Söndag – vilodag

[not: Publicerad: 230117]

Hund
Vi passar Bella 🙂

Handla
Var iväg till matvarubutik och inhandlade produkter till min mathållning. I ca ett år nu kommer jag å hustrun inte att äta riktigt samma mat.

Kuben [Bild: Rubriks kub]
Tränar på mittenlagret – det går trögt.

Ny EL-mätare
Nu har vi fått en ny EL-mätare så nu ska det vara lättare att detaljkolla EL-förbrukningen (Vattenfall).

Släktforskning
Lade in lite ’nya’ uppgifter

TV
Tittat på ett inspelat avsnitt av Mentalisten.

Kuben [Bild: Rubriks kub]
Träningen fortgår. Försöker göra om sekvenserna till något mer begripligt än:
uR UrUf uF
UL uluF Uf
FRu rUf
Ru ru Ruu ru
uRUL urUl

Det är tre sekvenser till att hålla reda på men de kan jag

I gallimatiasen ovan så betyder;
gemen; ’ned’ eller ’vänster’.
versal; ’Upp’ eller ’Höger’

u & U är övre lagret ’Up’
r & R är högra delen ’Right’
f & F är främre delen ’Front’
l & L är vänstra delen ’Left’

Ta första sekvensen t.ex.: uRUr UfuF
(Flyttar en hörnbit i övre lagret ned till höger till mellanlagret)
Hur kommer man ihåg var gemener respektive Versaler ska vara?
Svårast är väl sekvensen: ’uRUL urUl’.

På ’ren’ svenska skulle ’uRUr UfuF’ bli (förkortat);
öv hu öh hn öh fv öv fh
alltså:
övre vänster, höger upp, övre höger, höger ned, front vänster, övre vänster, front höger.

In English:
upper left, right up, upper right, left up, right down, front left, upper left, front right.
(ul ru ur lu rd fl ul fr > u R U L r f u F)

Jag behöver ersätta antingen gemener eller versaler med något logiskt
uR UrUf uF
UL uluF Uf
FRu rUf
Ru ru Ruu ru
uRUL urUl

Film
The Gentlemen (2020).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *