Teknik

Och jag som trodde eländet med det trådlösa nätverket var slut. Inte! Jag har en skrivare kopplad till min PC via parallellporten och den är s.k. utdelad till den andra PC (hustruns). När hon skulle skriva ut ett dokument gick det inte. 

Som vanligt höll jag på nästan tre timmar med att stöka med en hel hoper möjliga problemlösningar. 

Då jag kom på vad det berodde på. På bägge datorerna har jag Norton Internet Security installerat. Förutom antivirus inkluderar detta bl.a. en brandvägg. 

Sakta började jag komma ihåg vad jag fick göra förra gången för att få fil- och skrivardelning att fungera. 

Fyra brandväggsregler skapades då. Den ena NETBIOS är visserligen onödig men den är med för bakåtkompatibilitet. De andra tre är: ICMP, TCP och UDP. När man sätter regler för dessa så öppnar man upp för denna typ av nätverksprat och kan då göra det för ett bestämt omfång av datorer. 
Jag valde att göra det för IP-omfånget 192.168.100.0-192.168.100.255. Den router som jag hade, i bruk, tidigare hade på LAN-sidan IP-adressen 192.168.100.1. 

Nuvarande router har på LAN-sidan IP-adress: 192.168.1.1 (standard). När jag ändrade IP-omfånget för aktuella brandväggsregler till 192.168.1.0-192.168.1.255 så fungerade allt igen. 

Liten ordlista med förklaringar: 
IP (Internet Protokoll) [v4] Hör oftast ihop med TCP. 
NETBIOS (Network Basic Input/Output System) Nätverksprotokoll för Microsoft 
ICMP (Internet Control Message Protocol) Ett TCP/IP-procokoll används för att sända information och felmeddelanden. 
TCP (Transmission Control Protocol) bärare av data inom ett nätverk mellan datorer 
UDP (User Diagram Protocol) bärare av data inom ett nätverk mellan datorer 
LAN (Local Area Network) (Lokalnät) 
MAC (Media Access Control). En s.k. hexadecimal teckensträng som ger en hårdvara i ett nätverk en unik identitet. T.ex.: 00:18:E0:07:7B:88. 
Hexadecimal, ett talsystem med talbasen 16; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. FF är alltså lika med 255 i det decimala talsystemet med talbasen 10; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *