Lugn Måndag

Sömn ua.

Kuratorsamtal
Kändes bra. Vi bestämde att vi skulle avsluta. Jag kan ringa och boka tid om det är något som kör ihop sig.

Bildgranskning
Har börjat titta på bilder från 20/9-08, får se om jag kommer så långt med dem så att de blir publicerade. Ja inte blev det idag…

Fotoerfarenhet
En sak kan jag konstatera. Alla bilder är tagna med mitt 105mm macroobjektiv med AutoFokus inkopplad. Det ska jag sluta med. Kameran fixar inte att hitta ’rätt’ fokus. De gånger jag ställt fokus manuellt har bilderna blivit bättre. [Visa mer…]

Bloggutveckling
Har ändrat så det numer står ’[Visa mer…]’ i stället för ’[Läs mer…]’ samt ’[Dölj]’ i stället för ’[Dölj text]’. Det händer ju att det är annat än text som jag vill ’Dölja’. [Visa mer…]

Hälsoläget
Har hållit mig i stillhet så det har känts bra.

Hektisk Tisdag

Något besvärligare sömn. Värker som attan i höger ben och arm. Musklerna ’bubblar’ – nästan överallt. Och jag väcks av en intensiv tinnitus (väsande som närmar sig tjut). Och att överkroppen ”skakar”.

Ny ordning
Testar nu att begränsa min tid framför datorn till de sista timmarna innan det är dags för bädden.

Kuratorbesök
Var till kuratorn i dag och fick gnällt av mig. Hon är även duktig på massage och lite tillhörande kunskap. Hon tyckte att jag skulle pröva att försöka rigga upp min bärbara dator och sitta på en sådan där stor gymboll (jag har en sådan).

Jag behöver ju träna eller stärka de där små musklerna nära ryggraden nu när själva kotorna och diskarna håller på att krackelera. Det är ju värt ett försök…

Och möjligtvis kan det kanske göra själva ergonomin för dataanvändandet bättre? Vi får se. Ska fundera på det där.

Och så fick jag bokat in mer tider; kl 10:00 måndagarna 22/9, 20/19 och 17/11.

Sjukgymnastiken
Kontaktade min sjukgymnast. Vi kom överens om att jag inte skulle göra några övningar som innebar vikter eller s.k. stora hävarmar. Vi ska mer sikta in oss på stabiliserande övningar. Ska träffa henne på måndag den 25 augusti kl 10:00. Då får vi gå igenom vad som kan göras.

Försäkringskassan
Ringde min handläggare. Ringde ju en häromdagen och fick då veta att jag fått en ny. Av denne fick jag veta att det inte är säkert att jag får henne utan kanske en annan – jösses!

De har det inte lätt i sin omorganisation och vad rörigt det blir för oss…

Samtalet resulterade i alla fall i att ett planerat avstämningsmöte (8/9) med främst arbetsgivaren och FK ställdes in. Främst beroende på att mitt tillstånd inte förbättrats, vilket alla hoppats på, inklusive mig själv och dels på FK’s röriga situation.

Och eftersom jag försämrats så är det liksom inte aktuellt att diskutera arbetsträning, vilket var tanken.

Och försämringen innebär att då vill säkert både arbetsgivaren och FK ha ett utlåtande (medicinsk bedömning) från min doktor. Och det besöket (15/9) var / är inplanerat till veckan efter avstämningsmötet.

Skönt – nu behöver jag inte grunna på det. Nu kan jag koncentrera mig på läkarbesöket.

Och så gäller det att jaga FK så de tar upp min ansökan om fortsatt (förlängd) sjukersättning om max 18 månader. Men det verkar som om jag först får 12 månader. Om det nu går vägen.

Nuvarande sjukersättning upphör sista augusti och FK har september på sig att ta beslut. Sjukersättningen kommer månaden efter, därav den ’fristen’.

Samtalet slutade med att handläggaren lovade skicka skriftligt besked om vem som kommer att bli min handläggare vilken jag då snarast vill träffa, personligen.

Och när jag skrivit färdigt det här inlägget ska jag författa ett ePostmeddelande till ’nuvarande’ handläggare och meddela aktuella bokningar.

Lägenhetsvisning
Det är en bostadsrättslägenhet, med hiss, på 4:e våningen, till försäljning. Balkonger åt bägge håll. 2 rum och kök. 79 kvm.

Den är möjlig att bygga om till en liten 4:a. Badrummet behöver totalrenoveras och skicket på den inbyggda balkongen på framsidan ser väldigt tveksamt ut.

Vi får se om det blir ”affär”. Hyran blir ca 1500 SEK billigare per månad. Det och hissen…

Som sagt, vi får lura på det här.

Bildlänksfixande
Nu har telia ”släckt” mina hemsideutrymmen vilka jag hade via deras bredbandsabonnemang som nu då verkar vara definitivt uppsagt.

Men, det innebär att nu har jag lite pyssel med att ändra sökvägar / bildlänkar, lite här och var.

bilder.ngn.nu är klar. Håller på med ngn.blogga.nu. Ska fortsätta med april 2007 och sedan fortsätta bakåt i tiden. Och så ska jag ta itu med ngnfoto.blogg.se, alla inlägg därifrån är inte överförde till bilder.ngn.nu.

Lite kul e det att kolla vad jag har hållit på med.

Friskis&Svettis
Nu är det klart att jag får bli s.k. värd vid en F&S VBG Vattenjympor. Den i distrikssjukgymnastikens rehabbassäng. Passar mig utmärkt. Varmt vatten och bastu efteråt. Får nog beställa sjuktransport hem efteråt…

På söndagar kl 18:00, blir det, med start vecka 37.

Hälsoläget
Har besvär med högersidan. Hela sidan värker, från örat ned till tårna? Och så har värken i armarna ökat. Nästan så jag får använda bägge händerna för att lägga in backen – kanske snart dags att fundera på att ge upp bilkörandet?

Och så fort jag lägger mig eller sätter mig så sätter det igång att ’bubbla’ i musklerna. Det känns som om det ska bli en kramp men så blir det inte det – det bara ’bubblar till’. Väldigt irriterande och störande.

Och när jag går så känns det som om jag ska gå sönder. Jag upplever mig skör. Nu vet jag inte om det är så men det känns så och det är otäckt det också.

Funderar på att öka Paraflexen ytterligare nu till natten. De där rytmiska muskelvibrationerna i bröstmuskler och skulderbladsmuskler, på höger sida, har återkommit.

Kom å tänka på att jag kan inbjuda vilken allianspolitiker som helst att försöka leva mitt liv en vecka. Skulle vara intressant att få veta hur det skulle upplevas.

Men det skulle nog bli ganska brutalt – värk och smärta skulle ju behöva tillfogas – och det är nog inte riktigt tillåtet.

Vem skulle frivilligt ställa upp på att bli sådär lagom mörbultat var dag så att du får svårt att gå och har värk nästan över allt? (Om vi nu bortser från t.ex. boxare och liknande).

Märklig Torsdag

Märklig dag. Fixade lite med en ny idé jag har om hur en ’grej’ kan hanteras här på bloggen. Ren sysselsättningsterapi. Sannolikheten att det blir något färdigt är minimal. Men processen i arbetet stimulerar mig. Är inte så ’värkfixerad’ idag.

Socialstyrelsen
Ringde en Byrådirektör på Socialstyrelsen som ville prata med mig? Dennes telefon var tydligen knas så jag ska bli uppringd i morgon förmiddag.

Det handlar om en text jag skickade till dem som bottnar i min systers självmord och tid inom den öppna psykiatrivården i Trollhättan. Ja hanteringen av det hela.

Den utredning (Lex Maria) som gjordes och som jag läst är tydligen en uppmaning, riktad mot just NU-sjukvårdens psykiatri i allmänhet och öppenvårdens tillkortakommande i synnerhet. Så uppfattade jag inte skriften först, men efter det korta samtalet med Byrådirektören har jag förstått att det kanske är så. Undrar om tjänstepersonerna inom psykiatriledningen har fattat det också?

Jag undrar ju nu givetvis. Hur många sådana här ’skarpa’ uppmaningar har de fått från Socialstyrelsen?
Med tanke på vissa höga tjänstepersoners agerande så ställer jag mig tveksam till om det verkligen har fattat allvaret?
Men inte tycker jag att texten är så ’skarp’?

Här återger jag den del av utredningen som ska utgöra denna ’uppmaning’:

Bedömning
Socialstyrelsen kan konstatera att den utredning, som föregått den aktuella anmälan och som redogjorts för till Socialstyrelsen är i enlighet med givna föreskrifter och tillräcklig för att ligga till grund för Socialstyrelsens bedömning av händelsen.Enligt 2 kap. 5§ lagen (1 998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område bär den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen själv ansvar för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.För att ytterligare öka kunskapen om självmordsnära patienter och patienter med missbruk/beroendeproblematik hänvisar Socialstyrelsen till följande kunskapskällor,

Vård av självmordsnära patienter — en kunskapsöversikt, Socialstyrelsen rapport, Självmord 2006 anmälda enligt Lex Maria, förslag till nationellt program för suicidprevention och Nationella riktlinjer för missbruks/beroendevård. Dessa rapporter finns att hämta och beställa på Socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se

Vidare hänvisas till Självmordspreventiva strategier och åtgärdsförslag, en kunskapssammanställning gjord för Socialstyrelsen, av NASP. Denna rapport finns att hämta på vidstående hemsida http:/fki.se/suicide

Enligt Socialstyrelsens kunskapsöversikt, Vård av självmordsnära patienter, framgår bland annat följande,

att förutsäga självmord är en vansklig uppgift, men ett strukturerat och omsorgsfullt tillvägagångssätt kan göra prediktionen säkrare.

Såsom Socialstyrelsen framfört i tidigare ärenden kan olika skattningar vara till hjälp för att öka precisionen vid bedömningen av självmordsrisk. Det kan även vara ett stöd för att skapa en mer konsekvent riskbedömning av patienter med självmordsrisk och för att kunna följa patientens tillstånd. Speciellt vid upprepade bedömningar och av olika personer.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:12) om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, framgår att olika områden skall omfattas. Enligt 4 kapitlet 1 § skall ledningssystemet säkerställa att det finns rutiner så att

patient och närstående informeras och görs delaktiga, om det inte finns hinder mot detta enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.

Socialstyrelsen vill framhålla vikten av att verksamhetschefen utarbetar rutiner i enlighet med ovan.

Frånsett ovanstående påpekanden är det Socialstyrelsens bedömning att patienten fått en god och omsorgsfull vård, trots den tragiska utgången.

Socialstyrelsen finner inte skäl att kritisera verksamheten eller någon bland hälso- och sjukvårdspersonalen med anledning av den anmälda händelsen.

Beslut
Socialstyrelsen kommer inte att vidta någon ytterligare åtgärd med anledning av anmälan.

Beslutet kommer att registreras i Socialstyrelsens RiskDataBas.
Socialstyrelsen registrerar dessutom uppgifter från anmälningar enligt Lex Maria angående självmord. Syftet med registreringen är att Socialstyrelsen skall sammanställa och analysera uppgifterna. Slutsatser från materialet skall därefter kunna användas i förebyggande syfte inom hälso- och sjukvården.

Du som anmälningsansvarig påminns om skyldigheten, i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005 :28) om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, att informera närstående om Socialstyrelsens beslut. Därutöver förutsätter Socialstyrelsen att berörd personal informeras om Socialstyrelsens beslut.
etc ….

Tycker det där är ganska ‘lamt’. Men jag noterar nu följande citat: ”Såsom Socialstyrelsen framfört i tidigare ärenden”. Ska man tolka det där som att de skickat information tidigare som inte hörsammats? Och: ”Socialstyrelsen vill framhålla vikten av att verksamhetschefen utarbetar rutiner i enlighet med ovan”. Vad väntar de på?
Efter morgondagens (fredag förmiddag) telefonsamtal kommer jag att lägga det här bakom mig.

Kuratorbesök
Ska bara nämna att jag varit hos kuratorn idag och fått vädrat ut en del om ovanstående och om stresshanteringsutbildning. Den är inte berömd för sin pedagogiska ansatts om man så säger. Vi, kuratorn och jag, ska grotta ned oss mer i hur man kan påverka sin tankar i en mer konstruktiv riktning. Jag tycker det här är spännande och utvecklande.

Jympainsats
Höll jag på att missa idag? Hjärnkontoret hade fått för sig att det var 18:00 som gällde. Det var det inte. Jag skulle ju vara där 16:30 och jympan börjar 17:00. Efter lite förnuftigt planerande och antistresstänk var jag där och på gott humör klockan precis innan 17:00.

Framtidsplanering
Hustrun och jag diskuterade vilken strategi som ska tas till inför det än så länge hypotetiska besöket till Spine Center i Göteborg. Det gäller att förbereda sig så det inte blir pannkaka av det hela.


Andra bloggar om: , , , , , ,


Bassängavslappning och kuratorsbesök

På morgonen var jag till en kurator. Denne kurator besökte jag som kurator för första gången. Men vi har träffats tidigare.

Kuratorssamtalet kändes väldigt bra, vi bokade in fler samtal och hon skickar remiss till sjukgymnastiken om massage (mellanting mellan taktil och klassisk). Vi ska bearbeta min rädsla inför framtiden, min frustration över att inte kunna jobba (heltid) och att jag behöver bli mer vän med min kropp.

Dagens bassängavslappning var lite märklig. Jag går ju på den här bassängavslappningen främst p.g.a. att jag har tinnitus och koncentrationssvårigheter som sannolikt har samband med min värk, spända muskler, andra besvär och det som är knas, fortfarande, i nacken. Och grundtanken är s.k. stresshantering.

När jag kom dit, hade jag ingen tinnitus – det var tyst (i huvudet). Efter en kort stund i bassängen började det och sedan ökade det för att till slut föra att förfärligt oväsen och höll på så ett bra tag resten av dagen (nu 18:38, har det lugnat ned sig lite) .

Jag brukar nämna den där ökningen för vår s.k. bassängledare och får då förklaringen: att det har att göra med muskler som slappnar av, är egentligen för korta, reagerar med ”attans!” och spänner sig igen . Tinnitusen kommer eller ökar.

Två funderingar här:
1. Om det är så, hur mådde mina muskler i nacken när jag kom, då det inte fanns någon tinnitus i huvudet?
2. Ett av målen med bassängavslappningen faller därmed. Då är det väl ”bara” koncentrationssvårigheterna kvar?

Läkemedel:
På morgonen tog jag: 400mg Brufen och 250mg Paraflex
Lunchtid: 400mg Brufen och 250mg Paraflex