[english]A little bit confused Friday.[/english][swedish]lite förvirrad Fredag.[/swedish]

[english]The new added medicine, mix up my body. My symptoms increase. But my mind is in some strange way more clear. In opposite to the body that is more slow. I know that the medicine Saroten have a lot of side effects and it take 1-2 weeks to reach the treat level. And after that I shall wait at least 3 weeks until I know if the medication has any effect. And the effect I want is a reduce effect on the nerve-cause trouble. Like nerve signals that tell my muscles to tense. I can then reduce the pain reduce medicines (Alvedon, Brufen and Paraflex).

Work Visit
I went to my work today. Mostly dependence on that I should leave My Medical Doctor’s Certificate. I also get a nice chat with some of my work-mate and with my chief.

After that i went home and practice a relax exercise. Then I eat my healthy salad lunch. And after that, a nap.

Car Repair Shop
After a couple of hours i get up and start the hunt after a car repair shop. I was to late. Most of them have closed for the day, 2 pm. I have to get hold on that until Monday.

Internet Bank
I have some trouble with a Internet bank, IKANO bank. For some time ago I asked them if I could open a account and I want to transfer money from a account on SwedBank. No problem, it was just to click and everything was ready to work.
Some days after that I notice that in My Internet SwedBank there have appear a ’AutoGiro’ (in Swedish that mean a monthly transfer of a given sum of money via a economical service called the BankGiro.). I stopped that. My thought was to transfer money from SwedBank to IKANO Bank. So I not wanted to give the IKONO Bank rights to transfer money from SwedBank to them.
After a while I receive a letter [no 1] from the ’BankGiro’ That tell My that I now was welcome as customer in their service AutoGiro, that should automatic transfer a monthly sum of money from SwedBank to IKANO Bank. I rang the IKANO Bank and explain for them that I not want this ’AutoGiro’. No problem, they stopped it.
Some days after that i receive a letter [no 2] from IKANO Bank that tell Me that I was welcome as customer and that I have give the permission to transfer money via the service AutoGiro from SwedBank to IKANO Bank. I rang the IKANO Bank again and now I wonder what is going on? They have no intelligible explanation. The answer I get was that all was right and there is no ’AutoGiro’, it was stopped. I was satisfied with that.
After about a week or two i receive a letter [no 3] from the IKANO Bank that tell Me that I was welcome as customer and that I have give the permission to transfer money via the service AutoGiro from SwedBank to IKANO Bank. Now I get worried. I rang them again. Same explanation, they could not give my any intelligible explanation this time either. But they promise me that there is no ’AutoGiro’ that is active. The even rang me up one extra time to confirm that there was no AutoGiro active.
Good, I think.
Today i receive a letter [no 4] from the ’BankGiro’ that tell Me that I was welcome as customer and that I have give the permission to transfer money via the service AutoGiro from SwedBank to IKANO Bank.
I think I shall leave this IKANO Bank. I get no trust and no confidence.

Card Game
The working part of us, My wife, came home. On Friday it is nice to do something special. Because of My medication I not want to drink beer. So I drank carbonated mineral water. We fetch the cards for a nice card game. We called it ’500’. I do not explain it but you shall reach 500 points. I lost twice.

After that we watch TV.[/english]
[swedish]Den ’nya’ medicinen ställer till det i kroppen. Mina besvär ökar. Men jag känner mig liksom klarare, i huvudet. I motsats till kroppen som är liksom trögare. Jag vet att läkemedlet Saroten har en massa biverkningar och att det tar 1-2 veckor att nå up till den s.k. terapeutiska nivån. Och att jag efter det ska vänta i minst tre veckor innan jag vet om medicinen har tänkt effekt. Och den effekt jag är ute efter är att den ska minska mina besvär som skapas av klämda, irriterade nerver. Som t.ex. nervsignaler som signalerar till musklerna att spänna sig (var beredd). Jag kan i så fall minska de läkemedel jag tar mot värk (Alvedon, Brufen and Paraflex).

Besök på Jobbet
Åkte till min arbetsplats idag. Mest beroende på att jag skulle lämna sjukskrivningsintyget. Jag pratade också lite med mina arbetskamrater och med min chef.

Efter det åkte jag tillbaka hem och praktiserade en avslappningsövning. Sedan en hälsosam salladslunch och sedan i säng.

Bilverkstäder
Efter ett par timmars sömn gick jag upp och startade jakten på att finna en bilverkstad. Jag var för sent ute. De flesta av dem hade stängt för dagen, 14:00. Jag får ta upp det igen på måndag.

Internetbank
Jag har en del problem med internetbanken IKANObanken. För ett tag sedan var jag inne på deras hemsida och ansökte om ett konto. Jag ville föra över pengar från SwedBank till IKANObanken. Inga problem, det var bara att klicka och allt skulle fungera.
Några dagar senare upptäcker jag att det dykt upp ett s.k. Autogiromedgivande i SwedBank om att jag ansökt om och vill att pengar dras från ett konto i SwedBank och förs över till mitt konto på IKANObanken. Eftersom jag nu inte gjort den där ansöka och jag vill föra pengar från SwedBank till IKANObanken så stoppade jag det där. Jag vill inte att IKANObanken drar pengar från SwedBank.
Efter ett tag får jag ett brev [nr 1] från BankGirot som hälsar mig välkommen som Autogirokund och att det automatiskt kommer att dras pengar från ett konto på SwedBank till mitt konto på IKANObanken. Jag ringde IKANObanken och förklarade hur jag ville ha det och att något AutoGiro ville jag inte ha. Inga problem, de stoppade det.
Några dagar senare får jag ett brev [nr 2] från IKANObanken som hälsar mig välkommen som Autogirokund och att det automatiskt kommer att dras pengar från ett konto på SwedBank till mitt konto på IKANObanken. Jag ringde till IKANObanken igen och nu undrade jag vad de håller på med. De hade inget vettigt svar att komma med. Det svar jag fick var att AutoGirot var stoppat. Jag kände mig nöjd med det.
Efter ungefär en vecka får jag ett brev [nr 3] från IKANObanken som hälsar mig välkommen som AutoGiro-kund och att det automatiskt kommer att dras pengar från ett konto på SwedBank till mitt konto på IKANObanken. Nu blev jag bekymrad. Jag ringde dem igen. Samma förklaring, de kunde inte ge mig någon vettig förklaring. Men de lovade mig att det var inget AutoGiro som var aktivt. De ringde till och med upp mig en extra gång för att riktigt fastställa att det nu inte var något AutoGiro som var aktivt. Bra, tänkte jag.
Idag fick jag ett brev [nr 4] från Bankgirot som hälsar mig välkommen som Autogirokund och att det automatiskt kommer att dras pengar från ett konto på SwedBank till mitt konto på IKANObanken.
Jag tror nog jag ska ta och lämna IKANObanken. Jag har förlorat tilliten och förtroendet

Kortspel
Den arbetande delen av oss, min fru, kom hem. På fredag är det ju trevligt att göra något speciellt. Men på grund av min medicinering dricker jag ogärna öl. Så jag drack kolsyrat mineralvatten. Vi hämtade kortleken för lite trevligt kortspel. Vi kallar det ’500’. Jag tänker inte förklara det men du ska nå 500 poäng. Jag förlorade två gånger.

Sedan tittade vi på TV.[/swedish]

[english]Thursday. Start: Alert. End: Exhausted.[/english][swedish]Torsdag. Start: Pigg. Slutade: Utmattad.[/swedish]

[english]Oh yes! This day start was nice. I hawe a feeling of to be alert. After some theoretical homework about the stress manage education, I decide to take a walk.
I take My GPS with Me. I hawe a discussion with My wife about the length on two different walks. My ordinary walk (Sheep Field Walk) or My wifes ordinary walk (Reed Bottom Walk). My standpoint was that the two different walks was nearly exactly of the same lenght. aprox 2,5-3 kilometre. My wife considered that here walk was mutch more longer

It was cold, windy and ruff weather. Not a nice walk. But I hope it was healthy. My walk lenght was: 3,02 km.

Back home, after change of sweaty clothes. And then I made a practical homework about the stress manage education. A nice moment of relax.

After My healthy lunch all My power was finished, no force, no nothing…

The phone wake Me up. It was My wife. She ask Me about the car. Was it ready? The car? I have forgot that we have a car at the repair shop! I tell her that. I rang the repair shop. The car was ready. I phone My wife back and told her that the car was ready. She should get it.

My plan this day was to take a walk to get the car at the repair shop. What to do? I decide to then measure My wife favourite ordinary walk. The clothes on, grab the GPS, and walk away.

Her walk was 3,31 km. That mean that the difference between My walk and My wifes walk is 290 metre.

A little bit irritating that My walk was 290m shorter. But I have most right. The two walks was nearly equal in length.

After this practical investigation, I was complete finished, again.

The wife came home and tell Me that they had not done any repair work on the car. Just the before check of the yearly motor vehicle inspection. Some of this repair men must be retarded. This was the second time this man just ’do nothing’?

I got irritaded – and then very tired, again.

The conclusion of the day: Two walks is one to much, for Me.[/english]
[swedish]Oh ja! Den här dagens start var trevlig. Jag hade en pigg känsla i kroppen. Efter lite teoretisk hemläxa gällande stresshanteringsutbildningen beslutade jag mig för att ta en promenad.
Jag tog med mig min GPS. Jag och hustrun hade haft en diskussion om vems favoritpromenad som var längst. Min s.k. Fårhagerunda eller hustruns Vassbottenrunda. Jag ansåg att de var ungefär lika långa, ca 2,5-3 km. Hustrun ansåg att hennes var mycket längre.

Det var kallt, blåsigt och ruggigt väder. Ingen trevlig promenad. Men jag hoppas ju att den är hälsosam. Min runda var: 3,02 km.

Väl hemma bytte jag mina svettiga kläder. Och sedan utförde jag en praktisk övning från stresshanteringsutbildningen. En stunds avslappning.

Efter en hälsosam lunch var alla min energi slut, ingen kraft, ingen ingenting…

Telefonen väckte mig. Det var hustrun. Hon undrade om bilen var klar. Bilen? Jag hade glömt att vi hade bilen på verkstad. Jag upplyste henne om det. Jag ringde verkstaden. Bilen var klar. Ringde upp hustrun och berättade att bilen var färdig. Hon skulle hämta den.

Min plan den här dagen var en promenad till bilverkstaden för att hämta bilen. Vad göra då? Jag bestämde mig då för att mäta upp hustruns favoritrunda. På med kläderna, greppade GPS’en, och iväg.

Hennes runda var 3,31 km. Det betyder att skillnaden mellan min runda och hennes är 290 meter.

Lite irriterande att min runda var 290 m kortare. Men jag hade i alla fall mest rätt. De två rundorna var nästan lika långa.

Efter denna praktiska undersökning, var jag helt slut, igen.

Hustrun kom hem och berättade att de inte hade reparerat bilen. Bara gjort en förkontroll inför besiktning. En del mekaniker måste vara debila. Det här var andra gången denne man gjorde ’just ingenting’.

Jag blev irriterad – och sedan väldigt trött, igen.

Dagens slutsats: Två promenader är en för mycket, för mig.[/swedish]

[english]Tired Wednesday.[/english][swedish]Trött Onsdag.[/swedish]

[english]I believe that it is the medical stuff Saroten that make Me so tired.

The Dentist
Some days ago I lost a pice of a tooth inte below part at right. When I eat PopCorn. I do not have any pain in it. So there was no hurry. After a short discussion I decide to take a anaesthesia. I am a wery sensetive person. After a short while I was 820 SEK more poor.

The Car
Our car have som strange noise in the front. A noise we have a suspicion of that it should not be there. I think it could be something with the breaks on the left side. We also want the car repairer to check the car before the yearly motor vehicle inspection. More costs.

The Swedish Social Insurance Office
It is in the hand of the Swedish Central Government. Today I received a letter from the Swedish Social Insurance Office. Whit a message on it: ”New decision from the Swedish Central Government. The Swedish Social Insurance Office use a recalculation factor in the calculation of Your compensation (…). The Swedish Central Government have decide that lower the factor from 0,989 to 0,97 from the beginning of this year.”
In My case this mean about 390 SEK less money (before tax) per mounth.
This recalculation factor is not used on your regular salary. Your compensation (from Swedish Social Insurance Office) is based on a annual salary wich is first converted to someting called Sickness benefit Grounded Income (SGI). And this SGI is the base for Your compensation. You get (80% of SGI) multiplyed with (from now) 0,97 (recalculation factor).

Some of us in Sweden have the advantage to have a added employer insurance (afa). This mean that I allmost reach 90% of my mountly regular salary – if You have been sick for more than 90 days.

In My case it is a little bit more complicated. I have 50% disability pension and that is calculated with 64% of the SGI. In the end I reach a totally compensation of about 80% of My mountly salary.
But the Swedish Central Government want to lower this totally compensation level, even if I have a private complement insurance. So far they have been stopped by the refferal instances.[/english]
[swedish]Jag tror att det är läkemedlet Saroten som gör mig så trött.

Tandläkaren
För några dagar sedan försvann en bit av en tand, till höger nedre delen. När jag åt PopCorn. Jag har inte haft någon värk i tanden. Så det var ingen brådska. Efter en kort diskussion beslutade jag mig för att bedövas. Jag är väldigt känslig. Efter ett kort tag var jag 820 SEK fattigare.

Bilen
Vår bil ger ifrån sig något konstigt ljud i framdelen. Ett ljud som vi misstänker inte ska var där. Jag tor att det har något att göra med bromsarna, på vänster sida. Vi vill också att bilreparatören går igenom bilen inför besiktningen. Mera kostnader.

Försäkringskassan
Lyder under den Svenska regeringen. I dag fick jag ett brev från FK. I det här brevet stod bl.a.: ”Försäkringskassan använder en omräkningsfaktor vid beräkningen av din ersättning (…). Riksdagen har beslutat att faktorn sänks från 0,989 till 0.97 vid årsskiftet.”
För min del betyder det ca 390 SEK mindre per månad.
Den här omräkningsfaktorn används inte på din vanliga inkomst. Ersättningen från FK baseras på SjukpenningsGrundande Inkomst (SGI). Du får (80% av SGI) gånger (från nu) 0,97 (omräkningsfaktorn).

Några av oss i Sverige har förmånen att ha en arbetsgivarförsäkring (afa). Det betyder att jag ska vara garanterad 90% av min månadsinkomst – om du varit sjuk mer än 90 dagar.

I mitt fall är det lite mer komplicerat. Jag har 50% sjukersättning och den beräknas som 64% av SGI. I slutändan är det tänkt att jag ska vara garanterad minst 80% av min normala månadslön.
Nu vill vår Regering sänka även denna ”garantiersättning”, även om jag har en kompletterande privat försäkring. Än så länge har det blivit stoppat av remissinstanserna.[/swedish]