Hur kan man titulera sig PÅLÄST VÄLJARE när man inte har koll?

Politik
Läste en insändare i lokalblaskan, ttela, idag:

Skatteinkomsterna är desamma

SKATTEPOLITIK. I den allmäna debatten får vi ofta höra att alliansens skattesänkningar på arbete de senaste sju åren har inneburit försämrade inkomster för staten, som i sin tur har mindre pengar till välfärd, och att den enda vägen är att återställa inkomstskatterna till ursprunglig nivå.
Sällan kommer det fram i debatten att statens skatteinkomster inte generellt har sjunkit under alliansens styre, utan ligger på ungefär samma nivå som 2006.
Förklaringen är att skatteinkomster från konsumtion kompenserat jobbskatteavdraget och kortfattat kan man konstatera att svensken spenderar sin skattesänkning.
Att fler arbetar hjälper också till.
Detta faktum är gissningsvis orsaken till varför Socialdemokraterna inte önskar avveckla jobbskatteavdraget om man kommer i regeringsställning nästa höst.
Man har kanske insett att höga skatter inte är den enda vägen till inkomster till staten.
Regeringen har inte blivit tvungen till de nedskäringar i välfärden som det ibland antyds.
PÅLÄST VÄLJARE

Det vore ju lysande om det där vore sant. Vi kollar;

1. "Förklaringen är att skatteinkomster från konsumtion kompenserat jobbskatteavdraget och kortfattat kan man konstatera att svensken spenderar sin skattesänkning.":
En bruttoinkomst om 30000 sek
Inkomstskatt:
33% > 9900 sek
30% > 9000 sek
Fasta utgifter: 9000 sek

Till konsumtion vid inkomsskatt samt moms 26%;
33% > 11100 sek > 2886 sek
30% > 12000 sek > 2120 sek
Förändrad skatteintäkt till staten:
-666 sek

Skattesänkningen är 900 sek
666 av 900 = 74%
74% av inkomstskattesänkningen finansieras inte av ökad konsumtion (+900 sek).

Nu finns det visserligen ytterligare sk positiva effekter av en skattesänkning som min hjärna inte klarar av att enkelt uttrycka.
Men jag har svårt att tro, att ovanstående förlust inhämtas via nya jobb och att marknaden stimuleras.
Kanske kommer det in via andra skatter / avgifter?
Pensionärer, sjuka och halta och lytta är ju bla med och 'betalar'.

2. "statens skatteinkomster inte generellt har sjunkit under alliansens styre, utan ligger på ungefär samma nivå som 2006"
Stämmer detta? Vi ser efter.

Statens intäkter 2006-2012 (Md kr)
År Skatt Övrigt Totalt
2006 744,3 66 810,3
2007 815,7 48 863,7
2008 809,3 92 901,3
2009 705,7 3,8 709,5
2010 779,5 0,0 779,6
2011 840,0 32,4 872,4
2012 792,4 -4,8 787,6
(källa: regeringen och delvis ekonomifakta)

Jo insändarskribentens slutsats kan dras utifrån ovanstående siffror.
Det är tom så att alliansen, räknat från 2006, till 2012, fixat plus 48,2 Md kr (kumulerat).
Nu har jag inte tittat på siffrorna för 2013 så jag vill inte sia om minus 2012 är en trend eller inte.

Detta skulle ju faktiskt innebära att det felande skattebortfallet vid punkt 1, trots allt ramlar in, på något vis.

3. "Att fler arbetar hjälper också till."
Jag har lärt mig att det är sant att 'fler' arbetar men att den siffran inte är rättvis .
När man tittar på arbete ska man i stället titta på hur många det är av den arbetsföra befolkningen som har jobb / sysselsättning.
Såhär ser dessa siffror ut:

Andel av Sveriges arbetsföra befolkning
som är i sysselsättning, 2006-2013.
1000-tal 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
Befolkning 9099,3 9138,8 9178,9 9217,4 9256,7 9296,1 9335,9 9376,4
Arbetsför befolkning (15-74): 6731,9 6803,1 6879,5 6955,8 7021,6 7073,6 7114,9 7165,9
Antal i syssel- sättning: 4429,4 4540,7 4593,0 4498,7 4523,7 4625,9 4657,1 4707,6
Andel (%): 65,8 66,74 66,8 64,67 64,42 65,39 65,46 65,69
(Källa: SCB)
*Prognos

Enligt ovanstående tabell och om man använder samma räknesätt* så har inte sysselsättningen förändrats ett dugg, generell.
*Man kan också räkna på en arbetsför befolkning om 17-74 och i stället för 'sysselsatta' tittar man på 'i arbete'. Då blir siffrorna helt annorlunda.

Det antyds en liten minskning (2006-2012), 65,8-65,46=0,34% och det innebär: 24190 personer.
Arbetslösheten ökar alltså, relativt (arbetsför) befolkning.
Undrar vart insändarskribenten 'PÅLÄST VÄLJARE' fått sina fakta från?
Det enda jag kan komma på, är att det finns invändningar mot mitt sätt att presentera siffror, då det i dessa siffror finns med sk utrikes födda och att dessa stod för den mesta befolkningsökningen (2006-2012) och tittar man på deras andel av sysselsatta så står de för en större andel än de inrikes födda.
Alliansen har alltså lyckats sysselsätta fler utrikes födda än inrikes födda, under denna period (av befolkningsökningen).
Detta tas som en intäkt för att de fört en lyckad invandringspolitik.
Jag har MEDVETET inte gjort skillnad på utrikes eller inrikes född när jag tittat på vilka siffror jag ska presentera.
För mig är ALLA ingående i den Svenska befolkningen.

Insändarskribent menar ju också att något sparande inom välfärden inte skett.
4. "Regeringen har inte blivit tvungen till de nedskäringar i välfärden som det ibland antyds."
Jag kan inte för mitt liv komma fram till hur en person kan komma fram till den slutsatsen? Denne måste vara verklighetsblind eller något liknande.
Så här har statens sparande / nedskärning inom 'välfärden' sett ut:

Statens finansiella sparande för offentlig sektor
2006-2013
År Md Kr BNP Md Kr % av BNP
2006 -68,8 2944,5 -2,33
2007 -111,4 3126,0 -3,56
2008 -70,6 3213,7 -2,19
2009 +22,2 3105,8 0,7
2010 -9,84 3337,5 -0,29
2011 -5,61 3480,5 -0,16
2012 -13 3628,2 -0,35
2013* -23 3833,3 -0,6
(källa: regeringen)
*Beräknat

Notera: I regeringens presentation anges detta sparande, omvänt, för t.ex. 2006 anger de +68,8. Men likväl är detta ett ekonomiskt bortfall inom den offentliga sektorn. Därför har jag valt att presentera detta 'sparande' som ekonomiskt negativt. Förutm 2009 då offentliga sektorn i stället fick ett plus.
Det är ju trots allt mindre pengar som offentlig sektor får.

Detta finansiella sparande, inom den offentliga sektorn, är egentligen inte en direkt konsekvens av sänkt jobbskatt.
Det handlar uteslutande om EU:s s.k. konvergenskriterier.
Detta 'sparande' har pågått sedan politiken fick för sig att det var bra att vi skulle vara med i EU (1995).
 

Vi har alltså främst vårt medlemsskap i EU att tacka för neddragningarna inom den offentliga sektorn.

 

Till slut en tabell som visar regeringens budget för 2006-2012:

Regeringens budget 2006-2012 (Md kr)
År IN UT Diff
2006 810,3 791,9 18,4
2007 863,7 760,5 103,2
2008 910,3 766,1 135,2
2009 709,5 885,7 -176,1
2010 779,5 780,6 -1,1
2011 872,4 804,6 67,8
2012 787,6 812,5 -24,9
(Källa: regeringen)

Såg ju bra ut i början. För Sveriges skull får vi hoppas att minus 2012 inte är en trend.

Hälsoläget:
Förutom en nästan förlamande värk i vänster hand så…
[03-08-005-005]

En aktiverande utedag

Ekonomi
Har betalt räkningar och mina skulder – nu är jag 'fattig' – igen.

Politik
Politiken vill skapa fler jobb.
De vill minska arbetslösheten.
De vill ha in ungdomar tidigare i jobb – detta samtidigt som de godkänner massuppsägningar av personer som jobbar.
Lägg sedan till att de vill höja pensionsåldern…?

Politiken vet att det kostar mer att ha en arbetslös än ha en anställd.
Så hur går detta ihop?

Jag misstänker att det som ställer till det är detta med olika 'konton'.

Varje myndighet, region, kommun eller enhet har sitt eget konto – som de håller hårt i.
Lycka är att kosta minst – även om det sker på bekostnad av kvalitet och mänsklig ohälsa.

Alla dessa 'konton' får dock sina pengar från samma 'kassa' – skattepengar.
Det här är något som borde ses över.

T.ex., det skulle inte vara tillåtet för en (myndighet, region, kommun eller enhet) att genomföra en åtgärd som innebär kostnadsökningar för en annan (myndighet, region, kommun eller enhet).

Och, vore det inte vettigare att betrakta den gemensamma inkomsten som en gemensam kassa?

Har vi inte tillräcklig erfarenhet – nu – som visar att detta med s.k. resultatenheter inte funkar.

Naturbesök
Tog stora kameran och gåstavarna och gick bort till kärret för att se om ormarna börjat komma. Hittade ingen. Kanske i morgon?

Den här fågeln ställde däremot upp och poserade:
[Bild: Kråka (Corvus corone)]
Vilket jag tycker är lite märkligt. Kråkor och skator brukar försvinna så fort man ens försöker rikta kameran emot dem och hör de dessutom ett slutarljud så…

Möjligtvis kan det vara så att just här så står jag i skugga. Vinden blåser mot mig. Kråkan har har solen i ögonen och är väldigt fokuserad på födosök (kanske är den dessutom döv?) :me:

Geocaching
Åkte till Stenungssund. De har en geocachingbutik där. Jag hade beställt grejer via nätet men de kom inte så jag åkte dit och hämtade dem.
Passade på att fånga några GPSgömmor också :me:

Hälsoläget:
Försöker att inte klaga men det gör ont mest hela tiden och att ta sig i och ur bilen är jobbigt.
[03-06-015-035]

Jag tjatar på – ännu en innedag.

Hade svårt för att somna, igår kväll. Högerarmen värkte något utöver det vanliga så jag fick ta antivärkläkemedel och efter ett tag så somnade jag.

Trängselskatt i Göteborg
Ska ju införas 1 januari 2013. Det tycker jag faktiskt är bra. Generellt sett.
Men det jag inte begriper med Göteborgarnas förslag är att de valt att trängselbeskatta E6 & E20.

Kommer vi från Vänersborg / Trollhättan och ska till Landvetter eller till Kungsbacka eller vidare förbi Göteborg så kommer vi att få betala för det. Om det sker på helgfri vardag mellan 06:00 och 18:29. Juli är betalfri.

Ska man då t.ex. till Landvetter och tillbaka så kommer det att kosta 18 sek.
Vi som kör på etanol kommer med nuvarande bil en bit över 2 mil på de pengarna. Så för vår del blir det vägen över Sollebrunn – Alingsås – Lerum som vi kommer att välja.

Att välja den vägen om man 'bara' ska förbi Göteborg känns inte som ett vettigt alternativ så ska man tvunget förbi Göteborg så blir det att betala 18 sek om man nu ska tillbaka också.

Det jag undrar mest över är varför i helsike inte Göteborgarna skyndsamt bygger en ordentlig förbifart?
Är det något slags storstadssyndrom?
De fattar liksom inte att det är en hel del transporter som ska förbi – de har inte ens tänkt att stanna i Göteborg.

I lilla Vänersborg har vi en ordentlig förbifart.
Trollhättan har inte lyckats lika bra.
Uddevalla är ok i.o.m. nya E6 och nya bron.
I Kungälv samt Kungsbacka funkar det fint. Det finns fler exempel. Men så fort man närmar sig Göteborg eller Stockholm så ska man 'in i' staden.
Örebro och Malmö har dock varit duktiga på att lösa förbifarter.
I Örebro kan det dock korka till sig om man råkar hamna mitt i den s.k. rusningstrafiken.

Visar Göteborgarna upp något tecken på att fixa en snygg förbifart? Den kan t.ex. börja strax norr om Lindome – passera på behörigt avstånd från Mölnlycke och sedan Partille. Strax söder om Ale är det dags att vika av västerut och t.ex. ta sig över till Kungälv på en ny och förstärkt bro.
Är detta orimligt?
Verkar så.

Men det som Göteborgarna tycker är rimligt är att lägga 20 miljarder på en tågtunnel!? 'Västlänken': 8 kilometer dubbelspårig järnväg – i en tunnel – och den är inte ens rak…
De räknar med att trängselskatten ska inbringa ca 17 miljarder. Räknat på fram till 2021.

Känns väldigt konstigt att man ska betala om man nu bara ska åka förbi. Bäst att kolla upp det där…
… nu har jag googlat och läst och begrundat. Det verkar som om det faktiskt är så att ska jag köra 'förbi' Göteborg så måste jag vara med att betala trängselskatten.
Däremot kan vi åka till IKEA och tillbaka så länge vi håller oss på och öster om E6:an å väster sida om älven.

Data
Det verkar som om min reparerade Samsung N150 plus med Win 7 starter snart är färdiguppdaterad. Idag har jag 'bara' behövt starta om den ca 5 gånger…

Hälsoläget:
Värken i högerarmen vill inte ge med sig.
[03-04-015-005]

En sommardag, faktiskt

Sömn: ok.

Meditation
QiGong på balkongen.

Morgonblaskan – ttela
Läser där att regeringen vill höja avgifter och tak för högkostnadsskydd (vård och läkemedel), mest för att det ska bli mer rättvist (den sjuke ska med ekonomiska incitament styras till rätt vård) samt att det inte gjorts på länge. Får vi sjukpensionärer sänkt skatt då också? I rättvisans och följsamhetens namn.

Geocaching
Tog det väldigt lugnt idag. Gör ett medicinuppehåll.

Reseplanering
Inte mer än att jag spanat in lite ställen via google maps.

Utflykt
Idag valde hustrun att ta ut sin present vilken var att bli bjuden på mat i Ursandstugan samt sol och bad.

Hälsoläget:
Efter Ursand och handlande i livsmedelsbutik är det sängen som gäller, igen. Segt och värkigt / ömt i nästan hela kroppen…
[03-06-015-045]

Djur och Påskupprop

sömn; ok.

Holken
Så här har det sett ut i holken i flera nätter nu:
[Bild: Västra holken 110421]

Och så här har det sett ut, ungefär, på dagarna:
[Bild: Västra holken 110425]

Igår kväll när jag satt och avslutade mitt dataarbetande så kollade jag till om Talgoxen var kvar och fick då se något som väckte mitt intresse och till slut lyckades jag ta den här bilden:
[Bild: Västra holken 110425]

Det här kan betyda att de där äggen blivit ruvade på i flera dagar och kan därmed kläckas vilken dag som helst nu – nu är det olidligt spännande.

Jag sade till hustrun: "Jaha, nu kan ju inte vi åka någonstans förrän vi vet att de små klara sig.". Det blir att beväpna sig med allehanda 'vapen' för att hålla främst skator och måsar borta samt vår och grannens katt inunder. Hur ska detta gå?

vlc & v4l2
Det är följande kodsträng som visar bilder som kommer via små videokameror i holkarna till en AV-selector, vidare till en signal-till-USB-omvandlare (EasyCAP):

${VLC} -vvv v4l2:///dev/easycap0:width=640:height=480 :norm=pal :input-slave=oss:///dev/easysnd1 --demux rawvideo 2>vlc.err

Jag söker med ljus och lyckta efter en inställning som minskar ned storleken på de record-filer (avi) som skapas (5 sek fångad video skapar en ca 100MB stor fil).

Nästa steg är att skapa en ström så att farsan kan se utvecklingen i sin dator.

Promenad
Det bidde en kombinerad cykeltur och promenad. Jag fick spara på gåkrafterna för aktivitet senare på dagen, Påskuppropet.

Jag cyklade till min vanliga plats och parkerade cykeln vid det som kallas sätten. Kollade mina ormställen, inga ormar. Cyklade vidare utmed kanalen i jakt på turen att stöta på en parningssugen Hasselsnokshane. Inget där heller. Besökte mina plåtar på det jag kallar höjden. Hittade massor med kopparödlor:
Under plåt-1 hittade jag 5st, bilderna blev inte bra.
Under plåt-2 hittade jag 6st i varierande åldrar:
Kopparödlor (Anguis fragilis):
[Bild: Kopparödlor (Anguis fragilis)]

Påskuppropet mot utförsäkringarna
Vi fick ju åka till Uddevalla för ingen (ingen eldsjäl / förening) fanns att tillgå varken i Trollhättan eller Vänersborg:
[Bild: Påskuppropet mot utförsäkringar i Uddevalla]
Inte för att jag känner alla Vänersborgare och Trollhättebor men var var Ni?

Köpte en 'knapp' också:
[Bild: Knapp: Påskuppropet mot utförsäkringar i Uddevalla]
Stor skam är det att i ett av världens rikaste länder de styrande inte kan se att vi (folket) vill hjälpa varandra. Jag skäms över de politiker som kallar sig för humanister när de inte ens ser människorna.

Jag tycker det är skamligt när riksdagspolitiker ärligt verkar tro att det de kallar reformen: rehabilteringskedjan (vilket fullständigt saknar ens tecken till rehabilitering), var nödvändig. Det är rent skitsnack!

Året skriv 2008. Det året förvandlades en hel massa människor från att ha varit en del i ett trygghetssystem till att vara i utanförskap, icke önskvärda, mindre värda men kostsamma (tycker en del politiker).
Vad kostar de idag? Vad kostar alla coacher. Vad kostar alla arbetsförmågeutredningar där utgången är given. Jag har en uppgift på att varje sådan utredning kostar ca 40000 sek. Är det att spara pengar. Vad 'kostar' allt bottenlöst lidande, avsaknad av trygghet?

Jag har jobbat och betalat skatt jag vill att den ska fördelas så att alla i Sverige ska kunna känna sig trygga.

Strandpromenad
Efter vår insats i att närvara vid påskuppropet i Uddevalla, och en fika, tog vi oss via bil till utkanten av Uddevalla. Parkerade bilen och promenerade nya strandpromenaden till Gustavsberg och tillbaka.

Hälsoläget:
Känns som att ländryggen håller på att gå av…
[03-05-015-045]

En ’vanlig’ Torsdag

sömn; ok.

Deklaration
18289 sek i restskatt. Det måste betyda att jag är rik, eller?

Promenad
Trotsade 'stormen'. Valde min naturrunda och lade idag till kommande extrasvängar. Vilken dag som helst kommer ormarna fram nu. Bara lite mindre vind och lite mer sol.

Tog bild på en Nässelfjäril (Nymphalis urticae eller Aglais urticae) som tagit skydd, för vinden, i fjolårsgräset (tog 51st bilder och kvar blev denna):
[Bild: Nässelfjäril (Nymphalis urticae eller Aglais urticae)]

Farsan
"Det knallar å går. Ligger å vilar. Har vart ute idag." och sedan pratade vi pendyl. Klockf-n går inte. Jag föreslog att vi skulle spränga den i småbitar nu lagom till Påsk – för att fira lite. Far var inte inne på min linje…

Datalagring
Fick nya Externa USB-hårddisken iomega Prestige Portable 500GB. Valde att ha kvar filsystemet NTFS. Delvis beroende på att FAT32 inte klarar filer större än 4GB, typ en DVD-avbild (iso).
Funderar på att formattera om den andra USB-hårddisken, den som ligger i bankfacket från FAT32 till NTFS så att det blir lika. Linux kan utan problem använda NTFS men Apple macOS kan det inte. Nu har jag f.n. ingen Appledator så då gör vi inte det till ett problem. FAT32 kan däremot Apples macOS använda.
Nu har jag skrivit ett säkerhetskopieringsscript anpassat för just denna hårddisk. Scriptet använder kopieringsprogrammet rsync. Jag gillar det då det har hur många valmöjligheter som helst.
Startade upp en säkerhetskopiering ca kl 15:50. Bra att göra det då de inställningar jag valt gör att nästa säkerhetskopiering då går snabbare. Bara nya filer kopieras. Klar ca 18:30.

Hälsoläget:
Känns helt ok. Kan inte klaga på några besvärande besvär…
[01-08-005-005]

Utanförskap m.m. Varning för massor med ord!

sömn; helt ok. Sent i säng, tidigt upp.

Utanförskap
Det är mycket i det begreppet som stör mig. Mest att det före 2008 betydde just 'utanförskap'; att vara utanför i allt.
I.o.m. alliansens intåg fick begreppet en annan betydelse. Då blev alla de som inte jobbade, satta i utanförskap. Begreppets definition gjordes om men tilläggen offentliggjordes aldrig.
Det skulle givetvis ha myntats som; 'de som inte jobbar och därmed inte gör rätt för sig'. Men så krasst kan man ju inte formulera det – det skulle i så fall betyda politisk harakiri.
Dessutom finns ju risken att det låter näst som en klassindelning och det är ju fult och omodernt och är egentligen inte detta med klass något kommunistiskt (sett ur en alliansanhängares synvinkel och inom dess mentala kapaciet)?
Alltså låter det mycket bättre med: 'Utanförskap'.
Sedan klappar de till och menar i samma andetag att dels finns det massor som tvingats in i utanförskap (sjuk- och förtidspensionering) och dels de som vill vara där…? Fuskarna och latmaskarna. Och luskar man lite i maktens korridorer så vill man gärna räkna in alla arbetslösa i den där gruppen som frivilligt satt sig i utanförskap. För vill man – så finns det jobb – basta! Det är politiskt bestämt.
Att sedan samma politik tycker att en bra arbetslöshetsnivå är ca 4% och ska hållas där ses inte som en motsägelse. Full sysselsättning innebär inflation (lönerna stiger). Och dessutom, är inte det också lite kommunistiskt, eller? "Arbete år alla", typ.
Det skulle ju kunna ge arbetstagarna någon slags makt å så kan vi ju inte ha det.
Bestämma lönenivå (åt sig själv) det får bara direktörer göra.

Utförsäkring
Flera ledande regeringspolitiker har uttalat sig och sagt att de diskuterar inte utförsäkring eftersom den inte finns och inte kommer att finnas.
Smart grepp att politiskt möta ett problem som skapar gigantiska ekonomiska problem, personliga lidande och ökar klassklyftorna (är alliansen kommunister?).
I ett avseende har de faktiskt rätt. Ingen Svensk medborgare kan bli 'utförsäkrad'. Har du varit Svensk medborgare i 5 år, per definition, så har du rätt till insatser från det Svenska Trygghetssystemet (det som är kvar av det) och i det ingår att du alltid är försäkrad, via Försäkringskassan.

Problemet är ju att de nya sjukförsäkringsreglerna gjordes om – kallades för Rehabiliteringskedjan – och det sattes en tidsgräns för hur länge – en del – får vara sjuka. Och när den gränsen var nådd så sattes dennes sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) till 0; 0 kronor. Man nollades. Nu kunde inte regeringen tillåta att FK meddelade folk att de blivit 'nollade' och satta i ett mycket tydligt utanförskap – medvetet skapat av ett regelverk. Då var Utförsäkrad bättre. Av två onda ting…
Smakar man på det ordet lite så upptäcker man att det faktiskt läggs lite skuld på den som varit försäkrad (som egentligen fortfarande är det).
Du har blivit utförsäkrad och det är ditt eget fel. Du har inte blivit frisk inom bestämd tid. Fy på dig. Du blir 'nollad' och kallas 'utförsäkrad'.
Här har politiken tänkt fina tankar och bestämt att du ska bli frisk och så blir du inte det? Vet hut, människa!

Om du eller ett ombud anmäler dig till Arbetsförmedlingen (AF) och godkänner de arbetsmarknadsinriktade åtgärder de erbjuder dig (sedan behöver du inte göra dem om din hälsa inte tillåter det) och låter tiden gå (3mån), du får ersättning från AF. Efter 3 månader är du välkommen till FK igen för då anses du ha kvalificerat dig för en ny sjukperiod och får tillbaka den sjukpenning du hade innan du blev 'nollad'.
Egentligen ett jättekonstigt tänk – regelmässigt – den nya SGI:n borde ju egentligen baseras på ersättningen från AF.
Därför, bl.a., har de nu tagit bort 'nollandet'. Däremot kvarstår 'utförsäkringen', att din sjukperiod är slut (men du är välkommen tillbaka om 3 månader om du anmäler dig till AF och fortsätter göra det du gjorde när du var sjuk – att vara sjuk…).

Rehabilitering
Något som har mycket med utanförskapet att göra är den s.k. rehabiliteringskedjan. I de regeländringar och omskrivningar av en del lagar ingick också att flytta rehabiliteringsansvaret från arbetsgivaren till FK.
Den främsta effekten det fick var att det då blev fritt fram för arbetsgivare, offentliga som privata att avskeda folk som var mer eller mindre halta och lytta. Lämpa över rehabiliteringsansvaret på FK som i det fallet är fullständigt tandlösa och inkompetenta.
S.k. resursföretag såg dollartecken som mjölkades från statsskattkassan.

Det som smakar illa i munnen, tycker jag, är de arbetsgivare som avskedade folk som inte 'passade in' och sedan anställde dem via AF:s lönebidrag. Ett megaslöseri med skattemedel och ett behandlande av människor som inte med bästa vilja kan kallas humanitärt. Cynism är ordet som är mer adekvat. Och ansvariga skulle jag vilja ge en omgång med käppen! (Trots att jag är pacifist – ingen regel utan undantag).
Ett exempel är VGregionen och deras NU-sjukvård. De har gjort sig av med 100-tals anställda som har olika skador (i många fall arbetsskador) inte längre kunde arbeta som det de var kompetenta för. T.ex. en undersköterska som fått anpassade arbetsuppgifter inom något administrativt och saknade administrativ behörighet -> väck och 'in' i utanförskapet. Exemplen är otäckt många…

Bidragsberoende
Alliansen vill ju gärna kalla alla de som inte bidrager till (deras) välfärd genom arbete för att vara bidragsberoende. Oavsett om de får ersättning eller stöd. Det är ytterst få som egentligen får (och har rätt till) regelrätt bidrag.
Här vill jag gärna räkna bort 'barnbidraget' eftersom det går till alla barn oavsett behov.
Det finns säkert fler bidrag som kan bedömas på liknande vis.

Jag har flera gånger hävdat att, den som grupp sett, största bidragsmottagaren är företagen och det fortsätter jag hävda. Här är det dock så märkligt att företagen faktiskt söker 'bidrag' men det de får kallas 'stöd' eller arbetsmarknadsåtgärd.
När det gäller ekonomiskt bidrag, till marknaden nämns aldrig 'bidrag'.
U-länders bistånd verkar också vara fredat och det tackar vi för.
Nu tänker jag gå ett steg längre än vad jag gjort tidigare – jag påstår att sittande regering har skapat företag som är bidragsberoende. Jodå, och då menar jag främst 'RUT'.
Den föregående regeringen skapade ROT.
Ett bidrag som kallas skattesubventionering. Sektorer där priserna, för konsumenten stigit ca 300-400%. Kostnaderna är nu uppe i liksom normalnivå så skattesubventionen borde ju rimligtvis med lätthet kunna slopas. Fråga inte mig av vilken anledning det inte sker. Att t.ex. RUT-företagen då hotar med att gå i konkurs är ett hot som bör sättas under lupp.
Grundtanken med RUT var att det skulle vara ett igångsättande.
Men jag tror att RUT kommer bli kvar, på samma vis som ROT.
För, här får ju politiken ge skattepengar till marknaden, företagande som gör något så behjärtansvärt att de ger folk jobb. Jobbcoacher är ett annat exempel på skattefinansierade jobb.
Att den inställningen sedan skapar arbetslöshet och tvingar kommuner, regioner och statliga arbetsplatser att spara och göra sig av med anställda är inget som nuvarande politiker tycker är fel. De tycker det är bra.

I ett allianshuvud anses den offentliga sektorna vara en tärande sektor och enligt dem generar 'den' aldrig några 'riktiga' jobb.
En passus: Vad är det som finansierar en politikers lön och verksamhet? Inkludera i det en politikerpension som fås, fram till ålderspensionen…
Allt offentligt finansierat ska bort – köras i botten – ge dem inga resurser. Sedan ska de konkurrensutsättas.
Då kan sedan fina välputsade vinstdrivande privata initiativ (skattefinansierade) komma och rädda upp det hela och folkmassan kommer att motta detta med stor förnöjsamhet.
För visst är det privata initiativet bättre än det offentliga? Hör bara på hur många resonerar i samband med t.ex. friskolor. Det är mycket bättre inom friskolan – den kommunala skolan, där är det bara skit och inget händer.
Tyvärr är ju detta sant (i en del fall) – men fundera på vad det kan bero på?
Liknande resonemang går att finna inom hälso- och sjukvården. Nu senast, våra vårdcentraler.

EU
Allt skulle ju bli så fritt och bra, med EU. Fri och rörlig arbetskraft. Inga tullar. Inget passvisande. Gemensam valuta. Starkare (ekonomiska) marknader och som på beställning ökad välfärd.
Hur ser det ut?
Av vilken anledning tar jag upp EU?
Främst två anledningar:
1. Ett av 'kraven', de s.k. konvergenskraven stipulerade att vår offentliga sektors kostnader inte får överstiga 2% av bruttonationalprodukten (BNP) – om vi ville vara med. Vid tiden för vår ansökan och inträde låg vi på 4% av BNP. Politiken lovade EU att det där skulle fixas till och det var Göran Persson (s), främst, som lovade det.
Effekten blev en radikal bantning av all offentlig verksamhet. Men det fick inte påverka kvaliteten – färre skulle göra mer.
Detta bäddar ju givetvis för privata konkurrerande initiativ. Hela EU bygger på den s.k. nyliberalismen och är därmed mycket marknadsvänlig (kapitalistisk).
2. 'Fri rörlighet' gäller inte arbetslösa i Sverige som har anmält sig till den Svenska Arbetsförmedlingen (AF). I princip får du inte lämna boendeorten men så taskiga är inte AF. Nu är gränsen Sveriges gräns. Den som är under åtgärd inom AF har heller inte rätt till semester.

Sedan;
Har ni försökt ta er in i Storbritannien (England) utan pass?
Vad beror det, egentligen, på att alla EU-länder inte är anslutna till den monetära unionen (gemensam valuta euro €)? Kan det vara så att det, på sikt, visat sig vara lite ekonomiskt fördelaktigt att stå utanför? Hör med en del nationalekonomer.

Fackförbunden
Jag har full förståelse för dem som lämnar sina fackföreningar. Inte p.g.a. alliansens chockhöjning av a-kasseavgiften (för mig fullständigt obegripligt tilltag) utan p.g.a. att de, fackföreningarna, helt enkelt är flata, uddlösa, fega etc.
Jag misstänker att, i de flesta fall, ställs de fackliga representanterna inför valen; pest eller kolera.
På något liknande vis gjorde vi med våra barn. Vi gav dem två alternativ, vilka vi kunde tänka oss bägge och så fick de själva välja – alla blev nöjda! De fick själv bestämma (välja fritt) och för oss blev det bra vilket som.
Så gör ju arbetsgivarna med facket nu – ser inte facken det?
Var är kampviljan?
Är det bara sementerade s.k. fackpampar som sitter i förbundens ledningar?
I så fall borde väl föreningarna revoltera och avsätta konservatismen?
Inget händer?
Anställda går på knäna. Gråter när de kommer hem. Tar kortare och oftare semester – för att orka.

Kooperativ
Ser jag personligen som en lösning. Den är inte offentligt ägd eller styrd samt tär inte på skattemedel. Den kan agera inom marknaden (kapitalismen) utan att direkt styras av den.
Kooperativet ägs och bekostas av medlemmar. Medlemsägt. Verksamheten i sig genererar inkomster som vid eventuell vinst genast återinvesteras eller fonderas i verksamheten. Eventuell vinst kan också generera att medlemsavgifter alternativt (ekonomiska) insatser minskas eller återbetalas.
Hade jag ork så skulle jag försöka starta och driva massor med kooperativ.

I det läge Sverige är i nu finns det massor med utrymme för kooperativ. Ett kooperativt företag har också betydligt mer demokratiska 'spelregler' än det privata initiativet där kapitalet helt styr.
Inom offentligheten brottas det ju med minskade anslag och resursbrist. Kvaliteten ifrågasätts ständigt och ofta är inte arbetsplatserna speciellt demokratiska utan strikt hierarkiska.
Av någon märklig anledning så anstränger sig offentliga verksamheter att leka privata företagare – obegripligt!
Tänker då mest på det politiska initiativet att införa s.k. resultatenheter vilket fått till följd att nu samarbetar inte verksamheterna. Misstänker att motsatsen är vanligare.
Och, även om resultatenheten presterar mer och bättre så får de inte behålla 'vinsten'. Helknäppt!

eniro & hitta.se
Ringde eniro. Söker man på mitt namn kan man hitta 4st mobilnummer som inte är aktuella. Inom 48 timmar ska det vara åtgärdat.

Promenad
Kom ut av egen (mental) kraft. Solen sken, såg väldigt lockande ut. Lite kyligt kanske men mätarna visade plusgrader. En isande kall sydlig vind var det jag missade att kolla innan jag gick ut. Nu är jag ju en kämpe… så det blev en promenad ändå.

Farsan
Han ringde. Tydligen hade kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast varit där. Han var helt slut. "Allt är bara snurrigt. Jag hade velat att du skulle vart med.". Satt i rullstolen. Ville egentlig läggas i sängen men…, jag jag vet inte av vilken anledning de lämnade honom i rullstolen om han nu var så trött?
Sedan demonstrerade de en slags skiva som skulle kunna användas som s.k. rullstolsbord men då fick man tejpa fast det?[*] Va f-n! Vad håller de på med? Givetvis borde det finnas rullstolar med s.k. rullstolsbord som den rullstolsberoende enkelt kan sätta dit och ta bort. Fattar inte vart de vill komma?
Far orkade i vart fall framföra att arbetsterapeuten skulle ringa mig och det är ju i så fall lika bra så kanske jag får en del svar.
[*] Misstänker att det är ett s.k. Transparent bord (bricka) och ska fästas med kardborreband i armstöden:
[Bild: Transparent bord till rullstol]
(Bildkälla: etac; www.etac.se)
Skulle inte förvåna mig om de ställt dit ett sådant, utan kardborrefästen…

Fick meddelande från arbetsterapeuten och jag har svarat på det:

"Hej!
Sjukgymnast och jag (arbetsterapeuten) har träffat Nils idag. Jag berättade för honom att vi ville träffa honom för att prova förflyttningar, men han har svårt att ta beslut när du inte är med.
/Det beror på att han lätt blir förvirrad och inte fattar vad som egentligen händer, när det kommer andra än den hemtjänstpersonal han är van vid.

Har du möjlighet att närvara vid nästa tillfälle som vi ska träffa Nils? /Jag har förklarat för honom att min närvaro inte krävs men vill han att jag ska vara med som någon form av stöd eller översättare så får jag väl göra ett försök – men nu är ju jag sjukpensionär så det kan bli knepigt, det är inte alltid kroppen orkar. Far har inte riktigt tagit in det. Han vill gärna se mig som frisk och kompetent.

Jag tittade på toalettförhöjningen och den sitter fast. /Det såg jag också och det har jag skrivit på 'lappen'.
Det var toalettstolen som inte var fastskruvad i golvet. /Det såg jag också och även det har jag skrivit på 'lappen'.
Har skruvat åt den, men det kan ju vara så att det lossnar igen och då kanske fastighetsskötaren borde titta på det. /Jo, det är ju en hyresrätt.
Nils upplever att toalettstolen är låg, men den är lika hög som rullstolen. Vi bedömer att det blir onödigt högt men en högre toalettförhöjning och vill avvakta med att prova det. En för hög toalettförhöjning kan göra att det klämmer under låren. /Ni har säker rätt i er bedömning inget jag kan bedöma. 

Nils fick prova att gå med rollator och går med på att prova detta. Vi bedömer att han bör gångträna för att behålla rörligheten i höften, samt att det kan minska smärtan om man rör på sig regelbundet. Hemvårdspersonalen ska få instruktioner om gångträning med rollator. /Låter bra, vad gillade far det? Angående smärtan, är den utredd? Mig veterligen så har den inte blivit undersökt någon gång. Min gissning är att den egentligen inte direkt måste ha med lårbensbrottet att göra. Smärtan strålar från knät och uppåt. Låter mer som ett nervkläm alternativt taskigt muskelfäste. Han föll ju två gånger strax innan han bröt sig.  

Vi har tagit repstegen åter som låg på byrån i sovrummet (grått band med röda handtag). Vad vi förstår så använder han inte den. /Sist jag pratade med far, om den, så har han aldrig använt den. Inte ens innan han bröt sig och då lättare kunde ta sig ur sängen.

Jag har lämnat ett bord till rullstolen som han får prova om det kan vara till hjälp. Detta bord är det som finns till denna modell av rullstol. /Han ringde mig om 'glasskivan' som ska tejpas fast. Jag förutsätter att far missuppfattat något där. För till den modellen ska det höra till kardborrefästen eller annan fästanordning för att hålla fast brickan i armstöden.

När far ringde mig var han helt slut och hade svårt för att göra sig hörd (matt i rösten). Han ville egentligen ha blivit lagd i sängen.
Nu är ju far fåordig och ofta överdrivet positiv eller så tiger han tyst helt.
Men efter gångträning så nog borde det innebära att man klurar ut att en gammal gubbe kanske blir extra trött.

Annars tycker jag att han verkar befriande bättre. Igår var vi via färdtjänst och besåg utställningen om Skoftebyn – i Skoftebyn, av Skoftebybor.
Jag var tröttare efter det än vad far var.

Varje gång jag är hos far så pratar han om den s.k. elarbetsstolen.
Är det fullständigt omöjligt att få dit den? Den är ju beviljad och beslutad.
Jag köper inte att det skulle hämma far – han är ju skitgammal och har hur många rörelseproblem som helst (efter en eller flera stroke och två lårbensbrott, ett på vardera ben). Trots det så är han enveten som få.
Jag kan inte se att den ena utesluter det andra.
När personal inte är där så ska han ju inte utföra någon stå- eller gångträning och om han då via en s.k. elarbetsstol kan öka sin rörlighet när han är ensam ser jag bara som positivt och berikande.
Eller, finns det något annat som skapar detta, som jag upplever det, motstånd? Hitintills har far & jag inte fått hållbara argument.
Om vi utgår från hur situationen var för Nils när elarbetsstolen beviljades,
beslutades och beställdes så har han väl egentligen inte nu, mindre behov av den, eller?
Hälsningar,
/Vänligen
arbetsterapeuten och sjukgymnasten
/Nisse"

Min kontorsstol
Har ännu inte fått svar från Kinnarps så nu dundrade jag på och skickade meddelandet till samtliga säljare i Trollhättan.

Hälsoläget:
Hyfsat bra dag. Mest besvärande var promenaden, då kändes det i ländryggen och sedan fick psyket sig en knäck när far ringde och berättade att kommunal arbetsterapeut & sjukgymnast varit där och skapat förvirring. Då blir jag trött.
[01-05-025-025]

Dagens röra

sömn; helt ok.

———– Morgonblaskan ———–
ttela 22 feb 2011

Förstasidan samt sid 6-7.
"Smärtskola med fysisk och psykisk hjälp"
Tro mig det hjälper. Jag vet hur det är att leva med kronisk värk / smärta (började 2001). Man har liksom inget val. Man måste lära sig att förhålla sig till sin smärta. Ta till sig knep, mer eller mindre vetenskapliga för att lindra den.
Att inte göra något åt sin smärta (kanske p.g.a. maktlöshet) eller lida, känna sig förbannad, irriterad, arg på den. Leder till ökad värk / smärta (främst via ökade inre spänningar).

En förutsättning, givetvis, är att man har en diagnos så man vet vad det är som orsakar värken / smärtan. Utan den vissheten är det näst intill omöjligt att förhålla sig konstruktivt till sin smärta / värk. Då har man en ständigt underliggande oro att bära på.

Ledaren, sid 2.
Är folk ärliga?
>>: Svar; Ja. Det är ett fåtal som är oärliga.
Snatteri kan ha tre bevekelsegrunder:
1. Det är fräckt, tufft, spännande (du har pengar men snattar ändå).
2. Du anser dig ine ha tillräckligt med pengar.
3. Du är kleptoman – sjuk.

Debatt, sid 2.
Om djurskyddsrätt. Har djurens rätt blivit sämre eftersedd, numer? Vad kan det bero på?

Artikel sid 6.
"Hade hund – trots djurförbud"
Vad rör sig i en människas huvud, som fått djurförbud, och trots det skaffar sig djur? Är signalen otydligt? Knappast. Måste handla om person som inte har alla hästar hemma…

Artikel sid 8.
"Jägare hotar sluta med eftersök"
Så här lyder hela artikeln:
"Jägare i Torsby hotar att sluta med eftersök av trafikskadade djur om vargstammen i området inte minskas. Det skriver de i ett brev till Naturvårdsverket och miljödepartementet, rapporterar lokala medier.

I skrivelsen kräver Jägarförbundet i Torsby Jaktvårdskrets att det sker "en mycket betydande minskning av vargtstammen i Värmland". Om det inte sker kommer jägarna att upphöra med eftersök av trafikskadade djur från och med nästa år."
Ett helt gäng människor som haft ruggigt otur när de tänkte? Och sedan skrev ned det?
Det här ger mig bara mer argument till att endast statliga jägare ska få finnas och sköta all jakt (Då skjuts 'rätt' djur) – och eftersök.
De jägare som ställt sig bakom detta 'hot' om att inte minska lidande för skadade djur ska omedelbart få sin jaktlicens samt vapeninnehav indraget. De kan omöjligen vara jägare med förnuft.
Sedan kan man ju fråga sig varför?
Mitt svar är, att p.g.a. vargen, kan inte jägarna nöjesdöda, annat s.k. vilt, i samma utsräckning som tidigare.

Artikel sid 16.
"Finsk-rysk varg snart hos svenska"
I artikeln står bl.a.: "… nära de svenska vargarna i Gävleborg." samt "Vargen, troligen en hane, var senast den spårades en och en halv mil från ett revir med en ensam vargtik. Den enda varghanen där fälldes under jakten."
En artikel som borde skrämma skiten ur jägarna i Värmland (även om nu Dalarna ligger emellan) – tänk om det blir ett vargpar i Gävleborg och de får valpar…

Artikel sid 10.
"Bun begär mer pengar till arenan"
(bun=Barn- och UngdomsNämden)
(arenan=Den gråsuggeliknande jättebyggnaden, i Vänersborg, med obärande tak med påföljande snöinras (2010) och som blev mer än dubbelt så dyr att bygga och ändå blev den inte 'fullständig' med Länsförsäkringars logga lite här och där.)

De vill ha mer pengar till driften.
Redan från början ansåg jag att det inte skulle läggas en skattekrona på det projektet. Om det nu ansågs så bra så ansåg jag då att det skulle byggas av den s.k. fria marknaden.
Nu blev det inte så. Närmare, eller om är det mer än 300 milj av skattepengar har plöjts in i det här 'projektet'.
Snälla; Om nu arenan är så j-a bra, sälj den då!

Artikel sid 14.
"Vite på gång för Ragn-Sells"
Borde ha skett för länge sedan. Det finns alltså människor inom Ragn-Sells arbetsområde som inte fått sina sopor hämtade på flera månader…
Artikeln berättar om boende som får fakturor på att fullständig sophämtning skett – inga avdrag för utebliven sophämtning. Endast de som ringer och påpekar detta får en blankett, att fylla i och portofritt skicka tillbaka och så dras aktuell summa av på nästa räkning.
Så här står det att ansvarig på Ragn-Sells kundtjänst, Ann-Karin Antelme, säger:
"– Vi skickar ut över 4300 fakturor. Eftersom sophämtningen inte fungerat fullt ut har vi beslutat att de kunder som ringer får ett formulär där de får fylla i de datum de inte fått sophämtning. Detta skickar de portofritt till oss så reglerar vi beloppet på nästa faktura."
Trots merarbete för både den drabbade kunden och kundtjänst tycker hon att det här är så det ska gå till.
Hon fortsätter:
"– Vissa hör av sig till oss. Jag tror att de som känner sig drabbade gör det."
Näringsidkare som vill ha kostnader på rätt sida bryttiden gillar inte det här och hur går det med typ 'gamla Agda'?

Någon som tycker att privat entrepenad fungerar bättre än kommunal intrepenad?

In-/Utrikes sid 17.
Libyen
Åk inte dit.

Seriestripar sid 40.
Svårt; väljer mellan: ZITS, ERNIE, HÄLGE & BIZZARRO…
Jag utser: HÄLGE till vinnare.
———————————————

Resurs Bank
Ska ringa idag (Kundtjänstchefen).
Noterade att de krediterat Pixmanias kostnad samt en årsavgift, på det ena av tre konton.

OBS! Det jag skriver nedan vill jag inte att Informationschef Olof Engvall Resurs Bank ska ta åt sig av. Han ska ha all heder åt den tid han lagt ned på 'mitt' problem. Däremot rekommenderar jag honom att byta arbetsgivare…, du är värd bättre.

Posten kom sent idag. Där var med ett brev från Resurs Bank. Från deras Kundtjänst. Rena snurren. Inget stämde med det som skett på aktuella konton.
Ringde upp dem.
Fick då bl.a. veta att det skapas ett nytt s.k. underkonto för varje köp som överstiger 999 SEK (per månad)?
Detta för att man t.ex. ska kunna göra en rak avbetalning per köp. Problemet är att de skickar en separat faktura för varje köp/konto. En faktura i varje brev. Ingen miljöcertifiering där inte.

Det som verkligen fick mig att 'dra öronen åt mig' var hur de hanterar transaktioner. Ett exempel:
Kontonr: XXXXXXXXXXX
2011-02-17     NETONNET AB         2569,00 kr
2011-02-06     NETONNET AB         -2569,00 kr
Så såg det ut idag, 22/2 2011. För några dagar sedan fanns inte de transaktionerna där…
'Köpet' (6/2-2011) dök upp den 20/2-2011.
Och betalningen (krediteringen (17/2-2011)), dök upp idag.
Lite ännu mera märkligt blir det när jag med NetOnNet kom överens om öppet köp, 10 dagar och att de skulle avvakta med att begära kostnaden till den 16, den 8:e fick jag produkten. Bestämde mig för att skicka tillbaka den samma dag. Fick meddelande den 9:e från NetOnNet om att de skulle skicka retursedelden. Fick det den 11:e och samma dag skickade jag tillbaka produkten, i samråd och samförstånd med NetOnNet.
Senast den 13:e hade de produkten tillbaka.
OK, NetOnNet gjorde kanske inte som vi kom övernes om utan tog betalt på beställningsdagen och krediterade när det malt igenom deras ekonomibyråkrati. Om man ska tro på Resus Bank's uppgifter.
Men, den 20/2-2011 fanns inte de här transaktionerna på Resus Bank's konto (mitt). Hur f-n förklarar man sådant?

Idag dök också krediteringen för Pixmania upp. Den var daterad till 12/1-2011, samma dag som Pixmania tog betalt, för en produkt de inte hade…
Den betalningen meddelade Pixmania att de skickat till Resurs Bank den 7/2-2011 (+4bankdagar. Borde ha registrerats den 11/2-2011).

Vad säger man om en bank som manipulerar med transaktionsdatum?

Har Ni siba MasterCard via Resurs Bank så ska Ni alltså hålla Er till siba och antingen göra ett enda stort köp eller köp under 999 sek / månad. Handlar ni på andra ställen som t.ex. internet så skapas nya konton (om ni köper för mer än 999 SEK) och varje konto är, om jag förstått det hela rätt, en kredit. Har man då t.ex. under året gjort 15 köp, på olika ställen (eller  olika produkter i olika månader), där vart och ett av dem överstiger 999 SEK (per månad) så får man 15st brev. Dessutom får man betala en årsavgift per aktiv kredit (vilket det blir om man utnyttjar deras avbetalningsplan). Vilket i exemplet ovan skulle innebära 15×140=2100 SEK, per år.

Jag har aldrig utnyttjat deras kredit. Likväl får jag betala årsavgift – för ett kreditkonto.

Märk väl, man har, likväl, bara ett kort.
Men kan få obegränsat med kreditkonton…
Nu har jag slutbetalt allt till Resurs Bank och klippt kortet:
[Bild: Klippt Kreditkort Resurs Bank siba MasterCard]
Skulle nu 'siba', 'MasterCard' & 'Resurs Bank', med respektive logga, vara skyddade varumärken som inte får avbildas eller användas i detta sammanhang så är detta en illussion och rent hypotetiskt. Det Ni ser på bilden är alltså illustrationer – tills motsatsen är bevisad.

Resurs Bank Chef Kuntjänst, Adnan Krso, ringde upp mig, sent på eftermiddagen – men då var det försent. Trevlig kille det också.
Tipsade han om att de åtminstonde kunde stoppa flera fakuror i samma brev. Har de ovanstående affärsidé så borde det finnas multum att spara in.

Farsan
Primärvårdens arbetsterapeut ringde och hörde hur det gick för far. Jag berättade om det far fört fram samt det som hemtjänstpersonalen sett plus det jag och hustrun erfarit.
T.ex.
Förflyttningsvägledning i stället för förflyttningshjälp.
Stabilare s.k. toaförhöjning.
Moget att prova med s.k. EL-arbetsstol.
Tillgång till balkongen.

Ringde han. "En hankar sig fram.", inte helt ok alltså. Har börjat försöka jobba med positvt tänkande. Försöka få han till att inte hänga upp allt på att vänsterbenet inte funkar och att han därmed inte kan gå – vi måste focusera på det som går. En fördel är ju att jag kan ta mig själv och min kroniska värk samt obefinliga marginaler som exempel.

Vårdcentralen
Ringde och meddelade att det ligger ett intyg åt mig i morgon em (onsdag), för avhämtning.

Vilat
Blev en kortis. Men det är bara bra med s.k. powernaps.

Resplaner
Ligger i träda f.n.

Bussiness
Det dök precis upp en köpare till: Cleanmate QQ-2 Robotic Vacuum Cleaner.
Finns även som annons på Blocket: Cleanmate QQ-2 Robotic Vacuum Cleaner.

Hälsoläget:
Klarar inte stress. Gick nästan i däck efter brevet från Resurs Bank. Hustrun menar att jag måste träna i att inte bli upprörd – kloka ord. Idag har det värkt en hel del i vänster ländrygg och höger lår samt i armar och händer. Men det känns ändå som att jag är på relativt gott humör.
[03-04-025-015]

Trött dag

sömn; ok. Lite svettig bara men det beror på sent ätande.

Politik
Läste följande insändare i TTELA:

Sjukförsäkringssystemet fungerar
De röd-gröna anklagar alliansen för sjukförsäkringspolitiken. Vad de inte berättar är att det var de – den socialdemokratiska regeringen – som lade förslaget till dagens sjukförsäkringssystem. Hur många av er visste det? Detta på grund av de enorma sjukförsäkringskostnaderna.
Det är inte så att man blir utförsäkrad heller. När man varit sjukskriven en viss tid prövas man mot arbetsmarknaden och får då a-kassa och individuellt anpassat program på Arbetsförmedlingen för att testa arbetskapaciteten. Om man inte kan arbeta så har man under de tre månaderna på AF blivit berättigad till ny sjukskrivningsperiod och får då sjukpenning igen.
Mycket bra, då många långtidssjukskrivna lätt passiviseras och förlorar tron på sin egen förmåga. Nu ges man en chans.
Själv gick jag in i väggen som lärare 2006 och är ännu sjukskriven, nu på deltid. Jag har hela tiden blivit mycket proffsigt och medmänskligt bemött av både läkare, Försäkringskassan och AF. Uppenbarligen fungerar det nya systemet.

ERIK

Jag får en känsla av att denna insändare är, ytterligare en, fabriserad av en borgerlig s.k. tankesmedja. Den innehåller en massa sakfel.
Socialdemokraterna lade INTE förslaget till DAGENS sjukförsäkringssystem.
Alliansen skapade en illa genomtänkt s.k. rehabiliteringskedja som sedan har ’lappats’.
Det den förra regeringen gjorde var att utnyttja en befintlig lagparagraf och tvångserbjöd de som förväntades vara sjuksrivna mer än ett år tidsbegränsad sjukersättning, i stället för sjukpenning.
a-kassa får man bara om man är med i den.
Ett individuellt anpassat program för att testa arbetskapaciteten, via AF, får man bara om FK skriver ett sådant intyg.
Det är den senaste nytillkomna regeländringen som innebär att det IDAG är möjligt att inte bli utförsäkrad, men under vissa omständigheter kan du bli det.

I dagens TTELA fanns ännu en insändare som jag misstänker att politiker ligger bakom:

Även pensionärer har fått sänkt skatt
Det har under denna mandatperiod ofta diskuterats om den orättvisa så kallade pensionärsskatten – att vi pensionärer fått höjd skatt.
Faktum är att alliansen två gånger sänkt skatten – som för min del inneburit 790 kronor mer i plånboken varje månad jämfört med 2006.
Tack vare arbetslinjen med fler individer i arbete får staten in mer intäkter – skatter, moms, arbetsgivaravgifter. Samtidigt slipper man betala ut a-kassa, bostadsbidrag, försörjningsstöd, vilket ger möjligheter till bättre välfärd.
Så den 19 september – rösta rätt, rösta alliansen!

RHEA

Jag som sjukpensionär har inte fått en krona i skattesänkning. Och nog missar insändaren att pensionen, för pensionärerna, reellt sett sänkts – för den har väl inte höjts? Att pensionärerna fått skattesänkningar är sant. Men vad har hänt med kostnadsläget, sedan 2006? Flera livsmedelsprodukter har t.ex. blivit upp till 20% dyrare.
Grejen är ju att det fortfarande är så att en pensionär, i Sverige, betalar mer i skatt än vad en arbetare gör.
Arbetslinjen kan inte komma till bevis att deras insatser lett till fler ’riktiga’ jobb. (det finns däremot en massa jobbcoacher)
Kostnaden för försörjningsstöd har ökat.
a-kasseavgiften höjdes.
Att det ska vara så attans svårt att vara korrekt.
Bra välfärd får man genom en mänsklig fördelningspolitik.

Sjukvård
Tinnitus. Min vänstra hörapparat har inte fungerat. Idag (09:00) hade jag tid på audinommottagningen på NÄL (NU-sjukvården). Där fick jag träffa en person som också konstaterade att det var fel på den. De kunde inte fixa den så den blir skickad, någonstans, för reparation eller byte. När den är klar så kommer den med posten.

Hoppas det går undan för jag märker att har jag inte bägge hörapparaterna aktiverade så får jag ingen effekt ’mot’ min tinnitus.

Släktforskning
Har kompletterat lite bland anorna i Skåne, gammelfarfars gren.

WordPress
Jag använder ju WordPress som blogg, både till denna blogg och till bilder.ngn.nu. Idag fick jag ett mejl från Oderland. Det är de som supportar det s.k. webbhotell där jag hyr en plats.
Min blogg; bilder.ngn.nu belastade deras servers CPU (processorn) med 25% under en 24-timmarsperiod. Normalt är tydligen 0-2%.

Det var något skumt i min s.k. sidolist så jag kapade bort det mesta och så begränsade jag antalet bildinlägg från 10 till 1.

Får se om de blir nöjda med det?

Katterna
Idag var de riktigt nära varandra. Katten Linus fick komma ända fram och nosa lite och katten Emma bara fräste lite.

Hälsoläget:
Något har varit spök med kroppen idag. Oklart vad. Det har bara mest känts ’fel’ så det har blivit en hel del vilande.
[03-03-050-025]

Dieten

sömn ok.

Nostalgi
En fristående, dagboksanteckningen från den sista tiden då jag gick Vårdlärarutbildningen, på Vårdlärarinstutionen i Mölndal (Göteborg) är idag publicerad: KÄRLEK 860909 tis 9-Sep-1986.

Tova
Lämnade oss tidigt på morgonen.

Egentligen lämnade vi Tova.

Hon och hennes föräldrar var kvar hemma hos oss när vi åkte till Grästorps Vårdcentral.

Men vi ser henne snart igen. Hon ska döpas, nästa helg.

Dietist – Vårdcentral Carema Grästorp
Nu, till slut, har jag fått träffa en dietist. Vi kom överens om följande diet. Den har två syften:
1. Rätta till min rasade mage.
2. Få ned min vikt till 90 kg och stanna där – som ett första steg…

Jag ska hålla mig till max 2700 kcal.

Jag får dricka kaffe med lactosfri mjölk men ska helst undvika det då det visat sig att just kaffe kan ge muskel- och ledvärk.

’Menyn’ (Lite modifierad av mig och hustrun. Jag har försökt att få den att passa till de tider jag tar medicin.):
Frukost; kl ca 08:00
2dl a-fil
1 dl basmüsli

Mellanmål; kl ca 10:00
1 glas (1,5 dl) Provia Blåbär eller Nypon
1 skiva rågknäcke med tomatskivor eller gurkskivor som pålägg.
2 skivor mjukt *”fiber”-bröd med fettsnål ost eller skinka som pålägg.
3 tsk Becel margarin
*Det mjuka brödet får inte innehålla för grova fibrer. Det ska vara ordentligt finmalet.

Lunch; kl ca 12:00
100g råvara [kött / fisk / mager korv]
1½ msk [margarin eller olja till matlagning]
4dl [kokt ris]
fri mängd [grönsaker / rotsaker]
2 skivor rågknäcke
2 tsk Becel margarin
1 st / 1 glas [frukt / lactosfri mellanmjölk]

Mellanmål; kl ca 15:00
1 glas (1,5 dl) Provia Blåbär eller Nypon eller en mugg (2dl) kaffe med lactosfri mellanmjölk (1dl kaffe 1dl mjölk).
2 skivor rågknäcke med tomatskivor eller gurkskivor som pålägg.
2 tsk Becel margarin
1 Frukt (banan eller skalat äpple eller avokado)

Middag / kvällsmat; kl ca 18:00
1 port. Bovetegröt (bovetekross)
1 dl risdryck
1 mosad banan

Mellanmål’; senast kl 20:00
1 glas (1,5 dl) Provia Blåbär eller Nypon
2 skivor rågknäcke med tomatskivor eller gurkskivor / fettsnål ost eller skinka som pålägg.
2 tsk Becel margarin

Becel margarin kan med fördel ersättas med avocado.

Måltidsdryck: Vatten (det är det jag tycker bäst om).

Provtagning
Hade ju fått brev från husläkaren att prostatvärdet inte utvecklades i önskvärd rikting. PSA (ProstataSpecifikt Antigen) var nu uppe i 9,0 (normalvärde: <3.99), men den s.k. kvoten (förhållandet PSA och S-PSA) var normal.
Det bidde ny provtagning.

Dietisten tycket också att jag skulle kontrollera blodsockret. Det var 5,6 eller var det 6,5? Normalvärde är 3,3 – 7 mmol/l.
Så då var ju i vart fall det normalt.

Farsan
Vi, hustrun och jag, åkte till far för att främst lämna ett papper som han skulle skriva på så att skatteverket kunde föra över 29 SEK från mor Vivans dödsbo till pappas privatkonto.

Fixade med en ’hörförstärkare’. Lyckades köra en skruvmejsel in i vänster fingertopp – ont. Blödde mycket. Fixade den trilskande hörförstärkaren på kanske 45 sek (allt för att reta brorsan… :me: )

Ordnade lite med hans dator. Vista är hopplöst, det segar ned den ’bästa’ dator. Sicken skit…

GRATIS-erbjudande
Fick följande ’kupong’ med ett gratiserbjudande från CDON:
[Bild: CDON-VisatPrint-GRATIS?]
Givetvis begriper jag och vet att ’gratis’ aldrig är gratis. Men, jag tänkte att detta var kanske ett specifikt erbjudande som gällde just kunder från CDON.

Så jag surfade in till ovanstående angivna webbadress och fyllde i mina textuppgifter.

Mot slutet visade det sig att jag skulle få betala 59,13 SEK i frakt, för att få mina ’gratis’ 250st visitkort.

Letade upp ett kundkontaktsformulär på VistaPrint’s Svenska hemsida.

Där blir jag upplyst om att de tyvärr endast har den här tjänsten på Engelska…?

Så jag skrev följande:

”In English:
I get a offer from CDON.COM.
The offer say: FREE in 4 places.

Word for word: ”You have been chosen to get 250 visiting card for FREE + one FREE visiting card holder.”

Nowhere it stands that it shall be added a cost.

When I go to www.vistaprint.se/cdon and add my text and move on. It end up with a cargo cost on at least 59,13 SEK.

Then, it is not for ”FREE” anymore, or?

Is this not a missleading offer?

I find not any ’code number’ or ’coupon number’ or ’gift card number’.

På Svenska:
Jag fick ett erbjudande från CDON.COM.
Där står GRATIS på 4 platser.

Ordagrant: ”Du har blivit uvald att få 250 visitkort GRATIS + en GRATIS visitkortshållare.”

Ingenstans står att det ska tillkomma någon kostnad.

När jag går in via www.vistaprint.se/cdon så visar det sig att det uppstår en fraktkostand om minst 59,13 SEK.

Då är det ju inte ”GRATIS” längre, eller?

Är inte detta ett vilseledande erbjudande?

Jag hittar inget ’kodnummer’ eller ’kupongnummer’ eller ’presentkortnummer’.”

Ska bli intressant å se vad de svara – om det blir något svar.

Hälsoläget:
Blev lite mycket; ’adjö-till-Tova-på morgonen’, dietistbesök, hälsa på pappa, lunch på stan och sedan handla.
Det bidde ett vidbehovspiller.

Annars är det OK.