Söndag – vilodag

[not: Publicerad: 230117]

Hund
Vi passar Bella 🙂

Handla
Var iväg till matvarubutik och inhandlade produkter till min mathållning. I ca ett år nu kommer jag å hustrun inte att äta riktigt samma mat.

Kuben [Bild: Rubriks kub]
Tränar på mittenlagret – det går trögt.

Ny EL-mätare
Nu har vi fått en ny EL-mätare så nu ska det vara lättare att detaljkolla EL-förbrukningen (Vattenfall).

Släktforskning
Lade in lite ’nya’ uppgifter

TV
Tittat på ett inspelat avsnitt av Mentalisten.

Kuben [Bild: Rubriks kub]
Träningen fortgår. Försöker göra om sekvenserna till något mer begripligt än:
uR UrUf uF
UL uluF Uf
FRu rUf
Ru ru Ruu ru
uRUL urUl

Det är tre sekvenser till att hålla reda på men de kan jag

I gallimatiasen ovan så betyder;
gemen; ’ned’ eller ’vänster’.
versal; ’Upp’ eller ’Höger’

u & U är övre lagret ’Up’
r & R är högra delen ’Right’
f & F är främre delen ’Front’
l & L är vänstra delen ’Left’

Ta första sekvensen t.ex.: uRUr UfuF
(Flyttar en hörnbit i övre lagret ned till höger till mellanlagret)
Hur kommer man ihåg var gemener respektive Versaler ska vara?
Svårast är väl sekvensen: ’uRUL urUl’.

På ’ren’ svenska skulle ’uRUr UfuF’ bli (förkortat);
öv hu öh hn öh fv öv fh
alltså:
övre vänster, höger upp, övre höger, höger ned, front vänster, övre vänster, front höger.

In English:
upper left, right up, upper right, left up, right down, front left, upper left, front right.
(ul ru ur lu rd fl ul fr > u R U L r f u F)

Jag behöver ersätta antingen gemener eller versaler med något logiskt
uR UrUf uF
UL uluF Uf
FRu rUf
Ru ru Ruu ru
uRUL urUl

Film
The Gentlemen (2020).