Måndag

Insändare
Nu kunde jag inte hålla mig. I vår lokalblaska har det dels förekommit artiklar och dels insändare om något som kallas 'spökpromenad'.
En 'upplevelse' som en verksamhet ute på Restad Gård ansvarar för.

Jag tror det började för ett par år sedan. En fd kollegat till mig Anders Kaufeldt regerade då bra och skrev om det smaklösa i att göra 'äventyr' av mänskligt lidande och dessutom var det hela väldigt förvanskat.

Nu verkar 'diskussionen' ha tagit fart igen.

Jag har regarat mest på något som jag bedömmer som felaktigheter.
'Spökvandringen' visar upp en sk obduktion och att detta förekom i 'kulvertar'.
En insändare som arbetat på restad under 1960-talet skriver att det inte förekom någon obduktion alls.
Jag jobbade som skötare 1973-1980 på Restad Gård. Då hette det Östra Klinikerna. Jag har via det som kallades transporten flyttat många avlidna till obduktion som hade lokaler under den nybyggda del som gick under benämningen 'labbet'.
Jag har också personligen bevittnat, varit närvarande, vid flera obduktioner.
Att det inte skulle ha förekommit obduktioner, tidigare, innan denna nyare byggnad kom till, kan jag inte säkert uttala mig om men jag skulle bli väldigt förvånad om det framkom att det faktiskt inte skedde. Läkare, även psykiatriker, har alltid varit överförtjusta i hur det 'ser ut' inuti.

Deltagare i 'upplevelsen' får tydligen också höra att man i det sk femmanhuset hittat spår i golven som visar att fastkedjade personer vankat av och an.

Jag har jobbat i de lokalerna. En daglig aktivitet var att våttorka alla golv. Golv bestående av grå marmor, eller i vart fall väldigt hårt stengolv.
Att ett 'vankande av och an' skulle skapa 'djupa' spår, gjorda av människofötter, i ett hårt stengolv, från 1905 till ca 1955 är för det första osannolikt och dessutom så såg jag aldrig till några.
Det fanns cirkelformade fördjupningar men dessa var från gamla maskiner eller tunga gamla dörrar som gick på metallhjul.

Det näms också bältning. Det är sant att det förekom, även under min tid. Det fanns fastskruvade sängar med bälten och så fanns det bälten som kunde användas till vilken säng som helst samt till fåtöljer.
Så gott som undantagslöst bältades ingen som ett led i behandling utan det var mest för att förhindra självskador och skador på andra patienter.
Det fanns också kraftiga tygvantar för att förhindra 'klösning'.

Ett undantag från detta utgjorde vården på avd 4B där våldsamma patienter kunde bli 'bältade om de inte tex åtlydde en anvisning. Jag har själv sett tillfällen när skötare provocerat patienter så att de blivit 'galna' och sedan släpade till säng för bältning.
Notera att detta beteende inte har med psykiatrisk vård att göra utan handlade mer om enstaka skötare med bristfälliga förståndsgåvor, inte omöjligt att några andra 'hängde på', grupptryck ni vet.
Jag har alltså dels arbetat på denna avdelning och dels har jag haft en morbror intagen där så min 'historia' är väl förankrad.
Avdelningen var mest känd för sin aggressiva patienter.

När jag började på Restad så berättades det om en vanlig behandlingsmetod, långbad. Förekom före min tid. Patienten lades i ett badkar, med varmt vatten. Sedan spändes en grov duk över och endast huvudet stack upp. Inte så humant men det hade en lugnande verkan.

Tror att något liknande fortfarande existerar men nu kallas det SPA.
Ok, kanske inte så länge som patienterna kunde få ligga. Många, många timmar.

På 1950-talet kom Hibernalet. Det revolutionerade psykiatrivården och så gott som alla sk experimentiella behandlingsformer försvann.

Bältet tror jag dock är kvar – men då endast på läkarordination.

Min inskickade insändare:

Jag tänker inte ha några synpunkter om spökvandringens smaklighet däremot om rätt eller fel. Att det i '5:ans' lokaler skulle finnas spår, i golvet, som visar att fastkedjade orsakat dem, har i så fall varit väl dolt, för mig, jag arbetade där som skötare 1973-1980. En daglig uppgift var att våttorka alla golv. Det förekom sk fastspänning i säng och i fåtölj, mest för att förhindra självskador.
Jag har personligen närvarat vid flertalet obduktioner, i lokal, i kulvertnivå. Under den nyare byggnationen. Där 'labbet' bla fanns.
När man studerar Restad och psykiatrins historia så ska man ha klart för sig att det spänner över en period där man först inte begrep vad psykisk sjukdom var till en kort tid då det fanns något som hette miljöterapi. De sk hemskheterna förekom under 1800-talet och för Restads del från 1905, till 'hibernalet' kom (1955).
Läser ni mycket gamla sk intagningsjournaler så kommer ni, liksom jag, att komma fram till att dagens psykiatri har mycket att lära.
Nils-Gunnar Nordlundh fd skötare och psykiatrisjuksköterska

Efterlevandebestyr
Nu är dödsboets sista lägenhetsnyckel lämnad till representant för fastighetsägaren.
Det hela, den sk lägenhetsbesiktningen, blev godkänd, utan omsvep.

När vi kom hem efter vårt uppdrag i Trollhättan så låg det brev, till dödsboet, i brevlådan.
Det ena från skattemyndigheten som informerade om att bouppteckning måste ske inom 3 mån efter dödsfallet. Försändelsen var först skickat till gamla dödsboadressen – returnerad – och sedan skickad till mig…
Skattemyndigheten och deras dödsbohantering, i Kalmar, var en av de första jag kontaktade och ändrade adress hos…

Länsförsäkringar ville ha betalt för hemförsäkring, för hela 2014…
Ringde dem i början på januari. Hjälpte tydligen inte. Nu kom en förnyad inbetalningsanmodan och att de inte fått betalt via autogiro…
Ringde dem. Nu ska det betalas in 'manuelt'. Jag får ingen faktura…

Skannandet av bilder från fotoalbum fortskrider.

Överby Köpcenter
Sonen ringde, när vi var i lägenheten i THN. Vi bestämde möte på Överby Köpcenter. Det blev en bit mat på Asia Restaurang, Etage.
Handlade lite livsmedel.

Promenad
Efter att vi fått in våra handlade livsmedel så blev det en mer lagom lång promenad.

Vila
Efter den promenaden och 'alla' andra aktiviteter så behövde jag uppsöka sängläge.

Hälsoläget:
Märkligt? Nu har värken i händer, hand-, armbågs- & knäled minskat medan värken i vä mittentår kommit tillbaka med förnyad styrka.
[04-08-005-005]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *