Politik

Det börjar dra ihop sig till valår (2014).

Inför det valåret ska jag försöka 'tycka till', om sådant som ligger mig varmt om hjärtat.

Det som ligger mig varmast, om hjärtat, är rättvisa och då främst en rättvis fördelningspolitik.

Försäkringskassans många turer är också något jag ämnar informera om.

Vi börjar där:
Försäkringskassan (FK) är en statlig myndighet som bl.a. har till uppgift att administrera den statliga försäkringen; socialförsäkringen. En försäkring som ska ingå i ett brett trygghetssystem.

Det som reglerar FK är lagar, förordningar och ett regelverk.

Det är ISF (Inspektionen för socialförsäkringen) som, för närvarande, är tillsynsmyndighet över FK.

I valet 2006 vann ju borgarna.

De kastade sig i princip över främst sjukförsäkringen och sjukersättningen.

Socialdemokraterna anklagades för att tvingat personer in i utanförskap, läs sjukersättning (f.d. sjukpension)
Stämmer det?
Nästan.
Den riksdagsmajoritet som gällde 2005 uppdrog åt FK att minska sjukpenningskostnaden med minst 50%.

FK lyckades med detta. Politikerna var överlyckliga att det s.k. sjuktalet nu var 'kuperat'.
Det som inte framkom var att FK löst det hela genom att, helt lagligt enligt gällande lag, tvångskonvertera de som misstänktes ha en sjukskrivningsperiod som skulle komma att överstiga ett år. Dessa konverterades till det som fortfarande kallas sjukersättning (f.d. sjukpension).
På så vis fick FK dels ned kosnaden för sjukpenningen och dels friserades statistiken.
Givetvis hade inte fler i ett slag blivit friska. De hade 'bara' hamnat i ett annat statistikfack.

Eftersom dessa tvångskoverterade personer inte led någon direkt ekonomisk nöd så lät dåvarande regering det hela bero.

Så vann då borgarna valet.
Vad gör de då?
Jo, de 'hittar' ett 'öppet mål'.
"Socialdemokraterna har tvingat närmare 70000 personer till sjukersättning."
Detta 'görs om' till att (s) har försatt sjuka människor i utanförskap.

Detta ska då givetvis genast 'åtgärdas'.
Hur?
Jo, genom att tvinga dessa sjuka personer att avsluta sitt 'utanförskap' och ställa sig till arbetsmarknadens förfogande.

Maken till dumheter – och skamligt att de fick betee sig så som de gjorde.

Som om det inte vore nog så skrivs dessutom socialförsäkringslagen om (det mesta ihopsnickrat av socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén (M)).

Och den ena hårresande dumheten efter den andra presenteras och genomförs.
En del får stollarna backa på. T.ex. att dödligt sjuka nog också borde kunna göra någon liten arbetsinsats.

Men att sjukdom numer är tidsbegränsad – det är kvar. Ve den långvariga sjukdom som inte tar detta till sig.

Jag ser helst att en ny regering styr tillbaka FK och socialförsäkringen till det försäkringsskydd det är ämnat att vara – en trygghet!

Utanförskap m.m. Varning för massor med ord!

sömn; helt ok. Sent i säng, tidigt upp.

Utanförskap
Det är mycket i det begreppet som stör mig. Mest att det före 2008 betydde just 'utanförskap'; att vara utanför i allt.
I.o.m. alliansens intåg fick begreppet en annan betydelse. Då blev alla de som inte jobbade, satta i utanförskap. Begreppets definition gjordes om men tilläggen offentliggjordes aldrig.
Det skulle givetvis ha myntats som; 'de som inte jobbar och därmed inte gör rätt för sig'. Men så krasst kan man ju inte formulera det – det skulle i så fall betyda politisk harakiri.
Dessutom finns ju risken att det låter näst som en klassindelning och det är ju fult och omodernt och är egentligen inte detta med klass något kommunistiskt (sett ur en alliansanhängares synvinkel och inom dess mentala kapaciet)?
Alltså låter det mycket bättre med: 'Utanförskap'.
Sedan klappar de till och menar i samma andetag att dels finns det massor som tvingats in i utanförskap (sjuk- och förtidspensionering) och dels de som vill vara där…? Fuskarna och latmaskarna. Och luskar man lite i maktens korridorer så vill man gärna räkna in alla arbetslösa i den där gruppen som frivilligt satt sig i utanförskap. För vill man – så finns det jobb – basta! Det är politiskt bestämt.
Att sedan samma politik tycker att en bra arbetslöshetsnivå är ca 4% och ska hållas där ses inte som en motsägelse. Full sysselsättning innebär inflation (lönerna stiger). Och dessutom, är inte det också lite kommunistiskt, eller? "Arbete år alla", typ.
Det skulle ju kunna ge arbetstagarna någon slags makt å så kan vi ju inte ha det.
Bestämma lönenivå (åt sig själv) det får bara direktörer göra.

Utförsäkring
Flera ledande regeringspolitiker har uttalat sig och sagt att de diskuterar inte utförsäkring eftersom den inte finns och inte kommer att finnas.
Smart grepp att politiskt möta ett problem som skapar gigantiska ekonomiska problem, personliga lidande och ökar klassklyftorna (är alliansen kommunister?).
I ett avseende har de faktiskt rätt. Ingen Svensk medborgare kan bli 'utförsäkrad'. Har du varit Svensk medborgare i 5 år, per definition, så har du rätt till insatser från det Svenska Trygghetssystemet (det som är kvar av det) och i det ingår att du alltid är försäkrad, via Försäkringskassan.

Problemet är ju att de nya sjukförsäkringsreglerna gjordes om – kallades för Rehabiliteringskedjan – och det sattes en tidsgräns för hur länge – en del – får vara sjuka. Och när den gränsen var nådd så sattes dennes sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) till 0; 0 kronor. Man nollades. Nu kunde inte regeringen tillåta att FK meddelade folk att de blivit 'nollade' och satta i ett mycket tydligt utanförskap – medvetet skapat av ett regelverk. Då var Utförsäkrad bättre. Av två onda ting…
Smakar man på det ordet lite så upptäcker man att det faktiskt läggs lite skuld på den som varit försäkrad (som egentligen fortfarande är det).
Du har blivit utförsäkrad och det är ditt eget fel. Du har inte blivit frisk inom bestämd tid. Fy på dig. Du blir 'nollad' och kallas 'utförsäkrad'.
Här har politiken tänkt fina tankar och bestämt att du ska bli frisk och så blir du inte det? Vet hut, människa!

Om du eller ett ombud anmäler dig till Arbetsförmedlingen (AF) och godkänner de arbetsmarknadsinriktade åtgärder de erbjuder dig (sedan behöver du inte göra dem om din hälsa inte tillåter det) och låter tiden gå (3mån), du får ersättning från AF. Efter 3 månader är du välkommen till FK igen för då anses du ha kvalificerat dig för en ny sjukperiod och får tillbaka den sjukpenning du hade innan du blev 'nollad'.
Egentligen ett jättekonstigt tänk – regelmässigt – den nya SGI:n borde ju egentligen baseras på ersättningen från AF.
Därför, bl.a., har de nu tagit bort 'nollandet'. Däremot kvarstår 'utförsäkringen', att din sjukperiod är slut (men du är välkommen tillbaka om 3 månader om du anmäler dig till AF och fortsätter göra det du gjorde när du var sjuk – att vara sjuk…).

Rehabilitering
Något som har mycket med utanförskapet att göra är den s.k. rehabiliteringskedjan. I de regeländringar och omskrivningar av en del lagar ingick också att flytta rehabiliteringsansvaret från arbetsgivaren till FK.
Den främsta effekten det fick var att det då blev fritt fram för arbetsgivare, offentliga som privata att avskeda folk som var mer eller mindre halta och lytta. Lämpa över rehabiliteringsansvaret på FK som i det fallet är fullständigt tandlösa och inkompetenta.
S.k. resursföretag såg dollartecken som mjölkades från statsskattkassan.

Det som smakar illa i munnen, tycker jag, är de arbetsgivare som avskedade folk som inte 'passade in' och sedan anställde dem via AF:s lönebidrag. Ett megaslöseri med skattemedel och ett behandlande av människor som inte med bästa vilja kan kallas humanitärt. Cynism är ordet som är mer adekvat. Och ansvariga skulle jag vilja ge en omgång med käppen! (Trots att jag är pacifist – ingen regel utan undantag).
Ett exempel är VGregionen och deras NU-sjukvård. De har gjort sig av med 100-tals anställda som har olika skador (i många fall arbetsskador) inte längre kunde arbeta som det de var kompetenta för. T.ex. en undersköterska som fått anpassade arbetsuppgifter inom något administrativt och saknade administrativ behörighet -> väck och 'in' i utanförskapet. Exemplen är otäckt många…

Bidragsberoende
Alliansen vill ju gärna kalla alla de som inte bidrager till (deras) välfärd genom arbete för att vara bidragsberoende. Oavsett om de får ersättning eller stöd. Det är ytterst få som egentligen får (och har rätt till) regelrätt bidrag.
Här vill jag gärna räkna bort 'barnbidraget' eftersom det går till alla barn oavsett behov.
Det finns säkert fler bidrag som kan bedömas på liknande vis.

Jag har flera gånger hävdat att, den som grupp sett, största bidragsmottagaren är företagen och det fortsätter jag hävda. Här är det dock så märkligt att företagen faktiskt söker 'bidrag' men det de får kallas 'stöd' eller arbetsmarknadsåtgärd.
När det gäller ekonomiskt bidrag, till marknaden nämns aldrig 'bidrag'.
U-länders bistånd verkar också vara fredat och det tackar vi för.
Nu tänker jag gå ett steg längre än vad jag gjort tidigare – jag påstår att sittande regering har skapat företag som är bidragsberoende. Jodå, och då menar jag främst 'RUT'.
Den föregående regeringen skapade ROT.
Ett bidrag som kallas skattesubventionering. Sektorer där priserna, för konsumenten stigit ca 300-400%. Kostnaderna är nu uppe i liksom normalnivå så skattesubventionen borde ju rimligtvis med lätthet kunna slopas. Fråga inte mig av vilken anledning det inte sker. Att t.ex. RUT-företagen då hotar med att gå i konkurs är ett hot som bör sättas under lupp.
Grundtanken med RUT var att det skulle vara ett igångsättande.
Men jag tror att RUT kommer bli kvar, på samma vis som ROT.
För, här får ju politiken ge skattepengar till marknaden, företagande som gör något så behjärtansvärt att de ger folk jobb. Jobbcoacher är ett annat exempel på skattefinansierade jobb.
Att den inställningen sedan skapar arbetslöshet och tvingar kommuner, regioner och statliga arbetsplatser att spara och göra sig av med anställda är inget som nuvarande politiker tycker är fel. De tycker det är bra.

I ett allianshuvud anses den offentliga sektorna vara en tärande sektor och enligt dem generar 'den' aldrig några 'riktiga' jobb.
En passus: Vad är det som finansierar en politikers lön och verksamhet? Inkludera i det en politikerpension som fås, fram till ålderspensionen…
Allt offentligt finansierat ska bort – köras i botten – ge dem inga resurser. Sedan ska de konkurrensutsättas.
Då kan sedan fina välputsade vinstdrivande privata initiativ (skattefinansierade) komma och rädda upp det hela och folkmassan kommer att motta detta med stor förnöjsamhet.
För visst är det privata initiativet bättre än det offentliga? Hör bara på hur många resonerar i samband med t.ex. friskolor. Det är mycket bättre inom friskolan – den kommunala skolan, där är det bara skit och inget händer.
Tyvärr är ju detta sant (i en del fall) – men fundera på vad det kan bero på?
Liknande resonemang går att finna inom hälso- och sjukvården. Nu senast, våra vårdcentraler.

EU
Allt skulle ju bli så fritt och bra, med EU. Fri och rörlig arbetskraft. Inga tullar. Inget passvisande. Gemensam valuta. Starkare (ekonomiska) marknader och som på beställning ökad välfärd.
Hur ser det ut?
Av vilken anledning tar jag upp EU?
Främst två anledningar:
1. Ett av 'kraven', de s.k. konvergenskraven stipulerade att vår offentliga sektors kostnader inte får överstiga 2% av bruttonationalprodukten (BNP) – om vi ville vara med. Vid tiden för vår ansökan och inträde låg vi på 4% av BNP. Politiken lovade EU att det där skulle fixas till och det var Göran Persson (s), främst, som lovade det.
Effekten blev en radikal bantning av all offentlig verksamhet. Men det fick inte påverka kvaliteten – färre skulle göra mer.
Detta bäddar ju givetvis för privata konkurrerande initiativ. Hela EU bygger på den s.k. nyliberalismen och är därmed mycket marknadsvänlig (kapitalistisk).
2. 'Fri rörlighet' gäller inte arbetslösa i Sverige som har anmält sig till den Svenska Arbetsförmedlingen (AF). I princip får du inte lämna boendeorten men så taskiga är inte AF. Nu är gränsen Sveriges gräns. Den som är under åtgärd inom AF har heller inte rätt till semester.

Sedan;
Har ni försökt ta er in i Storbritannien (England) utan pass?
Vad beror det, egentligen, på att alla EU-länder inte är anslutna till den monetära unionen (gemensam valuta euro €)? Kan det vara så att det, på sikt, visat sig vara lite ekonomiskt fördelaktigt att stå utanför? Hör med en del nationalekonomer.

Fackförbunden
Jag har full förståelse för dem som lämnar sina fackföreningar. Inte p.g.a. alliansens chockhöjning av a-kasseavgiften (för mig fullständigt obegripligt tilltag) utan p.g.a. att de, fackföreningarna, helt enkelt är flata, uddlösa, fega etc.
Jag misstänker att, i de flesta fall, ställs de fackliga representanterna inför valen; pest eller kolera.
På något liknande vis gjorde vi med våra barn. Vi gav dem två alternativ, vilka vi kunde tänka oss bägge och så fick de själva välja – alla blev nöjda! De fick själv bestämma (välja fritt) och för oss blev det bra vilket som.
Så gör ju arbetsgivarna med facket nu – ser inte facken det?
Var är kampviljan?
Är det bara sementerade s.k. fackpampar som sitter i förbundens ledningar?
I så fall borde väl föreningarna revoltera och avsätta konservatismen?
Inget händer?
Anställda går på knäna. Gråter när de kommer hem. Tar kortare och oftare semester – för att orka.

Kooperativ
Ser jag personligen som en lösning. Den är inte offentligt ägd eller styrd samt tär inte på skattemedel. Den kan agera inom marknaden (kapitalismen) utan att direkt styras av den.
Kooperativet ägs och bekostas av medlemmar. Medlemsägt. Verksamheten i sig genererar inkomster som vid eventuell vinst genast återinvesteras eller fonderas i verksamheten. Eventuell vinst kan också generera att medlemsavgifter alternativt (ekonomiska) insatser minskas eller återbetalas.
Hade jag ork så skulle jag försöka starta och driva massor med kooperativ.

I det läge Sverige är i nu finns det massor med utrymme för kooperativ. Ett kooperativt företag har också betydligt mer demokratiska 'spelregler' än det privata initiativet där kapitalet helt styr.
Inom offentligheten brottas det ju med minskade anslag och resursbrist. Kvaliteten ifrågasätts ständigt och ofta är inte arbetsplatserna speciellt demokratiska utan strikt hierarkiska.
Av någon märklig anledning så anstränger sig offentliga verksamheter att leka privata företagare – obegripligt!
Tänker då mest på det politiska initiativet att införa s.k. resultatenheter vilket fått till följd att nu samarbetar inte verksamheterna. Misstänker att motsatsen är vanligare.
Och, även om resultatenheten presterar mer och bättre så får de inte behålla 'vinsten'. Helknäppt!

eniro & hitta.se
Ringde eniro. Söker man på mitt namn kan man hitta 4st mobilnummer som inte är aktuella. Inom 48 timmar ska det vara åtgärdat.

Promenad
Kom ut av egen (mental) kraft. Solen sken, såg väldigt lockande ut. Lite kyligt kanske men mätarna visade plusgrader. En isande kall sydlig vind var det jag missade att kolla innan jag gick ut. Nu är jag ju en kämpe… så det blev en promenad ändå.

Farsan
Han ringde. Tydligen hade kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast varit där. Han var helt slut. "Allt är bara snurrigt. Jag hade velat att du skulle vart med.". Satt i rullstolen. Ville egentlig läggas i sängen men…, jag jag vet inte av vilken anledning de lämnade honom i rullstolen om han nu var så trött?
Sedan demonstrerade de en slags skiva som skulle kunna användas som s.k. rullstolsbord men då fick man tejpa fast det?[*] Va f-n! Vad håller de på med? Givetvis borde det finnas rullstolar med s.k. rullstolsbord som den rullstolsberoende enkelt kan sätta dit och ta bort. Fattar inte vart de vill komma?
Far orkade i vart fall framföra att arbetsterapeuten skulle ringa mig och det är ju i så fall lika bra så kanske jag får en del svar.
[*] Misstänker att det är ett s.k. Transparent bord (bricka) och ska fästas med kardborreband i armstöden:
[Bild: Transparent bord till rullstol]
(Bildkälla: etac; www.etac.se)
Skulle inte förvåna mig om de ställt dit ett sådant, utan kardborrefästen…

Fick meddelande från arbetsterapeuten och jag har svarat på det:

"Hej!
Sjukgymnast och jag (arbetsterapeuten) har träffat Nils idag. Jag berättade för honom att vi ville träffa honom för att prova förflyttningar, men han har svårt att ta beslut när du inte är med.
/Det beror på att han lätt blir förvirrad och inte fattar vad som egentligen händer, när det kommer andra än den hemtjänstpersonal han är van vid.

Har du möjlighet att närvara vid nästa tillfälle som vi ska träffa Nils? /Jag har förklarat för honom att min närvaro inte krävs men vill han att jag ska vara med som någon form av stöd eller översättare så får jag väl göra ett försök – men nu är ju jag sjukpensionär så det kan bli knepigt, det är inte alltid kroppen orkar. Far har inte riktigt tagit in det. Han vill gärna se mig som frisk och kompetent.

Jag tittade på toalettförhöjningen och den sitter fast. /Det såg jag också och det har jag skrivit på 'lappen'.
Det var toalettstolen som inte var fastskruvad i golvet. /Det såg jag också och även det har jag skrivit på 'lappen'.
Har skruvat åt den, men det kan ju vara så att det lossnar igen och då kanske fastighetsskötaren borde titta på det. /Jo, det är ju en hyresrätt.
Nils upplever att toalettstolen är låg, men den är lika hög som rullstolen. Vi bedömer att det blir onödigt högt men en högre toalettförhöjning och vill avvakta med att prova det. En för hög toalettförhöjning kan göra att det klämmer under låren. /Ni har säker rätt i er bedömning inget jag kan bedöma. 

Nils fick prova att gå med rollator och går med på att prova detta. Vi bedömer att han bör gångträna för att behålla rörligheten i höften, samt att det kan minska smärtan om man rör på sig regelbundet. Hemvårdspersonalen ska få instruktioner om gångträning med rollator. /Låter bra, vad gillade far det? Angående smärtan, är den utredd? Mig veterligen så har den inte blivit undersökt någon gång. Min gissning är att den egentligen inte direkt måste ha med lårbensbrottet att göra. Smärtan strålar från knät och uppåt. Låter mer som ett nervkläm alternativt taskigt muskelfäste. Han föll ju två gånger strax innan han bröt sig.  

Vi har tagit repstegen åter som låg på byrån i sovrummet (grått band med röda handtag). Vad vi förstår så använder han inte den. /Sist jag pratade med far, om den, så har han aldrig använt den. Inte ens innan han bröt sig och då lättare kunde ta sig ur sängen.

Jag har lämnat ett bord till rullstolen som han får prova om det kan vara till hjälp. Detta bord är det som finns till denna modell av rullstol. /Han ringde mig om 'glasskivan' som ska tejpas fast. Jag förutsätter att far missuppfattat något där. För till den modellen ska det höra till kardborrefästen eller annan fästanordning för att hålla fast brickan i armstöden.

När far ringde mig var han helt slut och hade svårt för att göra sig hörd (matt i rösten). Han ville egentligen ha blivit lagd i sängen.
Nu är ju far fåordig och ofta överdrivet positiv eller så tiger han tyst helt.
Men efter gångträning så nog borde det innebära att man klurar ut att en gammal gubbe kanske blir extra trött.

Annars tycker jag att han verkar befriande bättre. Igår var vi via färdtjänst och besåg utställningen om Skoftebyn – i Skoftebyn, av Skoftebybor.
Jag var tröttare efter det än vad far var.

Varje gång jag är hos far så pratar han om den s.k. elarbetsstolen.
Är det fullständigt omöjligt att få dit den? Den är ju beviljad och beslutad.
Jag köper inte att det skulle hämma far – han är ju skitgammal och har hur många rörelseproblem som helst (efter en eller flera stroke och två lårbensbrott, ett på vardera ben). Trots det så är han enveten som få.
Jag kan inte se att den ena utesluter det andra.
När personal inte är där så ska han ju inte utföra någon stå- eller gångträning och om han då via en s.k. elarbetsstol kan öka sin rörlighet när han är ensam ser jag bara som positivt och berikande.
Eller, finns det något annat som skapar detta, som jag upplever det, motstånd? Hitintills har far & jag inte fått hållbara argument.
Om vi utgår från hur situationen var för Nils när elarbetsstolen beviljades,
beslutades och beställdes så har han väl egentligen inte nu, mindre behov av den, eller?
Hälsningar,
/Vänligen
arbetsterapeuten och sjukgymnasten
/Nisse"

Min kontorsstol
Har ännu inte fått svar från Kinnarps så nu dundrade jag på och skickade meddelandet till samtliga säljare i Trollhättan.

Hälsoläget:
Hyfsat bra dag. Mest besvärande var promenaden, då kändes det i ländryggen och sedan fick psyket sig en knäck när far ringde och berättade att kommunal arbetsterapeut & sjukgymnast varit där och skapat förvirring. Då blir jag trött.
[01-05-025-025]

Mest farsan å så lite politik

sömn; helt ok.

———– Morgonblaskan ———–
ttela 28 feb 2011

Debatt:
"Bidrag kan bli en fattigdomsfälla"
(moderater)
Läs debattartikeln här: Bidrag kan bli en fattigdomsfälla.
Min kommentar och eventuella insändare lyder så här:

"Är oinsatt i Svensk barnfattigdom inga synpunkter om det.
Dock, hur kan ett bidrag bidra till att öka fattigdom?
Hur ser en moderat (människosynen) på en bidragsmottagare?
Företagen är, som grupp sett, de enskilt största bidragsmottagarna.
För, enligt moderattänket borde ju det leda till att det kommer att gå sämre och sämre för företagen – är det det som sker?
Ni moderater, vill ni vara så snälla att sluta använda begreppet utanförskap. Vi har ett trygghetssystem här i Sverige som värnar om alla. Ingen är utanför alla har rätt att vara med.
Tyvärr försöker ni söndra detta trygghetssystem, vilket (s) började med – och det var via en moderat politik så det ska ni bara tacka och ta emot. Mig veterligen protesterade inte en moderat när (s) ville tvångsförflytta de med sjukpenning till tidsbegränsad sjukersättning.
Sedan förstår jag inte ert resonemang, i debattartikeln? Först är bidrag fel, sedan slår ni er för bröstet för att ha infört och ökat bidragen? Saknar konsekvens.

NILS-GUNNAR NORDLUNDH
(s k SJUKPENSIONÄR, i TRYGGHETSSYSTEMET)
"


Seriestripar
sid 40.
Idag känns HÄLGE som en vinnare!
———————————————

 

Primärvårdens arbetsterapeut
Fick följande meddelande därifrån:
"Hej!
Jag har nu talat med kommunarbetsterapeuten NN. Din far är  nu inskriven i hemsjukvården och med detta så hamnar även arbetsterapeutinsatserna hos kommunen.
NN kommer att stötta personalen för att din far på bästa sätt kan klara överflyttningarna från säng till rullstol o s v.Hon kommer att ge en skriftlig instruktion så att personalen kan jobba på samma sätt.
Vad gäller elrullstolen så kommer vi att samarbeta. Planen är att NN först jobbar med de manuella förflyttningarna för att få till dessa på ett bra sätt.
Med vänliga hälsningar.
"

Det låter väl bra?
På det svarade jag (med kopia till kommunens arbetsterapeut):
"Hej!
Och tack för informationen.
Nu vet du ju vad jag tycker, men vänta inte för länge med elarbetsstolen. Den kan ge far en 'skjuts' på flera nivåer.
Nu får ju dessutom personalen skjuva far en hel del.
Det far pratar mest om (förutom att han inte kan använda benet) är att han numer inte har en chans att svara på dörrsignaler.
Vänligen
Nils-Gunnar Nordlundh
"

Min Kontorsstol
Tyget börjar ge upp. har skickat fråga till Kinnarps om de kan hjälpa mig på något vis. Så här ser stolen ut:
Min Kontorsstol
och:
Min Kontorsstol
Tyget är helt genomslitet vid vänster lår…

Vila
30min. Fortfarande trött…

Rhodosresan – juni 2010.
Det händer fortfarande saker på inlägget om Aegean Blue: Rhodos dag 6 av 9.

Farsan
"Det hankar sig fram.". Ingen direkt upplyftande inledning men han blev betydligt gladare när jag nu kunde förklara för att 'allt' numer ligger på hemtjänsten och att hemtjänstpersonalen nu mera direkt kan rådfråga och få hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut och SSK. Och att kommunens arbetsterapeut tillsammans med hemtjänstpersonalen ska lägga upp ett program så att far får träna förflyttning. "Jamen det blir ju gôrbra.". Bättre slut än början. Just 'nu' (19:25) satt han å väntade på att kvällspersonalen skulle komma å hjälpa han i säng.

Hälsoläget:
Himla knepig dag. Både mentalt och kroppsligt seg. Tog ett gäng läkemedel för att få bort den mesta värken.
[02-01-035-005]

Idag är det är det kallt.

sömn: ok. Svettades en del då jag slarvade med popcorn igår kväll…

Gamla blogginlägg
Håller ju fortfarande på att kopiera gamla blogginlägg fråm ngn.blogga.nu till blogg.ngn.nu (funkar bättre som dagbok då).
När jag kollade upp en länk så hamnade jag på en hemsida som värderar hemsidor, spännande! Kollade vad blogg.ngn.nu var värd: 6611,6 SEK. Jaha…?
Kollade vilket värde den gamla bloggen; ngn.blogga.nu kunde ha: 27816,81 SEK. Det var som f-n? Dessutom har den en världsrankning, plats: 5 385 331 (är det bra?)
Min domän; ngn.nu, är värd: 4971,85 SEK. Känns ju lite mysko att den s.k. toppdomänen är mindre värd än en s.k. subdomän.

Försäkringskassan
Alliansen är ju inte färdiga med sin försämring av sjukförsäkringsreglerna. Nu i årskiftet kapade de ytterligare. Bl.a. får läkare inte göra någon arbetsförmågebedömning (procenten). Läkaren ska ’bara’ beskriva vad den sjuke inte kan och mest vill försäkringskassan veta vad läkaren anser att den sjuke kan göra. (Eftersom den sjuke ska ställas mot alla på arbetsmarknaden förekommande arbetsuppgifter).

Inte oväntat sker det en hel del reaktioner på det här. Kanske mest från läkarhåll.

Jag bidrager med att ha skickat en fråga till FK, via deras hemsida:
Vem eller vilka på Försäkringskassan har kompetens att göra medicinska bedömningar när det gäller främst sjukpenning och sjukersättning?

Vänligen

Undrar vad det kan bli för svar?
Det blev följande:

"Hej Nils-Gunnar,

Nu förstår jag inte riktigt din fråga.
Handläggarna på Försäkringskassan gör bedömningar
utifrån de medicinska underlag som skickas in till
oss, till sin hjälp finns det försäkringsmedicinska
rådgivare för tolkning av de medicinska underlagen
eller för medicinsk rådgivning/kunskap. 

...............................................
Med vänlig hälsning

Försäkringskassan
Cecilia Hoxmark
Handläggare
Kundcenter för privatpersoner"

försäkringsmedicinska rådgivare för tolkning av de medicinska underlagen eller för medicinsk rådgivning/kunskap”, vilka är det?

Synd att jag inte får möjlighet att ställa en följdfråga: ”Sker det i samtliga medicinska bedömningsfrågor där det gäller att bedöma en persons arbetsförmåga eftersom en läkare numer inte får göra det?

I anknytning till detta så läser jag i KA (KommunalArbetaren), nr: 1/2011, att nye socialförsäkringsministern, Ulf Kristersson (M), endast anser sig ha ansvar för regelverket, vilket han f.ö. tycker är bra. Han vill inte kännas vid något ansvar vad avser Försäkringskassans handläggning. Han lägger all skuld på handläggarna.
Juste gubbe. Ett tag hoppades jag på att den här borgaren skulle vara något klokare än Cristina Husmark Pehrsson (M) men det verkar som mina förhoppningar grusas.

Farsan
Det knallar å går”. Idag hade han vart på en liten underhållning. Nån som sjöng, på förmiddagen.

Gjorde mig ärende till THN
Kollade fars lägenhet och post, betalade några räkningar och sedan åkte jag till Tallbacken och hälsade på han. Stötte ihop med chefen i entrén, det var ett tag sedan vi sågs.
Visade pappa posten och gick igenom de betalade räkningarna. Han satt i rullstol i matsalen och åt när jag kom.

Efternamnet
Ytterligare ett dokumentbevis, mitt nya efternamn:
[Bild: Skatteverket Registerutdrag Nils-Gunnar Nordlundh]
[klicka för bättre läslighet]
Jag har också fått brev från Trafikverket. De vill att jag ska fixa nytt körkort nu när jag bytt efternamn och det var ju väntat. Så jag får väl snygga till mig å ta mig till Expert i Trollhättan så får de ta några körkortsbilder.

Såhär blev det:
[Bild: Ny körkortsbild]
Jag ser inte ut sådär.
Jag har hela mitt liv haft glasögon men det skulle man tydligen inte ha på körkort numer (vilket inte är sant, läste jag senare på Trafikverkets anvisningar…)

När körkortet är kommet tänker jag förnya passet.

Promenad
Bidde det inget om man inte räknar allt rännande från det ena stället till det andra, via bilen.

Hälsoläget:
Hyfsat. Bränner och värker till lite ibland. Imorgon ska jag diskutera alla mina krämpor med min doktor.
[01-02-015-015]

Trött dag

sömn; ok. Lite svettig bara men det beror på sent ätande.

Politik
Läste följande insändare i TTELA:

Sjukförsäkringssystemet fungerar
De röd-gröna anklagar alliansen för sjukförsäkringspolitiken. Vad de inte berättar är att det var de – den socialdemokratiska regeringen – som lade förslaget till dagens sjukförsäkringssystem. Hur många av er visste det? Detta på grund av de enorma sjukförsäkringskostnaderna.
Det är inte så att man blir utförsäkrad heller. När man varit sjukskriven en viss tid prövas man mot arbetsmarknaden och får då a-kassa och individuellt anpassat program på Arbetsförmedlingen för att testa arbetskapaciteten. Om man inte kan arbeta så har man under de tre månaderna på AF blivit berättigad till ny sjukskrivningsperiod och får då sjukpenning igen.
Mycket bra, då många långtidssjukskrivna lätt passiviseras och förlorar tron på sin egen förmåga. Nu ges man en chans.
Själv gick jag in i väggen som lärare 2006 och är ännu sjukskriven, nu på deltid. Jag har hela tiden blivit mycket proffsigt och medmänskligt bemött av både läkare, Försäkringskassan och AF. Uppenbarligen fungerar det nya systemet.

ERIK

Jag får en känsla av att denna insändare är, ytterligare en, fabriserad av en borgerlig s.k. tankesmedja. Den innehåller en massa sakfel.
Socialdemokraterna lade INTE förslaget till DAGENS sjukförsäkringssystem.
Alliansen skapade en illa genomtänkt s.k. rehabiliteringskedja som sedan har ’lappats’.
Det den förra regeringen gjorde var att utnyttja en befintlig lagparagraf och tvångserbjöd de som förväntades vara sjuksrivna mer än ett år tidsbegränsad sjukersättning, i stället för sjukpenning.
a-kassa får man bara om man är med i den.
Ett individuellt anpassat program för att testa arbetskapaciteten, via AF, får man bara om FK skriver ett sådant intyg.
Det är den senaste nytillkomna regeländringen som innebär att det IDAG är möjligt att inte bli utförsäkrad, men under vissa omständigheter kan du bli det.

I dagens TTELA fanns ännu en insändare som jag misstänker att politiker ligger bakom:

Även pensionärer har fått sänkt skatt
Det har under denna mandatperiod ofta diskuterats om den orättvisa så kallade pensionärsskatten – att vi pensionärer fått höjd skatt.
Faktum är att alliansen två gånger sänkt skatten – som för min del inneburit 790 kronor mer i plånboken varje månad jämfört med 2006.
Tack vare arbetslinjen med fler individer i arbete får staten in mer intäkter – skatter, moms, arbetsgivaravgifter. Samtidigt slipper man betala ut a-kassa, bostadsbidrag, försörjningsstöd, vilket ger möjligheter till bättre välfärd.
Så den 19 september – rösta rätt, rösta alliansen!

RHEA

Jag som sjukpensionär har inte fått en krona i skattesänkning. Och nog missar insändaren att pensionen, för pensionärerna, reellt sett sänkts – för den har väl inte höjts? Att pensionärerna fått skattesänkningar är sant. Men vad har hänt med kostnadsläget, sedan 2006? Flera livsmedelsprodukter har t.ex. blivit upp till 20% dyrare.
Grejen är ju att det fortfarande är så att en pensionär, i Sverige, betalar mer i skatt än vad en arbetare gör.
Arbetslinjen kan inte komma till bevis att deras insatser lett till fler ’riktiga’ jobb. (det finns däremot en massa jobbcoacher)
Kostnaden för försörjningsstöd har ökat.
a-kasseavgiften höjdes.
Att det ska vara så attans svårt att vara korrekt.
Bra välfärd får man genom en mänsklig fördelningspolitik.

Sjukvård
Tinnitus. Min vänstra hörapparat har inte fungerat. Idag (09:00) hade jag tid på audinommottagningen på NÄL (NU-sjukvården). Där fick jag träffa en person som också konstaterade att det var fel på den. De kunde inte fixa den så den blir skickad, någonstans, för reparation eller byte. När den är klar så kommer den med posten.

Hoppas det går undan för jag märker att har jag inte bägge hörapparaterna aktiverade så får jag ingen effekt ’mot’ min tinnitus.

Släktforskning
Har kompletterat lite bland anorna i Skåne, gammelfarfars gren.

WordPress
Jag använder ju WordPress som blogg, både till denna blogg och till bilder.ngn.nu. Idag fick jag ett mejl från Oderland. Det är de som supportar det s.k. webbhotell där jag hyr en plats.
Min blogg; bilder.ngn.nu belastade deras servers CPU (processorn) med 25% under en 24-timmarsperiod. Normalt är tydligen 0-2%.

Det var något skumt i min s.k. sidolist så jag kapade bort det mesta och så begränsade jag antalet bildinlägg från 10 till 1.

Får se om de blir nöjda med det?

Katterna
Idag var de riktigt nära varandra. Katten Linus fick komma ända fram och nosa lite och katten Emma bara fräste lite.

Hälsoläget:
Något har varit spök med kroppen idag. Oklart vad. Det har bara mest känts ’fel’ så det har blivit en hel del vilande.
[03-03-050-025]

Grattisdag!

GRATTIS!

Tillönskas dottern. Hon fyller år idag.


sömn; ok men som vanligt svettig. Denna gången beroende på sent osunt ätande.

Politik
Idag var det en debattartikel i vår lokalblaska som fick mig att rysa: ”Vi bygger broar till ett friskt liv”,
undertecknat; Moderaterna: CRISTINA HUSMARK-PEHRSSON, GUNNAR LIDELL & JOHNNY MAGNUSSON

Jag har nu till den hårt belastade insändarredaktionen skickat in följande:

Är det mycket begärt att ni ’publicerar’ dessa tre insändare i den ordning jag skriver dem och inom respektive markering ’***…’?

Reflektioner angående debattartikeln ”Vi bygger broar till ett friskt liv”, ttela onsd 24 mars 2010.
*******************************************
Ont om plats, jag får dela upp det här i tre separata insändare:
1(3) Vad gjorde egentligen förra regeringen med sjukförsäkringen
2(3) Kort information om de STORA förändringarna i de nya socialförsäkringsreglerna
3(3) Borgarnas mål med socialförsäkringen

1(3) Vad gjorde egentligen förra regeringen med sjukförsäkringen?
De sparade pengar och friserade sjukskrivnings- siffrorna genom att utnyttja en paragraf i lagen som sa att om den som misstänks vara sjuk mer än ett år skulle erbjudas sjukersättning. Jag var en av dem.

Effekten blev att vi sjuka fick mindre i ersättning. Politiken kunde stolt basunera att de nått målet 50% minskad sjukskrivning.

Samma idiotiska teknik använder idag alliansen när de säger att minskad sjukskrivning är ett mått på ökad friskhet. Alla med något uns av förnuft borde begripa att det minskade sjukskrivningstalet beror på att FK och de nya reglerna helt enkelt inte tillåter att folk blir sjukskrivna. Sjuka tillåts alltså inte vara sjuka…

Dessutom spinner alliansen vidare på förra politikens röra genom att soppa till det fullständigt.

Nils-Gunnar Nordlund

*******************************************
2(3) Kort information om de STORA förändringarna i de nya socialförsäkringsreglerna
1. Det har satts en tidsgräns på sjukpenningsperioden.
Tidsgräns, med prövning, finns, på sjukersättningen men är nu i princip borttagen, då den tidsbegränsade sjukersättningen är borttagen. Regeln om att även den med stadigvarande sjukersättning ska prövas, efter 3 år, är oförändrat kvar.
Även i det ‘gamla’ systemet kunde FK ‘vägra’ eller ‘dra in’ sjukpenningen om det fanns skäl till det.

2. Rehabiliteringsansvaret flyttas från arbetsgivare till FK och FK har inga mandat att ställa krav, på någon part, om rehabiliteringsinsatser.
Det öppnade upp för Arbetsgivare att helt strunta i arbetsplatsanpassning.
Att ’säga upp’ en person som är i behov av anpassat arbete är också, numer, helt OK (som skäl anges: ‘personliga skäl’). Vad gör facket?

3. Tidigare kunde den sjuke pröva lättare arbetsuppgifter. Nu ska den sjuke prövas mot alla på marknaden förekommande arbeten.

Nils-Gunnar Nordlund

*******************************************
3(3) Borgarnas mål med socialförsäkringen
Jag är rädd för att det finns en stor dold politisk agenda bakom det som sker med försäkringskassan samt hälso- och sjukvården. Ja kanske offentlig verksamhet i stort.

Det är att det ska köras i botten så att privata initiativ kan träda in och ta över och genast upplever alla att det givetvis sker en förbättring.

De stora försäkringsbolagen ligger redan i startgroparna för att ta över försäkringskassans uppgift att sköta socialförsäkringen. Räkna med att det då blir ännu kallare händer (handläggning).

Nils-Gunnar Nordlund

PS
Tackar för insändarredaktionens tålamod.
DS

Nils-Gunnar Nordlund

Bildfixande
All vaken tid (inte sant) har ägnats åt att fortsätta gå igenom min a digitala bilder.

Film (DVD)
Gjorde en paus och tittade på filmen: Bruce Willis, lucky number slevin (+Josh Harnett, Morgan Freeman, Ben Kingsley, Lucy Liu och Stanley Tucci) Jag gillade den.

Hälsoläget:
Ganska ok om vi bortser att jag f.n. äter helt fel och därmed för det mesta känner mig ’uppsvälld’ och har sura uppstötningar.

Mycket media idag

sömn; svettig. Hade svårt för att ta mig upp ur sängen för att göra ett toalettbesök i natt. Det är bröstryggen som krånglar mest.

Promenad
Får nog säga att jag börjar närma mig duktighetsnivån.

Morgonblaskan, ttela
I den var en artikel som till vissa delar fick mig att reflektera.
Länk till: ”Utförsäkrade sjuka en fråga för kommunen

Jag reagerar med en insändare:

I slutet av artikeln, ”Utförsäkrade sjuka en fråga för kommunen”, ttela måndag 22 mars 2010 sid 6, återger Caroline Johansson vad Bertil Andersson, chef på Försäkringskassan, i våra fyra kommuner, vad han svarar på: ”om den nya lagändringen”

”Nu finns det regelverk och möjligheter som inte funnits tidigare. Vi har inte haft individuella program tidigare. Förr var de inlåsta i bidragssystem och blev kvar där, men nu ges de en möjlighet att komma ut ur det och den stora vinsten är att få komma tillbaka till arbetslivet.”
1. Vad var det som inte fanns tidigare?
2. Kan BA redogöra för vilka regler som tidigare, förhindrade individuella program (jag hade ett)?
3. Att bli utförsäkrad är alltså bättre, än att vara ’inlåst’?
4. Är sjukersättning ett bidrag?
5. ”inlåsta i bidragssystem”, kan BA vidareutveckla det?
6. Vad i de gamla reglerna hindrade att återgå till arbete?

Nils-Gunnar Nordlund

I samband med den artikeln har signaturen UA skrivit följande ledare: ”Kommunen får sopa upp”.

Mycket av det här får mig att fundera så jag har börjat fila på en ’insändaruppföljare’. Tidningsläsare, ’folk’, behöver tydligen upplysas. Det verkar som om många svävar i en blå okunnighet.
Så här har jag tänkt mig:

Det ’nya’ sjukförsäkringssystemet
Kort information, om de STORA förändringarna;
1. Det har satts en tidsgräns på sjukpenningsperioden.
Tidsgräns, med prövning, finns, på sjukersättningen men är nu i princip borttagen, då den tidsbegränsade sjukersättningen är borttagen. Regeln om att även den med stadigvarande sjukersättning ska prövas, efter 3 år, är oförändrat kvar.
Även i det ’gamla’ systemet kunde FK ’vägra’ eller ’dra in’ sjukpenningen om det fanns skäl till det.

2. Rehabiliteringsansvaret flyttas från arbetsgivare till FK och FK har inga mandat att ställa krav, på någon part, om rehabiliteringsinsatser.
Det öppnade upp för Arbetsgivare att helt strunta i arbetsplatsanpassning.
Att ’säga upp’ en person som är i behov av anpassat arbete är också, numer, helt OK (som skäl anges: ’personliga skäl’). Vad gör facket?

3. Tidigare kunde den sjuke pröva lättare arbetsuppgifter. Nu ska den sjuke prövas mot alla på marknaden förekommande arbeten.

Nils-Gunnar Nordlund

Jag får fundera på när det kan vara lämpligt att skicka in den.

Överby köpcenter
Vi behövde investera i föda och så skulle vi lämna tillbaka en bok och sedan köpa tillbaka den för 50 SEK mindre – det gick bra.

Jag ville synda, med hamburgare – så blev det. McDonalds hade servicen att erbjuda kunden gratis läsning av GP. Det innebar två saker;
1. Vi kunde kontroller att ’vår’ lägenhetsannons var utsatt.
2. Jag kunde förfäras över en artikel om Kungahusets förträfflighet som PR-sufflörer.

Kungahuset
Jag är inte royalist (vän av monarki) jag är främst realist och därefter republikan.
Hela GP-artikeln om Kungahuset och PR kan ni läsa här: ”Kungafamiljen en dörröppnare”.

Om vi nu utgår från att det är en total omöjlighet för Sverige att bli en republik utan vi på något vis tvingas till att behålla monarkin så tycker jag åtminstone att Kungahusets s.k. apanage kunde betalas av Svenskt Näringsliv, i stället. Nu betalas det ju med skattemedel.

Om nu Kungahuset som ambassadörer med näringslivet som svans anser att de tjänar så förbaskat på det och anser att det är så viktigt så att det inte ens går att värdera. De anser alltså att det är ovärderligt. Jamen då kan de väl betala apanaget? I den branschen har jag förstått att detta apanage är småpengar.

Vad väntar alliansen på? Öppet mål för skattelättnad och inför en liten avgift inom näringslivet.

Mobiltelefonbatteri
Fick mitt nya batteri till min mobiltelefon ’SonyEricsson w200i’. Nu kan jag ha den mobilen i några år till, ha!

Phonak
Mindre rolig information. De är ju leverantör av mina uppladdningsbara knappcellsbatterier till mina hörapparater. Skrev till dem och klagade på att batteriernas kapacitet faller oroväckande fort. Efter bara ca 80 uppladdningar (använder 6 batterier, i ’rotation’) så är kapaciteten endast 50%.

Fick följande svar:
Hej!
Nu har jag fått svar från vår leverantör och det var inget roligt svar. De säger att det är det typiska beteendet för uppladdningsbara batterier. Dvs att tiden batteriet håller minskar med antalet laddningar. Det är ju likadant med mobiltelefoner etc.
Han använder själv samma batterier som du och använder sig också av 6 batterier. Batterierna är i stort sett helt slut efter 1 år och måste då ersättas.
Det här var ny information för mig också, trodde inte att kapaciteten förstördes så fort. Men med tanke på att batterierna är så små, borde man kanske räknat med det?
Ledsen att svaret var så nedslående…
Mvh
H

Skickade följande svar:
Hej H och tack för snabbt svar!
(Är ju ingen extremingenjör men det beror inte på storleken. Det handlar mer om vilka metaller och kemikalier som används.)
Ja, det var tråkigt, för mig, för Er och för miljön.
Och ni bör nog också revidera siffrorna om hur många uppladdningar ett återuppladdningsbart knappcellsbatteri klarar. Om det nu går åt 6st som både jag och teknikern kommit fram till, på ett år. Så innebär det givetvis att siffran 500 laddningar inte längre kan användas.
Om jag använder 6st batterier, parvis och ’roterar’ användandet och de varar endast ett år så innebär det att det teoretiska maxantalet laddningar per batteri blir 365. I praktiken ännu kortare. Hade jag jag haft endast ett par batterier så hade de varit slut efter (365/3=) ca 122 laddningar. Och det verkar tyvärr stämma. Jag har använt mina 6 batterier sedan juni 2009 (-minus ett uppehåll på 40 dagar) = 233 dagar.
Det innebär att batterierna tappar 50% i kapacitet efter (233/3=) 78 laddningar.
Jag väljer ju givetvis att återgå till de icke återuppladdningsbara knappcellsbatterierna, när nuvarande, återuppladdningsbara, är ’slut’.
Det är ju inte ekonomiskt försvarbart att behöva köpa 6st uppladdningsbara knappcellsbatterier (3×375=) 1125 SEK, varje år.
6st  ’standardbatterier’ kostar 54 SEK och det går åt ca 78st/år (78/6=13×54=) 702 SEK, per år.
Känns bittert att medvetet ’tvingas’ välja bort ett bra miljöval (och jag har tills nu varit ’ambassadör’ för dessa batterier). Men som sjukpensionär måste jag prioritera. Ont om pengar är det gott om.
Jag misstänker att du inser att jag aldrig hade gjort den här investeringen om dessa fakta varit kända. Att bli blåst på kostnaden för själva knappcellsbatterierna det kan jag acceptera, men laddaren, den kostade 1065 SEK. (och det batteri som sitter i den har ju också sin begränsning).
Kan ert företag tänka sig någon form av ekonomisk kompensation, till mig, för detta, så ser jag fram emot det.
Vänligen
Nils-Gunnar Nordlund

Hälsoläget:
Egentligen inget vidare. Var tvungen att ta en vid-behovsmedcin när vi var på köpcentret (hustrun tyckte jag såg ’likblek’ ut…
Nu känns det bättre – det är en bra medicin det där.

Politik och Galleri

sömn ok, faktiskt.

Politik – ohälsotalet
Läser följande i dagens morgonblaskan ttela:
Ohälsotalet minskar
Ohälsotalet är Försäkringskassans beräkning av frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en tolvmånadersperiod. I en färsk undersökning konstaterar man att ohälsotalet i landet minskade med tre dagar eller 12,8 procent under 2009.
Ohälsotalet för december 2009 var i riket 32,8 procent, vilket betyder att siffran sjunker i samtliga län.
Den största minskningen syns i Värmland – 36,1 procent, en minskning med 4,5 dagar. Det högsta ohälsotalet har Jämtland (40,0 procent).
I västra Götaland är ohälsotalet nu 33,5 procent. I december 2008 låg det på närmare 37 procent.

Jag ska inte orera om artikelförfattarens förmåga att presentera siffror på ett begripligt vis.

Det som får mig att reagera är att jag hört detta med ’ohälsotal’, till leda, och att det är ett begrepp som är relaterat till antal sjukfrånvarodagar.

Det är ju också så att främst alliansen gång på gång nämner att den s.k. rehabiliteringskedjan har haft avsedd effekt, eftersom detta s.k. ohälsotal nu minskar.

Jag känner det som att jag behöver få utrett ett och annat här.

Har politiker frågat sig. Vilka diagnoser det är som ligger bakom. Vad beror det sjuka egentligen på?
Finns det något annat, än individen själv som kan ha orsakat sin egen sjukdom?

Och en massa fler frågor.

Jag känner att jag måste börja fundera på den tid då regeringen, med ’de rödgröna’, och ivrigt uppackade av oppositionen, blivande alliansen, gick till beslut om ett medlemsskap i EU.

Det där kostade pengar. Bl.a. fick inte de offentliga utgifterna vara mer än 2% av BNP. Jag vill minnas att vår låg på ca 4%. Vi hade en ruggigt bra offentlig verksamhet på den tiden.

Men nu fick det ju inte vara så. Politiker kom då på att de ville behålla kvaliteten och bestämde att pengarna skulle halveras men det skulle inte ruckas på kvaliteten.
Jag tänker då på häls- och sjukvård, barnomsorg, skolan all äldrevård m.m. i första hand.

Det skedde massiva besparingar.

Jag tänkte då i mitt huvud att det här kan aldrig gå bra. Det kommer att leda till att folk sliter ut sig. Jag hann inte tänka klart den tanken innan begreppet utbrändhet var en folksjukdom.

Själv är jag övertygad om att de s.k. förslitningssjukdomarna samtidigt ökade lavinartat.

I början på 2000-talet såg den rödgröna regeringen att sjukskrivningarna rasade i höjden, ohälsotalet skenade. Jag visste vad det berodde på. Men helt klart verkade det som politikerna inte hade en aning. De verkade mer ha blivit som tagna på sängen. Fullständigt obegripligt.

Så kunde ju inte politiken ha det. Vi är ju ett välfärdsland. Då ska ju folket må bra.

Den rödgröna regeringen ger uppdraget till Försäkringskassan att halvera sjukskrivningarna eller mer rätt; kostnaderna för sjukskrivningar.

Snacka om symptomatisk behandling.

Vad gör FK då? Jo, de utnyttjar befintliga lagar och tvångsöverför de som misstänks gå på sjukpenning 12 månader eller längre till sjukersättningssystemet. Innebär bl.a. mindre pengar till den sjuke. Det här kallas av många politiker slarvigt för förtidspensionering. Vilket det givetvis inte är. Möjligtvis sjukpensionering.

Vad händer? Jo, FK lyckas med sitt uppdrag, de minskar kostnaderna för sjukskrivningar med 50%. Det hålls väldigt tyst om att de som då går på den betydligt lägre ersättningen, tidsbegränsad sjukersättning, ökat i motsvarande grad. De är ju inte sjukskrivna.

Helt rätt, men de är inte mindre sjuka.

Politiken klappar sig för bröstet och basunerar ut att nu minsann har de fått ordning på det sjuka.

Rekordmånga personer är nu s.k. sjukpensionärer.

Så kommer då ett val, 2006. Alliansen bildas och myntas och ett av det första de gör är att kasta sig över det horribla att så många är s.k. sjukpensionärer.
Men märk väl, de aktar sig för att använda just ’sjuk’ de bearbetar i ställer ’problemet’ som ökat förtidspensionering och så får vi då veta att alla som är sjuka och de som är arbetslösa är i utanförskap.

Så kan vi inte ha det, vad göra, jo virrhjärnorna (med Gunnar Axen i spetsen) snickrar slarvigt ihop den s.k. rehabiliteringsskedjan och därmed ett gäng lagändringar.

Avsikten menar de, är att hjälpa den enskilde individen ut ur utanförskapet och in i gemenskapen igen.

Hur många är det som känner sig hjälpta?

Hur kan man komma på en så dum idé att sätta en tidsgräns på sjukdom?

Givetvis skulle en vettig politik (som varken alliansen eller nuvarande opposition besitter) börja i de ’andra ändarna’.
Företagen skulle få ett ökat krav på sig att knyta vårdavtal med de s.k. arbetshälsorna. På så vis skulle ca 60% av sjukskrivningar fångas upp.

I andra ändan skulle det ha satsats på rehabilitering och ännu mer rehabilitering.

Men först efter det att hälso- och sjukvården fått resurser till att kunna sätta en diagnos och därmed kunna ge adekvat behandling.

Hade politiken börjat i de två ändarna så hade man inte behövt röja och stöka i individers redan mycket besvärliga situation.

Ja men, kan man ju då undra. Vad kommer det sig att de inte gjorde så då?

Jag satt i vart fall och lyssnade på ett antal föredrag som socialförsäkringsutskottet fick som handlade om just detta. Politiken visste alltså om i vilka ändar det var smartast att börja.

Så? Jo, ett jättekonstigt problem.
Offentligheten och då främst hälso- och sjukvården kunde man ju inte bara ge mer resurser, de ska ju ligga på 2% (av BNP), basta! Därmed är den ändan körd.

Den andra då? Arbetsgivarändan. Visa mig den politiker som vågar sätta ökad press på arbetsgivare när vi har maktfaktorn Svenskt Näringsliv som lobbar runt i korridorerna i regeringsbyggnaderna och lite varstans.

Alltså återstår de som inte kan klaga eller försvara sig, de sjuka. Individen angrips och görs skyldig till att det gått åt helsike. Jösses!
Dessutom ska de sjuka också stå för att allt rättas till igen. Det är den sjuke som ska se till att den hamnar in i gemenskapen igen.

Hur kan jag påstå det?

Jo, i allt virrvarr av nya lagformuleringar, regler och direktiv så görs två avgörande skrivningar.
Den ena innebär att den SJUKE ska prövas mot alla på den reguljära markanden förekommande arbeten. Hela Sverige och egentligen hela EU.
Den andra är att rehabiliteringsansvaret överförs från arbetsgivaren till Försäkringskassan. Men eftersom det bara är ansvaret som överförs så läggs görandet över på den SJUKE.

Gissa vad det får för konsekvenser? Kaos givetvis.

Arbetsgivarna jobbar just nu häcken av sig för att göra sig av med alla halta och lytta s.k. omplaceringar som kräver anpassade arbetsplatser och annat otyg.
Det borttagna rehabiliteringsansvaret gör alltså att arbetsgivarna inte behöver bry sig om just rehabilitering av arbetstagare som kommer tillbaka från en sjukdomsperiod och behöver en anpassad arbetsplats. Det är numer Försäkringskassans sak.

Men, FK har inte fått några mandat att tvinga arbetsgivare till några rehabiliteringsinsatser och FK gör inget, de har ju bara ’ansvaret’. Vilket i politiken och myndigheternas värld inte betyder att man måste göra något. Det är skillnad på ’göra’ och ’ha ansvar’.

FK skickar den sjuke till Arbetsförmedlingen…

För att knyta ihop säcken. Sluta där jag började. Ohälsotalet.

Har Svenskarna blivit friskare?
Sjukskrivningarna har minskat, ok, men betyder det att folket faktiskt blivit friskare? Eller, kan det kanske betyda att de blivit räddare?
Är det friskt?

För en politiker är det irrelevant. Kostnaderna för ’staten’ har minskat och det är huvudsaken. Orsaken är egentligen sekundär.
Men självklart klappar sig alliansen för bröstet och menar att deras s.k. rehabiliteringskedja rönt framgång – på samma vis som de rödgröna klappade sig på bröstet när de minskade kostnaderna för sjukskrivningarna med 50%.

Ni och jag vet ju däremot att kostnaderna finns kvar och de personliga sjukdomarna och lidanden.

Promenad
Det är uschligt vad det tar emot. Värken ökar i lårmusklerna ju mer avkylda de blir och ja, jag har långkalsonger.

Precis i slutet av promenaden. I ytterkanten av vårt bostadskvarter hade en postpaketbil kört fast. Han hade inte svängt tillräckligt mycket i en sväng och hamnat med vänster hjulpar upp emot en häck och vid den häcken låg det en snövall.

Under snövallen är det mjukt. På vägen är det mycket hård packad snö.

Såg ju inte så illa ut men den s.k. varubilen kom inte upp. Vaktmästaren och en granne hade ryckt in med skyfflar och grus så efter en stund var bilen loss.

Vila
Efter lunch blev det via i lite över 2 timmar.

Galleriet
Har fått tillökning;
KÄRRAN
[Bild: KÄRRAN]

SOLNEDGÅNG
[Bild: SOLNEDGÅNG]

TILLSTÅND
[Bild: TILLSTÅND]

DELVIS
[Bild: DELVIS]

Blå Gubbe
[Bild: Blå Gubbe]

Fönsterblomma
[Bild: Fönsterblomma]

Äpple
[Bild: Äpple]

Äpple 2
[Bild: Äpple 2]

Hälsoläget:
Relativt gott. Har tagit det lugnt.

InneMåndag

sömn, väldigt trött på morgonen – sent i säng…

Galleriet
Har fått tillökning:
[Bild: HÄSTARNA]
HÄSTARNA

[Bild: VÄNTAN]
VÄNTAN

[Bild: EnLinje I]
EnLinje I

Bloggen
Har också fått tillökning.

Att få till det har jag hållit på med sedan igår och en stor del av denna dagen.

Ska man envisas med att hålla sig kvar i en ’gammal’ version av WordPress (den programvara som ’driver’ min blogg) så får man räkna med att en del s.k. PlugIn eller InsticksProgran inte funkar, helt ut, de trilskas.

Jag hittade till slut en som jag bara behövde göra om lite (hack the code) så att det nu visas en slumpvald bild, från mitt galleri, varje gång en besökare tittar in till (aktiverar) bloggen.

Och klickar man på den lilla bilden så öppnas en större, i ett nytt fönster och besökaren är då också ’inne’ i mitt ’nya’ galleri med digitaliserade analoga alster.

Det var det där med att få det att öppna sig i ett nytt fönster som spökade mest.

Hälsoläget:
Rent psykiskt är jag lite liksom ställd, idag. Kanske lite labil? Idag är sista dagen som jag har en arbetsgivare. Jag blir uppsagd fr.o.m. idag.

Fr.o.m. i morgon 1/9-09 blir jag sjukpensionär (stadigvarande sjukersättning), på riktigt.

Ska en fira eller deppa ihop? Egentligen är det ju attans ledsamt. Jag vill ju ha en hel kropp som inte värker och blir övertrött och titt som tätt får koncentrationsvårigheter. Jag vill ju jobba.

Nu går ju inte det. Givetvis hoppas jag att det ska ’ske något’ så att jag blir så pass bra så jag kan börja jobba, igen. Vi får se.

Det knepiga, just nu och tack vare våra folkvalda politiker är jag jätteglad för att min ansökan om stadigvarande sjukersättning beviljades.

Alternativet hade var 0.
Den 1/9-09 blir jag s.k. utförsäkrad. Det innebär att den sjukpenningsgrundande inkomsten (SGI) sätts till noll (0) så sjukpenning är inte aktuellt.

Fortsatt sjukpenning?
Jag är inte så svårt sjuk. Jag är ’bara’ arbetsoförmögen.

Försörjningsstöd?
Även om vi säljer bostadsrätten och flyttar till en superbillig lägenhet samt gör oss av med bilen så hade jag inte fått något försörjningsstöd. Ja det kallas så att få socialbidrag.
Hustrun tjänar 283 SEK för mycket. Och då tjänar hon mindre än vad jag får ut på sjukersättningen…

A-kassa då?
Mig veterligen så måste man vara aktivt arbetssökande och så gäller det väl bara en viss tid? Att söka arbete, aktivt, känns inte aktuellt i mitt fall.

Omskolning eller liknande via Jobb- och utvecklingsgarantin?
Jag orkar inte med någon omskolning.

Nåväl doktorer och andra hälso- och sjukvårdare jag anlitat sedan 2001 har ju intygat att jag verkligen slitit som f-n med behandlingar, en nackoperation och rehabiliteringar för att bli bra. Det har gått upp och ned men mest ned.

Det är det som ligger till grund att Försäkringskassan tog beslutet att jag har rätt till stadigvarande sjukersättning och det är jag, återigen, väldigt glad för, speciellt med tanke på alternativen.

Stackars de som av någon anledning inte blivit trodda eller fått taskig dokumentation eller vad som nu har hänt men som rimligtvis också borde få stadigvarande sjukersättning. Det lär vara ca 50000 stycken – är det sant?
Och de drabbas med början nu i september (enligt politikerna först i januari 2010).

Kommer någon att forska på det?

Orange Torsdag

sömn ua.

Framtiden
[Bild: Orange Kuvert]
hittade jag i brevlådan.
[Visa mer…]

Farsan
[Visa mer…]

Google Earth
Jag får nog säga att Google kämpar på för att ligga i framkant.
[Visa mer…]

Elavtal
Det börjar tydligen bli dags för att förnya avtal med EL-leverantören.
[Visa mer…]

Mina Live-värden
[Visa mer…]

Hälsoläget
Morgonen: Irriterande, tröttande ’molvärk’ i ländryggen. Nästan så jag inte noterar den ökade värken i höger arm och hand samt i höger ben. Gasläckan väser på.
Under dagen: Molande värk i ländryggen. Allt känns jobbigt och tröttsamt. Jag liksom tvingar mig framåt.
Kvällen: Sovit en timma. Känns lite bättre. Att dela sin egen medicin i två dosetter är inte en uppiggande sysselsättning. Den ende som uppskattar det är katten. Han bevakar detta noga, det kan smita iväg ett kul litet piller som han kan jaga eller så kan det komma någon jättespännande plastringsgrejs flygande och snurra iväg.