Mycke data idag

Lunch
Idag körde vi beteendereprisen på gårdagen. 10-kronors lunch i ARENA Vänersborg.

Efter det åkte hustrun till Överby Köpcenter. Jag lämnades av hemma. Behövde vila.

DVD > AVI
Jag har jobbat vidare och nu har jag hittat en lösning som är snabbare och mindre resurskrävande för datorn.
Att använda programmet thoggen (som ger en ogv-fil) och sedan konvertera den till avi via mencoder, tog väldans tid och thoggen höll ju på att sänka datorn. Den nästan tjöt.

Nästan hela dagen har jag suttit och experimenterat mig fram till ett lösning som jag är mycket nöjd med.

Så här:
1. Sätt in en film-dvd i datorns DVD-läsare.
2. Öppna innehållet i DVD'n via en filhanterare.
3. Där hittar du katalogerna: VIDEO_RM & VIDEO_TS
4. Skapa en katalog på en hårddisk som är 'i' datorn (gott om utrymme krävs. minst 20GB ledigt). Jag skapade följande katalog:
/media/sdb1/Video/TMP
5. Till ovanstående katalog kopierar du DVD-katalogerna, med dess innehåll, nämnda i punkt 3. Detta moment snabbar upp kommande. Det tar alltså längre tid att köra från DVD än från HD.
6. När den kopieringen är klar startar jag ett terminalfönster (OBS! Jag snackar alltså Linux. Hur man gör i Windows har jag inte en susning om). I terminalen skriver jag:

mencoder dvd://1 -dvd-device /media/sdb1/Video/TMP -vf crop=708:345:10:120,scale=758:346 -vobsubid 0 -ovc xvid -oac mp3lame -lameopts cbr:br=128:vol=3 -xvidencopts pass=1 -o /dev/null

Den uppmärksamme ser att jag även nu använder mencoder men skillnaden är att jag hittat en väg att låta den göra hela jobbet och därmed slippa thoggen.
Lite förklaringar(?):
mencoder (själva programmet)
dvd://1 (talar om för programmet att det är titel nr 1 som ska kopieras (rippas). Hur du hittar detta förklaras vid [1])
-dvd-device /media/sdb1/Video/TMP (här ser vi hänvisningen till katalogen på hårddisken som innehåller katalogerna från DVD:n)
-vf crop=708:345:10:120,scale=758:346 (Detta är det jag trixat mest med. Gör jag inte detta så får jag en bildfil som har en i mitt tycke fäldigt bred svart 'ram' runt själva filmrutan. Jag vill ju ha så mycket 'bild' som nuvarande plattTV kan ge.
'crop' betyder beskära. Siffrorna: 708:345:10:120 beskär filmbildrutorna till bredden (W): 708, höjden (H): 345, 10 'punkter' från vänster (x) och 120 'punkter' uppifrån (y).
'scale' betyder skala. Bildfilmformatet; 708×345 finns inte. Vi har f.n. en plattTV, en s.k. WideScreen (långsmal) den är s.k. optimerad för filmvisningsformatet 16:9 (för den s.k. tjockTV:n gäller 4:3 (Vår DVD spelar dock in i detta format…)). Så, för att programmet ska funka måste den beskärda bilden skalas till ett 16:9-format. Det är det siffrorna: 758:346 (W)&(H) gör. Hur jag fick fram de här uppgifterna kan Ni läsa om nedan vid [2].
-vobsubid 0 (Förtydligar att jag vill ha med s.k. undertexter, Svensk text. Vill man av någon underlig anledning inte ha det så ska man i stället för '0' skriva '999')
-ovc xvid ((option video codec) anger komprimeringsstandarden, för video, som jag vill använda)
-oac mp3lame ((option audio codec) talar om vilken s.k. codec (omkodare), för ljudet, jag vill använda)
-lameopts cbr:br=128:vol=3 (Här sätter vi ljudet. Jag är inte så attans ljudfixerad så en s.k. ljudbitrate på 128 räcker. Däremot så passar jag på att öka volymen med faktor 3)
-xvidencopts pass=1 (Att detta är moment 1)
-o /dev/null (Till vad. I detta fall en s.k.l dummy. Något tomt och tillfälligt. Jag använder mig av en teknik som först ger information (filstorlek och filmkvalitet bl.a.), vilken sedan används i nedanstående kommandorad (pass=2)

Ovanstående 'kommadorad' tar ca 20min, för en normal film om ca 120min.
Nedanstående tar ca 75min.

7. Skriver följande kommandorad i terminalen:

mencoder dvd://1 -dvd-device /media/sdb1/Video/TMP -vf crop=708:345:10:120,scale=758:346 -vobsubid 0 -ovc xvid -oac mp3lame -lameopts cbr:br=128:vol=3 -xvidencopts pass=2:bitrate=-2100000 -o FilNamn.avi

Lite förklaringar(?):
Det mesta är samma som i första kommandoraden. Det som skiljer är slutet;
-xvidencopts pass=2:bitrate=-2100000 (talar om att nu är det del '2' som gäller och att jag vill ha ganska hyfsad bildkvalitet (bitrate).  En bättre bildkvalitet kostar också utrymme. I mitt fall strax över 2GB. Vill man ha en filmfil som passar lite mer s.k. allround så sätter man bitrate till t.ex. -620000. Det ger en 700MB stor normalfilm(fil) (120min). Passar bra för SmartPhones, SurfPlattor och om man vill ha en film på CD (VCD)
-o FilNamn.avi (Här anger jag vad avi-filmfilen ska heta). Har man inte 'pillat' med något så hamnar filen i din s.k. hemkatalog.

Jag kopierar över avi-filmfilerna till ett USB-minne.

Jag har ju en TV som fixar att visa avi-filmfiler från ett USB-minne. Ja även en USB-hårddisk.

[1] Hur hittar jag vilket titelnummer som ska gälla? Det finns flera sätt;
A. Starta filmvisningsprogrammet VLC. 'Hämta' innehållet på en DVD. Via menyn Uppspelning väljer du: Titel. Då visas en meny med Titlar.
Ett exempel på hur det kan se ut:

DVD Menu
Titel 1 [1:51:35]
Titel 2 [1:51:35]
Titel 3 [00:01]
Titel 4 [1:51:35]
Titel 5 [1:51:35]
Titel 6 [00:01]

Av den informationen kan man utläsa att det fins två filmtitlar: 1 & 2.
B. Eller, i terminalen skriv:
lsdvd -v -t 0 /dev/dvd
Det där läser DVD-skivan direkt och du får en lista på titlar samt på slutet en uppgift om vilket 'spår' som är längst. Man ska kika från början tills man når en, typ: '00:00:01.000'-titel. Är denna '3' så finns det 2 titlar på DVD:n. Jag fick:

Disc Title: LG_COMBI_RECORDER
Title: 01, Length: 01:56:03.360 Chapters: 12, Cells: 81, Audio streams: 01, Subpictures: 01
    VTS: 01, TTN: 01, FPS: 25.00, Format: PAL, Aspect ratio: 4/3, Width: 720, Height: 576, DF: ?

Title: 02, Length: 01:57:30.240 Chapters: 12, Cells: 82, Audio streams: 01, Subpictures: 01
    VTS: 01, TTN: 02, FPS: 25.00, Format: PAL, Aspect ratio: 4/3, Width: 720, Height: 576, DF: ?

Title: 03, Length: 00:00:01.000 Chapters: 01, Cells: 01, Audio streams: 01, Subpictures: 01
    VTS: 01, TTN: 03, FPS: 25.00, Format: PAL, Aspect ratio: 4/3, Width: 720, Height: 576, DF: ?

Title: 04, Length: 01:56:03.360 Chapters: 12, Cells: 81, Audio streams: 01, Subpictures: 01
    VTS: 01, TTN: 04, FPS: 25.00, Format: PAL, Aspect ratio: 4/3, Width: 720, Height: 576, DF: ?

Title: 05, Length: 01:57:30.240 Chapters: 12, Cells: 82, Audio streams: 01, Subpictures: 01
    VTS: 01, TTN: 05, FPS: 25.00, Format: PAL, Aspect ratio: 4/3, Width: 720, Height: 576, DF: ?

Title: 06, Length: 00:00:01.000 Chapters: 01, Cells: 01, Audio streams: 01, Subpictures: 01
    VTS: 01, TTN: 06, FPS: 25.00, Format: PAL, Aspect ratio: 4/3, Width: 720, Height: 576, DF: ?

Longest track: 02


[2] Hur kom jag fram till(?): crop=708:345:10:120,scale=758:346
1. Jag började ju med dessa två kommandorader:

mencoder dvd://1 -dvd-device /media/sdb1/Video/TMP -vobsubid 0 -ovc xvid -oac mp3lame -lameopts cbr:br=128:vol=3 -xvidencopts pass=1 -o /dev/null
mencoder dvd://1 -dvd-device /media/sdb1/Video/TMP -vobsubid 0 -ovc xvid -oac mp3lame -lameopts cbr:br=128:vol=3 -xvidencopts pass=2:bitrate=-2100000 -o FilNamn.avi

Det resulterade ju i en avi-filfilm (FilNamn.avi) som visserligen hade bra bildkvalitet men själva filmbildrutan var ju alldeles för liten. Den behövde göras dubbelt så stor, ungefär.
2. Började med att köra följande kommandorad i terminalen:
mplayer -vf cropdetect FilNamn.avi
Den där smarta funktionen startar mplayer (man ser alltså filmen och samtidigt snurrar det en massa siffror i terminalfönstret.
Dessa siffror visar vad som 'cropdetect' anser kan klippas bort. jag fick värdena: 704:320:14:128 (bredd(W):höjd(H):fr.vä.(X):fr.ovankanten(Y).
3. Som tur är så finns det ytterligare en smart funktion och det är följande kommandorad:
mplayer -vf rectangle=704:320:14:128 FilNamn.avi
Nu visas filmen med en ram där föregående funktion ansåg att det kunde beskäras bort (crop).
När jag körde det där så noterade jag att när det var två s.k. undertextrader så kom inte hela andra med och så var inte bredden perfekt. Efter en del testande med olika sifferinställningar landade jag på: 708:345:10:120
Lite 'högre', bredare, inte så mycket från vänsterkanten och samma för ovankanten.

Slutformatet: 758:346 kom jag fram till genom ett 'misstag'. Jag hade ju en FilNamn.avi som var 'felaktig'. När jag letade inställningar för mencoder att beskära och skala denna befintliga fil så blev det en hel del fel, i början. Bland de sista försöken skrev jag:

mencoder FilNamn.avi -oac copy -ovc xvid -vf crop=708:345:10:120,scale=757:-2 -o FilNamn_A.avi

Det där genererade ett felmeddelande om att det saknades xvid-parametrar. 
Notera att det står: scale=757:-2 den s.k. optionen (-2) gör att mencoder räknar ut vilken 'giltlig' skalning angiven bredd (757) ska ha.
I felmeddelande kunde jag bl.a. läsa att mencoder föreslog: 758×346
Och därmed var ju den saken klar :me:
Rätt kommandorad skulle vara:

mencoder FilNamn.avi -oac copy -ovc xvid -xvidencopts pass=2:bitrate=2100000 -vf crop=708:345:10:120,scale=758:346 -o FilNamn_A.avi

Hälsoläget:
Mediciner behövs för led- och muskelvärk. Jag är inte helt ok i luftrören heller. Annars är det ok. Jag är relativt pigg.
[01-08-005-005]

En hel del pappa

sömn; ok, men lite väl lång… 13 timmar.

Farsan
Igår; Ringde han och till slut svarade han. Han hade ramlat i ett försök att ta sig från antingen gåstolen eller rullstolen och till sängen. Nu verkar det som att det gick bra. Ska åka dit idag och göra ett kort besök.

Var hemma hos han och fixade med ett par betalningar och fyllde i en s.k. inkomstförfrågan, från Trollhättan stad (hemtjänsten).

Före det hade jag varit inne i centrala Trollhättan och undersökt om det dels gick att hitta någon lösning med mitt lilla skärmbildsproblem. Jag har idag två bildskärmar (TwinView). Det är två LG L194WS. Problemet är att de inte avger exakt samma färger och ljus. På stan fanns ingen lösning på det.
Samtidigt passade jag på att se om jag kunde finna på en lösning åt hustrun där versionerna på MS WIN Office inte stämmer. På Elektronikhuset kunde de sälja en 'kod'. Sedan gick man hem. Avinstallerade den version av Office man hade och sedan tankade man ned och installerade en 30-dagars pröva-på-version av Office 2010 och sedan anger man den köpta koden och vips så ska man vara ägare till en fullicens av Office. Ska diskutera detta närmre med hustrun efter att jag har kollat vad som krävs av Office 2010. Min bärbara, som hustrun nu lånar, med Office 2000 är ju inte så värst modern…

Efter att jag varit hemma hos far åkte jag och hälsade på han. Han verkade må ypperligt men var fortfarande skärrad efter fallet. Personalen kollade upp benet två gånger om dagen och allt verkar OK. Förutom att nu har mer ont där han tidigare hade ont. Just det onda som tidigare hindrat honom från att kunna använda benet.

Han fick en aktuell almanacka i present.

När jag var hos far kom jag på att jag hade glömt att lämna in inkomstförfrågan. Så det fick bli nästa uppdrag efter att jag lämnat far. Där, på hemtjänsten, träffade jag minst en 'gammal kändis' f.d. arbetskamrat. Och jag fick en mängd tips. Bl.a. så kunde pappa få s.k. pröva-på-permis. Känna hur det är att komma hem och pröva på. Går det inte så har han sin plats på korttidsboendet kvar.

Och så fick jag veta att far får vara kvar på korttidsboendet så länge han vill hem men inte vågar. Han måste känna sig trygg.

Personligen tror jag inte de fixar att rehabilitera far till någon högre funktionsgrad än den han har nu. Så min åsikt är att man ska satsa på träning i att ställa sig upp, få stabilitet (stå utan stöd) och sedan sätta sig ned och så vill jag ha dit den där EL-rullstolen samt få bort tröskeln in till toaletten.
Jag vill även att de tränar han i en sådan där snurrande platta med räcke att hålla sig i som han kan ha vid toalett och vid sängen. han kan då sköta det själv.
Även om det krävs att jag ger sjukgymnasten en uppsträckning. Hon har ju målet att far ska kunna gå med rollator (han beviljades EL-rullstolen för att gående med rollator inte fungerade klockrent). Han är ju knappast bättre nu och då anta att han ska kunna nå en högre funktionsgrad än innan lårbensbrottet anser jag vara naivt.

Hade tänkt stanna vid Överby och kolla vad de hade i elektronikbutikerna där men jag orkade inte. Det blev hem och sedan sängen. Vakna för en stund sedan nu (ca sju på kvällen).

Hustrun
Satt ett meddelande på köksbordet med följande lydelse: "Kan dina dataskärmar i ditt rum ge upphov till dina ansiktsproblem?"
Mitt svar: "Går inte att utesluta. Jag har väldigt torr luft i rummet (för att något kompensera det så har jag en 5 liters hink ståendes på golvet). Jag har också två bildskärmar där jag inte lyckats ställa in dem exakt lika. Det kan betyda att min ansiktshud direkt är utsatt för två olika ljusvåglängder (Platta skärmar flimrar inte. Det gör dock s.k. tjockskärmar och lysrör samt energilampor (som egentligen är små lysrör)). Bredvid mig, på vänster sida har jag numera ovanlig koltrådslampa och ca ytterligare en ½-meter på vänster sida har jag ett fönster. Så från vänster sida sett är min ansiktshud utsatt för tre, kanske fyra olika sorters ljus. Rakt framifrån ett, kanske två. Med de fakta så borde jag ha mest problem på vänster ansiktshalva. Så är det inte, det har mer en dragning åt höger. Man jag kan likväl inte säga nej, eftersom torr luft, olika ljuskällor, stressar huden så att den kan bli förbannad. Men då brukar man få en brännande känsla (många tolkar detta som elöverkänslighet)."

Bildskärmar
Surfade runt på nätet och hittade den här:
[Bild: HP Compaq LE1711]
På OnOff sålde de den via internetshopen för 1190:-. Jag köpte två.
Det är en s.k. (ca) 4:3-förhållande-skärm med en upplösning om 1280×1024. Det innebär att jag med min TwinView-inställning får: 2560×1024. Nu har jag: 2880×900. En liten försämring i bredd, kan tyckas. Men på mina gamla LG 19-tums är det på bredden 3,33 pixlar per centimeter. På den här HP 17-tummaren är det 3,4 pixlar per centimeter (lite fler pixlar alltså). Dessutom är pixlarna ca 0,01 mindre i bredd och höljd på HP-skärmen jämfört med LG-skärmarna. Så jämför vi på det viset kommer jag att få bättre upplösning.

Dessutom kommer de att ta mindre plats.

Det är väldigt missvisande för kunden när de inte får uppgift om (på främst LCD/TFT-skärmar) och hur stora pixlarna är samt pixelavståndet. På så vis skulle skärmarna bli lättare att jämföra med varandra.

T.ex., vad tror ni händer med pixeltätheten eller pixelstorleken från en bildskärm på 17 tum -> 19 -> 22 -> 23 etc om antalet pixlar på höjden på samtliga har så kallad HD-kvalitet 1080 pixlar? Eller så ökar de bildskärmen (i centimeter räknat) mer på bredden än på höjden. -> en bildskärms 'tum' mäts ju på diagonalen. Dessa två rektanglar har samma längd på diagonalen:
[Bild: En ruta med 4:3-förhållande]
4:3 (normalTV)
[Bild: En ruta med 16:9-förhållande (WideScreen)]
16:9 (widescreen)

Återigen; notera att diagonalen, i bägge bilderna, här ovan' är lika långa. Detta skulle alltså kunna vara två st 17 tums bildskärmar.

Tja, antingen görs pixlarna större eller så ökas pixelavståndet.
Vad händer då med 'upplösningen', skärpan? Jo, ju större skärm, ju längre bort måste du sitta för att få 'samma' upplösningsupplevelse.

Nu får jag hoppas på turen att jag får två bildskärmar som ligger efter varandra i serienummerordning och att de är kalibrerade av samma person.

Om vi glider in på det här med plattTV. Tänk er att vi har en HDTV med 1080 'linjer' (antal ljusprickar på höjden) och den är på 32 tum och så tittar vi på en plattTV som är på 50 tum och den har också 1080 'linjer' (antal ljusprickar på höjden). Prata med försäljarna om det här och hör vad de säger.

En grundregel: Mät upp avståndet (i dm) från där du sitter till platsen du ska ha TV:n. Är det 3 meter mellan din plats och väggen där TV:n ska sitta så är det ingen mening med att köpa TV som är större än 30 tum.

Hälsoläget:
Hemskans slö och motig dag. Kan och vill inte känna efter i övrigt.
[02-04-025-025]

 

En rörlig dag

sömn; orolig och svettig. Åt en massa godis och popcorn till DVD-filmen: ”Flickan Som Lekte Med Elden”, del 2 i Milleniumtrilogin av Stieg Larsson. Fick den i julklapp.

Träning
Var till bostadsrättsföreningens gymrum idag (lite väl halt för promenad) och ställde mig på den s.k. CrossTrainingapparaten. Stod där och trampade och drog och skjöv med armarna i 25 minuter. Det känns som om det var lite för länge.

Överby Köpcenter
Skulle köpa antihalkmattor att lägga på vår s.k. loftgång. Det fanns inga? Var till en massa affärer. Någon har uppenbarligen missat nåt – att det är vinter t.ex.

LG
Det har dykt upp en blinkande röd punkt på vår nya platt-TV. Knallade in till inköpsstället EL-giganten. De hade aldrig hört talas om röda blinkande prickar på plasmaskärmar…? Jag fick ett visitkort med ett telefonnummer till LG i Sverige.

Ringde dem när jag kom hem. Fick svaret att eftersom vår TV inte var riktig HD-TV utan ’bara’ HD-Ready så gällde inte pixelgarantin. Jag får alltså finna mig i upp till 4st falerande s.k. pixlar innan garantin träder in, inom garantitiden, givetvis.

Och så fick jag beskedet att jag skulle vara glad för att det var en röd blinkande punkt. Fast vitt lysande anses nämligen värre. Ja då får jag väl se det positivt då.

Wii
Ska nu spelkonsolen löna sig så måste den ju användas och det jag då tänkt använda mest är Wii Fit Plus med balansbräda.

Tovas pappa var ju en hejare på flera av de där grenarna. Det tog mig nästan en timma att slå alla rekord. Tycker nog att jag därmed har tränat över hövan, i dag.

Ångbad
Letar som en tok, via internet, efter ett vettigt s.k. ångbad.
Jag vill att det ska stå på platsen för befintligt badkar. Det innebär utrymmesbegränsningar. Max; 1660x1100x2400 (L/B/H). Och så vill jag, helst, att ’badkarsfunktionen’ ska vara kvar. Två sittplatser tycker jag att man ska kunna begära också. Samt duschmöjlighet. Åsså då givetvis själva ångfunktionen.

Det där är inte en baggis. De flesta ångbad är för hörn. De som här gjorda för att kunna placeras mot en vägg har oftast bara en sittplats, även om det är 1500 cm långt? Hur tänker de?

Det finns en del ångbad, för vägg, med två sittplatser och dusch men då finns det inget kar att bada i.

Nu har jag skickat frågor till några leverantörer och återförsäljare och frågat hur det ligger till.Just nu lutar det åt att köpa en: Ångbastu (fast det är egentligen ett ångbad, enligt min definition) modell 905L från badspecialisten.se. ’L/B/H’-måtten är: 1530/820/2190.
Ångbad 905L[Källa: badspecialisten.se]
Till det får vi försöka hitta antingen någon lämplig sittpall / stol, i plast, eller sådan där sittbräda som finns som hjälpmedeltillbehör för badkar.
Visserligen påstår othala.se som kallar samma produkt för Gotland-15 att den har 2 sittplatser, så…?

Hälsoläget:
All fysisk aktivitet har negativ effekt på min tinnitus…

Teknikdag

sömn

Kommunikation
Jag skapade ju ett teoretiskt och hypotetiskt kommunikationsproblem i inlägget: Se upp för terrorister… tis 18-Aug-2009. Under rubriken ’Kommunikation’.

Jag har ett förslag på en lösning. Nu vill jag testa om det finns någon på denna jord som fattar hur den signalström jag skickar iväg till min kommunikationpartner ska tolkas.

Alltså, vad är det som beskrivs?
Vilken information är det jag ger?



Det hela bygger på den kommunikation ’vi’ hade från början.

Nostalgi
Den andra dagboksanteckningen från tiden då jag gick Vårdlärarutbildningen, på Vårdlärarinstutionen i Mölndal (Göteborg) är idag publicerad: VLI 1985-08-20 tis 20-Aug-1985.

Batterier
Till hörapparaterna. Jag gav mig inte. Efter tredje försöket har jag nu 8 st fungerande uppladdningsbara knappcellsbatterier.

Och, med hustruns goda hjärna, som hjälp, har jag nu lagt upp ett vettigt system.

2 par batterier har jag i hörapparaterna och 2 ligger i laddaren. När de i hörapparaterna börjar signalera att de håller på att bli svaga så byter jag.

4 st batterier är undanlagda. I min digitala kalender har jag lagt in en påminnelse, om 14 dagar. Då är det dags att skifta grupp. Då får nuvarande 4 vila och de andra får jobba.

På det här viset har jag batterier i ca 1000 dagar.

Polisen
Fick ett SMS om att passet var klart så då åkte jag och hämtade det.

Jag vet inte vad jag ska säga om passbilderna? Först den gamla (991026), den nya (090818) och så en egen (090820):
[Bilder: Nisse]
Alltså, jag försökte le, på mittenfotot…
(Den där fläcken på höger kind bör jag nog hålla koll på, den blir tydligare och tydligare…)

Teknik – DVD/VHS
Jag hade fått order av hustrun att knalla in i en mediabutik. Jag valde EL-Giganten, mest beroende på att det var där vi köpte vår DVD/VHS-inspelare.
Ordern gick ut på att jag skulle kolla om det gick att se någon skillnad på två inspelningar av samma sekvens med med olika inspelningskvalitet.

Hemma på vår 28-tums tjockTV, vilken är döende, kunde vi inte se tillstymmelse till någon skillnad. Kanske gick det att se skillnad om TV:n var ny?

En snäll försäljare hjälpte mig och jag fick se sekvenserna i en sådan där, typ 48 tum plattTV.
Både jag och försäljaren var överens. Det gick inte att se någon skillnad.

Däremot noterade jag att den där nya plattTV:n visade betydligt mer färger än den tjockTV vi hade hemma…

Diskuterade lite med försäljaren om vad han rekommenderar om vi också tar hänsyn till energiförbrukning.

Då visade han mig en plasmaTV? PlasmaTV har gjort sig kända på att vara värstingar när det gäller strömförbrukning, så?

Just den hade en ny teknik som känner av ljuset i rummet och anpassar ljusstyrkan och färgåtergiving. Det där innebar att den drastiskt kunde minska energiförbrukningen (max 59% enligt tillverkaren). Maxförbrukningen på just den modellen, en LG 42PQ6000 (9495 SEK inkl bordstativ) ska vara: 320W – enligt apparatens manual. (168W? – enligt LG’s hemsida och produktbeskrivning) och 181W enligt El-Gigantens Specifikation.
Undrar vilket det är som är riktigt…?
[NetOnNet levererar den för 7589 SEK inkl frakt]
Den har USB-ingång. Det innebär, på den här modellen, att vi kan lyssna på MP3-musik (då går det att stänga av bildskärmen), JPEG-bilder och titta på digital video (DivX och avi)

Den där TV:n har inte s.k. full HD 1080 linjer. Den har: 1024×768 (XGA). Den ’har’ något som kallas ’HD Ready’. Det innebär att den kan omvandla en ’Full HD’ till en bild med bra kvalitet.

Det där med energiförbrukningen spökar. Jag skickar ett meddelande till Svenska LG och frågar:
”Hej.

Jag är intresserad av en LG 42PQ6000.

Jag har dock problem med vilken energiförbrukning som gäller.

Läser jag på er hemsida – produktspecifikationer, står det:
Energy Information
Consumption (messured by standard IEC62087): 167,2W

Läser jag i manualen (sid 111) står det:
Energiförbrukning: 320W

Försäljaren (EL-Giganten) säger att maxförbrukningen är ca 181W

Vad är det som gäller?

Vänligen”

standard IEC62087: Är tydligen en mätmetod där man kör en DVD med olika program / filmer. Den baseras på en tittartid om ca 4 tim och en standbytid om 20 timmar och mätperioden ska omfatta ett år. Det räknas fram en medelförbrukning som kallas ’Årsförbrukning’.
Så de angivna 167,2W är en genomsnittlig årsförbrukning, enligt standard IEC62087.

EL-Giganten uppger 181W som ’Strömförbrukning’. Var kommer det ifrån?
Räknar jag av 59% på 320W så får jag: 131,2W.

Den där energisparfunktionen ska vara 45-59%, beroende på storlek. Det står dock inte i specifikationerna vilken procentandel som gäller för just den modellen och storleken 42 tum.

Vad får vi om vi räknar 45% på 320W: 176W får jag då.

Jag åker och pratar med EL-Giganten, igen (det gick inte att nå dem per telefon).
Inget vettigt svar angående uppgifterna om energiförbrukningen.

Resultat:
Jag kom hem med en LG 42PQ6000…
Jag fick prutat ned den till 7995 SEK. Det fattas ju 406 SEK till NetOnNets pris men jag ansåg att de pengarna täcker min trygghet i att ha handlat lokalt. Jag har också närmre till hjälp – om det strular.

Och det gör det…

Jag får inte den s.k. komponentkopplingen mellan LG RC388 och LG 42PQ600 att fungera.

Köpte en s.k. kvalitetskabel, komponent 2m med guldpläterade kontakter (329 SEK). Hemma hade jag ljudkabel.

TV:n visar en liten ruta där det står: Ingen signal.

Så jag fick sätta en s.k. SCART-kabel mellan dem för att komma åt att titta på DVD, över huvudet taget. Vi ville ju se hur det såg ut, det vi kopierat över från VHS till DVD och då speciellt sådan inspelning där originalet var av sämre kvalitet.
Vi blev lite lätt positivt överraskade över skillnaden mellan vår gamla Panasonic TX-25W2S 28″.

Köpte ett s.k. AV HDTV-kit (699 SEK), det innehåller en HDMI-kabel som jag inte har någon användning för, en rengöringsvätska och en mjuk trasa (viktiga grejer) och så en EL-fördelardosa med överspänningsskydd både för EL och Antennkontakter.

Det vara bara det att det var två hon-kontakter, för antennkontakterna.

Så det blir två saker att ta upp med försäljare på EL-Giganten i morgon.

Hälsoläget:
Tinnitusen finns där. Blev lite stressigt idag så jag har fått vila ett par gånger och krypandet bakom TV och DVD/VHS har inte vart drömtillvar för mitt ryggslut så det har blivit extramediciner.
Fortfarande lite lätt rosslig i luftrören och småsnorig.
Magen sköter sig inom acceptabla ramar – inte bra – men acceptabelt.