[Fortsatt genomläsning av tillgänglig text om borrelia

Lite funderingar
Det finns ju olika typer av forskning. En forskare kan ha en tjänst på någon myndighet och forska utifrån det perspektivet.
Forskaren kan vara knuten till en utbilningsinstans (universitet) och forskar då utifrån den atmosfären.
Vi har forskare som är anställda på läkemedelsföretag.
Och vi har forskare som forskar på uppdrag.
Det är ont om det som jag skulle vilja kalla oberoende forskning, vad avser borrelia.
Och då främst den Europeiska och Svenska varianten av sjukdomen borrelios.

Som det är nu så är läget, i Sverige, att det finns flera läger;
Det finns de som menar att borrelios inte finns alls.
De som klart erkänner borrelios men anser att den inte behöver behandlas – det går över av sig självt.
De som vet att borrelios är en sjukdom och behandlar enligt de regelverk som styr dem. Doktorer i Svensk förvaltning.
Och så finns det då de som menar att den behandling vi har i Sverige är otillräcklig och ḱanske därmed ganska meningslös.
Och till slut så har vi de utövare, doktorer, som ser att en borrelios kan kräva mycket individuell behandling och inte helt ovanligt en långvarig sådan. Lite tvärtemot vad Svenska myndigheter anser alltså.
Av den anledningen återfinner vi, oftast, inte de här doktorerna i Sverige. Vi finner dem, främst, i Norge och i Tyskland.

Detta är ju mycket förvirrande för den som är helt hänvisad till Svensk hälso- och sjukvård.

Svensk myndighet säger att om den f.n. längsta behandlingstiden inte gett effekt så var det troligtvis inte borrelios.
Åker samma människa till t.ex. Norge. Så kan de få en annan bedömning och bli, i de bästa av världar, friska efter långvarig behandling.

Problemet: Hur kan det förekomma effektiv, om så långvarig behandling av borrelios, när Svenska myndigheter säger att det inte går?

Om nu detta är så – vilket det sannolikt är. Vad kan det då bero på, att Svenska myndigheter tagit dessa ställningstaganden?

Det kan ju knappast vara ekonomiska perspektiv. En frisk människa kostar mindre än en sjuk.

Jag kan inte klura ut vad detta kommer sig.
Är det prestige? I så fall är det ju skrämmande…

Hälsoläget:
Måste börja promenera – även om det tar emot extremt – känner av att jag har svårt med bålstabilteten.
[0108045005]

Nu ser jag

Nya glasögon

[Bild: Nya Glasögon]

och:
[Bild: Nya Solglasögon]
Nya solglasögon (med polaroid).

Sjukvård
Fick bekräftelse från NÄL's infektionsmottagning idag och jag kommer att få en tid inom 1-3 veckor.

Om jag fattar all information rätt så kan de ledproblem jag har, en i den inre pekfingerleden på vänster hand och en i den inre leden på mittentån på vänster fot vara artrit orsakad av borrelia.
För att få reda på det så måste det stickas in 'något' och tas en s.k. biopsi, i leden. I det man får ut försöker man sedan, mikroskopiskt hitta borreliabakterie – tror jag…?
Men, det kan också vara så att jag oavsett kommer att få en relativt lång antibiotikakur (antingen Doxycyklin 100mgx2 i 14 dagar eller Ceftriaxon 2gx1 intravenöst i 14 dagar) beroende på att jag har de symptom jag har och att jag har positiva värden på både antikropsstitrarna IgM & IgG.
Men, jag vet inte om den kuren kommer att hjälpa. Den borrelia jag har har jag i så fall haft sedan 2009, minst.
Och har den härbärgerat sig i den här kroppen då är det ena härdade rackare.

