[english]Vibrate Monday.[/english][swedish]Vibrerande Måndag.[/swedish]

[english]In normally manner it is the fat that used to wobble a little bit spread all ower the body. Not to day. To day wobble, vibrate the muscles in My right upper arm. Precisely like it will be when You are complete exhausted and there is no more strength left. But I have so to speak not done anything. It still became like that.

Visit The Doctor
It end up with a medical certificate for 100% reporting sick until the end of april. And some more medical stuff. Like Saroten. For Me it is for slow down the nerv signal. Otherwise it is a medical against depressive illness. But, of course, who do not need that, when You get more and more ill? At least not better. [/english][swedish]Normalt sett är det ju fettet som brukar dallra lite var stans på kroppen. Inte idag. Idag dallrade, vibrerade musklerna i höger överarm. Precis sådär som när man är riktigt slutkörd och inte orkar mer. Fast jag hade ju liksom inte gjort något. Det blev så ändå.

Läkarbesök
Det blev 100% sjukskrivning till sista april. Och så lite mera läkemedel. Som Saroten. För min del ska det vara för att bromsa upp nervsignalerna. Annars är det ju ett läkemedel mot depression. Men det är klart, vem behöver inte det, när man bara blir sämre och sämre? Åtminstone inte bättre.[/swedish]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *