Lördag

(not 160207: Publicerad)

Anteckningar
Renskrivit anteckningar för 3-6/1-16

Min sjukhistoria
Ligger ju 'ute på nätet'. Inte hela, jag har åren 2009-ff kvar att fylla på. Gör lite då och då.
De med liknade besvär som jag har och har haft, hamnar där, ibland, i sitt kunskapssökande. Det händer också, ganska ofta, att de skickar ett meddelande till mig, och undrar lite. Många gånger handlar det om frågor som de upplever att de inte får svar på, från sjukvården.
Jag svarar efter bästa förmåga.
Nu är det en person som har hört av sig – jag hoppas att det ska leda till något bra.

Det är ju lite roligt när människor uppskattar det jag gjort. Det är ju ganska utlämnade. Samtidigt tycker jag att det är bedrövligt – att hjälpsökande inte får vettiga svar eller vettiga hänvisningar. Att de inte blir tagna på allvar etc.

Infrabastu
Kollat lite. Ska försöka få tag på något oberoende. De informationer jag hittar är de som antingen säljer IR-produkter eller de som ger IR-behandlingar.
Enligt wikipedia: en elektromagnetisk strålning inom våglängderna 700 (nm) nanometer till 1 (mm) millimeter. Eller: mellan 1050 nanometer och 1mm eller 430 THz till 300 GHz eller mellan 25 och 350 mikrometer…
Det IR-spektra som ligger mellan MID-IR & FAR-IR kallas resonant frekvens och den är emellan 6 & 14 mikrometer
Det är den strålningen som ligger närmast synligt ljus.
Att infraröd strålning (IR) också kallas värmestrålning kan vara lite vilseledande. All värmestrålning är inte IR. Men den del av värmestrålningen vi utsätts för ligger inom IR-spektrumet.
Notera att med en sk IR-kamera kan man 'se' värme från t.ex. djur, i mörker. Man kan också t.ex. upptäcka sk värmeläckage i hus.
En människa med normal kroppstemperatur avger ca 10 µm (mikrometer) IR.
Om vi tänker oss spektrat, från vänster till höger. Från 0,01nm till 1km
Så kan vi skriva (uppifrån och ned);
Gammastrålning (< 0,01 nm / > 30 EHz)
Röntgenstrålning (0,01 nm – 10 nm / 30 EHz – 30 PHz)
Ultraviolett strålning (UV) (10nm – 400nm / 30 PHz – 790 THz)
Synligt ljus (400 nm – 700 nm / 790 THz – 430 THz)
Infraröd strålning (IR) (700 nm – 1 mm / 430 THz – 300 GHz)
Mikrovågor (1mm – 1 m / 300 GHz – 300 MHz)
Radiovågor (1 mm – 100 km / 300 GHz – 3 Hz)

Undrar inom vilken IR-frekvens den medicnskt hälsosamma IR-strålningen ligger. Det finns ju en ohälsosam som ger ögonskador, glasblåsarstarr.
Mänskliga ögat saknar pupillreflex emot värmestrålning. Speciellt lurigt om berlysningen samtidigt är svag.
Numer finns speciella ögonskydd.

Hälsoläget:
Natten: OK.
Morgon: OK. Promenerat & sjukgymn 1ggr på fm.
Dagen: OK.
Kvällen: OK – har fortfarande problem med handryggen men det är kanske något bättre?
[0308030020] 82,7(-0,7)??? :up: – efter alla de bufféer jag ätit…?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *