[english]A little bit confused Friday.[/english][swedish]lite förvirrad Fredag.[/swedish]

[english]The new added medicine, mix up my body. My symptoms increase. But my mind is in some strange way more clear. In opposite to the body that is more slow. I know that the medicine Saroten have a lot of side effects and it take 1-2 weeks to reach the treat level. And after that I shall wait at least 3 weeks until I know if the medication has any effect. And the effect I want is a reduce effect on the nerve-cause trouble. Like nerve signals that tell my muscles to tense. I can then reduce the pain reduce medicines (Alvedon, Brufen and Paraflex).

Work Visit
I went to my work today. Mostly dependence on that I should leave My Medical Doctor’s Certificate. I also get a nice chat with some of my work-mate and with my chief.

After that i went home and practice a relax exercise. Then I eat my healthy salad lunch. And after that, a nap.

Car Repair Shop
After a couple of hours i get up and start the hunt after a car repair shop. I was to late. Most of them have closed for the day, 2 pm. I have to get hold on that until Monday.

Internet Bank
I have some trouble with a Internet bank, IKANO bank. For some time ago I asked them if I could open a account and I want to transfer money from a account on SwedBank. No problem, it was just to click and everything was ready to work.
Some days after that I notice that in My Internet SwedBank there have appear a ’AutoGiro’ (in Swedish that mean a monthly transfer of a given sum of money via a economical service called the BankGiro.). I stopped that. My thought was to transfer money from SwedBank to IKANO Bank. So I not wanted to give the IKONO Bank rights to transfer money from SwedBank to them.
After a while I receive a letter [no 1] from the ’BankGiro’ That tell My that I now was welcome as customer in their service AutoGiro, that should automatic transfer a monthly sum of money from SwedBank to IKANO Bank. I rang the IKANO Bank and explain for them that I not want this ’AutoGiro’. No problem, they stopped it.
Some days after that i receive a letter [no 2] from IKANO Bank that tell Me that I was welcome as customer and that I have give the permission to transfer money via the service AutoGiro from SwedBank to IKANO Bank. I rang the IKANO Bank again and now I wonder what is going on? They have no intelligible explanation. The answer I get was that all was right and there is no ’AutoGiro’, it was stopped. I was satisfied with that.
After about a week or two i receive a letter [no 3] from the IKANO Bank that tell Me that I was welcome as customer and that I have give the permission to transfer money via the service AutoGiro from SwedBank to IKANO Bank. Now I get worried. I rang them again. Same explanation, they could not give my any intelligible explanation this time either. But they promise me that there is no ’AutoGiro’ that is active. The even rang me up one extra time to confirm that there was no AutoGiro active.
Good, I think.
Today i receive a letter [no 4] from the ’BankGiro’ that tell Me that I was welcome as customer and that I have give the permission to transfer money via the service AutoGiro from SwedBank to IKANO Bank.
I think I shall leave this IKANO Bank. I get no trust and no confidence.

Card Game
The working part of us, My wife, came home. On Friday it is nice to do something special. Because of My medication I not want to drink beer. So I drank carbonated mineral water. We fetch the cards for a nice card game. We called it ’500’. I do not explain it but you shall reach 500 points. I lost twice.

After that we watch TV.[/english]
[swedish]Den ’nya’ medicinen ställer till det i kroppen. Mina besvär ökar. Men jag känner mig liksom klarare, i huvudet. I motsats till kroppen som är liksom trögare. Jag vet att läkemedlet Saroten har en massa biverkningar och att det tar 1-2 veckor att nå up till den s.k. terapeutiska nivån. Och att jag efter det ska vänta i minst tre veckor innan jag vet om medicinen har tänkt effekt. Och den effekt jag är ute efter är att den ska minska mina besvär som skapas av klämda, irriterade nerver. Som t.ex. nervsignaler som signalerar till musklerna att spänna sig (var beredd). Jag kan i så fall minska de läkemedel jag tar mot värk (Alvedon, Brufen and Paraflex).

Besök på Jobbet
Åkte till min arbetsplats idag. Mest beroende på att jag skulle lämna sjukskrivningsintyget. Jag pratade också lite med mina arbetskamrater och med min chef.

Efter det åkte jag tillbaka hem och praktiserade en avslappningsövning. Sedan en hälsosam salladslunch och sedan i säng.

Bilverkstäder
Efter ett par timmars sömn gick jag upp och startade jakten på att finna en bilverkstad. Jag var för sent ute. De flesta av dem hade stängt för dagen, 14:00. Jag får ta upp det igen på måndag.

Internetbank
Jag har en del problem med internetbanken IKANObanken. För ett tag sedan var jag inne på deras hemsida och ansökte om ett konto. Jag ville föra över pengar från SwedBank till IKANObanken. Inga problem, det var bara att klicka och allt skulle fungera.
Några dagar senare upptäcker jag att det dykt upp ett s.k. Autogiromedgivande i SwedBank om att jag ansökt om och vill att pengar dras från ett konto i SwedBank och förs över till mitt konto på IKANObanken. Eftersom jag nu inte gjort den där ansöka och jag vill föra pengar från SwedBank till IKANObanken så stoppade jag det där. Jag vill inte att IKANObanken drar pengar från SwedBank.
Efter ett tag får jag ett brev [nr 1] från BankGirot som hälsar mig välkommen som Autogirokund och att det automatiskt kommer att dras pengar från ett konto på SwedBank till mitt konto på IKANObanken. Jag ringde IKANObanken och förklarade hur jag ville ha det och att något AutoGiro ville jag inte ha. Inga problem, de stoppade det.
Några dagar senare får jag ett brev [nr 2] från IKANObanken som hälsar mig välkommen som Autogirokund och att det automatiskt kommer att dras pengar från ett konto på SwedBank till mitt konto på IKANObanken. Jag ringde till IKANObanken igen och nu undrade jag vad de håller på med. De hade inget vettigt svar att komma med. Det svar jag fick var att AutoGirot var stoppat. Jag kände mig nöjd med det.
Efter ungefär en vecka får jag ett brev [nr 3] från IKANObanken som hälsar mig välkommen som AutoGiro-kund och att det automatiskt kommer att dras pengar från ett konto på SwedBank till mitt konto på IKANObanken. Nu blev jag bekymrad. Jag ringde dem igen. Samma förklaring, de kunde inte ge mig någon vettig förklaring. Men de lovade mig att det var inget AutoGiro som var aktivt. De ringde till och med upp mig en extra gång för att riktigt fastställa att det nu inte var något AutoGiro som var aktivt. Bra, tänkte jag.
Idag fick jag ett brev [nr 4] från Bankgirot som hälsar mig välkommen som Autogirokund och att det automatiskt kommer att dras pengar från ett konto på SwedBank till mitt konto på IKANObanken.
Jag tror nog jag ska ta och lämna IKANObanken. Jag har förlorat tilliten och förtroendet

Kortspel
Den arbetande delen av oss, min fru, kom hem. På fredag är det ju trevligt att göra något speciellt. Men på grund av min medicinering dricker jag ogärna öl. Så jag drack kolsyrat mineralvatten. Vi hämtade kortleken för lite trevligt kortspel. Vi kallar det ’500’. Jag tänker inte förklara det men du ska nå 500 poäng. Jag förlorade två gånger.

Sedan tittade vi på TV.[/swedish]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *