[Fortsatt genomläsning av tillgänglig text om borrelia

Lite funderingar
Det finns ju olika typer av forskning. En forskare kan ha en tjänst på någon myndighet och forska utifrån det perspektivet.
Forskaren kan vara knuten till en utbilningsinstans (universitet) och forskar då utifrån den atmosfären.
Vi har forskare som är anställda på läkemedelsföretag.
Och vi har forskare som forskar på uppdrag.
Det är ont om det som jag skulle vilja kalla oberoende forskning, vad avser borrelia.
Och då främst den Europeiska och Svenska varianten av sjukdomen borrelios.

Som det är nu så är läget, i Sverige, att det finns flera läger;
Det finns de som menar att borrelios inte finns alls.
De som klart erkänner borrelios men anser att den inte behöver behandlas – det går över av sig självt.
De som vet att borrelios är en sjukdom och behandlar enligt de regelverk som styr dem. Doktorer i Svensk förvaltning.
Och så finns det då de som menar att den behandling vi har i Sverige är otillräcklig och ḱanske därmed ganska meningslös.
Och till slut så har vi de utövare, doktorer, som ser att en borrelios kan kräva mycket individuell behandling och inte helt ovanligt en långvarig sådan. Lite tvärtemot vad Svenska myndigheter anser alltså.
Av den anledningen återfinner vi, oftast, inte de här doktorerna i Sverige. Vi finner dem, främst, i Norge och i Tyskland.

Detta är ju mycket förvirrande för den som är helt hänvisad till Svensk hälso- och sjukvård.

Svensk myndighet säger att om den f.n. längsta behandlingstiden inte gett effekt så var det troligtvis inte borrelios.
Åker samma människa till t.ex. Norge. Så kan de få en annan bedömning och bli, i de bästa av världar, friska efter långvarig behandling.

Problemet: Hur kan det förekomma effektiv, om så långvarig behandling av borrelios, när Svenska myndigheter säger att det inte går?

Om nu detta är så – vilket det sannolikt är. Vad kan det då bero på, att Svenska myndigheter tagit dessa ställningstaganden?

Det kan ju knappast vara ekonomiska perspektiv. En frisk människa kostar mindre än en sjuk.

Jag kan inte klura ut vad detta kommer sig.
Är det prestige? I så fall är det ju skrämmande…

Hälsoläget:
Måste börja promenera – även om det tar emot extremt – känner av att jag har svårt med bålstabilteten.
[0108045005]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *