[english]Educated Tuesday.[/english][swedish]Utbildningstisdag.[/swedish]

[english]Stress Handle Education
Today it was the first day. A group of very more or less stressed people. We all is there to learn us how to manage our stress. A stress that have give us mostly rather serious symptom.
This first day was about how the whole course was composed. We give each other a short presentation. The first part was mostly theoretical and we finished the day with relax moment.
Unfortunately I suffer of a wery irritaded cough.

We get some homework to do untill next Tuesday:
Listen on a CD whit relax instructions.
Write down reflections (diary).
Train relax, ewery day.
Trigger training, a quick way to reach relax. (Put Your thumb, index finger and middle finger together, on Your left hand. Press. Feel the tens. Take a deep breath. Hold Your breath and feel the tens i the whole body. Tens… and relax in the hand and teh whole body.) Several times per day.
Identify My different ’Achilles’ heels’ in the following parts; physics, feelings, thoughts and behaviour.
Read a book: In swedish(’Landa Mjukt’. The English title: ’Land Soft!’. Author: Elisabeth Solin. ISBN: 91-88822-01-x.[/english]
[swedish]Stresshanteringsutbildning
Det var första dagen idag, En grupp mer eller mindre stressade människor. Vi är alla där för att lära oss hantera vår stress. En stress som har gett oss ganska allvarliga besvär.
Denna första dag handlade om hur hela kursen var upplagd. Vi presenterade oss för varandra. Första delen var mest teori och vi avslutade med avslappning.
Givetvis gjorde min rethosta att jag inte kunde slappna av riktigt.

Och så fick vi läxor, till nästa tisdag:
Lyssna på en avslappningsCD.
Skriva ned våra reflektioner (dagbok).
Träna avslappning, varje dag.
Trigger träning, ett snabbt sätt att nå avslappning. (För ihop tumme, pekfinger och långfinger. Tryck. Andas in så mycket luft som möjligt. Håll andan och känn att hela kroppen spänns. Spänn… och slappna av i handen och i hela kroppen.) Flera gånger per dag.
Finna mina s.k. akilleshälar inom det; fysiska, känslo-, tanke- och beteendemässiga.
Läsa boken: ’Landa Mjukt’ av Elisabeth Solin. ISBN: 91-88822-01-x.[/swedish]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *