[english]Tired Wednesday.[/english][swedish]Trött Onsdag.[/swedish]

[english]I believe that it is the medical stuff Saroten that make Me so tired.

The Dentist
Some days ago I lost a pice of a tooth inte below part at right. When I eat PopCorn. I do not have any pain in it. So there was no hurry. After a short discussion I decide to take a anaesthesia. I am a wery sensetive person. After a short while I was 820 SEK more poor.

The Car
Our car have som strange noise in the front. A noise we have a suspicion of that it should not be there. I think it could be something with the breaks on the left side. We also want the car repairer to check the car before the yearly motor vehicle inspection. More costs.

The Swedish Social Insurance Office
It is in the hand of the Swedish Central Government. Today I received a letter from the Swedish Social Insurance Office. Whit a message on it: ”New decision from the Swedish Central Government. The Swedish Social Insurance Office use a recalculation factor in the calculation of Your compensation (…). The Swedish Central Government have decide that lower the factor from 0,989 to 0,97 from the beginning of this year.”
In My case this mean about 390 SEK less money (before tax) per mounth.
This recalculation factor is not used on your regular salary. Your compensation (from Swedish Social Insurance Office) is based on a annual salary wich is first converted to someting called Sickness benefit Grounded Income (SGI). And this SGI is the base for Your compensation. You get (80% of SGI) multiplyed with (from now) 0,97 (recalculation factor).

Some of us in Sweden have the advantage to have a added employer insurance (afa). This mean that I allmost reach 90% of my mountly regular salary – if You have been sick for more than 90 days.

In My case it is a little bit more complicated. I have 50% disability pension and that is calculated with 64% of the SGI. In the end I reach a totally compensation of about 80% of My mountly salary.
But the Swedish Central Government want to lower this totally compensation level, even if I have a private complement insurance. So far they have been stopped by the refferal instances.[/english]
[swedish]Jag tror att det är läkemedlet Saroten som gör mig så trött.

Tandläkaren
För några dagar sedan försvann en bit av en tand, till höger nedre delen. När jag åt PopCorn. Jag har inte haft någon värk i tanden. Så det var ingen brådska. Efter en kort diskussion beslutade jag mig för att bedövas. Jag är väldigt känslig. Efter ett kort tag var jag 820 SEK fattigare.

Bilen
Vår bil ger ifrån sig något konstigt ljud i framdelen. Ett ljud som vi misstänker inte ska var där. Jag tor att det har något att göra med bromsarna, på vänster sida. Vi vill också att bilreparatören går igenom bilen inför besiktningen. Mera kostnader.

Försäkringskassan
Lyder under den Svenska regeringen. I dag fick jag ett brev från FK. I det här brevet stod bl.a.: ”Försäkringskassan använder en omräkningsfaktor vid beräkningen av din ersättning (…). Riksdagen har beslutat att faktorn sänks från 0,989 till 0.97 vid årsskiftet.”
För min del betyder det ca 390 SEK mindre per månad.
Den här omräkningsfaktorn används inte på din vanliga inkomst. Ersättningen från FK baseras på SjukpenningsGrundande Inkomst (SGI). Du får (80% av SGI) gånger (från nu) 0,97 (omräkningsfaktorn).

Några av oss i Sverige har förmånen att ha en arbetsgivarförsäkring (afa). Det betyder att jag ska vara garanterad 90% av min månadsinkomst – om du varit sjuk mer än 90 dagar.

I mitt fall är det lite mer komplicerat. Jag har 50% sjukersättning och den beräknas som 64% av SGI. I slutändan är det tänkt att jag ska vara garanterad minst 80% av min normala månadslön.
Nu vill vår Regering sänka även denna ”garantiersättning”, även om jag har en kompletterande privat försäkring. Än så länge har det blivit stoppat av remissinstanserna.[/swedish]

4 svar på ”[english]Tired Wednesday.[/english][swedish]Trött Onsdag.[/swedish]

  1. Nisse!
    Är det tandkrångelvecka? Ja,det är dyrt hos tandläkaren. Jag fick betala 873:- men slipper å andra sidan lägga mer pengar på just den tanden.. Men du, ät ostbågar istället :o)

    Det är ett under om någonting överhuvudtaget fungerar på FK med sådana krångliga beräkningssystem..puh!
    Hoppas det inte är något stort fel med bilen!
    Kramar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *