Väldigt blandad Tisdag

Besvärsläget
Idag känns det betydligt bättre, än igår. Jag lade mig relativt tidigt igår (23:30) och så behandlade jag mina hårt prövade muskler med en dos Stesolid.

Idag ringde min KK. Ja, Kurator Karin, vad trodde ni? Vi bokade in några tider för samtal så de hamnade i anknytning till den taktila massagen.

Insändare
När politiker öppet visar sin flagranta okunnighet om vår sjukförsäkring då kan jag inte låta bli att reagera. Det måste väl vara positivt tänkande? Är det stressande? Absolut! Ingen verkligt långtidssjuk som verkligen önskar att få bli bra och komma tillbaka till jobb mår inte bra när politiker idkar hetsjakt på redan svaga – de borde skämmas!

Debattartikeln i ttela 26-feb-2008 som jag reagerade på (deras stavning är dessutom slarvig):

debatt

Annika Qarlsson och Solveig Zander
är båda centerpartister och riksdagsledamöter.

Sjukförsäkringen blir bättre

Mona Sahlin och Socialdemokraterna lovar att återställa rättvisan. Men vad menar de egentligen med rättisa? Är det när 750 000 personer är långtids-sjukskrivna och förtidspensionerade? Är ett samhälle rättvist om var femte person i arbetsför ålder inte kan försörja sig själv?
Så ser det nämligen ut efter tolv år av orättvis politik. Allians-regeringen och centerpartiet avvisar bidrags-linjen och presenterar i stället en politik för minskad ohälsa.
Sverige har världens längsta sjukskrivningar trots att vi är ett av världens friskare länder. För att minska ohälsan måste sjukförsäkringen reformeras. 1 juli börjar regeringens regler inom sjukförsäkringen att gälla. Rehabiliteringskedjan ger Försäkringskassan ytterlig-are riktlinjer för sjukskrivningsarbetet. Sjukskrivnings-processen har inte fungerat. I praktiken har tusentas människor blivit sjuka av en försäkring som skulle ge dem trygghet. Människor har passiviserats, inte rehabiliterats.

Vi vill att myndigheterna alltid ska utgå från det friska i stället för det sjuka. Att ta vara på den arbetsförmåga som finns i stället för att slentrian-mässigt bevilja förtidspesnion.
Därför gör vi det nu mer lönsamt att pröva ett arbete och samtidigt behålla sjukersättningen. Vi genomför också den största satsningen på rehabilitering och företagsvård på mycket länge, totalt 3,4 miljarder är avsatta. Detta är ett centerförslag som blivit regerings-politik.
Det är också väldigt viktigt att upptäcka och ge stöd på ett tidigt stadium. Annars riskerar sjukskrivningarna att bli längre och återgången till arbetet svårare. Arbetsgivarna kan nu begära sjukintyg från första sjukdagen. När detta prövades på Karolinska uni-versitetssjukhuset rasade de korta sjukskrivningarna. Regeringen ska också utreda begreppet arbetsförmåga, vilket har tolkats mycket olika i vårt avlånga land. Socialstyrelsen och Försäkringskassan arbetar med att ta fram medicinska riktlinjer för längden på sjuk-skrivningar för de vanligaste diagnoserna.
Det samhälle som socialdemokraterna skapade blev varken rättvist eller tryggt. När arbetslösheten skulle döljas sorterades de svagaste ut genom sjuk-skrivningar och förtidspensioneringar. Social-demokraterna erbjöd dem bidrag i stället för jobb. Därför växte de sociala och ekonomiska klyftorna mellan 1995-2006. Vi ger nu alla människor en chans att komma tillbaka från utanförskap och ohälsa.

  Annika Qarlsson
Solveig Zander

Min insändare:

Riksdagsledamöterna A Qarlsson(c) och S Zander(c) orerar tveksamt om sjukförsäkringen. Merparten politiker verkar vara okunniga om sambandet: arbetsplatser – sjukdom – försäkringskassa – sjukskrivning. I den ordningen!
Finns det någon politiker som begriper att vi ska börja i rätt ända? Vad gör våra arbetsgivare med sina anställda? Vad kommer det sig att de arbetsplats-relaterade sjukskrivningarna är upp mot 60%?
Att jaga fuskare ställer jag upp på. Men hur dum är man om man tror att en långtidssjuk blir friskare om den ’pressas’ mer. Att det ska göras ’obekvämt’ att vara långtidssjukskriven?
Flera måste haft väldigt otur när de tänkte…
Fick följande formulering fr FK, i en kallelse (där det egentligen var jag själv som kallade): ”Vi vill redan nu upplysa dig om att om du vägrar att medverka eller delta i utredningen kan det medföra att din sjukpenning sätts ned eller dras in.”. Utgår en myndighet från det friska då?

Nils-Gunnar Nordlund (50% sjukersättning + 100% sjukpenning = 100% sjuk.)

Nog ordat om det. Var och en får bilda sina egna uppfattningar. Jag tycker det är skönt att få dryfta mina.

a-kassan
Jag fick ju ett svar (den 25 feb 08) på mitt mejl, till dem som löd:
kontakta a-kassan på 0770-330010

Det har jag nu gjort. Om jag inte visste vad som gällde tidigare så är jag nu därtill förvirrad. Jag bad dem att de kanske skulle tala med webbfolket och lägga till lite information som är anpassad efter oss med sjukpenning och sjukersättning.

På deras hemsida (Lärarförbundets a-kassa): Rätt till ersättning, finns inte ett ord om regler gällande dem som har sjukpenning och / eller sjukersättning.

Det är tydligen så att den tid du har 75% sjukpenning eller sjukersättning, eller mer, så ska den tiden inte räknas in. Då ’hoppar’ a-kasseberäknaren bakåt i tiden och tittar på den, första 12-månadersperiod som förelåg den sjukperioden, där man jobbade 25% eller mer. Om den är inom en femårsperiod från den dag räknat då du söker a-kassa.

Jag har inom denna 5-årsperiod inte jobbat mer än 50% så, om jag blir arbetslös och inte får varken sjukpenning eller sjukersättning. Så får jag max 340 SEK / dag, från a-kassan.

Skulle min 100% sjukperiod fortlöpa, till 2012. Får jag inget.

Så, om nu inte regeringen hittar på något som är fullständigt galet (vilket är det mest sannolika) så ser jag ingen anledning att just nu, går ur a-kassan.

Frågade om de hade någon enkel folder som förklarade det hela, det var nämligen mer och fler faktorer som kunde påverka det hela.
Svar: Nej, det finns inget enkelt svar. Reglerna finns i en gaffelpärm och ändras tydligen flera gånger per år och egentligen kan man inte få reda på hur det förhåller sig med eventuell a-kasseersättning förrän man söker den och uppvisar ’rätt’ arbetsgivarintyg.

Och så dök det upp något som var nytt, för mig. a-kassan ÄR en försäkring och omfattas av försäkringsregler. Men de drivs i ideell form, kopplad till fackföreningarna. Men det är regeringen som bestämmer. Det där blev man ju jätteklok på?

Lägg därtill att sittande regering dessutom vill privatisera a-kassan (ihop med försäkringskassan) och göra den (a-kassan) obligatorisk. Hej-å-hå.

PHP
PHP (Personal Home Page (ursprungligen) eller PHP: Hypertext Preprocessor) [Egentligen skulle alltså den korrekta (moderna) förkortningen vara: ’HPP’]. Är det s.k. skriptspråk som den här bloggen, bl.a. är skriven i. Tillsammans med HTML, XHTML och JavaScript.
Har nu lånat en bok om det så jag bättre kommer att begripa vad det är jag håller på med. Smart va?

PHP är ursprungligen (1995) skrivet av Rasmus Lerdorf

Novisen
Alldeles bredvid, här där vi bor. Driver Birger Sjöberggymnasiet en restaurantskola. Och den är ju en yrkesutbildning. Och det är då löst på så tjusigt vis att eleverna driver en ’egen’ restaurant, Novisen. Vi var dit idag, på lunchen. Man ringer och beställer bord. Det var en trerättersmeny, med två val för förrätt, varmrätt och efterrätt. Och därtill får man sallad och kaffe (te) + kaka samt lite olika dryck i tillbringare, till maten.. Allt detta x2 = 198 SEK.
Och du, mor, ringer (0521-27 18 40) man på morgonen (efter 09:15) så kan de fixa en glutenfri meny.

Litteratur
Hustrun besökte vårt s.k. Överby idag. Bokrean började. Hon var mitt skickebud i ett ärende; Att köpa Stieg Larssons trilogi Millennium, böckerna: ”Män som hatar kvinnor”, ”Flickan som lekte med elden” och ”Luftslottet som sprängdes”. Riktiga böcker, med hårda pärmar. Allt för 167 SEK.

GNYu
Våran sammanslutning, GNYu (Gnällspikarnas Nordiska Yammer union) växer, inte så det knakar, det mera svischar…

Vi hälsar nu vår nya Gnällspik: Kaktusblomman välkommen!


Andra Bloggar om: , , , , ,


Söndag – pyssligt värre.

Besvärsläget
Jag har fortfarande något mer värk i rygg och armar än vad jag brukar. Och lite problem med styrkan i benen och en mer och mer tydlig försvagning i hela vänstersidan.
Men för att sammanfatta: ”Jag har mer ont men jag mår bättre.”

a-kassa
Nonna fick mig att tänka till med sitt inlägg: IGÅR- IDAG – IMORGON.

Skickade följande fråga till kansli@lararforbundet.se:

”Hej!

Nils-Gunnar Nordlund heter jag och har varit medlem i Lärarförbundet och a-kassan (så länge jag mins). Någon gång i början (mitten / slutet ?) på 80-talet tror jag att jag anslöt mig.

Men nu börjar det ramla en del funderingar, över mig.

Jag har 50% sjukpenning (sjukpensionär). (sedan augusti 2006, tro jag).

Och jag har arbetat 25% sedan 30 augusti 2007. (40 tim / månad).

Och sedan 13 december 2007 har jag inte arbetat alls.

Och jag har inte en susning om när och i vilken omfattning jag kan komma tillbaka till jobb. Den 11 mars 2008 skall jag träffa en ryggspecialist i Göteborg. Jag har diagnosen Cervikal Spinal Stenos. Opererades 29 sept 2005, men har blivit sämre igen.

Jag funderar på följande:

Du ska under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös ha arbetat minst 80 timmar per kalendermånad under minst sex av månaderna (arbetsvillkor) eller ha arbetat minst 480 timmar under en sammanhängande period på sex kalendermånader med minst 50 timmars arbete var och en av dessa månader (alternativt arbetsvillkor). I den mån det behövs för att uppfylla arbetsvillkoret jämställs med förvärvsarbete även tid med föräldrapenning eller i otalförsvarsplikt, dock högst två månader tillsammans.

Övergångsregel: Sökande som före den 1 januari 2007 har uppfyllt arbetsvillkoret i sin äldre lydelse får tillgodoräkna sig detta vid prövningen av rätt till ersättning. Övergångsregeln ger även möjlighet att kombinera gamla och nya regler. Månader före den 1 januari 2007 som innehåller minst 70 arbetade timmar kan medräknas, tillsammans med månader efter den 1 januari 2007 som innehåller minst 80 timmar. Detta gäller även månader med totalförsvarsplikt och föräldrapenning. Samma kombinationsmöjligheter gäller för alternativregeln. Totalsumman måste dock uppgå till minst 480 timmar.”
Källa: Lärarförbundet A-kassan Rätt till ersättning.

Från den 30 augusti 2007 till den 12 december 2007 arbetade jag 10 tim / vecka = 140 timmar. Och från den 13 december 2007 till dags dato 24 februari 2008 har det blivit 0 timmar.

Om jag räknat rätt så har det gått 6 månader den 1 mars 2008. Och under den tiden har jag arbetat 140 timmar.

Från den sista februari 2007 till 30 augusti 2007 har jag arbetat 80 timmar per månad. = 560 timmar. Så under den senaste 12 månaders perioden blir det 560+140=700 timmar.

Det måste väl innebära att jag uppfyller ’Arbetsvillkoren’ och ’Grundvillkoren’?

Men, per den sista i respektive månad blir totaltimmarna enligt nedan, om vi förutsätter att jag blir fortsatt borta på 100%:

mars: 620
april: 540
maj: 460

Och om jag efter den 1 juni 2008 blir arbetslös och sedan friskförklarad och då arbetssökande. Så får jag då ingen a-kassa. Fastän jag betalt in massor, i ’hela’ mitt liv, är det så?

Är det något jag missuppfattat?

Och om nu ovanstående skulle stämma vilka grunder har ni i så fall för att förmå mig att fortsätta betala till a-kassan? Efter den 1 juni 2008.

Vänligen

Nils-Gunnar Nordlund”

Vi får se vad svaret från Lärarförbundets a-kassa kan bli.

Smärtpedagog
Härmed utropar jag mig själv som den förste Svenske Smärtpedagogen. Jag har nämligen inte hittat den tituleringen någon stans. Och även om den nu skulle hittas så skit i det.

Jag känner att jag skulle bli en utmärkt smärtpedagog, med inslag av stresspedagogik (det finns). Nu gäller det bara vad som teoretiskt ska läsas in (poäng) för att bli en smärtpedagog, på ’papperet’. För jag är ju det, redan, i ’verkligheten’.

I väntan på det(?), ska jag börja skriva ned hur jag anser att smärtpedagogik ska kunna hjälpa personer med smärta och hur personer som arbetar med smärtpatienter ska bli ännu bättre inom sin profession.

Jag tror att jag ligger bra till för just den framtida yrkesrollen. Jag har ju praktisk erfarenhet. Och praktik är bra. Då vet man vad man pratar om och så blir man mycket mer trovärdig.

Ska definitivt ta upp den här diskussionen med min handläggare på försäkringskassan. Kommer man med konstruktiva förslag så kan det hända att de går i spinn, och bara det är ju roligt.

Cykelreparation
Jag vet inte om det är en passande rubrik, direkt efter ’Smärtpedagog’? En smärtpedagog skulle ju ha rekommenderat den med söndrig cykel (punka) att få det där fixat hos en professionell cykelreparatör. Nu erbjuder sig då jag att laga punkan på
hustruns cykel. På bakhjulet. Ni som är bevandrade inom professionen är medvetna om den förhöjda krångelfaktor detta innebär om man jämför med en punka på framhjulet.

Lägg då till att det var inte så rackarns länge sedan jag fixade en punka, på bakhjulet, på samma cykel. Efter demontering så konstaterade jag först att det var ett hål i slangen. Det var en liten vass sten som trängt in. Då undersökte jag själva däcket. Lite väl tunt och slitet i mitt tycke.

Åtgärd: Information till hustrun om att nytt däck och slang är en helt rätt investering i detta läge. Så nu får hon åka och köpa det.

Plusrekommendation: Köpt ett så punkasäkert däck du kan hitta. Kostar visserligen mer men sannolikheten för punktering blir obefintlig. Dessutom kan man ha högre däcktryck i dessa starkare däck. Och då rullar det på bättre. Det blir mer lättcyklat. Roligare.

Tilläggsinformation: Nu kanske någon undrar av vilken anledning ’idioten’ utsätter sig för det där? Bra undran. Har inget riktigt lika bra svar. Men jag tror på: ”Jag vill vara duktigt och ändå kolla om det går.”
Sedan ska också tilläggas att jag är noga med att ha verktyg av rätt sort och bra kvalitet. Vi tar också in cykeln i vårt badrum (stort). Där kan jag sitta på en pall och fixa och dricka kaffe och småsvära m.m.

Det som inte ingår i den här s.k. terapireparationen är rengöring av kedja samt ny olja till dito. Man måste sätta gränser.


Andra Bloggar om: , , , ,


Mera lite av varje:

Ekonomi:
Nu har jag ”pysslat” med mina kvitton och flyttat pengar mellan virtuella konton på InternetBanken. Det råder en diskrepans? På VISA-krediten har jag en skuld om 4485 SKR och enligt min egen bokföring är skulden 3608 SKR. Här har jag alltså en skuld på 877 SKR som jag inte kan redovisa? Vojne, vojne.

Fackförbundet:
Av någon märklig anledning verkar det som om mitt fackförbund fått för sig att jag är frisk? Jag ska nu betala full avgift, igen? Försöker nå dem per telefon för att höra vad som gäller. Nu verkar de ha satt min avgift efter vad jag tjänar från arbetsgivaren och då betalar jag högsta avgiften, 240 SKR till förbundet + 93 SKR till A-kassa, det blir 333 SKR var månad. När jag kikar i tabellen så borde det bli 190 SKR till förbundet + 93 SKR till A-kassa, vilket då skulle bli 283 SKR.
Det är det ena. Det andra är om man ska räkna på brutto- eller nettoinkomsten? Antagligen brutto och då blir det i så fall som jag räknat ovan.
Från augusti och ”bakåt” har jag betalt 273 SKR per månad. Att det nu blir 10 SKR högre per månad beror på att jag blir uppflyttad en avgiftsgrupp p.g.a. en värdesäkring från afa sjukförsäkring.
Nu fick jag talat med facket. Skulle tydligen ringt dem i god tid innan jag själv visste att jag skulle få förlängd sjukersättning? Nåja, det fixade sig bra ändå. Det gick att ändra per telefon. Och totalavgiften blir densamma 273 SKR per månad. Man ska tydligen inte räkna ersättningen från afa som inkomst.

Inkomst:
Är ni nyfikna på hur stor min inkomst är? Skit i det, här redovisar jag det i alla fall:

Från: Typ: Brutto: Skatt: Netto:
F-kassan Sjukersättning 15 760 4 745 11 015
afa Sjukförsäkring 3 784 1 135 2 649
Summa: 19 544 5 880 13 664

Som ni ser så är det en ganska bra ersättning. Det tycker jag i alla fall. Det är klart jag kan ju alltid gnälla lite och beklaga mig över hur mycket jag ”förlorar” varje månad på att vara sjuk.
När jag jobbar heltid tjänar jag f.n. 24 950 minus skatt (prel. Tabell 34): 8 319 blir netto: 16 631. Jag har alltså 2 967 SKR mindre pengar per månad.
Men, märk väl, jag klagar absolut inte! Jag tycker det är ett fantastiskt trygghetssystem. Ett system där man slipper privata sjukförsäkringar och annat hokus pokus.
Jag behöver inte vara ”livrädd” för att bli sjuk. Jag behöver inte flytta till ett billigare boende, göra mig av med bilen m.m.
Något som faktiskt kan drabba alla de som inte har afa sjukförsäkring via sin arbetsgivare t.ex.

Pengar är inte allt!