Senaste nytt på Borreliafronten
Har skickat en fråga till en läkare på SMI (SMittskyddsInstitutet). Jag vill ha ett klargörande angående borreliabakteriens förmåga att anta ett tillstånd där den bli, vad jag förstått, okänslig för antibiotika.
I går skrev jag att den gör sig av med sitt cellmembran, typ. Idag skriver jag att det också kan vara så att den rullar ihop sig och omger sig med ett skyddande hölje och går sedan i dvala.
Det jag vill veta är om detta gäller de borreliabakterier som är aktiva här i Sverige.
Jag misstänker att det där kommer från forskning i USA och där har de en art av borreliabakterie som är mycket sällsynt här i Sverige.
Däremot har vi två andra borreliabakterier som de inte har i USA.
Och de är här i Sverige de huvudsakliga aktörerna när det gäller borreliainfektioner.

Angående SMI. De ska nu starta en utredning, tillsammans med SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering). SBU tittar på vilka behandlingar mot borreliainfektioner som är effektivast och SMI tittar på vilka provtagningar / undersökningar som kan var de som bäst prickar in och upptäcker borreliainfektionen;
SMI – Diagnosen borrelia ska utredas.
SBU – Behandling med antibiotika för patienter med borrelia.

Hälsoläget:
Bra morgon. Magen reagerade på lunchen. Hustrun hade gjort en god köttfärsgrej. Vi blir inte kloka på vad det var jag inte tålde. Det blev bättre efter en stunds vila i sängen.
[0108045005]

En riktigt bra dag, faktiskt

En lunchbild
[Bild: Nisses LCHF-lunch]
En f.n. väldigt typisk LCHF-lunch i Nissetappning:
En halv avokado.
En burk tonfisk i vatten (den ligger under all sallad)
Blandsallad.
En näve naturella nötter.
Majonäs.
Mera blandsallad.
Mera majonäs.

Borrelia
Håller på med en djup kunskapssökning om Borrelia (borrelios).

Hittar en hel del.

Presenterar en del reflektioner. Jag ger här inga källhänvisningar eftersom det är samlade refelktioner där man kan läsa om samma sak på flera olika ställen mer eller mindre detaljerat.
I en eventuell kommande mer seriös publikation så kommer givetvis endast bevisbara (evidensbaserade) källanvisningar att förekomma.
Men som skrivet, här är mina reflektioner, efter en första snabb genomläsning av tillgänglig text i digital form. Främst från myndigheter:

Smittan
Det som jag fastnar för här är att borreliabakterien, per definition inte smittar via det blod fästingen suger.
Utan det är när den suger blod som bakterien passar på att förflytta sig från fästingen, via dess spottkörtlar till det djur (inkl. människa) som på så vis blir infekterad (får in borreliabakterien i sin kropp). Borreliabakterien förflyttar sig sedan (migrerar), eventuellt, via huden till bindväv, inklusive leder, i närheten av fästingbettet.
Och jag utgår från att den sedan kan sprida sig vidare.

Omvänt, anta att vi har en fästing som inte har borreliabakterien och så sätter den sig på ett varmblodigt djur (inklusive människa) så är det det djuret som smittar fästingen.
Borreliabakterien vandrar, via kroppsvävnad, ut till huden och fästingen. Och in i fästingens vävnad.
Alla fästingar 'föds' utan borrelia. De ägg en borreliabärande hona lägger. Har inte borreliabakterien.
Det finns formulerat: "Spiroketerna kan även sprida sig via blodbanan…". Jag tolkar det som att det inte är uteslutet att borreliabakterien kan 'flyta' fritt med blodet.
'Spiroket' är den typ av bakterie som är borreliabakterien. En spiralformad liten elaking.

Det mesta som finns att hitta, och läsa, vad avser forskning på Engelska, är Amerikansk (USA) och den är mycket litet användbar för Svenska förhållanden.

I Europa finns, i huvudsak, tre borrelia-arter. Två av dem är vanliga en av dem mycket sällsynt. Den i Europa och då Sverige mycket sällsynta borrelia-arten är den som är vanligast i USA.

De forskningsrön som är gjorda i USA ska alltså läsas med just det i åtanke. Endast en mindre del är applicerbart på Svenska förhållanden. Speciellt när det kommer till vad för besvär bakterien skapar i kroppen.

De två, i Sverige, vanligaste borrelia-arterna där står den ena för mer hud- och inflammationsbesvär och den andra är den som går in till ryggmärgshinnorna (samma som hjärnhinnorna) och ger upphov till det som kallas neuroborrelios (med främst huvudvärk och inte helt ovanligt, halvsidig ansiktsförlamning).
Den tredje, i Sverige mkt sällsynta (fr USA) är känd för att främst skapa ledbesvär (främst hos hund).

Det skrivs också om fyra varianter eller stadier av Borrelia.
Den första;
Där märker man av besvären inom dagar till veckor efter infektionen och det främsta tecknet är cirkulär hudrodnad, vid bettområdet. Samt feber och trötthet.
Den andra;
Besvär kommer först efter veckor / månader och visar sig då som blåröd svullnad av örsnibb eller bröstvårta.
Den tredje;
Kan kallas den kroniska varianten. Där kan det dröja år innan första symptomen kommer och det kan vara i form av rödbruna / blåröda hudförändringar, släta, som sedan bleknar och blir smått ärrliknande. Främst på händer och fötter.
Den här varianten är känd för att orsaka spridda ledbesvär. Trotts att det inte är USA-arten.
Den fjärde:
Är den som tar sig in i ryggmärgshinnorna och kan ställa till det ordentligt om det vill sig illa. Har man tur så kommer man undan med huvudvärk och feberkänslor. Annars är just halvsidig ansiktsförlamning ett tidigt symptom på det här angreppet.

Diagnos
Är utomordentligt förvirrande. Det är ingen mening att leta efter borreliabakterien i blod för där finns den sannolikt inte. Den rör sig nästan uteslutande i vävnader utanför blodkärlen (den kan däremot förflytta sig via blodkärlens cellvägg och som ovan tydligen också: "Spiroketerna kan även sprida sig via blodbanan…").
Däremot kan man givetvis i blodserum hitta reaktioner på att borreliabakterien infekterat kroppen och det är då borreliaspecifika antikroppar man letar efter.

Man kan ha antikroppar i blodserum som inte återfinns i ryggmärgsvätska (liqvor eller cerebrospinalvätska (csv)). Och det troliga svaret är att man inte har just den borrelia-arten som angriper främst hjärn- ryggmärgshinnorna.

Hittar man borreliaspecifika antikroppar i blodserum så kan det betyder flera saker beroende på hur dessa s.k. antikroppstitrars värden är i nivå och relaterade till varandra.

Att man hittar borreliaantikroppar i blodserum betyder alltså att man har eller har haft en borreliainfektion (inte nödväntigtvis aktiv).

Notera också att 'infektion' inte måste betyda sjukliga symptom. Sannolikt har många människor borrelia utan att bli sjuka.

Om jag förstått forskningserfarenheterna rätt så är det egentligen relativt få djur (inklusive människa) som smittar, läs infekterar fästingen, som samtidigt har sjukliga symptom på sin borreliainfektion.
T.ex. så hittar jag ingen forskning som visar att följande djur skulle få symptom av en borreliainfektion (de är alltså bärare): Nötkreatur, Fjäderfän, Får, Getter, Gris samt Vilda djur.

Förekomst av symptom beroende på borreliainfektion hos häst är omdiskuterat. Men 2012 kom Sveriges Veterinärförbund fram till att förekomst av borreliaspecifika antikroppar i hästens blodserum inte ska tas som intäkt för att hästen har symptom som är relaterade till borreliainfektionen. Notera, än en gång, man kan vara infekterad utan att ha symptom, man är bärare.
Man kan också ha borrelialiknande symptom utan att ha borreliabakterie i kroppen.

Behandling
Om diagnos är knepig så blir behandling ännu knepigare om man inte har den variant av borrelia som uppvisar tydlig hudrodnad och där man snabbt efter infektionen insjuknar i feber och trötthetskänslor, med hudrodnaden.
Då är det antibiotika som gäller och den är i det fallet effektiv mot den pågående aktiva borreliainfektionen.

Borreliabakterien kan anta olika skepnader, beroende på vilket / vilka värddjur den passerat.

Jag läser om en form där borrelian har cellvägg (s.k. Cyst-form) och en form där den saknar cellvägg (L-form).
Vid L-formen lär de antibiotika som främst angriper bakterier med cellvägg vara verkningslösa (har inte lästa detta i en text som är verifierbar (bevisbar)).

Men det äger sin riktighet att en bakterie kan förekomma utan cellvägg. Den blir då en organism som liksom hamnar mellan virus och bakterie.

Lägg sedan till det faktum att 'bara' för att man har borreliaspecifika antikroppar i blodserum så betyder inte det per automatik att man har en sjukdomsframkallande borreliainfektion.

Det de borreliaspecifika antikropparna säger är att det under alla omständigheter har varit en borreliainfektion i kroppen, ca 2-3 veckor innan provet togs.

Beroende på hur främst två antigener(titrar) s.k. korsagerar så kan man se om om man har en relativt ny eller gammal borreliainfektion (som kan finnas där utan att ge sjukliga symptom).

Man kan alltså inte se om det finns en pågående aktiv borreliainfektion.

De två borreliaspecifika antigener (titrar) jag stött på är IgG och IgM.

Trots det som står ovan så menas att om man har IgM-antikroppar mot borrelia i serum så talar det för en aktuell infektion. Speciellt om IgM-värdet är ökat vid nästa provtillfälle.

Har man sedan också IgG-antikroppar, samtidigt, så förstärker detta förekomst av aktuell infektion. Liksom om även dessa ökar.

Har man dessutom s.k. kliniska symptom som kan härledas till borrelia så är sannolikheten stor för att man har en aktiv borreliainfektion. Den är alltså sjukdomsframkallande.

Om däremot IgM minskar och IgG ökar så talar det för att borreliainfektionen är 'gammal'. Den var i vart fall sannolikt inte aktiv 2-3 veckor innan provet. Sedan kan man ju givetvis inte utesluta att den kan ha tagit ny fart.
Det kan endast den s.k. kliniska bilden (symptomen) avgöra samt eventuellt upprepad provtagning.

Har man s.k. positiv IgM och IgG och har tydliga eller diffusa neurologiska besvär med central trolig förklaring (tydliga: huvudvärk, ansiktsförlamning. Diffusa: trötthet, halvsidiga besvär som har sin sannolika förklaring i att ursprunget kan vara centralt uppkommet i nervsystemet) så bör (ska) prov tas på ryggmärgsvätskan. Främst för att utesluta den borreliavariant som kan ge s.k. neuroborrelios.

Har man även antikroppar i ryggmärgsvätskan så är det i vart fall säker att man har minst en borreliainfektion. Man kan faktiskt, rent teoretiskt ha flera.
En borrelia-art som angriper kroppen och ger neuroborrelios och en borrelia-art som främst ger hudrodnad, feber och trötthet.

Man kan också undersöka borreliabaktereins DNA om man hittar ställen där borreliabakterien är aktiv (en angripen led eller hudområde).
Läste också att man kan leta efter Borreliabakteriens DNA i urin. Man kissar tydligen ut resterna av döda borreliabakterier.

Ett slutord om antikropparna.
Har man negativ IgM och positiv IgG så ska det betyda att man sannolikt har haft en borreliainfektion. Sannolikt för ett bra tag sedan.
Har man positiv IgM och negativ IgG så har man sannolikt en ganska färsk borreliainfektion.
Har man negativ IgG och negativ IgM men tydliga borreliasymptom som hudrodnad, vid bettområde, feber och ev huvudvärk så talar det för en sannolik aktiv borreliainfektion som ska behandlas akut, i alla fall så snabbt det går.

Och så vill jag avsluta med tjatet om att det är skillnad på aktiv borreliainfektion och borreliainfektion. Låt oss kalla den passiv. Man kan alltså vara bärare av borreliabakterien utan att bli sjuk av den.

Ärftlighet
Givetvis kan man inte ärva borrelia men det finns beskrivet att borreliabakterien kan förflytta sig till fostret via navelsträngen.

Om vi nu rent hypotetiskt antar att den havande modern har en borrelia som inte ger symptom.
Då vet ju inte doktorn (hälso- och sjukvården) om att moderna har borrelia. Och inte heller att borrelian kan ha vandrat över till fostret.

Enligt den forskning jag tagit del av så finns det inte beskrivet något fall med fosterskador som är relaterat till Borreliainfektion hos havande moder.

Men, rent hypotetiskt, så kan ju fostret utvecklas normalt, trots sin borrelia. Under förutsättning att borrelian inte bestämmer sig för att bli 'aggressiv'.

Barnet kan alltså födas, rent hypotetiskt, med borrelia, i kroppen.

Vi kan ju sedan tänka oss att den borrelian av någon anledning blir lömsk och börjar ge besvär.

Nu kan jag ju bara gissa mig till vilka besvär som ett litet barn skulle kunna få. Men t.ex. feber som kommer och går, ihärdig kolik, mer eller mindre kronisk öroninflammation, andra svårbehandlade infektionstillstånd såsom inflammerade hudbesvär, vaglar och bölder. För att bara nämna några, rent hypotetiskt, alltså.

Avslutningsvis
Jag vill poängtera att det ovan är hämtat från vad jag anser som trovärdiga källor men jag har inte s.k. källgranskat. Tittat på själva grundforskningsresultaten.
Det får bli en eventuell senare aktion.
Dessutom, jag har bara börjat… :me:

Besök
Svägerskan var här och hälsade på.

Hälsoläget:
Kändes bra på morgonen. Kände mig så pass munter så det blev både rakning och dusch.
[0108045005]

Ditten och datten

sömn; ok. Betydligt mindre besvärad av hosta men den är kvar.

Farsan
Svarade, till slut…
Verkade efter omständigheterna må relativt bra. Lite smålömsk över att han ’tvingas’ köra rullstol i lägenheten. Misstänker att hemtjänstpersonalen gett han stränga direktiv.

Foto
Fick ett bra svar från en kameratillverkare:
om du vill ha samma kvalitet som med din nuvarande SLR kamera måste du välja en XX SLR kamera, och dessa ger också ifrån sig ljud p.g.a. spegeln.

Du kan tyvärr inte få bättre bildkvalitet med en kompaktkamera än med en SLR kamera.

För tankarna tillbaka till SONY SLT A33 / A55. Även om det innebär omständigheten att behöva skicka iväg mina tre SIGMA-objektiv för gratis ’uppgradering’.

LEGO
Har beställt LEGO, dels från själva LEGO och dels från BrickLink (BrickLink känns lite osäkert så vi får se. Har inte betalt något ännu). Ska bli ett enklare spel.

NGN Konsult
Så heter min enskilda firma. Fick ett brev, från de som köpte vårt hus. NGN Konsult har tydligen inte adressändrat, till Bolagsverket…
Brevet innehöll en avregistrering av min firma?

Hittade en hänvisning till en lag 17§ Handelsregisterlagen. Där stod att bolagsverket får göra så här om man inte svarar på det brev de skickat ut eller att man begärt avregistrering. Jag har inte fått något brev och jag har inte bett om att få firman avregistrerad.
Hittade ett telefonnummer. Fick prata med en handläggare. Frågade vad det kom sig att jag fått denna avregistrering då de inte skickat något brev. Jodå, de hade skickat brev. Dels till firmans adress och dels till min folkbokföringsadress. Jag menade då att det måste ha blivit något fel för jag har inte fått något brev. Fick då till svar att de skickat brev och jag har inte svarat på det.
Jag framhärdade och lovade på heder och samvete om att jag inte fått något brev och så upplyste jag handläggaren om det faktum att om de nu skickat det där brevet så borde det ju ha gått till firmaadressen, där de bor som kom med aktuellt brev. Borde inte de ha fått, det första brevet? Och kommit med det till mig.

Jo, det tyckte ju handläggaren lät lite konstigt att det skulle ha missat både firmaadress och bokföringsadress. Jag fick i vart fall skickat in en överklagan, via ePost. Där jag förklarade min överklagan och nu hoppas jag på att min firma fortsätter vara registrerad. Jag adressändrade också. Så slipper våra husköpare att få mer post till NGN Konsult, från Bolagsverket.
Egentligen är det här jättekonstigt. För jag har adressändrat firman och jag får en hel del post till NGN Konsult. Det är bara Bolagsverket som har den gamla adressen? Eller är det här ett nytt ’verk’? som fått ett gammalt register?

Opponent
Kan vi väl leka å kalla det. Blev ombedd av en god vän att läsa igenom dennes studie som är tänkt att leda till en doktorshatt. Jag skulle beskriva hur jag uppfattade den. Har skickat iväg mina reflektioner nu – så nu är vi kanske f.d. vänner?

Hälsoläget:
Positivt att förkylningen (hostan) verkar bli bättre. Men i takt med det så känner jag mer och mer av mina ryggbesvär?
[02-05-050-025]

God Morgon!

Idag var det tufft! Två ttela att läsa igenom. Det går det med. Kunde konstatera att jag inte "missat" något "väsentligt" från tisdagens ttela.

Vad aktiverade mina grå idag då? I en artikel på sidan 6 och i AA's ledare berörs ämnet missbrukare.

Jag har ju jobbat som missbruksförebyggare, i Trollhättans Stad mellan 1990-1995, och fördragshållare inom ämnet så jag är ju så att säga "initierad".
Jag har också skrivit en bok. Den blev aldrig tryckt. Inget förlag ville ha den. Den var väl helt enkelt alldeles för tråkig, och sann?

Jag har inga synpunkter på varken ledare eller artikel mer än att missbruksproblematiken i vårt samhälle är svår.

Och nu till det jag vill komma in på, associationen: De ökade införselkvoterna och krav på sänkta priser (skatten) samt tillgänglighet.

Är det någon som tror att alkoholmissbruket kommer att minska:
– med ökad tillgång på alkohol?
– om det blir billigare att köpa alkoholen i Sverige?
– om alkoholen finns lättillgänglig i livsmedelsbutiker?

Det konstiga är att det finns massor med människor som tror det. Antagligen är det människor som inte har fått erfara hur det är att leva med en anhörig som missbrukar. Eller så är de "sus och dus"-människor. Egoister (värre än mig) som skiter i andra bara de får det bra.
Jag vet faktiskt inte vad det egentligen är för typ av människor.

Det kanske är sådana som jag själv?
Jag skulle kunna tänka mig och köpa min starköl i närmsta livsmedelbutik till ett pris som är bråkdelen av nuvarande. Det skulle passa min ekonomi och jag skulle inte öka min konsumtion för det.
Men antagligen skiljer jag mig från ett antal andra människor. Jag vill vara solidarisk, jag tycker det är OK att betala mer för alkoholen vilket får som effekt att "man" inte har råd att köpa så mycket. Och helst såg jag ju att "skatten" var öronmärkt och gick till alkoholkonsumtionens skadeverkningar.

Jag har läst massor med oberoende forskningsrapporter. De är alla samstämmiga. Alkoholkonsumtionen i ett land eller en kultur går att påverka genom tillgång och pris.
Märk att jag skriver "oberoende", det finns massor med forskningsrapporter som är direkt eller indirekt finansierade av alkoholindustrin. Ett exempel är de forskningar som kommer fram till att det skulle vara hälsosamt att dricka ett glas vin om dagen t.ex. Och för er som nu här skulle vilja hojta till så vill jag trycka ned i halsen på er att en sådan konsumtion ökar risken för hjärnblödning, så det så!

Begränsas tillgången och att prisnivån är hög minskar missbruket.

Att hembränningen skulle öka är en myt. Frankrike är det land i Europa som har högst andel hembränning. Tänk på den ni!

Hembränning har ett starkare samband med BEHOV av alkohol än att det skulle påverkas av priset och tillgängligheten på laglig alkohol.

Ett mycket allvarligt problem som måste propageras mer mot, är föräldrar som anser att det är OK att ge sina barn alkohol!
Om dem har jag bara ett omdöme: NAIVA IDIOTER!
Den enda effekt, i vår kultur, en sådan inställning får är att dessa barn får lära sig att det är OK att berusa sig. Undersökningar visar att det är dessa barn som ofta "super" värst, de "däckar" först. De har ingen "spärr" i sin alkoholkonsumtion.

Nä, här slutar jag. Detta kan jag skriva kilometervis text om.

Lev sunt och förnuftigt!