ÖdesTisdag

Vad gjorde jag Tisdagen den 1/7-08. Den dag då nutida historiens sämsta reform börjar gälla. Den nya (sjuka) sjukförsäkringen.

Nya sjuka sjukförsäkringen
Alliansens ledare har tydligen gett sina grå riddare i uppdrag att via media försöka få rättat till en massa missförstånd, som de kallar det.
Ska man inte i det läget fundera på vad det kan bero på att det blir missförstånd?

Och så är jag konspiratorisk. Jag tror alliansen medvetet körde igenom FRA-lagen strax efter ändringarna i sjukförsäkringen. Ett sätt att rikta fokus bort från något som t.o.m. alliansen vet är en djävligt pinsam reform som kommer att drabba långtidssjuka hårt.

Att slå och sparka på de som redan ligger. Ge sig på de halta och lytta. Vad är det för politik? En skulle ju kunna tro att de är Sverigedemokrater allihopa.

Vi får inte glömma att fr.o.m. idag så får det inte ’skapas’ några nya långtidssjuka. De enda som har rätt att vara långtidssjuka är de som kan bevisa att de är så sjuka att de inte kan göra ett skapandes dugg inom någon verksamhet som helst. Efter maximalt 550 sjukpenningsdagar.

Du ska alltså ha antingen ett livshotande (men inte direkt dödligt) tillstånd som styrks via en ’godtagbar’ diagnos. Då kan du få sjukpenning tills vidare.

Är du å andra sidan helt arbetsoförmögen men egentligen inte sjuk, men ändå oförmögen att försörja dig på något vis, då förtidspensioneras du.

Det är i dagsläget oklart vad som väntar de som inte kvalar in till förtidspensionering och inte heller är så allvarligt sjuka så sjukpenning tills vidare kan bli aktuell.

Idag har vi bara försörjningsstöd (och utanförskap) att erbjuda för dessa. För de får inget från försäkringskassan. Kanske kan en del en tid klara sig på a-kassa?

En del har kanske via eventuell arbetsgivare eller privata sjukförsäkringar möjlighet till försörjning.

Djur & Natur
Märkligt? Jag skriver detta den 2/7-08. Och hade helt glömt bort att jag tydligen hann med en naturrunda också. Där ser man.

Och då bildfångades en Gröngöling och dess unge, en snok som gömde sig rätt så väl i det torra gräset, ett försöka att få bra bild på arbetande humlor. Fann sedan en snok till, lite mer uppvisningsvänlig. En blå fjäril samt en Vinbergssnäcka krypande ovanpå det jag kallar Plåt 01 Onsjö. Under den plåten har det inte blivit mer liv än att myrorna frodas.
[Utlovade bilder, införda 080702]
Gröngöling (Picus viridis)
Gröngöling (Picus viridis)

Snokar (Natrix natrix)
Snok (Natrix natrix)

Hushumla (Bombus hypnorum)
Hushumla (Bombus hypnorum)

Vinbergssnäcka (Helix pomatia)
Vinbergssnäcka (Helix pomatia)

Ljungblåvinge (Plebejus argus)
Ljungblåvinge (Plebejus argus)

Bloggtrixande
Håller fortfarande på med att försöka få till en enkel blogg som funkar på likartat sätt i olika s.k. webbläsare. Det är ett jäkla trixande – och tröttsamt. Så f.n. är det bortprioriterat.

Bildjoxande
Har fixat en hel del med fredagens bilder. Och i morgon ska jag försöka få färdigt dem för publicering på bilder.ngn.nu. Samt en komplettering i fredagens inlägg. Allt ska vara på rätt plats. Det är viktigt att ha en uppgift och mål även när du är sjuker och dålig. Passiv är jag inte. Även om nu alliansen vill tro det.

Cykelfixande
Käre nån! Sonen ska ge sig ut på långfärdscykeltur. På min gamla cykel. Jag är ärad. Den cykeln använde jag när jag cyklade från Frankrike och hem till Vänersborg. Jag tror att vi får till det så att den håller till Gävle. Cykeln alltså.

Besvärsläget
Tungt. Känner av den sjukgymnastiska styrketräningen. Hoppas det är träningsvärk och att det blir bättre för så här jobbigt kan jag inte ha det någon längre tid.

Väldigt blandad Tisdag

Besvärsläget
Idag känns det betydligt bättre, än igår. Jag lade mig relativt tidigt igår (23:30) och så behandlade jag mina hårt prövade muskler med en dos Stesolid.

Idag ringde min KK. Ja, Kurator Karin, vad trodde ni? Vi bokade in några tider för samtal så de hamnade i anknytning till den taktila massagen.

Insändare
När politiker öppet visar sin flagranta okunnighet om vår sjukförsäkring då kan jag inte låta bli att reagera. Det måste väl vara positivt tänkande? Är det stressande? Absolut! Ingen verkligt långtidssjuk som verkligen önskar att få bli bra och komma tillbaka till jobb mår inte bra när politiker idkar hetsjakt på redan svaga – de borde skämmas!

Debattartikeln i ttela 26-feb-2008 som jag reagerade på (deras stavning är dessutom slarvig):

debatt

Annika Qarlsson och Solveig Zander
är båda centerpartister och riksdagsledamöter.

Sjukförsäkringen blir bättre

Mona Sahlin och Socialdemokraterna lovar att återställa rättvisan. Men vad menar de egentligen med rättisa? Är det när 750 000 personer är långtids-sjukskrivna och förtidspensionerade? Är ett samhälle rättvist om var femte person i arbetsför ålder inte kan försörja sig själv?
Så ser det nämligen ut efter tolv år av orättvis politik. Allians-regeringen och centerpartiet avvisar bidrags-linjen och presenterar i stället en politik för minskad ohälsa.
Sverige har världens längsta sjukskrivningar trots att vi är ett av världens friskare länder. För att minska ohälsan måste sjukförsäkringen reformeras. 1 juli börjar regeringens regler inom sjukförsäkringen att gälla. Rehabiliteringskedjan ger Försäkringskassan ytterlig-are riktlinjer för sjukskrivningsarbetet. Sjukskrivnings-processen har inte fungerat. I praktiken har tusentas människor blivit sjuka av en försäkring som skulle ge dem trygghet. Människor har passiviserats, inte rehabiliterats.

Vi vill att myndigheterna alltid ska utgå från det friska i stället för det sjuka. Att ta vara på den arbetsförmåga som finns i stället för att slentrian-mässigt bevilja förtidspesnion.
Därför gör vi det nu mer lönsamt att pröva ett arbete och samtidigt behålla sjukersättningen. Vi genomför också den största satsningen på rehabilitering och företagsvård på mycket länge, totalt 3,4 miljarder är avsatta. Detta är ett centerförslag som blivit regerings-politik.
Det är också väldigt viktigt att upptäcka och ge stöd på ett tidigt stadium. Annars riskerar sjukskrivningarna att bli längre och återgången till arbetet svårare. Arbetsgivarna kan nu begära sjukintyg från första sjukdagen. När detta prövades på Karolinska uni-versitetssjukhuset rasade de korta sjukskrivningarna. Regeringen ska också utreda begreppet arbetsförmåga, vilket har tolkats mycket olika i vårt avlånga land. Socialstyrelsen och Försäkringskassan arbetar med att ta fram medicinska riktlinjer för längden på sjuk-skrivningar för de vanligaste diagnoserna.
Det samhälle som socialdemokraterna skapade blev varken rättvist eller tryggt. När arbetslösheten skulle döljas sorterades de svagaste ut genom sjuk-skrivningar och förtidspensioneringar. Social-demokraterna erbjöd dem bidrag i stället för jobb. Därför växte de sociala och ekonomiska klyftorna mellan 1995-2006. Vi ger nu alla människor en chans att komma tillbaka från utanförskap och ohälsa.

  Annika Qarlsson
Solveig Zander

Min insändare:

Riksdagsledamöterna A Qarlsson(c) och S Zander(c) orerar tveksamt om sjukförsäkringen. Merparten politiker verkar vara okunniga om sambandet: arbetsplatser – sjukdom – försäkringskassa – sjukskrivning. I den ordningen!
Finns det någon politiker som begriper att vi ska börja i rätt ända? Vad gör våra arbetsgivare med sina anställda? Vad kommer det sig att de arbetsplats-relaterade sjukskrivningarna är upp mot 60%?
Att jaga fuskare ställer jag upp på. Men hur dum är man om man tror att en långtidssjuk blir friskare om den ’pressas’ mer. Att det ska göras ’obekvämt’ att vara långtidssjukskriven?
Flera måste haft väldigt otur när de tänkte…
Fick följande formulering fr FK, i en kallelse (där det egentligen var jag själv som kallade): ”Vi vill redan nu upplysa dig om att om du vägrar att medverka eller delta i utredningen kan det medföra att din sjukpenning sätts ned eller dras in.”. Utgår en myndighet från det friska då?

Nils-Gunnar Nordlund (50% sjukersättning + 100% sjukpenning = 100% sjuk.)

Nog ordat om det. Var och en får bilda sina egna uppfattningar. Jag tycker det är skönt att få dryfta mina.

a-kassan
Jag fick ju ett svar (den 25 feb 08) på mitt mejl, till dem som löd:
kontakta a-kassan på 0770-330010

Det har jag nu gjort. Om jag inte visste vad som gällde tidigare så är jag nu därtill förvirrad. Jag bad dem att de kanske skulle tala med webbfolket och lägga till lite information som är anpassad efter oss med sjukpenning och sjukersättning.

På deras hemsida (Lärarförbundets a-kassa): Rätt till ersättning, finns inte ett ord om regler gällande dem som har sjukpenning och / eller sjukersättning.

Det är tydligen så att den tid du har 75% sjukpenning eller sjukersättning, eller mer, så ska den tiden inte räknas in. Då ’hoppar’ a-kasseberäknaren bakåt i tiden och tittar på den, första 12-månadersperiod som förelåg den sjukperioden, där man jobbade 25% eller mer. Om den är inom en femårsperiod från den dag räknat då du söker a-kassa.

Jag har inom denna 5-årsperiod inte jobbat mer än 50% så, om jag blir arbetslös och inte får varken sjukpenning eller sjukersättning. Så får jag max 340 SEK / dag, från a-kassan.

Skulle min 100% sjukperiod fortlöpa, till 2012. Får jag inget.

Så, om nu inte regeringen hittar på något som är fullständigt galet (vilket är det mest sannolika) så ser jag ingen anledning att just nu, går ur a-kassan.

Frågade om de hade någon enkel folder som förklarade det hela, det var nämligen mer och fler faktorer som kunde påverka det hela.
Svar: Nej, det finns inget enkelt svar. Reglerna finns i en gaffelpärm och ändras tydligen flera gånger per år och egentligen kan man inte få reda på hur det förhåller sig med eventuell a-kasseersättning förrän man söker den och uppvisar ’rätt’ arbetsgivarintyg.

Och så dök det upp något som var nytt, för mig. a-kassan ÄR en försäkring och omfattas av försäkringsregler. Men de drivs i ideell form, kopplad till fackföreningarna. Men det är regeringen som bestämmer. Det där blev man ju jätteklok på?

Lägg därtill att sittande regering dessutom vill privatisera a-kassan (ihop med försäkringskassan) och göra den (a-kassan) obligatorisk. Hej-å-hå.

PHP
PHP (Personal Home Page (ursprungligen) eller PHP: Hypertext Preprocessor) [Egentligen skulle alltså den korrekta (moderna) förkortningen vara: ’HPP’]. Är det s.k. skriptspråk som den här bloggen, bl.a. är skriven i. Tillsammans med HTML, XHTML och JavaScript.
Har nu lånat en bok om det så jag bättre kommer att begripa vad det är jag håller på med. Smart va?

PHP är ursprungligen (1995) skrivet av Rasmus Lerdorf

Novisen
Alldeles bredvid, här där vi bor. Driver Birger Sjöberggymnasiet en restaurantskola. Och den är ju en yrkesutbildning. Och det är då löst på så tjusigt vis att eleverna driver en ’egen’ restaurant, Novisen. Vi var dit idag, på lunchen. Man ringer och beställer bord. Det var en trerättersmeny, med två val för förrätt, varmrätt och efterrätt. Och därtill får man sallad och kaffe (te) + kaka samt lite olika dryck i tillbringare, till maten.. Allt detta x2 = 198 SEK.
Och du, mor, ringer (0521-27 18 40) man på morgonen (efter 09:15) så kan de fixa en glutenfri meny.

Litteratur
Hustrun besökte vårt s.k. Överby idag. Bokrean började. Hon var mitt skickebud i ett ärende; Att köpa Stieg Larssons trilogi Millennium, böckerna: ”Män som hatar kvinnor”, ”Flickan som lekte med elden” och ”Luftslottet som sprängdes”. Riktiga böcker, med hårda pärmar. Allt för 167 SEK.

GNYu
Våran sammanslutning, GNYu (Gnällspikarnas Nordiska Yammer union) växer, inte så det knakar, det mera svischar…

Vi hälsar nu vår nya Gnällspik: Kaktusblomman välkommen!


Andra Bloggar om: , , , , ,