Fredag

(not 160422: Publicerad)

Geocaching
En tur upp på Halleberg. 'KATT'-rundan. Träffade en medcachare; plld, vid KATTastrof.
Hade cykeln med mig. google-maps var här lite missvisande eller så vart jag inte tillräckligt nogrann i min research…
Det gick INTE att cykla runt.

Varmvattnet
B. Erlandssons Rör AB, Vänersborg, gör ett nytt försök med vårt varmvattenproblem, idag, tror vi?
Något har de gjort – effekten?

Mediananalys…
Fastnade för lite i dagens Aftonbladet;
Carmencita Rockefeller (Capelane):
En hårfrisörska (Ingegärd Svensson) från Malmö som under falsk identitet 'blåste' den sydsvenska sociteten, främst Åke – som förlovade sig med henne (även en domare) och trodde sig investerad pengar i Carmencitas (Ingegärds) Amerikanska företag (vilka inte existerade).
Ingerärds man Göran Svensson är också inblandand i bedrägerihärvan under namnet 'Bing'.
Åke tror att det är han som är barn till den gravitidet Ingärd bär på men det är i själva verket Göran som är fadern.
Källa: faktum.se
Fotnot: Göran Svensson avled 2012. Ingegärd Svensson och Åke har avböjt att medverka i Faktum. Samtliga heter i verkligheten något annat.

Carmencitas bluff­kavalkad i urval
• Hon har varit förlovad med John F Kennedy.


• Hon är gift med en man i USA, en man hon vill skilja sig från då denne förgiftat deras dotter på grund av svartsjuka.


• Hon är professor i medicin och kirurgi, och ligger bakom ett nobelpris i medicin.


• En planerad resa i sällskap med en general och dennes familj måste ställas in då Bings japanska hustru Hasakaratara och deras dotter omkommit i en bilolycka.


• Hon är brorsdotter till den amerikanske politikern och affärsmannen Nelson Rockefeller och barnbarn till Japans kejsare.


• Hon reder på egen hand upp en incident med ett fartyg från amerikanska marinen som hamnat i klistret utanför Kinas ostkust.

Portugal
→ Legalicering av droger?
→ Rökpolicy? (Hade för mig att de hade en sträng antirökpolicy)
Källa: wwwc.aftonbladet.se
Portugal har sedan hösten 2004 planer på rökförbud men efter det har det varit regimskifte och den nuvarande regimen har ännu inte tagit ställning… (det var 12 år sedan…)

Källa: tobaksfakta.se (2015-04-14)
Den uppdaterade rökfri-kartan presenterades vid ett frukostseminarium i Bryssel på tisdagen. SFP har analyserat lagstiftningen om rökfria offentliga miljöer samt hur väl lagstiftningen följs i 28 EU-länder samt Norge, Turkiet, Island och Schweiz. Kartläggningen har fokuserats på tre typer av offentliga miljöer; arbetsplatser, serveringsmiljöer och allmänna transportmedel.

Kartan, som finns på SFP:s webbsida*, är interaktiv och lagstiftningsläget i varje land har markerats med någon av färgerna grön, ljusgrön, orange och röd. De gröna länderna är de som har en heltäckande och väl fungerande lagstiftning som resulterar i ett starkt skydd mot passiv rökning för befolkningen. I den gröna kategorin är de länder som har de allra bästa resultaten Irland, Storbritannien, Spanien, Ungern, Lettland, Island, Litauen, Malta, Norge och Turkiet.

Sverige hamnar inte i den gröna kategorin eftersom vår lagstiftning inte kräver 100 procent rökfria miljöer genom att vi tillåter rökrum på arbetsplatser och restauranger. I stället samsas Sverige med Frankrike, Italien, Slovenien och Finland i den ljusgröna gruppen.

I den näst sämsta gruppen (orange på kartan) finns Nederländerna, Belgien, tyskland, Polen, Portugal, Cypern, Luxemburg, Schweiz, Estland, Danmark, Kroatien och Bulgarien. Dessa länder skyddar bara delvis sina medborgare mot passiv rökning.

Sämst i klassen (röda på kartan) är Österrike, Bulgarien, Tjeckien, Portugal, Rumänien och Slovakien. SFP uppmanar dessa länder att snarast införa lagstiftning om rökfria offentliga miljöer.
* Undrar hur väl uppdaread den är? Är inte merparten av restauranger rökfria (innomhus).
Samma med arbetsplatser. Undrar när den senast uppdaterades? 2013?

→ Legalicering av droger?:
Om Portugal vill strama åt rökförbudet hur hänger det ihop med legalicerin av droger?
Källa: skrolla.se
Tydligen avkriminalicerades innehav och bruk av droger 2001. (Men försäljningen då?)
Till en början steg antalet droganvändare något men under de senaste åren har de blivit färre (statistiken sträcker sig till 2012).
Jag noterar att i sverige (2012) var antalet uttelade kanyler 73 125 st, i Portugal 1 341 710st.

Noterar även att flera rapporter kommit fram till att antalet drogrelaterade mord ökat.
 
Hobbyinkomst
Vad gäller (för de med sjukersättning)?
Numer verkar det som om allt som genererar inkomst (vinst) ska beskattas (SKV 344)
Dock: "När det gäller enstaka försäljningar av tillgångar som du har haft för personligt bruk gäller att vinster upp till 50 000 kr per år är skattefria" (källa: skatteverket)

Samlag
Vad är definitionen?
Rimligtvis borde ett fullbordat samlag definieras som att bägge når orgasm – är det så?
Verkar inte så – oavsett vilket hål man använder så verkar det definieras som samlag (sexuellt umgänge) men det blir plus i kanten om orgasm uppnås. Nämns inte om det omfattar bägge…
Den mest strikta definitionen av 'samlag', som jag stött på, är (juridiskt (2004)): "när mannens könsdelar vidrör kvinnans könsdelar"
En icke sexuell definition kan vara: "blandat herr och damlag" :me:

Kipling
Känner att jag vill läsa originalet av Djungelboken. Disney verkar ha 'våldfört' sig på 'andemeningen'.
Ska kolla om den går att låna på biblioteket.

Hälsoläget:
Natten, Morgon: OK. Men vänster ben verkar bli sämre?
Förmiddag, Dagen: Ok.
Kvällen: Trött – mycket trött.
[0308020010] 89,0(+1,4) :down:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *