvändigtvis inte vara samma borrelia-antikroppar som man hittar i blod-serum.
Har man endast en enda borreliainfektion och det skulle vara neuroborrelios så borde mina antikroppar i likvor vara högre än de i blod-serum.

Immunförsvaret reagerar på bakterieangreppet i rygg-, hjärnhinnorna, det bildas antikroppar.
Detta ser man, i det bästa av världar efter ca en vecka, sedan stiger mängden borrelia-antikroppar. I slutet på borreliainfektionen och vi utgår från att kroppens immunförsvar är duktigt så ska borrelia-antikropparna IgM minska och IgG öka.

Samma beteende kan spegla sig i blod-serum men då med en fördröjning och nivåerna på dessa antikroppar borde då vara mycket lägre.

Är borrelia-antikropparna (IgM & IgG) lägre i likvor än i blod-serum så kan detta tydas som att det är två olika borreliabakterier.

Hittar man inga borrelia-antikroppar i likvor så kan vi utesluta neuroborrelios.

Är då borrelia-antikropparna, i blod-serum, i fortsatt nivå eller stigande, ja då har jag sannolikt en borreliaartrit[4][5]. En variant som i huvudsak angriper leder.

Detta är vad jag tror.
Jag har två leder där det just nu pågår en inflammatorisk process. Det kan vara en borreliainfektion som retar dessa leder.
Proverna får visa om jag har rätt.

Borrelia-antikropparna i blod-serum kan också ha gått ned. Det betyder i så fall att borreliainfektionen är / var relativt 'gammal'.

Men man kan inte dra slutsatsen att man inte har en ny pågående borreliainfektion[6]. Det kan endast den s.k. kliniska undersökningen göra. Doktorn undersöker och ställer frågor. Beroende på undersökningsresultat och de svar man ger så kan doktorn komma fram till om man behöver medicinsk behandling eller inte.
Är de besvär man har väldigt diffusa så måste doktorn gissa och / eller chansa.
[1] En fin nål förs in mellan ryggkotorna i ländryggen och in genom ryggrads-, hjärnhinnorna och in till det utrymme där cerebrospinalvätskan (likvor) finns. Vätskan får droppa ut i ett provrör
[2] Med det menas att man är immun mot just den borreliainfektionen som härjade senast. Det betyder inte att man är immun inför framtida borreliainfektioner, tyvärr.
[3] Neuroborrelios orsakas av bakterien; Borrelia garinii och det är i Sverige den vanligast förekommande arten.
[4] Den borrelia-art som har artrit som sitt huvudsymptom är borrelia burgdorferi sensu stricto. Den bakterien är mycket ovanlig i Sverige. I USA är den däremot den vanligaste.
[5] Vi har i Sverige en tredje borrelia-art som kommer tvåa, i 'vanlighet', efter Borrelia garinii och det är; Borrelia afzelii. Bakterien Borrelia afzelii anses ligga bakom symptomet erythema migrans (karakteristiska hudförändringar som egentligen bara ses vid borreliainfektion, en röd cirkel kring platsen där fästingen suttit eller i dess närhet. Ses hos ca 50% av de som blir borreliainfekterade). Blir man biten och smittad av borreliabakterien i närheten av en led så kan leden angripas. Så en borreliainfektion kan ge artrit oavsett borreliabakterieart. Det enda prov som idag finns tillgängligt är att i den leden hitta borreliabakterie och göra en DNA-analys på den – då får man veta vilken art det är.
[6] Det finns prover, dels s.k. DNA-prover och dels bakterieodlingar som kan avgöra om man har en aktuell borreliainfektion eller inte. Problemet med dessa är att man, i så fall, måste veta ganska precis, var man ska leta. Man måste hitta levande borreliabakterier. De finns normalt inte i blodet.
Borrelia-DNA kan hittas i urinen men då är det rester från döda bakterier. Det provet kan då endast säga att man med säkerhet har haft en borreliainfektion och av vilken bakterieart. Mer säkert än resultatet av borrelia-antigenerna. Det beror på att det finns andra sjuksdomstillstånd som kan ge samma borrelia-antikroppsbeteende, utan att det är borrelia. Ett exempel är syfilis.

LEGO®
Öppnade en LEGO®-byggsats som jag har sparat länge på, nr 8052.
Nu fick jag plocka ned den igen.
Vill inte ha något ansträngande i den närmaste framtiden då det där med att sticka hål på rygg-, hjärnhinnorna har sina små, faktiskt ganska ofarliga, men besvärliga, eventuella, komplikationer.
Läs gärna mer på 1177:s hemsida om Ryggvätskeprov – lumbalpunktion.

Hälsoläget:
Magen mår inte bra. Akut toabesök i natt. Misstänker att dosen 2x800mg Brufen Retard® (enligt ordination) ligger bakom.
Har börjat ta kapslar som innehåller tarmbakterier. Det kan ju vara så att den mängden läkemedel jag tar har en negativ inverkan på den nyttiga bakteriefloran i tarmen.
[0108045005]

[Fortsatt genomläsning av tillgänglig text om borrelia

Lite funderingar
Det finns ju olika typer av forskning. En forskare kan ha en tjänst på någon myndighet och forska utifrån det perspektivet.
Forskaren kan vara knuten till en utbilningsinstans (universitet) och forskar då utifrån den atmosfären.
Vi har forskare som är anställda på läkemedelsföretag.
Och vi har forskare som forskar på uppdrag.
Det är ont om det som jag skulle vilja kalla oberoende forskning, vad avser borrelia.
Och då främst den Europeiska och Svenska varianten av sjukdomen borrelios.

Som det är nu så är läget, i Sverige, att det finns flera läger;
Det finns de som menar att borrelios inte finns alls.
De som klart erkänner borrelios men anser att den inte behöver behandlas – det går över av sig självt.
De som vet att borrelios är en sjukdom och behandlar enligt de regelverk som styr dem. Doktorer i Svensk förvaltning.
Och så finns det då de som menar att den behandling vi har i Sverige är otillräcklig och ḱanske därmed ganska meningslös.
Och till slut så har vi de utövare, doktorer, som ser att en borrelios kan kräva mycket individuell behandling och inte helt ovanligt en långvarig sådan. Lite tvärtemot vad Svenska myndigheter anser alltså.
Av den anledningen återfinner vi, oftast, inte de här doktorerna i Sverige. Vi finner dem, främst, i Norge och i Tyskland.

Detta är ju mycket förvirrande för den som är helt hänvisad till Svensk hälso- och sjukvård.

Svensk myndighet säger att om den f.n. längsta behandlingstiden inte gett effekt så var det troligtvis inte borrelios.
Åker samma människa till t.ex. Norge. Så kan de få en annan bedömning och bli, i de bästa av världar, friska efter långvarig behandling.

Problemet: Hur kan det förekomma effektiv, om så långvarig behandling av borrelios, när Svenska myndigheter säger att det inte går?

Om nu detta är så – vilket det sannolikt är. Vad kan det då bero på, att Svenska myndigheter tagit dessa ställningstaganden?

Det kan ju knappast vara ekonomiska perspektiv. En frisk människa kostar mindre än en sjuk.

Jag kan inte klura ut vad detta kommer sig.
Är det prestige? I så fall är det ju skrämmande…

Hälsoläget:
Måste börja promenera – även om det tar emot extremt – känner av att jag har svårt med bålstabilteten.
[0108045005]

Nu ser jag

Nya glasögon

[Bild: Nya Glasögon]

och:
[Bild: Nya Solglasögon]
Nya solglasögon (med polaroid).

Sjukvård
Fick bekräftelse från NÄL's infektionsmottagning idag och jag kommer att få en tid inom 1-3 veckor.

Om jag fattar all information rätt så kan de ledproblem jag har, en i den inre pekfingerleden på vänster hand och en i den inre leden på mittentån på vänster fot vara artrit orsakad av borrelia.
För att få reda på det så måste det stickas in 'något' och tas en s.k. biopsi, i leden. I det man får ut försöker man sedan, mikroskopiskt hitta borreliabakterie – tror jag…?
Men, det kan också vara så att jag oavsett kommer att få en relativt lång antibiotikakur (antingen Doxycyklin 100mgx2 i 14 dagar eller Ceftriaxon 2gx1 intravenöst i 14 dagar) beroende på att jag har de symptom jag har och att jag har positiva värden på både antikropsstitrarna IgM & IgG.
Men, jag vet inte om den kuren kommer att hjälpa. Den borrelia jag har har jag i så fall haft sedan 2009, minst.
Och har den härbärgerat sig i den här kroppen då är det ena härdade rackare.

Senaste nytt på Borreliafronten
Har skickat en fråga till en läkare på SMI (SMittskyddsInstitutet). Jag vill ha ett klargörande angående borreliabakteriens förmåga att anta ett tillstånd där den bli, vad jag förstått, okänslig för antibiotika.
I går skrev jag att den gör sig av med sitt cellmembran, typ. Idag skriver jag att det också kan vara så att den rullar ihop sig och omger sig med ett skyddande hölje och går sedan i dvala.
Det jag vill veta är om detta gäller de borreliabakterier som är aktiva här i Sverige.
Jag misstänker att det där kommer från forskning i USA och där har de en art av borreliabakterie som är mycket sällsynt här i Sverige.
Däremot har vi två andra borreliabakterier som de inte har i USA.
Och de är här i Sverige de huvudsakliga aktörerna när det gäller borreliainfektioner.

Angående SMI. De ska nu starta en utredning, tillsammans med SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering). SBU tittar på vilka behandlingar mot borreliainfektioner som är effektivast och SMI tittar på vilka provtagningar / undersökningar som kan var de som bäst prickar in och upptäcker borreliainfektionen;
SMI – Diagnosen borrelia ska utredas.
SBU – Behandling med antibiotika för patienter med borrelia.

Hälsoläget:
Bra morgon. Magen reagerade på lunchen. Hustrun hade gjort en god köttfärsgrej. Vi blir inte kloka på vad det var jag inte tålde. Det blev bättre efter en stunds vila i sängen.
[0108045005]

En riktigt bra dag, faktiskt

En lunchbild
[Bild: Nisses LCHF-lunch]
En f.n. väldigt typisk LCHF-lunch i Nissetappning:
En halv avokado.
En burk tonfisk i vatten (den ligger under all sallad)
Blandsallad.
En näve naturella nötter.
Majonäs.
Mera blandsallad.
Mera majonäs.

Borrelia
Håller på med en djup kunskapssökning om Borrelia (borrelios).

Hittar en hel del.

Presenterar en del reflektioner. Jag ger här inga källhänvisningar eftersom det är samlade refelktioner där man kan läsa om samma sak på flera olika ställen mer eller mindre detaljerat.
I en eventuell kommande mer seriös publikation så kommer givetvis endast bevisbara (evidensbaserade) källanvisningar att förekomma.
Men som skrivet, här är mina reflektioner, efter en första snabb genomläsning av tillgänglig text i digital form. Främst från myndigheter:

Smittan
Det som jag fastnar för här är att borreliabakterien, per definition inte smittar via det blod fästingen suger.
Utan det är när den suger blod som bakterien passar på att förflytta sig från fästingen, via dess spottkörtlar till det djur (inkl. människa) som på så vis blir infekterad (får in borreliabakterien i sin kropp). Borreliabakterien förflyttar sig sedan (migrerar), eventuellt, via huden till bindväv, inklusive leder, i närheten av fästingbettet.
Och jag utgår från att den sedan kan sprida sig vidare.

Omvänt, anta att vi har en fästing som inte har borreliabakterien och så sätter den sig på ett varmblodigt djur (inklusive människa) så är det det djuret som smittar fästingen.
Borreliabakterien vandrar, via kroppsvävnad, ut till huden och fästingen. Och in i fästingens vävnad.
Alla fästingar 'föds' utan borrelia. De ägg en borreliabärande hona lägger. Har inte borreliabakterien.
Det finns formulerat: "Spiroketerna kan även sprida sig via blodbanan…". Jag tolkar det som att det inte är uteslutet att borreliabakterien kan 'flyta' fritt med blodet.
'Spiroket' är den typ av bakterie som är borreliabakterien. En spiralformad liten elaking.

Det mesta som finns att hitta, och läsa, vad avser forskning på Engelska, är Amerikansk (USA) och den är mycket litet användbar för Svenska förhållanden.

I Europa finns, i huvudsak, tre borrelia-arter. Två av dem är vanliga en av dem mycket sällsynt. Den i Europa och då Sverige mycket sällsynta borrelia-arten är den som är vanligast i USA.

De forskningsrön som är gjorda i USA ska alltså läsas med just det i åtanke. Endast en mindre del är applicerbart på Svenska förhållanden. Speciellt när det kommer till vad för besvär bakterien skapar i kroppen.

De två, i Sverige, vanligaste borrelia-arterna där står den ena för mer hud- och inflammationsbesvär och den andra är den som går in till ryggmärgshinnorna (samma som hjärnhinnorna) och ger upphov till det som kallas neuroborrelios (med främst huvudvärk och inte helt ovanligt, halvsidig ansiktsförlamning).
Den tredje, i Sverige mkt sällsynta (fr USA) är känd för att främst skapa ledbesvär (främst hos hund).

Det skrivs också om fyra varianter eller stadier av Borrelia.
Den första;
Där märker man av besvären inom dagar till veckor efter infektionen och det främsta tecknet är cirkulär hudrodnad, vid bettområdet. Samt feber och trötthet.
Den andra;
Besvär kommer först efter veckor / månader och visar sig då som blåröd svullnad av örsnibb eller bröstvårta.
Den tredje;
Kan kallas den kroniska varianten. Där kan det dröja år innan första symptomen kommer och det kan vara i form av rödbruna / blåröda hudförändringar, släta, som sedan bleknar och blir smått ärrliknande. Främst på händer och fötter.
Den här varianten är känd för att orsaka spridda ledbesvär. Trotts att det inte är USA-arten.
Den fjärde:
Är den som tar sig in i ryggmärgshinnorna och kan ställa till det ordentligt om det vill sig illa. Har man tur så kommer man undan med huvudvärk och feberkänslor. Annars är just halvsidig ansiktsförlamning ett tidigt symptom på det här angreppet.

Diagnos
Är utomordentligt förvirrande. Det är ingen mening att leta efter borreliabakterien i blod för där finns den sannolikt inte. Den rör sig nästan uteslutande i vävnader utanför blodkärlen (den kan däremot förflytta sig via blodkärlens cellvägg och som ovan tydligen också: "Spiroketerna kan även sprida sig via blodbanan…").
Däremot kan man givetvis i blodserum hitta reaktioner på att borreliabakterien infekterat kroppen och det är då borreliaspecifika antikroppar man letar efter.

Man kan ha antikroppar i blodserum som inte återfinns i ryggmärgsvätska (liqvor eller cerebrospinalvätska (csv)). Och det troliga svaret är att man inte har just den borrelia-arten som angriper främst hjärn- ryggmärgshinnorna.

Hittar man borreliaspecifika antikroppar i blodserum så kan det betyder flera saker beroende på hur dessa s.k. antikroppstitrars värden är i nivå och relaterade till varandra.

Att man hittar borreliaantikroppar i blodserum betyder alltså att man har eller har haft en borreliainfektion (inte nödväntigtvis aktiv).

Notera också att 'infektion' inte måste betyda sjukliga symptom. Sannolikt har många människor borrelia utan att bli sjuka.

Om jag förstått forskningserfarenheterna rätt så är det egentligen relativt få djur (inklusive människa) som smittar, läs infekterar fästingen, som samtidigt har sjukliga symptom på sin borreliainfektion.
T.ex. så hittar jag ingen forskning som visar att följande djur skulle få symptom av en borreliainfektion (de är alltså bärare): Nötkreatur, Fjäderfän, Får, Getter, Gris samt Vilda djur.

Förekomst av symptom beroende på borreliainfektion hos häst är omdiskuterat. Men 2012 kom Sveriges Veterinärförbund fram till att förekomst av borreliaspecifika antikroppar i hästens blodserum inte ska tas som intäkt för att hästen har symptom som är relaterade till borreliainfektionen. Notera, än en gång, man kan vara infekterad utan att ha symptom, man är bärare.
Man kan också ha borrelialiknande symptom utan att ha borreliabakterie i kroppen.

Behandling
Om diagnos är knepig så blir behandling ännu knepigare om man inte har den variant av borrelia som uppvisar tydlig hudrodnad och där man snabbt efter infektionen insjuknar i feber och trötthetskänslor, med hudrodnaden.
Då är det antibiotika som gäller och den är i det fallet effektiv mot den pågående aktiva borreliainfektionen.

Borreliabakterien kan anta olika skepnader, beroende på vilket / vilka värddjur den passerat.

Jag läser om en form där borrelian har cellvägg (s.k. Cyst-form) och en form där den saknar cellvägg (L-form).
Vid L-formen lär de antibiotika som främst angriper bakterier med cellvägg vara verkningslösa (har inte lästa detta i en text som är verifierbar (bevisbar)).

Men det äger sin riktighet att en bakterie kan förekomma utan cellvägg. Den blir då en organism som liksom hamnar mellan virus och bakterie.

Lägg sedan till det faktum att 'bara' för att man har borreliaspecifika antikroppar i blodserum så betyder inte det per automatik att man har en sjukdomsframkallande borreliainfektion.

Det de borreliaspecifika antikropparna säger är att det under alla omständigheter har varit en borreliainfektion i kroppen, ca 2-3 veckor innan provet togs.

Beroende på hur främst två antigener(titrar) s.k. korsagerar så kan man se om om man har en relativt ny eller gammal borreliainfektion (som kan finnas där utan att ge sjukliga symptom).

Man kan alltså inte se om det finns en pågående aktiv borreliainfektion.

De två borreliaspecifika antigener (titrar) jag stött på är IgG och IgM.

Trots det som står ovan så menas att om man har IgM-antikroppar mot borrelia i serum så talar det för en aktuell infektion. Speciellt om IgM-värdet är ökat vid nästa provtillfälle.

Har man sedan också IgG-antikroppar, samtidigt, så förstärker detta förekomst av aktuell infektion. Liksom om även dessa ökar.

Har man dessutom s.k. kliniska symptom som kan härledas till borrelia så är sannolikheten stor för att man har en aktiv borreliainfektion. Den är alltså sjukdomsframkallande.

Om däremot IgM minskar och IgG ökar så talar det för att borreliainfektionen är 'gammal'. Den var i vart fall sannolikt inte aktiv 2-3 veckor innan provet. Sedan kan man ju givetvis inte utesluta att den kan ha tagit ny fart.
Det kan endast den s.k. kliniska bilden (symptomen) avgöra samt eventuellt upprepad provtagning.

Har man s.k. positiv IgM och IgG och har tydliga eller diffusa neurologiska besvär med central trolig förklaring (tydliga: huvudvärk, ansiktsförlamning. Diffusa: trötthet, halvsidiga besvär som har sin sannolika förklaring i att ursprunget kan vara centralt uppkommet i nervsystemet) så bör (ska) prov tas på ryggmärgsvätskan. Främst för att utesluta den borreliavariant som kan ge s.k. neuroborrelios.

Har man även antikroppar i ryggmärgsvätskan så är det i vart fall säker att man har minst en borreliainfektion. Man kan faktiskt, rent teoretiskt ha flera.
En borrelia-art som angriper kroppen och ger neuroborrelios och en borrelia-art som främst ger hudrodnad, feber och trötthet.

Man kan också undersöka borreliabaktereins DNA om man hittar ställen där borreliabakterien är aktiv (en angripen led eller hudområde).
Läste också att man kan leta efter Borreliabakteriens DNA i urin. Man kissar tydligen ut resterna av döda borreliabakterier.

Ett slutord om antikropparna.
Har man negativ IgM och positiv IgG så ska det betyda att man sannolikt har haft en borreliainfektion. Sannolikt för ett bra tag sedan.
Har man positiv IgM och negativ IgG så har man sannolikt en ganska färsk borreliainfektion.
Har man negativ IgG och negativ IgM men tydliga borreliasymptom som hudrodnad, vid bettområde, feber och ev huvudvärk så talar det för en sannolik aktiv borreliainfektion som ska behandlas akut, i alla fall så snabbt det går.

Och så vill jag avsluta med tjatet om att det är skillnad på aktiv borreliainfektion och borreliainfektion. Låt oss kalla den passiv. Man kan alltså vara bärare av borreliabakterien utan att bli sjuk av den.

Ärftlighet
Givetvis kan man inte ärva borrelia men det finns beskrivet att borreliabakterien kan förflytta sig till fostret via navelsträngen.

Om vi nu rent hypotetiskt antar att den havande modern har en borrelia som inte ger symptom.
Då vet ju inte doktorn (hälso- och sjukvården) om att moderna har borrelia. Och inte heller att borrelian kan ha vandrat över till fostret.

Enligt den forskning jag tagit del av så finns det inte beskrivet något fall med fosterskador som är relaterat till Borreliainfektion hos havande moder.

Men, rent hypotetiskt, så kan ju fostret utvecklas normalt, trots sin borrelia. Under förutsättning att borrelian inte bestämmer sig för att bli 'aggressiv'.

Barnet kan alltså födas, rent hypotetiskt, med borrelia, i kroppen.

Vi kan ju sedan tänka oss att den borrelian av någon anledning blir lömsk och börjar ge besvär.

Nu kan jag ju bara gissa mig till vilka besvär som ett litet barn skulle kunna få. Men t.ex. feber som kommer och går, ihärdig kolik, mer eller mindre kronisk öroninflammation, andra svårbehandlade infektionstillstånd såsom inflammerade hudbesvär, vaglar och bölder. För att bara nämna några, rent hypotetiskt, alltså.

Avslutningsvis
Jag vill poängtera att det ovan är hämtat från vad jag anser som trovärdiga källor men jag har inte s.k. källgranskat. Tittat på själva grundforskningsresultaten.
Det får bli en eventuell senare aktion.
Dessutom, jag har bara börjat… :me:

Besök
Svägerskan var här och hälsade på.

Hälsoläget:
Kändes bra på morgonen. Kände mig så pass munter så det blev både rakning och dusch.
[0108045005]

Mycke data, idag igen

Borrelia
Ringde min vårdcentral och frågade vad det egentligen var för borreliaprover de tog?

Det visade sig bara vara ett taget, 2003, borrelia-serum. Om det tittades på några specifika s.k. titrar, typ; IgG & IgM går inte att få fram.

Känner mig dock lite förvånad. Jag har för mig att det tagits ett Borrelia prov efter 2003 (och före i år). Min VC hittar det inte.
Jag kan ha tagit det någon annan stans, men var, i så fall?

Hittar inget i mina inlägg på bloggen, och jag började blogga i juni 2005.

Mobil telefoni
Har idag också börjat på en utredning om vilket bredband vi ska ha.
Ska vi ha bredbandstelefoni?
Ska vi ha bara mobiltelefoner?
Än så länge resulterade det i att jag hittade ett abonnemang till min SmartPhone som gör månadskostnaden 50sek lägre.

Har skickat frågor till telia om vad de eventuellt kan erbjuda (våra mobiltelefonabonnemang är telia).
Inte fått svar än.

GAMBAS
Har fixat och donat med mitt program (NGN GC WP-file maker)

Nu funkar bildhanteringen för WP:s full ut.

Jag kan också, från programmet, välja vilka filer jag vill ha överkopierade till GPS:en. Det gäller bara att kolla så att den är inkopplad och aktiverad.
Och de hamnar på rätt ställe. Jag har kollat :me:

Kollade bildhanteringen, för säkerhets skull.
Jag kan bara lägga till två bilder…
…så kan vi inte ha det.
När jag bäddrar mellan mer än två filer (inlagda manuellt) så kan jag bara göra gonombläddringen en gång…
…så kan vi inte ha det.
Får se om jag orkar med att kika på det imorgon.

Regeringen
Fick e-post från dem idag. Jag hade ju först undrat till FK om vad det berodde på att jag nu får en lägre nettolön, efter höjningen än innan. Hur är det tänkt liksom (nu vrt jag vad det beror på men jag ville kolla om myndigheterna visste).
FK har bollat frågan vidare och ligger väl nu bakom någon stolpe…

Men regeringen har svarat:

[Bild: Regeringenskansliets logga]

S2013/370/Sr

Nils-Gunnar Nordlundh
nisse@ngn.nu

Hej Nils-Gunnar!

Tack för ditt e-postmeddelande. Du skrev ursprungligen till finansminister Anders Borg men eftersom de frågor du tar upp närmast hör till socialförsäkringsministerns ansvarsområde i regeringen har socialförsäkringsminister Ulf Kristersson bett mig att svara dig.

Varken Socialdepartementet, regeringen eller enskilda statsråd har emellertid någon möjlighet att kommentera eller ingripa i enskilda ärenden eftersom detta skulle kunna innebära ministerstyre vilket är förbjudet enligt grundlagen.

För information om vilken skatt som du ska betala hänvisar jag dig främst till Skatteverket. Du kan även kontakta Försäkringskassan för att få information om det beslut som myndigheten fattat i ditt ärende.

Tack än en gång för att du tog dig tid att skriva.

Stockholm i februari 2013

Med vänliga hälsningar

Hannes Beckman
Medarbetare i Ulf Kristerssons politiska stab

Hälsoläget:
Känns segt och trögt i kroppen. I morgon ser jag fram emot öl, bastubad och attans trevligt sällskap, ute på landsbyggden :me: .
[0108045005]

Svår dag

Vårdcentralen
Huva vad länge jag fick vänta. Ca 20 min är länge för mig…

Väl inne i labbet så diskuterade vi proverna. En del var tydligen inte så vanliga. Jag tog följande:
1. ANA: Visar med sannolikhet om det finns autoimmun sjukdom.
2. RA faktor: kroppsegna antikroppar som är riktade mot andra egna antikroppar. Vanligt vid vissa reumatiska sjukdomar.
3. Elfores: Visar om det finns inflammatorisk aktivitet i kroppen
4. Borrelia antikroppar: visar om det funnits eller finns aktiva borreliabakterier.
Mina förra värden var: IgG: 200 och IgM: 3,0.
Positiv IgG: tyder på genomgången infektion och eventuell immunitet
Positiv IgM: betyder att man har antikroppar emot Borrelia. Man har alltså sannolikt ganska nyligen haft en Borreliainfektion. (Och sannolikheten att den finns kvar är stor. Det är sällsynt att den försvinner – av sig självt. )
Är både IgG och IgM positiva, som i mitt fall, så är sannolikheten stor att det finns en aktiv Borrelia som ska behandlas.

Ni som påstår att Borrelia inte kan komma i skov – har fel, jättefel. Borreliabakterien beter sig mycket likt herpesviruset. Och är mycket svårbehandlat.
Om doktorer inte hittar borrelia-antikroppar i spinalvätska så betyder det 'endast' att man inte har haft borreliabakterien just där. Man kan fortfarande ha den i övriga kroppen.

Provtagningen fixades med 2st rör så någon större åderlåtning blev det inte.

Ska bli intressant å se om IgG & IgM har rört på sig och hur.

Skattekontoret
Hustrun ville veta hur det funkar med försäljning av bostadsrätt. Vi tittade på det tillsamman häromdagen och reglerna var minst sagt förvirrande.
Inne på kontoret fick jag medhåll om detta och några papper med mer aktuell och förhoppningsvis tydligare information.

Bredband
När jag kommer hem så visar det sig att hustrun råkat ut för en trilskande installation av något adobe-program. jag får igång det men mitt i installationen kommer ett märkligt felmeddelande upp och det visar sig bero på att vi förlorat bredbandsuppkopplingen.

Nu kan man ju faktiskt säga att det är tur att jag har en SmartPhone som bl.a. har den finurligheten att den kan kopplas, via USB, till dator och så delas telefonens bredbnadsuppkoppling med datorn.

Nu kan hustrun kolla vidare på internet. Jag däremot är f.n. hänvisad till s.k. lokalt arbete.

Via telefonen gick jag in på ComHem:s hemsida och letade upp 'Driftinformation'. Knappade in postnummer och gatunummer.
Det kom upp ett driftmeddelande. Det är fel, på rubbet. Och de beräknar att det är åtgärdat till 18:00.

Hur ska detta gå?

Det verkar som om de var snabbare än stipulerat. Bredbandet är nu (13:22) tillbaka.

Trött
Att sitta i hyfsat obekväma möbler och vänta tar styggt på den lilla energireserv jag har så nu (strax före lunch) är jag trött.
Dessutom krånglar bredbandet – sådant irriterar mig och spär på tröttheten.

GAMBAS
Som väl är kan jag bl.a. roa mig med att fortsätta förbättra bildhanteringen i mitt lilla GAMBAS2-projekt: NGN GC WP-file maker

Det blev idag en kamp. GAMBAS2 är ju lite speciell när det kommer till s.k. globala variabler.
Vill man att en variabel ska vara 'global' inom ett formulär (fönster) så ska den s.k. deklareras högst upp i tillhörande s.k. class-fil.

Vill man att den ska vara riktigt global. Så global så att den kan användas i flera formulär ja då får man helt enkelt skapa en 'global' klass och i den skriva de variabler man vill ha helt globala.
Är man lite fyndig så kallar man just den klassen för t.ex. gGlobal.
Om jag då i den klassen (Global.class) har deklarerat tre st s.k. variabler, t.ex:
' Gambas class file

STATIC PUBLIC bNyBildOK AS Boolean
STATIC PUBLIC sNewKey AS String
STATIC PUBLIC sText AS String

Så skriver jag följande i ett formulär om jag vill använda en global variabel i gGlobal-klassen:
Global.sNewKey = "Detta blir ett nytt innehåll"

Global.sNewKey kommer att innehålla ovanstående så länge programmet är igång eller att jag någonstans ger den ett nytt innehåll eller 'tömmer' den: Global.sNewKey = ""

Obervera också att den behöver inte s.k. deklareras

När det kommer till s.k. variabler som ska innehålla flera olika värden så blir det lite knepigare.
Vill man ha sådana globala inom aktuell klassfil så deklareras den:
PUBLIC sPath AS NEW String[]

Det är de avslutande klamrarna: '[]' som gör variabel möjlig att tilldela värden som är separerade i en 'lista' (array).

När den ska få innehåll så gäller följande:
sPath.Add("Den text man vill lägga till", [värde])
[värde] är ett entalsvärde (integer) som s.k. indexerar variabeln.
Denna typ av variabel kan också kallas: 'array'
Vi kan också tänka på den som en s.k. matris med en enda kolumn.

Vill man ha en sådan 'array'-variabel helt global så gör man bäst i att skapa en egen klassfil för det. En startklass. T.ex:
Klassfil: clStart.class

I den kan man t.ex. skriva:
' Gambas class file

STATIC PUBLIC sPath AS NEW String[]
STATIC PUBLIC sName AS NEW String[]
STATIC PUBLIC SUB Main()
    FMain.Show
END

I det här exemplet är den egntliga startklassen: FMain.Show

Gör vi på detta viset så behöver inte heller dessa, helt globala 'list'-variabler, deklareras ytterligare.

Man kan sedan var som helst i programmet fylla dem med värden. T.ex:
clStart.sPath.Add("Den text man vill lägga till", [värde])
[värde] är ett entalsvärde (integer) som s.k. indexerar variabeln.
Anta att vi skriver:
clStart.sPath.Add("Den text man vill lägga till", 0)

Vill man sedan visa eller använda värdet i en sådan 'list'(array)-variabel så skriver man (vi antar att vi har en textruta i ett formulär, vilket som helst):
TextBox1.Text = clStart.sPath[0]

Lägg märke till det märkliga att '0' är '1':a positionen i 'listan'.
Det beror på att '0' definieras som ett värde inom programmeringen.
Har en lista (array) 5 värden så är de numrerade enligt: 0, 1, 2, 3, 4

Tyvärr så är det där inte heligt. Det förekommer att en del s.k. Index börjar med '1'.

Hälsoläget:
Har ju varit ute och rört på mig idag men det är stelt och segt.
[0108045005]

Idag var det mycket intryck och avtryck

GAMBAS2
Fixade några programmeringsrader tidigt på morgonen i mitt lilla projekt: NGN GC WP-file maker.

Moské
Vi var till Trollhättan och fick en guidad tur i deras moské (Shiamuslimer*, vilka i huvudsak har Indiskt ursprung).
Som en ytterligare parentes kan nämnas att Sunnimuslimer  är i majoritet (90%), i arabvärlden.
Sunnimuslimerna i Trollhättan har ingen egen moské. De har sina specifika religiösa sammankomster i en lägenhet på Kronogården.
Ca 10% av muslimerna, i världen, är shiiter (Shiamuslimer).
*shiamuslimer (ismailiter) med indiskt ursprung som kom till Sverige 1973 som en följd av Idi Amins politik att utvisa alla asiater från Uganda. De indiska shiamuslimerna slog sig ned i Trollhättan i Västsverige, där de 1976 bildade en församling och 1985 uppförde Trollhättans moské.

Vad som utgjorde den  avgörande skillnaden mellan Shia och Sunni fick jag då inte klart för mig. Men jag tror att det handlade om antalet och vilka profeter som var 'viktiga'.

Efter lite googlande har jag förstått att det i huvudsak handlar om synen på vilka profeter som ska ha mer eller mindre framträdande roll.
Bägge är överens om att profeten Muhammed är de big boss, näst efter Gud (arbiska: Allāh).

Det jag har problem med är männens sexistiska syn, inom Islam.

Kvinnan ska skyla sig för att dölja sina behag för att inte locka männen.
Är då egentligen inte problemet mer mannens än kvinnans?

Jag ställde en enda fråga och det gällde kvinnornas sjal. (Vilket är en överenskommelse mellan dem och Gud (inte mellan man och kvinna)): Jag frågade; "Har inte mannen samma krav på att skyla sig sig som kvinnan?"
Jag fick ett mycket märkligt svar på den frågan, först ett nej och sedan, ett brett svar. Och det innehöll bl.a. att män våldtas inte medan kvinnor gör det.
Och, om en lättklädd kvinna går tillsammans med en skyld kvinna så väljer den sexhungrige den lättklädda kvinnan.
Jag känner mig inte helt övertygad här.

1. Män våldtas i Sverige (Det borde vara bekant även för Islamister, eller?)
2. I Koranen står:
Sura 24 vers 30:
"Tala om för de troende männen att de ska sänka sin blick (och inte stirra på kvinnorna) och bibehålla sin kyskhet. Det är renare för dem. GUD är fullt Medveten om allt de gör."

Sura 24 vers 31:
"Och tala om för de troende kvinnorna att sänka sin blick och bibehålla sin kyskhet. De ska inte visa upp några delar av sina kroppar utöver det nödvändiga. De ska täcka sina bröst, och inte släppa efter på denna norm, annat än i sällskap av deras makar, deras fäder, deras makars fäder, deras söner, deras makars söner, deras bröder, deras bröders söner, deras systrars söner, andra kvinnor, de manliga tjänarna, eller anställda vars sexuella drift tillintetgjorts, eller barnen som inte uppnått puberteten. De ska inte gå på ett sådant sätt, att de vickar på eller framhäver vissa delar av sina kroppar. Ni ska alla ångra er inför GUD, O ni som tror, så att ni ska kunna lyckas."

Sura 33 vers 59:
"O profet, säg till dina fruar, dina döttrar, och fruarna till de troende, att de ska förlänga sin klädsel. På så sätt kommer de att betraktas (som rättfärdiga kvinnor) och undvika förolämpningar. GUD är Förlåtare, Barmhärtigast."

Jag kan inte smälta denna sexistiska syn. Och, om jag tolkar texten rätt så gäller klädseletiken både män och kvinnor.

Men männen 'föredrar' att se sig som lättpåverkade sexualdrivna offer. Medan kvinnan är ett sexistiskt byte.
Och därmed ska de skyla sig…?

Jag tycker att detta mer tyder på att, vad jag nu fått vetskap om, att männen ska bearbeta sin syn på kvinnan. Hurdana är de egentligen?
Är det verkligen så att de är offer och kvinnan är bytet?
Om nu, den moderna Islam vidhåller den här synen så kan jag inte se det på annat vis än väldigt tragiskt – för mannen och Islam.

Andra funderingar angående Muhammed;
1. Han kom ju till ca år 570 (död år 632/633).
Har han verkligen idag levande släktingar, i rakt nedstigande led?
Vår informatör påstod det.
En enda efterlevande, efter Mohammed. dottern: Fatima (borde inte bara det faktum upphöja kvinnans status?)
Hon födde sedan den 2:e profeten: Husayn ibn Ali o.s.v. födde andra mödrar de följande profeterna t.o.m. den 12:e:
Muhammad al-Mahdi al-Muntazar. Sedan då?

Enligt den information vi fick så ska det blir fred på jorden den dag då Profeten Muhammad al-Mahdi al-Muntazar & profeten Jesus tillsammans visar sig.
(Det där får jag inte ihop riktigt…?)
Profeten Muhammad al-Mahdi al-Muntazar försvann ju spårlöst år 874 (eller år 878), endast 5 år gammal.

Och därmed borde den rakt nedstigande arvsgången vara slut.
Visst, däremot kan det finnas, idag, levande släktingar, eller…
(Egentligen en i mitt tycke en oviktig fråga)

2. Vad kommer det sig att man inte får avbilda Muhammed?
Han finns ju avbildad här: Profeten Muhammed.
Från boken Muhammeds apokalyps som skrevs 1436 i Herat, Afghanistan och som nu finns i Bibliothèque Nationale i Paris.

Det finns fler 'godkända' avbildningar och jag hittar inget direkt förbud i koranen.
Fick inget klargörande här.
Och en sökning via google ger liksom ett både-och-svar…?

3. Muhammed började ju en stor reform som bl.a. innebar att ge kvinnan större medbestämmande och betydelse. (Han köpte många kvinnor och slavar fria och fler av hans giftemål var i avsikt att rädda kvinnan och deras barn):
Vad kommer det sig att den moderna Islam inte fortsatt på det spåret utan behåller en, vad jag kan se, konservativ syn, som liksom går emot Muhammeds grundsyn?

Nu lämnar vi Islam och går över till farsan:

Farsan
1. Första besöket var till polisen – ny ID-handling.
2. Andra besöket var till SwedBank för ekonomiska spörsmål.
3. Tillbaka till bostaden. Kollade vår gamla fjärrkontroll – Givetvis funkade den inte mot fars nya TV.
Jag hoppas att han ska vänja sig vid den nya fjärren, med de övertäckningar jag sett till:
[Bild: Maskerad Logik Fjärrkontroll]

UteMat
Efter fars äventyr gick vi till ett matställe som erbjöd salladsbuffé. Passar mig bra – men de hade ingen majonäs?

Apoteket
Dr å Gottfriesemottagningen förskrev läkemedlet Brufen Retard 800mg. Det hämtade jag ut idag.

Hälsoläget:
Jag vet faktiskt inte. Jag är smockfull med läkemedel så det ger sig väl i morgon hur jag egentligen hade det idag…
Psykiskt: Kan fortfarande inte släppa det här med en sannolik Borreliainfektion. Som kan ha härjat i min kropp under lång tid.
[0108045005]

Sjuk dag…

Geocaching
Har löst ytterligare en s.k. mystery som publicerats här i Vänersborgsområdet. Serien handlar om olika vinsorter.

GAMBAS
Har fixat lite med mitt senaste lilla applikationsprojekt: NGN GC WP-file maker

Håller på med att lägga till funktionalitet med möjligheten att få  bilder till respektive WP (WayPoint).

Gotffreismottagningen
Ja, hur ska jag skriva…
Det blev delvis vad jag hade förväntat mig. Jag hade varken Kroniskt trötthetssyndrom (ME) eller Fibromyalgi. Och det har jag också varit inne på. Jag ville ha det uteslutet.
Det jag däremot fick reda på var något som jag trodde var färdigutrett, att jag inte hade.
Proverna visade på Borrelia. Kanske av äldre karaktär. Det fanns Borrelia antikroppar.

Det var väl själve f-n. Detta har inte hittats vid tidigare undersökningar (eller så har man inte letat efter dem (antikropparna) utan mer siktat in sig på att hitta Borreliabakterien). Så det har jag liksom uteslutit.

Men jag har hela mitt sjuka liv varit inne på att det är Borrelia som spökar.

Nu är det skrivet en remiss till infektionskliniken (NU-sjukvården) för vidare utredning.

Och så fick jag ett recept på Brufen retard. En bra idé tycker jag.

Och så ska jag iväg till min vårdcentral och ta ett gäng blodprover.
Några RA (har några ledinflammationer som DR tyckte var något annat än artros) och ett Borrelia till för att se om det ändrat på sig från förra provet.

Att det finns Borrelia antikroppar kan betyda flera saker:
1. Det finns en aktiv Borrelia
2. Det har nyligen varit aktiverad Borrelia
3. Det var längesedan Borrelian var aktiv.

Det som dock är solklart är att det finns Borrelia. Den försvinner inte av sig självt. Finns det någon som påstår det så har denne fel.
Däremot kan man ha en rackarns tur och inte få något mer Borreliautbrott (blomning).

Borrelia & Herpes har mycket beteende gemensamt. Bägge får utbrott, främst, efter att immunförsvaret är försvagat på något vis.
Herpes (virus) t.ex.; starkt solsken (stressar huden. (Herpes som man har i ansiktet)), infektion, förkylning, stress, sömnstörningar och hos kvinnor i samband med menstruation.
Borrelia (bakterie) t.ex.: överansträngning, annan infektion, stress (Fysisk / psykisk / fysiologisk (värk)), sömnstörningar.

Hälsoläget:
Ont i nacken och lite småchockad eller irriterad eller både och.
[0207045005]