Politik

Det börjar dra ihop sig till valår (2014).

Inför det valåret ska jag försöka 'tycka till', om sådant som ligger mig varmt om hjärtat.

Det som ligger mig varmast, om hjärtat, är rättvisa och då främst en rättvis fördelningspolitik.

Försäkringskassans många turer är också något jag ämnar informera om.

Vi börjar där:
Försäkringskassan (FK) är en statlig myndighet som bl.a. har till uppgift att administrera den statliga försäkringen; socialförsäkringen. En försäkring som ska ingå i ett brett trygghetssystem.

Det som reglerar FK är lagar, förordningar och ett regelverk.

Det är ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) som, för närvarande, är tillsynsmyndighet över FK.

I valet 2006 vann ju borgarna.

De kastade sig i princip över främst sjukförsäkringen och sjukersättningen.

Socialdemokraterna anklagades för att tvingat personer in i utanförskap, läs sjukersättning (f.d. sjukpension)
Stämmer det?
Nästan.
Den riksdagsmajoritet som gällde 2005 uppdrog åt FK att minska sjukpenningskostnaden med minst 50%.

FK lyckades med detta. Politikerna var överlyckliga att det s.k. sjuktalet nu var 'kuperat'.
Det som inte framkom var att FK löst det hela genom att, helt lagligt enligt gällande lag, tvångskonvertera de som misstänktes ha en sjukskrivningsperiod som skulle komma att överstiga ett år. Dessa konverterades till det som fortfarande kallas sjukersättning (f.d. sjukpension).
På så vis fick FK dels ned kosnaden för sjukpenningen och dels friserades statistiken.
Givetvis hade inte fler i ett slag blivit friska. De hade 'bara' hamnat i ett annat statistikfack.

Eftersom dessa tvångskoverterade personer inte led någon direkt ekonomisk nöd så lät dåvarande regering det hela bero.

Så vann då borgarna valet.
Vad gör de då?
Jo, de 'hittar' ett 'öppet mål'.
"Socialdemokraterna har tvingat närmare 70000 personer till sjukersättning."
Detta 'görs om' till att (s) har försatt sjuka människor i utanförskap.

Detta ska då givetvis genast 'åtgärdas'.
Hur?
Jo, genom att tvinga dessa sjuka personer att avsluta sitt 'utanförskap' och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.

Maken till dumheter – och skamligt att de fick betee sig så som de gjorde.

Som om det inte vore nog så skrivs dessutom socialförsäkringslagen om (det mesta ihopsnickrat av socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M)).

Och den ena hårresande dumheten efter den andra presenteras och genomförs.
En del får stollarna backa på. T.ex. att dödligt sjuka nog också borde kunna göra någon liten arbetsinsats.

Men att sjukdom numer är tidsbegränsad – det är kvar. Ve den långvariga sjukdom som inte tar detta till sig.

Jag ser helst att en ny regering styr tillbaka FK och socialförsäkringen till det försäkringsskydd det är ämnat att vara – en trygghet!

En heldag inne

Geocaching
Större delen av dagen har gått åt till geocachingadministration. Gå igenom bilder och anteckningar samt logga digitalt på geocaching.com.

AF
Fick se en rubrik med efterföljande text som en analytiker Håkan Gustavsson på Arbetsförmedlingen kläckt ur sig:

"I vården sitter man tryggt i båten"
Sysselsättningsgraden bland äldre har aldrig varit högre än nu, men de som blir av med jobbet drabbas ofta av långa perioder av arbetslöshet.

Cirka 60 000 personer i åldrarna 55—64 år är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Ungefär hälften har varit utan jobb mer än tre år under den senaste tioårsperioden. Orsakerna kan vara funktionsnedsättning, låg utbildningsnivå eller en inaktuell utbildning.

— Om man förlorar jobbet i den här åldersgruppen beror det ofta på företagsnedläggningar och då ofta inom industrin. Många saknar bra utbildning och då är det besvärligt att komma in på arbetsmarknaden igen. Det är sällan att någon som är etablerad på arbetsmarknaden blir av med jobbet av andra orsaker inom andra delar av arbetsmarknaden, till exempel vården eller offentlig sektor. Då sitter man väldigt tryggt i båten, konstaterar Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Notera att AF:s analytiker Håkan Gustavsson i 'sin' text, här ovan, skriver så att det kan uppfattas att de (etablerade) som håller sig friska och har rätt utbildning är de som ska omfattas under rubriken: "I vården sitter man tryggt i båten"

Skickade följande meddelande till honom:

Hej.

Skriver detta pga en text som min arbetssökande hustru visade mig. Hon har arbetat i vården i 38 år. Ryggen tog mycket stryk. Hon fick efter många om och men sjukersättning på 25% och omplacering till lättare arbetsuppgifter. Avdelningsreception. Trivdes bra och fungerade utmärkt.

Det var på NÄL, inom NU-sjukvården. När de nya FK-reglerna kom, som reglerar arbetsgivares rehabiliteringsansvar, passade NU- sjukvården på att göra sig av med en hel massa personal. Sådan personal som hade ett jobb men inte rätt kompetens. Eftersom min fru är utbildad undersköterska och jobbade som receptionist så fick hon helt enkelt sparken – efter 38 år i vården.

Kort efter detta så kontaktade NU-sjukvården arbetsförmedlingen och sa sig vara villiga att anställa arbetssökande (projekt), på lönebidrag.

Numer är det mer regel än undantag att sjukvården 'gör sig av' med den som inte längre kan utföra det som den har papperskompetens till – nya arbetssökande finns det ju gott om…

Utöver detta suspekta handläggande så är sjukvårdens personalpolitik urusel. På de ställen jag känner till så går personalen verkligen på knäna.

Ett exempel på hur det kan se ut. Pratade med en fd kollega inom psykiatrin (NÄL) och denne sa: "Det är större omsättning på personal än vad det är på patienter." samt: "Psykiatrin har, sedan de stora psykiatrisjukhusen lagts ned, backat minst 10 år i patientomsorg."

Jag kan kanske förstå uttalandet: "I vården sitter man tryggt i båten" om man tittar på en generalisering, som jag inte har tillgång till. Men, tar man till sig vad de flesta andra rapporter och media för fram så får jag inget trygghetsperspektiv.

Redan för 10 år sedan visste politiker och tjänstemän att en äldrebom stod för dörren. Vad gjordes? Inte ökade man bemanningen eller satsningar på att hantera den framtiden. Jag vill påstå att sjukvården gjorde precis tvärt om. Det är idag, betydligt färre 'händer i vården' som ska ta hand om en betydande tillökning av vårdsökande.

Det är min verklighet.

Kan Du ur det perspektivet då se att rubriken: "I vården sitter man tryggt i båten" ter sig väldigt märklig.

Sjukvårdens personalpolitik är nu, 2013.

Vänligen

Hälsoläget:
Startade en kur med omega-3 (fiskolja) idag.
[01-08-015-035]

Krångeldag

Datakrångel

Det började i natt. Jag upptäckte att den nya (Linux Ubuntu 12.04 LTS) ställde till det med min säkerhetskopieringsrutin.

Det spökar när det gäller externa USB-hårddiskar och filsystemet FAT32.

Jag fick inga filrättigheter…?

Skapa kataloger / mappar, det kunde jag men inget mer.
[Visa mer…]

Försäkringskassan
Ringde upp mig idag med anledning att jag skickat ett meddelande till dem och beklagat mig över att min höjda sjukersättning (+200sek) resulterat i en sänkt nettointäkt om 15sek.
Ingen avgörande summa men betänk att kanske ca 70000 personer är i liknande situation: 15x12x70000= 12 600 000 sek (+/- några kronor), per år.

Bra förtjänst för staten och skatteverket.

Det som irriterar mig mest är att borgerliga politiker sannolikt kommer att klappa sig för bröstet och mena på att de som har låg inkomst (t.ex. de med sjukersättning) nu fått en inkomstökning med 200 sek. (+/- några kronor)
Att det sedan ökar skatten med 215sek (+/- några kronor) är nog något de inte kommer att nämna.

Ska se om jag kan hitta lämplig regeringspolitiker att skriva några rader till…
…tja, Anders Borg är ju finansminister så…
Går det att få iväg ett meddelande?
Såhär blev det (e-post till Anders Borg, via registrator (http://www.regeringen.se/sb/d/7418):
"Hej!
Tänkte att det kanske kunde vara upplysande om att få kännedom vilken effekt nuvarande indexuppräkning fått för just mig (med sjukersättning) och sannolikt många tusen fler.


Jag fick en höjning om 200 sek per månad och den beror ju på att kostnaden för varor och tjänster ökat (basbeloppet räknas upp).

Nu blev det så märkligt att jag tydligen petades upp ett snäpp i skattetabellen som fick till effekt att min skatt höjdes med 215sek.

Så nettoeffekten blir att jag får 15sek mindre per månad pga att kostnaderna i samhället ökat…

Har gjort en liten uppskattning. Om vi tänker oss att detta 'drabbar' ca 70000 personer så blir det totalt sett en ökad skatteintäkt om ca 12 miljoner.
Men det är kanske det som är tanken?

Att vi som har det ganska magert ska vara med och bekosta förbättringar för de som har det mycket bättre.

Ni i Er regering är ju ganska duktiga på det.

Hoppas att jag har fel.

Jag hoppas också att det här kan fixas till med en snabbutredning – det är det väl värt? Eller.

Vänligen"

Väntar med spänning på svar…

Hälsoläget:
Haft rätt så mycket besvär med händer och armar idag. Både muskel- och ledvärk.
[02-06-005-005]

Skanningdag

Ekonomi
Fick inkomstbeskedet från FK, igår.

Har fått höjd månadsersättning med 200sek (p.g.a. nya basbelopp och andra beräkningsindex. De nya indexen beror på ändrade pris- och inkomstförhållanden i samhället).
Det är ju bra.
MEN, det innebär, tydligen att jag flyttas upp ett steg i skattetabellen vilket innebär att jag får betala 215sek mer i skatt.
Resultat: jag får 15sek mindre, netto, i månaden. Va f-n!

Vad är det för räknenisse som klurat ut det här?

Hur ska den 'höjningen' täcka ökade kostnader om skatten ökas och därmed sänker min betalningsförmåga?

Här har vi samhällsgrupper som för skattelättnader. Jag får ökad skatt?

Skickar en fråga till FK eftersom det nu trots allt är en preliminär skatt;
"Har precis fått nya beskedet om utbetalning för 2013.

P.g.a. nya basbelopp och andra beräkningsindex. Och de nya indexen beror på ändrade pris- och inkomstförhållanden i samhället.

Har fått en ersättningsökning om 200 sek.

MEN det innebär tydligen att jag samtidigt flyttas upp i den preliminära skattetabellen och får då betala 215 sek mer i skatt.

Resultatet blir att jag får en sänkt nettoinkomst med 15 sek.
Hur är det tänkt att denna sänkning ska täcka mina ökade levnadsomkostnader (som jag inte kan påverka)?

Vänligen"

Skanna negativ
Känns bra att jag för ett antal år sedan investerade i en scanner som klarar att skanna; dia, negativ både i färg och s/v samt givetvis bilder.
Jag gjorde den investeringen på den tiden jag började inse att pappas jättegamla DIA höll på att förfara.
De satte han ju emellan glasbitar och så en tejp runt om. Detta kan förstöra DIA:n främst genom att fukt tränger in och blir kvar.
Det bästa är en pappersram och så får själva DIA-filmen vara 'bar'. De ska sedan förfaras torrt och mörkt.

Har fått ett litet problem. Jag har ca 41st remsor med 14x17mm färgnegativ. Ett format som fanns för s.k. minikameror.
Jag vet inte riktigt hur jag ska förfara med dem. Jag har ingen adapter för det formatet till skannern.

Försöker få min Canon CanoScan 8800F att fungera i nuvarande Linux Ubuntu 12.04 (det har inte gått tidigare).
Fick det att fungera. Underlättar en hel del!

Promenad
Kom ut på en promenad!

Hälsoläget:
Känns inget vidare – segt liksom.
[03-08-015-015]

Rörigt?

sömn, ok.

Massa post
FK:
Fick besked om att jag får fortsatt 3 år och ny 'utredning' kommer att ske i augusti 2015.

afa:
Fin försäkring som min f.d. arbetsgivare var kloka nog att teckna för mig. Den gäller tills jag får ålderspension, under förutsättning att jag har sjukersättning eller motsvarande ersättning från FK.
De är också så bussiga så att de indexuppräknar (när det anses politiskt motiverat). Jag har fått löneförhöjning!
Tidigare nettoersättning var: 2877 och nu höjer de till 2955 – var ska jag göra av alla pengar?

Urologen:
Nu är jag kallad till undersökning av prostatan till den 6 september (remissen inkom till urologmott den 30/5).
Jag ska ta ett prov, den 28/9. Det är samma dag som jag ska till röntgen på NÄL för ultraljud och biopsi av knölen på halsen. Undrar om de kan fixa den provtagningen?

octicon;
Har nu reparerat mina hörapparater.
Så nu har jag hörselförstärkning igen.

Reseplaner
Har en kontakt på Fuerteventura som lovat göra sitt bästa för att hitta ett bra och billigt boende åt mig.
Problemet är nu 'bara' att knölen på halsen är något ofarligt så att operation kan vänta till efter nyåret.
Samma gäller prostatan. Nu har inte jag så stora problem, tycker jag, så att det måste opereras. Är det något mer elakartat än en förstorad prostata så har jag förstått att det inte opereras i första hand utan då blir det mer liksom bromsmediciner, typ östrogen (vilket bl.a. kommer att ge mig ännu snyggare bröst…, i så fall)
Och så ska jag och doktorn komma överens om nya recept, den 3/9. Recept som passar utlandsvistelsen. Och så har jag några nya preparatförslag som jag vill ha diskuterat.

Om allt nu går som planerat så hoppas jag landa på Fuerteventura den 20/9 och då ta mig till staden Corralejo. Orkar jag så stannar jag till den 20/12.

Besök
Idag kommer Tippex. Vi ska passa han ca ett dygn. Då kanske Linus blir glad? Eller inte…

Geocaching
Har fastnat i ett problem, en s.k. mystery som jag inte ser någon lösning i – mycket irriterande.
5-14-18-15-19-11-9-19-14-9-19-3-1-26-14-10-13
19-23-13-18-18-15-19-19-5-3-21-19-20-5-14-3-3
Ovanstående sifferharanger ska, på något vis, bilda användbara koordinater.

Hälsoläget:
Det blev en promenad, på morgonen, så lite bättre måste det ju vara – fast det känns rackarns segt och värkigt.
[03-03-015-005]

 

Ombyte

sömn, ok.

FK
En handläggare från Försäkringskassan ringde och intervjuvade mig lite (jag hade beställt det). Jag tolkade det hela som att jag kommer att få fortsatt stadigvarande sjukersättning med omprövning om 3 år. (nuvarande går ut sista augusti).
Berättade om mina rehabiliteringsplaner, medicinering alla besvär (inkl. knöl[ar] och prostatan), GPSgömmeletandet, fotograferandet, släktforskning, positivt tänkande och att jag har som mål att försöka nå en nivå där jag klarar att arbeta 25% (med datautbildning för äldre nybörjare) men att det är balansen, värken, när- och arbetsminne, koncentrationsförmåga, stresstolerans som sätter käppar i hjulet. Att jag fort blir trött. Måste medicinera en hel del.
Att jag fungerar bättre i sydligare klimat. Att höst / vinter har en nedbrytande effekt.
Beklagade mig också över att vårdgarantin inte fungerar. Något som handläggaren inte trodde på men jag förklarade hur det låg till.
Berättade också att jag är bortprioriterad på distriktsjukgymnastik – de med arbete kommer i första hand (tänker då mest på varmvattenträning) – jag hänvisas till privata aktörer.
Detta var också något som handläggaren hade dålig vetskap om.
Vi pratade mycket mer men det har jag glömt…

Resa
Idag ska vi till Eskilstuna. Vi har bokat två nätter där. I första hand ska vi besöka den s.k. Dacia-dagen. Vårt nuvarande bilmärke. Vi ska då passa på att mer i detalj studera Dacia Duster. Vi vill ha en bil som rymmer mer packning och som är bränslesnålare än den vi har.

Orkar vi med det ska vi också besöka den del av Stockholms bomässa som är i Sundbyberg.

Katten ska jag åka och lämna till M:s omvårdnad.
-> Katten är lämnad

Geocaching
På hemväg, efter att ha lämnat katten, kunde jag inte låta bli att ta en liten omväg och leta upp fyra enkla GPSgömmor. Den ena fick jag s.k. FTF (First To Find) på :me:

Mot Eskilstuna
Nu är det nära. Bilen ska packas och sedan bär det iväg :me:

[Uppdaterat: 21:55 17/8-2012]:
—>
Nu har vi installerat oss på ett rum (å Pure Retreat, Rinkesta säteri, stallet), ett häftigt rum. Lite blandning av Edwardianskt och Indiskt:
Nisse i rummet

I 'tropikrummet' hittade jag en 'frände' som fick en puss:
Nisse och svinet
<—

Hälsoläget:
Svårt att sia om i förväg såhär. Brukar ju sammanfatta det i slutet av dagen. Men jag hoppas ju på att resan ska gå bra och att det bokade boendet är ok samt att jag hittar minst 2 GPSgömmor på vägen upp (har blivit lovad det av hustrun – under förutsättning att den (de) ligger i nära anslutning till någon rastplats eller liknande).
Har premedicinerat mig för att få bättre rörlighet / mindre värk.
Skulle jag nu få något avvikande besvär som är värt att nämna här så återkommer jag annars är det; ok.
[02-08-015-005]

Idag har jag varit å badat!

Bra sömn!

Badhuset
Hustrun hade bestämt att vi skulle träffas vid Vänersborgs badhus, Vattenpalatset, efter hennes jobb.

Före det var jag till Försäkringskassan och fick ut ett intyg om att jag är (sjuk)pensionär. Jag kan då betala ett lägre pris. Alla kostnader måste jagas.

Jag hann också med ett besök till banken och bankfacket för att placera den lilla hårddisk som ska vara där (säkerhetskopia på det som jag anser vara viktiga data, typ bilder å liknande).

Det var skönt i badhuset. Ett aber bara, ångbastun som var mitt främsta mål var sönder…

Men jag såg till att få en skön stund i alla fall.

Nu är det strax sängdax.

Hälsoläget:
Värken i högerarmen är något bättre men det kan bero på att jag numer medicinerar mer konsekvent. Eksemen ser riktigt bra ut.
[02-06-025-025]

 

Djur och Påskupprop

sömn; ok.

Holken
Så här har det sett ut i holken i flera nätter nu:
[Bild: Västra holken 110421]

Och så här har det sett ut, ungefär, på dagarna:
[Bild: Västra holken 110425]

Igår kväll när jag satt och avslutade mitt dataarbetande så kollade jag till om Talgoxen var kvar och fick då se något som väckte mitt intresse och till slut lyckades jag ta den här bilden:
[Bild: Västra holken 110425]

Det här kan betyda att de där äggen blivit ruvade på i flera dagar och kan därmed kläckas vilken dag som helst nu – nu är det olidligt spännande.

Jag sade till hustrun: "Jaha, nu kan ju inte vi åka någonstans förrän vi vet att de små klara sig.". Det blir att beväpna sig med allehanda 'vapen' för att hålla främst skator och måsar borta samt vår och grannens katt inunder. Hur ska detta gå?

vlc & v4l2
Det är följande kodsträng som visar bilder som kommer via små videokameror i holkarna till en AV-selector, vidare till en signal-till-USB-omvandlare (EasyCAP):

${VLC} -vvv v4l2:///dev/easycap0:width=640:height=480 :norm=pal :input-slave=oss:///dev/easysnd1 --demux rawvideo 2>vlc.err

Jag söker med ljus och lyckta efter en inställning som minskar ned storleken på de record-filer (avi) som skapas (5 sek fångad video skapar en ca 100MB stor fil).

Nästa steg är att skapa en ström så att farsan kan se utvecklingen i sin dator.

Promenad
Det bidde en kombinerad cykeltur och promenad. Jag fick spara på gåkrafterna för aktivitet senare på dagen, Påskuppropet.

Jag cyklade till min vanliga plats och parkerade cykeln vid det som kallas sätten. Kollade mina ormställen, inga ormar. Cyklade vidare utmed kanalen i jakt på turen att stöta på en parningssugen Hasselsnokshane. Inget där heller. Besökte mina plåtar på det jag kallar höjden. Hittade massor med kopparödlor:
Under plåt-1 hittade jag 5st, bilderna blev inte bra.
Under plåt-2 hittade jag 6st i varierande åldrar:
Kopparödlor (Anguis fragilis):
[Bild: Kopparödlor (Anguis fragilis)]

Påskuppropet mot utförsäkringarna
Vi fick ju åka till Uddevalla för ingen (ingen eldsjäl / förening) fanns att tillgå varken i Trollhättan eller Vänersborg:
[Bild: Påskuppropet mot utförsäkringar i Uddevalla]
Inte för att jag känner alla Vänersborgare och Trollhättebor men var var Ni?

Köpte en 'knapp' också:
[Bild: Knapp: Påskuppropet mot utförsäkringar i Uddevalla]
Stor skam är det att i ett av världens rikaste länder de styrande inte kan se att vi (folket) vill hjälpa varandra. Jag skäms över de politiker som kallar sig för humanister när de inte ens ser människorna.

Jag tycker det är skamligt när riksdagspolitiker ärligt verkar tro att det de kallar reformen: rehabilteringskedjan (vilket fullständigt saknar ens tecken till rehabilitering), var nödvändig. Det är rent skitsnack!

Året skriv 2008. Det året förvandlades en hel massa människor från att ha varit en del i ett trygghetssystem till att vara i utanförskap, icke önskvärda, mindre värda men kostsamma (tycker en del politiker).
Vad kostar de idag? Vad kostar alla coacher. Vad kostar alla arbetsförmågeutredningar där utgången är given. Jag har en uppgift på att varje sådan utredning kostar ca 40000 sek. Är det att spara pengar. Vad 'kostar' allt bottenlöst lidande, avsaknad av trygghet?

Jag har jobbat och betalat skatt jag vill att den ska fördelas så att alla i Sverige ska kunna känna sig trygga.

Strandpromenad
Efter vår insats i att närvara vid påskuppropet i Uddevalla, och en fika, tog vi oss via bil till utkanten av Uddevalla. Parkerade bilen och promenerade nya strandpromenaden till Gustavsberg och tillbaka.

Hälsoläget:
Känns som att ländryggen håller på att gå av…
[03-05-015-045]

Talgoxe, moderater, Japan m.m.

sömn; helt ok, fast även i natt blev det rumsbyte…

Fågelholkar
Gjorde en koll igår kväll – ifallatt – se vad jag hittade:
[Bild: Fågelholk, västra balkongen, Talgoxe]
En talgoxe som nannar natten. I min västra holk.
(Den är där idag igen, vi tittade på den kl 18:20 – de 'lägger' sig tidigt.)

Här tittar den upp lite så att vi säkert ser att det är en talgoxe:
[Bild: Fågelholk, västra balkongen, Talgoxe]
Man blir ju liksom som barn på nytt…!

———– Morgonblaskan ———–
ttela 15 mar 2011

Debatt: sid. 2;
"Försäkringskassan arbetar för bättre service"
En debattartikel av ett gäng moderater och den är egentligen ett svar på vänsterpartisten Rossana Dinamarcas debattartikel i ttela den 10 mars 2011: "Utöka resurserna till Färsäkringskassan"

ttela.se här ännu inte (kl 18:45) publicerat aktuell debattartikel på deras hemsida?
Jag återger den här (källa: ttela sid 2, tisdag 15 mars 2011):

"Försäkringskassan arbetar för bättre service

Svar till Rossana Dinamarca i TTELA den 10 mars

Rossana Dinamarca anklagar regeringen för att lita för mycket på Försäkringskassans egen förmåga att driva verksamheten. Hon underkänner handlingsplanen som Försäkringskassan själv har tagit fram för vilka satsningar och besparingar som kan göras och hävdar att regeringen ska agera. Dessa besparingar är naturliga i en verksamhet som har jobbat för en effektivare administration. Men det verkar vara lätt att kritisera och svårare att komma med egna idéer. Oppositionen har inte föreslagit några ökade resurser till Försäkringskassan jämfört med regeringens förslag.

För att klara de senaste årens omställningar till en effektivare myndighet har man nu begärt extra resurser som regeringen också har beviljat i flera omgångar. För 2009 och 2010 fick Försäkringskassan totalt drygt 1,2 miljarder extra.

Försäkringskassan har under de senaste åren genomfört flera stora och viktiga förbättringar. Man har bland annat gått från 21 självständiga lokala kassor till en nationell och sammanhållen myndighet. Hösten 2009 fattade riksdagen beslut om att Försäkringskassans anslag fram till 2013 skulle öka med 400 miljoner under 2011 och 2012. Dessa siffror är således ingen nyhet, utan har varit kända länge.

I samband med detta beslutade regeringen att Försäkringskassan ska upprätta en handlingsplan där man beskriver vilka åtgärder man ska vidta för att hålla sig till budgeten. Till skillnad mot Vänsterpartiet är vi moderater övertygade om att Försäkringskassan arbetar för att förbättra servicen och att genomföra både satsningar och besparingar så att verksamheten ska fungera väl.

Det är rimligt att vänta sig att de åtgärder som tas upp i handlingsplanen är väl genomtänkta och att Försäkringskassan arbetar för att fungera bättre. Människor ska få den service och stöd man har rätt att begära.

MIKAEL CEDERBRATT
HENRIK RIPA
CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL

MIKAEL CEDERBRATT
är Moderat och riksdagsledamot från Vänersborg
HENRIK RIPA
är Moderat och riksdagsledamot från Lerum
CAMILLA WALTERSSON GRÖNVALL
är Moderat och riksdagsledamot från Lilla Edet"

Jag har skickat in en insändare:

Om alliansen, med (m) i toppen, hade låtit bli att pilla på socialförsäkringssystemet, FK och den enskilde och i stället koncentrerat sig på ett bättre samarbete mellan arbetshälsor och arbetsplatser samt att sjuka snabbare får diagnos (mer resurser till hälso- och sjukvård) så hade Ni inte suttit med en smutsig byk som ni nu gör.

Menar Ni på allvar att det är FK som på eget bevåg (bara för att vara bussiga) kommit med en handlingsplan där de bl.a. föreslår en avveckling av 61 servicekontor?
Menar Ni att FK anser att detta leder till bättre och mer kvalitativ service, enligt den handlingsplan Ni hänvisar till?

Rubriken på handlingsplanen är: "Handlingsplan för att anpassa kostnaderna till en lägre anslagsnivå år 2013", 2011-02-28, FK-Dnr: 004385-2011

Har ni verkligen läst – hela – handlingsplanen? T.ex. punkt 4.1 och 4.3, i handlingsplanen.

NILS-GUNNAR NORDLUNDH
(s.k. SJUKPENSIONÄR)

Den handlingsplan som avses kan läsas via denna länk:
"Handlingsplan för att anpassa kostnaderna till en lägre anslagsnivå år 2013"

Japan
Antagligen lägger de (ttela) allt krut på Japan.
Jordbävning (M9, öster om Japan) -> tsunami -> härdsmältor och reaktorbrand -> efterskalv, åsså 'nu' (10:45 pm japansk tid = 13:45 sv tid) en ny stor jordbävning (M6.4) lite sydväst om Tokyo, Shizuoka-området, på land, 14km ned, ca 4-5 km söder om berget Fuji, verkar inte ha åsamkat några större personskador (det kan dock ha blivit dödsfall och stora materiella skador). I jämförelse med den förra större ses denna som betydligt mindre då det inte föreligger någon tsunami-varning.
Och Japanska nyhetsmedier upprepar att kärnkrafthaverierna inte hotar människors hälsa.

Har tittat på TV4play och där var det en ung Japansk 'expert' som visade en tavla med vilka nivåer vi utsätts för vid t.ex. en vanlig lungröntgen. De hade satt det värdet till 50. Så jämförde det högst uppmätta värdet, vid en närliggande stad; ca 23 och menade att detta då var helt ofarligt för människors hälsa.
Personligen tycker jag att de i den 'rapporten', för att lugna massorna, glömde en viktig sak. Tid, när du lungröntgas handlar det om bråkdelar av en sekund. I samhällen nära de Japanska havererade kärnkraftverken utsätts eventuella kvarvarande människor för strålningsdoser, under många timmar.
Och mig veterligen så behövs det inte alls så höga värden för att då få framtida hälsoproblem.

Seriestripar sid 36.
LABAN utses till dagens segrare.
———————————————

Skanning
Fortsätter skanna bilder från syrrans fotoalbum. Det blev ett idag också.
LillNisse, 19/2 1957:
[Bild: LillNisse 19/2 1957]
Undra vad jag funderar på där? Ser ut som att jag sitter och pillar med ett kortleksfodral.
Är inte skorna lite väl 'tjejiga'?
Fotograf: farsan

Farsan
Han ringde. Två saker:
1. Magsjukan var inne på en andra vända…
2. Primärvårdens Arbetsterapeut hade ringt och ville komma och prova ut elarbetsstolen nu på fredag.

Stackarn, nu verkar det dock 'bara' begränsa sig till diarré och det är ju inte så tröttande som det blir om man lägger till kräkningar. Han ville att jag skulle komma dit. Jag vägrade. "Men det smittar inte, det är luftburet.", vädjar han. Jag kontrar: "Hur fick du det, om det är luftburet?". Jag är obevekligt. Om det inte blir mer diarré eller andra magsjukesymtom så har jag lovat han att komma dit på torsdag – annars väntar jag.

Att primärvårdens arbetsterapeut nu kom med elarbetsstolen trodde han berodde på att nu hade kommens arbetsterapeut blivit bortkopplade. Det trodde inte jag utan menade mer att de säkert var så att de samarabetade och fördelade jobbet – hoppas jag…

Vila
Där rök 2½ timma…

Promenad
Hustrun kom hem och hon behövde en promenad och det innebar att då behövde jag en också…

Hälsoläget:
Det har värkt som attan i armarna idag? Kan det bero på att jag använde en eldriven skruvmejsel, igår?
[02-04-025-025]

Fredag hurra! Eller bara bra?

sömn; helt ok. Om vi bortser från ett 'tvingat' rumsbyte mitt i natten…

ttela.se
Försökte lägga in följande kommentar till Penilla Gunther's debattartikel: KD jobbar för bättre socialförsäkring:

Onödigt att kommentera själva debattartikeln.
De som följt alliansen vet vad samtliga allianspartier varit eniga om vad avser socialförsäkringen.
Jämför med den här debattartikeln: "Sjukförsäkringsreformen var nödvändig" i ttela 7 jan 2011

Jag skulle vilja kalla detta för en kovändning men det vore att misskreditera kon och det vill jag inte göra.

Efter ett tag kom den in, på ttela.se, men inte till facebook…

Väder
Det solsken och glashalt -> solsken -> snö -> regn -> blött…
Hustrun drattade i backen, imorse, utanför vårt boende. Trasiga byxor och blodvite, i knähöjd.
Jag avvaktar med att gå ut och ser fram emot att solen fixar bort den där halkan.

Farsan
Hemtjänsten ringde – han har magsjuka. Stackarn! Å jag som planerat att hälsa på han idag…
Det blir inställt.

Apoteket
Loggade in på apoteket.se igår kväll och kunde konstatera att min vårdcentraldoktor överträffat sig själv i duktighet. Tack för snabbt jobb – men du vet vad jag har sagt: Ta det lugnt! (Jag behöver henne länge till…).
Idag, så fort markunderlaget tillåter ska jag ta mig till närmsta apotek och hämta ut ett gäng mediciner.

Promenad
Blir det till bussen ute vid 'stora vägen'.

Vila
1,5 tim blev det så nu är jag kanske lite bättre 'laddad' inför dagens resterande 'övningar'.

After Work
Jag ska ta mig till Trollhättan där ska jag träffa hustrun. Senare sluter ett tjejgäng upp. När det börjar dra ihop sig till mat så drar jag mig hemåt.

Hälsoläget:
Mina eksem håller på att göra mig lite mer galen än vanligt. Så länge jag inte rör på mig så värker det inte så farligt.
[01-03-025-015]