Kanske har jag min sjunde diagnos på G?

Sjukvård
Telefonen ringer, på eftermiddagen. Det var en sjuksköterska på infektionsmottagningen som undrade om jag kunde komma in för en lumbalpunktion[1] kl 8:30, i morgon tisdag.
Givetvis tackar jag ja. Jag vill ju ha det där (ev borreliainfektion) avklarat och antingen bekräftat eller uteslutet.
Samtidigt kommer det säkerligen också att tas nya borreliaantigen i blod-serum via vanligt blodprov.
När svaren är komna så tittar doktorn på om det finns borreliaantikroppar i likvor (lumbalpunktionen) och om det också finns i blod-serum, vilket det sannolikt kommer att göra då det gjorde det för lite mer än en månad sedan. Men det kan ha rört på sig.

Har IgM gått upp så tyder det på att det är en pågående borreliainfektion om den ligger kvar eller gått ned så råder motsatsen.

IgG reagerar långsammare och har sannolikt gått upp – den borrelia-antigen kallas också borrelias immunantigen[2]. Har den gått ned så kan det betyda att det var ett bra tag sedan jag hade en borreliainfektion.

Om vi antar att IgM gått upp och IgG gått ned så visar det att jag dels haft en gammal borreliainfektion och dels att jag har en ny pågående.

Har jag även borrelia-antikroppar i likvor så kan det betyda att jag har två sorters borreliainfektioner. Den sorten som härjar vid hjärn-, ryggmärgshinnorna är den som ger sjukdomen neuroborrelios[3] och de antikroppar man hittar emot denna bakterieart behöver nödvändigtvis inte vara samma borrelia-antikroppar som man hittar i blod-serum.
Har man endast en enda borreliainfektion och det skulle vara neuroborrelios så borde mina antikroppar i likvor vara högre än de i blod-serum.

Immunförsvaret reagerar på bakterieangreppet i rygg-, hjärnhinnorna, det bildas antikroppar.
Detta ser man, i det bästa av världar efter ca en vecka, sedan stiger mängden borrelia-antikroppar. I slutet på borreliainfektionen och vi utgår från att kroppens immunförsvar är duktigt så ska borrelia-antikropparna IgM minska och IgG öka.

Samma beteende kan spegla sig i blod-serum men då med en fördröjning och nivåerna på dessa antikroppar borde då vara mycket lägre.

Är borrelia-antikropparna (IgM & IgG) lägre i likvor än i blod-serum så kan detta tydas som att det är två olika borreliabakterier.

Hittar man inga borrelia-antikroppar i likvor så kan vi utesluta neuroborrelios.

Är då borrelia-antikropparna, i blod-serum, i fortsatt nivå eller stigande, ja då har jag sannolikt en borreliaartrit[4][5]. En variant som i huvudsak angriper leder.

Detta är vad jag tror.
Jag har två leder där det just nu pågår en inflammatorisk process. Det kan vara en borreliainfektion som retar dessa leder.
Proverna får visa om jag har rätt.

Borrelia-antikropparna i blod-serum kan också ha gått ned. Det betyder i så fall att borreliainfektionen är / var relativt 'gammal'.

Men man kan inte dra slutsatsen att man inte har en ny pågående borreliainfektion[6]. Det kan endast den s.k. kliniska undersökningen göra. Doktorn undersöker och ställer frågor. Beroende på undersökningsresultat och de svar man ger så kan doktorn komma fram till om man behöver medicinsk behandling eller inte.
Är de besvär man har väldigt diffusa så måste doktorn gissa och / eller chansa.
[1] En fin nål förs in mellan ryggkotorna i ländryggen och in genom ryggrads-, hjärnhinnorna och in till det utrymme där cerebrospinalvätskan (likvor) finns. Vätskan får droppa ut i ett provrör
[2] Med det menas att man är immun mot just den borreliainfektionen som härjade senast. Det betyder inte att man är immun inför framtida borreliainfektioner, tyvärr.
[3] Neuroborrelios orsakas av bakterien; Borrelia garinii och det är i Sverige den vanligast förekommande arten.
[4] Den borrelia-art som har artrit som sitt huvudsymptom är borrelia burgdorferi sensu stricto. Den bakterien är mycket ovanlig i Sverige. I USA är den däremot den vanligaste.
[5] Vi har i Sverige en tredje borrelia-art som kommer tvåa, i 'vanlighet', efter Borrelia garinii och det är; Borrelia afzelii. Bakterien Borrelia afzelii anses ligga bakom symptomet erythema migrans (karakteristiska hudförändringar som egentligen bara ses vid borreliainfektion, en röd cirkel kring platsen där fästingen suttit eller i dess närhet. Ses hos ca 50% av de som blir borreliainfekterade). Blir man biten och smittad av borreliabakterien i närheten av en led så kan leden angripas. Så en borreliainfektion kan ge artrit oavsett borreliabakterieart. Det enda prov som idag finns tillgängligt är att i den leden hitta borreliabakterie och göra en DNA-analys på den – då får man veta vilken art det är.
[6] Det finns prover, dels s.k. DNA-prover och dels bakterieodlingar som kan avgöra om man har en aktuell borreliainfektion eller inte. Problemet med dessa är att man, i så fall, måste veta ganska precis, var man ska leta. Man måste hitta levande borreliabakterier. De finns normalt inte i blodet.
Borrelia-DNA kan hittas i urinen men då är det rester från döda bakterier. Det provet kan då endast säga att man med säkerhet har haft en borreliainfektion och av vilken bakterieart. Mer säkert än resultatet av borrelia-antigenerna. Det beror på att det finns andra sjuksdomstillstånd som kan ge samma borrelia-antikroppsbeteende, utan att det är borrelia. Ett exempel är syfilis.

LEGO®
Öppnade en LEGO®-byggsats som jag har sparat länge på, nr 8052.
Nu fick jag plocka ned den igen.
Vill inte ha något ansträngande i den närmaste framtiden då det där med att sticka hål på rygg-, hjärnhinnorna har sina små, faktiskt ganska ofarliga, men besvärliga, eventuella, komplikationer.
Läs gärna mer på 1177:s hemsida om Ryggvätskeprov – lumbalpunktion.

Hälsoläget:
Magen mår inte bra. Akut toabesök i natt. Misstänker att dosen 2x800mg Brufen Retard® (enligt ordination) ligger bakom.
Har börjat ta kapslar som innehåller tarmbakterier. Det kan ju vara så att den mängden läkemedel jag tar har en negativ inverkan på den nyttiga bakteriefloran i tarmen.
[0108045005]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *