Torsdag – klar med plockandet!

[not: när jag kikar på nedräkningen här ovan så misstänker jag att timmarna inte riktigt stämmer – tror det bli rätt om man ’lägger till’ en timma.
Troligtvis plockar mitt skript servertiden och den är UTC. I Sverige är det ju nu UTC+1]

[not: Uppdaterat texten i: 211110]

Plockande (städning)
Av min hörna
Ja, den fortsätter idag också…
Istanes vad trögt det går och då är jag ändå på upploppet…
… idag hände det – jag blev färdig 😀
Jag har t.o.m. (med hustruns bistånd) även slängt allt som skulle slängas (lite ligger kvar i garaget som ska till ÅVC)

Småbarna
Vi åkte till södra Dalsland och fick träffa de små barnbarna.
Full fart.
Vi passade lilleman medan fadern (vår son) var med tjejerna (lillemans systrar) till gymnastikträning.
Det var mysigt. Han tar väl hand om oss den lille 😀

Politik
Baksidan på det kommande valåret är all smutskastning av ’motståndaren’ som säkerligen kommer att ske.
Jag har redan tagit del av en hel del.

Återigen – jag är övertygad om att smutskastning (sandlådenivå) är helt fel väg om du som politiker är ute och fiskar röster.

Lägg din tid på att tala om vad ditt parti vill, vad det står för. Vad är det väljarna ska rösta på?

Att t.ex. kritisera sittande regering är ju lite vanskligt då det är en rödgrön sammanslagning som genomför en i huvudsak borgerlig (kapitalistisk) politik.

Som jag ser det så vore den ideala politiska sammansättningen:
Socialism: 60%
Liberalism: 20%
Kapitalism: 20%

Det är de tre politiska ideologier (ismer) som finns.

Sedan tycker jag personligen att samtliga politiska partier ska sätta klimatkrisen främst – utan undantag.

Torsdag

 Fasta & sk detox dag 10 & sista! :me:

alternativa.se
Idag fick jag ett meddelande. Det stod att min säljorder inte gick igenom. Jag försökte få 40 kr per aktie (det var det enda som var valbart…). Kursen fastställdes till 37 kr. Nu har jag skickat en ny 'order' om att sälja till 37 kr.

I vartenda meddelande, med dem, har jag påtalat att jag vill sälja, på snabbast sätt. Någon fattar trögt. Det är inte jag.
Kapitalismen kan vara attans trögtänkt.
Vilka är det som gapar högst om 'krångliga' regler?
Vilka är det som är 'bäst' på att utnyttja sk kryphål i våra (ekonomi)lagar?

Geocaching
En geocachingkamrat (GPSgömmeletare) har bestämt sig för att släcka ned alla sina cacher (arkivera dem). Bl a ingår då flera sk mysterys som jag löst.
Fick åka iväg idag och leta upp dem.
Gick bra – inga problem :me:

Hälsoläget:
Värken och rörligheten är oförändrad. Har problem med yrsel och illamående. Botade det med salt och honung. Imorgon ska jag börja äta 'normalt'.
[03-08-010-050]

Hyfsat aktiv dag

Politik
Insändare. Jag kan inte låta bli att lufta mina åsikter i samband med alla neddragningar inom främst den offentliga sektorn.
Kunskapen om vad det beror på verkar vara rudimentär.
Givetvis är alla riksdagspolitiker medvetna om detta men samtliga kulörer verka mörka den verkliga sanningen (möjligtvis (V) undantaget, men även de säger det inte rent ut).

Vad kan anledningen vara till att (V) inte säger det rent ut?
Svar: Jag tror att det beror på att de samregerade med (S) på den tiden vi gick med i EU.

Min 'första' insändare:

Vad är orsaken till alla besparingar inom kommunala, regionala och statliga s.k. offentliga verksamheter?
Svaret: Vi är medlem i EU.
Ett av de s.k. konvergenskraven; den offentliga utgiften fick inte vara mer än 2% av BNP.
Den var då ca 4%. Det var den då S-styrda regeringen som började banta ned från 4-2%. Nuvarande regering fortsätter.
Av vilken anledning ses offentligen endast som en utgift?
En rättvist fördelad välfärdspolitik innehåller ju ofantligt stora mervärden och framtidsinvesteringar – betydligt lättare att styra än den s.k. marknaden.
Det är ren och skär feghet som idag styr våra regeringspolitiker och de är fartblinda på marknadens motorväg där påkörda utanförskapare far än hit och än dit utmed vägen.
Vill vi verkligen ha en elit- och en strykklass? I stället för jämlikhet?
Lite gömt i konvergenskraven fanns också att en lite lagom hög arbetslöshet är bra för nationalekonomin – man baxnar!
Notera att (M), m.fl. jublar inför denna EU's liberala s.k. planekonomi.
Nils-Gunnar Nordlundh s.k. sjukpensionär (i utanförskap)

Notera att de offenliga utgifterna måste minska med 50% för att lilla Sverige skulle få vara med och verka i det stora fantastiska EU.

Har skrivit det förut och skriver det igen. Allt det de gör inom EU sköttes snyggt via avtal innan och det som då inte var avtalat kunde man mycket väl ha enats om – via avtal.

Att ge sig på projektet att leka motpart, främst krigsmässigt, mot USA, Sovjet, Kina & Japan samt mellanöstern var ju liksom döfött eftersom USA via NATO redan var inne i EU till mesta delen.

Ovanstående insändare har en efterföljare:

Hur hänger EU och de Svenska nedragningarna inom offentligen ihop?
En fortsättning på f.g. insändare från [dd/mm-yy].
Ett sätt att dölja offentliga utgifter är att göra dem privata.
I Sverige kallar vi det att privatisera när vi låter skattepengar finansiera privata entrepenörer – med vinstintressen. Pengar som hamnar i stora riskkapitalsbolags fickor – till vilken nytta?
Notera: Detta är alltså ett sätt att hålla ned de offentliga utgifterna. Obegripligt?
Hur kan en skattefinansierad privat verksamhet räknas som icke offentlig.
S.k. intrapenad är fortfarande offentlig men entrepenad är det inte. Bägge drivs och sköts på samma sätt. Entrepenören tillåts dock få göra vinst. Att anlita enterpenörer ökar ju de offentliga ugifterna och dränerar de s.k. offentliga kärnverksamheterna typ hälso- och sjukvård, skola & barnsomsorg, äldreomsorg m.fl. ingen nämnd ingen glömd.
Vi är på väg mot ett USA-liknande samhälle. Är det vi vill?
Nils-Gunnar Nordlundh s.k. sjukpensionär (i utanförskap)

Den är tänkt att skickas in så fort jag ser att den första kommit in.

Min tanke med dessa insändare är att jag i det lilla vill väcka folks medvetande om att det finns en större politisk agenda än den som politikerna kommunicerar utåt.

Föregångare
Lyssnar på Galenskaparnas och After Shave's musikalbum; Tornado – en tittarstorm och då främst låt ner 1. Den offentliga sektorns rap. Den är utgiven 1993. Och texten lyder:

Jag jobbar i den offentliga sektorn, ni vet den där förhatliga.
Den som kom till en gång, när det var fint att förstatliga.
Men nu, när det inte alls är så fint, och den offentliga sektorn är pest.
Då har jag grunnat på varför, och vill formulera en protest:
Precis som jag skyddar snoppen med kondomer,
så skyddar sig samhällstoppen med ekonomer.
Det verkar som Carl Bildt har fått för sig att han har rätt,
bara för att dom hade fel i Sovjet.

Refräng:
Bildt, Björck och Dinkelspiel,
med er vi resa får,
alla i samma bil tillbaka 100 år.

Muren i Berlin kanske blivit en ruin, men bara i praktiken, inte i teorin.
Den står ju där ännu så mörk, mitt mellan öronen på Ander Björck.
Men bara för att dom haft fel i Sovjet
betyder väl inte att Anders Björck har rätt?

Man blir både Björck rädd
och mörkrädd
och nedtryckt i skon,
och vilsen i tron
och undrar vad som hänt:
vilket argument!
Har man alltid rätt för egen del,
när det visar sig att andra har fel?

Refräng:
//: Bildt, Björck och Dinkelspiel,
med er vi resa får,
alla i samma bil tillbaka 100 år. ://

Socialismen är död,
sa Carl Bildt och fick stöd.
Den offentliga sektorn ska skrotas,
oavsett vilka värden som hotas!
Ur ekonomernas perspektiv
är offentliga sektorn ineffektiv.

Med marknaden som mall och med marknaden som mått
kan den bara producera underskott och måste därför privatiseras
och underkastas marknadsekonomin och på så sätt effektiviseras
enligt den urgamla filosofin:

Det enda vi begriper och det enda vi förstår
är kronorna och örena som inte vi får.
Att det finns värden av annan sort,
det ska vi alla totalt glömma bort,
för nu kommer marknadsekonomin.
En frälsning för den som är frisk och fin.
En "räddare i nöden", med glädje hälsad.
En frälsning för den som redan är frälsad.

Men den har inte bruk
för nån som är sjuk.
Och den har inte tid
med nån som är timid.
Och den har inte rum
för nån som är dum.
Och inte marginal
för nån asocial.

Refräng:
//: Bildt, Björck och Dinkelspiel,
med er vi resa får,
alla i samma bil tillbaka 100 år. ://

Visst finns det brister, det inser jag,
i den offentliga sektorn idag.
Men även om bristerna är stora,
så får vi inte förlora
tron på principen som ligger till grund.
Tänk bara efter, en liten stund:
Den offentliga serviceprocessen
styrs av privata intressen.
Vi får ett bolag som tar betalt
för sjukvård och skolor och allt socialt.
Då uppstår ett litet dilemma.
Då finns det en uppen bar risk,
att man på bolagets stämma
inte kan se hur den sjuke blev frisk.
Man ser bara summan han kostat, en summa som är en ekonomisk risk
ända tills den sjuke har postat en summa som är högre, när han är frisk.
Och ju mindre han kostar
ju mera han postar,
ju större blir lönsamheten och den så kallade effektiviteten!
Ta upp en applåd för framtidens män,
ni som har råd, men inte än…
Först när krisen är motad
och sjukdomen botad
och den offentliga sektorn är skrotad
och Sverige är på fötter igen.

Refräng:
//: Bildt, Björck och Dinkelspiel,
med er vi resa får,
alla i samma bil tillbaka 100 år. ://

Och varför inte återknyta till Hoola Bandoola Bands musikalbum "Vem kan man lita på?" och låt 4. Keops Pyramid. Den texten utgavs 1972 och lyder:

Jag är en av dom, som slavar på Kung Keops pyramid
Det är vi, som jobbar nere invid foten.
Vi sliter och vi svettas,
för att inte tappa tid
Och det är synd om dom,
som inte fyller kvoten.
Har man en gång kommit hit,
blir man aldrig mera fri.
Om man slutar här,
så slutar man i gropen.
Men om kungen sägs,
att han är son av solen.

Bakom femton dubbla regler,
bakom femton dubbla lås
håller rikedomen hov i maktens salar.
Här finns ingenting som hotar, här finns
ingenting som stör
Här är tankarna och rummen lika svala.
Och om någon måste dö
eller några ska ha spö,
finns det andra som kan
verkställa besluten.
Hit hörs aldrig ångestropen eller tjuten.

Men när natten blir lång,
brukar vi sjunga en sång,
som dom, som styr oss,
kan höra i vinden!
om ett folk, som levde en gång,
som ville bygga ett torn,
som skulle räcka ända upp till himlen.
Men ju högre man kom,
ju mer skiljde sej dom,
som bodde där uppe ifrån dom andra.
Och till sist blev tornet så högt,
att dom där uppe och nere
inte längre förstod varandra.
Och då rasade tornet samman.

Så det verkar som om det
i varje tid och i alla
sorters folk,
finns några som vill skapa pyramider,
där dom själva sitter överst
och har makten
i sin hand,
medan dom som lever nedanför dom lyder.
Men om dom där uppe i det blå
inte längre vill förstå
utan föraktar alla dom som ger dom mat,
ska pyramiderna till sist bli deras grav.

På något vis är dessa låttexter skrämmande aktuella…

Nuvarande borgerliga politiker vill mena att med en socialistisk politik (jämlikhet och rättvis fördelning) skulle vi backa i utvecklingen minst 10 år…

Håller inte samma borgerliga politiker* på att föra oss tillbaka nästan 100år?

*De kalllar sig felaktigt för liberaler. Att vara marknadsvänlig är att vara kapitalistisk och kapitalism är knappast liberal. (Notera att även (S) till stora delar numer är mycket marknadsvänliga).

Besök
Idag får vi fint besök (alla som besöker oss är fina :me: ). Det är H&K som kommer. Vi ska äta och samspråka lite.

Film
TV6 21:00 Rymdimperiet slår tillbaka. Star Wars V.
[Bild: Star Wars V]
[BildKälla: akas.imdb.com]
Kul, den med. Lanserades 1980.

Hälsoläget:
Helt ok. Premedicinerade mig ganska rejält.
[01-08-005-005]

Utanförskap m.m. Varning för massor med ord!

sömn; helt ok. Sent i säng, tidigt upp.

Utanförskap
Det är mycket i det begreppet som stör mig. Mest att det före 2008 betydde just 'utanförskap'; att vara utanför i allt.
I.o.m. alliansens intåg fick begreppet en annan betydelse. Då blev alla de som inte jobbade, satta i utanförskap. Begreppets definition gjordes om men tilläggen offentliggjordes aldrig.
Det skulle givetvis ha myntats som; 'de som inte jobbar och därmed inte gör rätt för sig'. Men så krasst kan man ju inte formulera det – det skulle i så fall betyda politisk harakiri.
Dessutom finns ju risken att det låter näst som en klassindelning och det är ju fult och omodernt och är egentligen inte detta med klass något kommunistiskt (sett ur en alliansanhängares synvinkel och inom dess mentala kapaciet)?
Alltså låter det mycket bättre med: 'Utanförskap'.
Sedan klappar de till och menar i samma andetag att dels finns det massor som tvingats in i utanförskap (sjuk- och förtidspensionering) och dels de som vill vara där…? Fuskarna och latmaskarna. Och luskar man lite i maktens korridorer så vill man gärna räkna in alla arbetslösa i den där gruppen som frivilligt satt sig i utanförskap. För vill man – så finns det jobb – basta! Det är politiskt bestämt.
Att sedan samma politik tycker att en bra arbetslöshetsnivå är ca 4% och ska hållas där ses inte som en motsägelse. Full sysselsättning innebär inflation (lönerna stiger). Och dessutom, är inte det också lite kommunistiskt, eller? "Arbete år alla", typ.
Det skulle ju kunna ge arbetstagarna någon slags makt å så kan vi ju inte ha det.
Bestämma lönenivå (åt sig själv) det får bara direktörer göra.

Utförsäkring
Flera ledande regeringspolitiker har uttalat sig och sagt att de diskuterar inte utförsäkring eftersom den inte finns och inte kommer att finnas.
Smart grepp att politiskt möta ett problem som skapar gigantiska ekonomiska problem, personliga lidande och ökar klassklyftorna (är alliansen kommunister?).
I ett avseende har de faktiskt rätt. Ingen Svensk medborgare kan bli 'utförsäkrad'. Har du varit Svensk medborgare i 5 år, per definition, så har du rätt till insatser från det Svenska Trygghetssystemet (det som är kvar av det) och i det ingår att du alltid är försäkrad, via Försäkringskassan.

Problemet är ju att de nya sjukförsäkringsreglerna gjordes om – kallades för Rehabiliteringskedjan – och det sattes en tidsgräns för hur länge – en del – får vara sjuka. Och när den gränsen var nådd så sattes dennes sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) till 0; 0 kronor. Man nollades. Nu kunde inte regeringen tillåta att FK meddelade folk att de blivit 'nollade' och satta i ett mycket tydligt utanförskap – medvetet skapat av ett regelverk. Då var Utförsäkrad bättre. Av två onda ting…
Smakar man på det ordet lite så upptäcker man att det faktiskt läggs lite skuld på den som varit försäkrad (som egentligen fortfarande är det).
Du har blivit utförsäkrad och det är ditt eget fel. Du har inte blivit frisk inom bestämd tid. Fy på dig. Du blir 'nollad' och kallas 'utförsäkrad'.
Här har politiken tänkt fina tankar och bestämt att du ska bli frisk och så blir du inte det? Vet hut, människa!

Om du eller ett ombud anmäler dig till Arbetsförmedlingen (AF) och godkänner de arbetsmarknadsinriktade åtgärder de erbjuder dig (sedan behöver du inte göra dem om din hälsa inte tillåter det) och låter tiden gå (3mån), du får ersättning från AF. Efter 3 månader är du välkommen till FK igen för då anses du ha kvalificerat dig för en ny sjukperiod och får tillbaka den sjukpenning du hade innan du blev 'nollad'.
Egentligen ett jättekonstigt tänk – regelmässigt – den nya SGI:n borde ju egentligen baseras på ersättningen från AF.
Därför, bl.a., har de nu tagit bort 'nollandet'. Däremot kvarstår 'utförsäkringen', att din sjukperiod är slut (men du är välkommen tillbaka om 3 månader om du anmäler dig till AF och fortsätter göra det du gjorde när du var sjuk – att vara sjuk…).

Rehabilitering
Något som har mycket med utanförskapet att göra är den s.k. rehabiliteringskedjan. I de regeländringar och omskrivningar av en del lagar ingick också att flytta rehabiliteringsansvaret från arbetsgivaren till FK.
Den främsta effekten det fick var att det då blev fritt fram för arbetsgivare, offentliga som privata att avskeda folk som var mer eller mindre halta och lytta. Lämpa över rehabiliteringsansvaret på FK som i det fallet är fullständigt tandlösa och inkompetenta.
S.k. resursföretag såg dollartecken som mjölkades från statsskattkassan.

Det som smakar illa i munnen, tycker jag, är de arbetsgivare som avskedade folk som inte 'passade in' och sedan anställde dem via AF:s lönebidrag. Ett megaslöseri med skattemedel och ett behandlande av människor som inte med bästa vilja kan kallas humanitärt. Cynism är ordet som är mer adekvat. Och ansvariga skulle jag vilja ge en omgång med käppen! (Trots att jag är pacifist – ingen regel utan undantag).
Ett exempel är VGregionen och deras NU-sjukvård. De har gjort sig av med 100-tals anställda som har olika skador (i många fall arbetsskador) inte längre kunde arbeta som det de var kompetenta för. T.ex. en undersköterska som fått anpassade arbetsuppgifter inom något administrativt och saknade administrativ behörighet -> väck och 'in' i utanförskapet. Exemplen är otäckt många…

Bidragsberoende
Alliansen vill ju gärna kalla alla de som inte bidrager till (deras) välfärd genom arbete för att vara bidragsberoende. Oavsett om de får ersättning eller stöd. Det är ytterst få som egentligen får (och har rätt till) regelrätt bidrag.
Här vill jag gärna räkna bort 'barnbidraget' eftersom det går till alla barn oavsett behov.
Det finns säkert fler bidrag som kan bedömas på liknande vis.

Jag har flera gånger hävdat att, den som grupp sett, största bidragsmottagaren är företagen och det fortsätter jag hävda. Här är det dock så märkligt att företagen faktiskt söker 'bidrag' men det de får kallas 'stöd' eller arbetsmarknadsåtgärd.
När det gäller ekonomiskt bidrag, till marknaden nämns aldrig 'bidrag'.
U-länders bistånd verkar också vara fredat och det tackar vi för.
Nu tänker jag gå ett steg längre än vad jag gjort tidigare – jag påstår att sittande regering har skapat företag som är bidragsberoende. Jodå, och då menar jag främst 'RUT'.
Den föregående regeringen skapade ROT.
Ett bidrag som kallas skattesubventionering. Sektorer där priserna, för konsumenten stigit ca 300-400%. Kostnaderna är nu uppe i liksom normalnivå så skattesubventionen borde ju rimligtvis med lätthet kunna slopas. Fråga inte mig av vilken anledning det inte sker. Att t.ex. RUT-företagen då hotar med att gå i konkurs är ett hot som bör sättas under lupp.
Grundtanken med RUT var att det skulle vara ett igångsättande.
Men jag tror att RUT kommer bli kvar, på samma vis som ROT.
För, här får ju politiken ge skattepengar till marknaden, företagande som gör något så behjärtansvärt att de ger folk jobb. Jobbcoacher är ett annat exempel på skattefinansierade jobb.
Att den inställningen sedan skapar arbetslöshet och tvingar kommuner, regioner och statliga arbetsplatser att spara och göra sig av med anställda är inget som nuvarande politiker tycker är fel. De tycker det är bra.

I ett allianshuvud anses den offentliga sektorna vara en tärande sektor och enligt dem generar 'den' aldrig några 'riktiga' jobb.
En passus: Vad är det som finansierar en politikers lön och verksamhet? Inkludera i det en politikerpension som fås, fram till ålderspensionen…
Allt offentligt finansierat ska bort – köras i botten – ge dem inga resurser. Sedan ska de konkurrensutsättas.
Då kan sedan fina välputsade vinstdrivande privata initiativ (skattefinansierade) komma och rädda upp det hela och folkmassan kommer att motta detta med stor förnöjsamhet.
För visst är det privata initiativet bättre än det offentliga? Hör bara på hur många resonerar i samband med t.ex. friskolor. Det är mycket bättre inom friskolan – den kommunala skolan, där är det bara skit och inget händer.
Tyvärr är ju detta sant (i en del fall) – men fundera på vad det kan bero på?
Liknande resonemang går att finna inom hälso- och sjukvården. Nu senast, våra vårdcentraler.

EU
Allt skulle ju bli så fritt och bra, med EU. Fri och rörlig arbetskraft. Inga tullar. Inget passvisande. Gemensam valuta. Starkare (ekonomiska) marknader och som på beställning ökad välfärd.
Hur ser det ut?
Av vilken anledning tar jag upp EU?
Främst två anledningar:
1. Ett av 'kraven', de s.k. konvergenskraven stipulerade att vår offentliga sektors kostnader inte får överstiga 2% av bruttonationalprodukten (BNP) – om vi ville vara med. Vid tiden för vår ansökan och inträde låg vi på 4% av BNP. Politiken lovade EU att det där skulle fixas till och det var Göran Persson (s), främst, som lovade det.
Effekten blev en radikal bantning av all offentlig verksamhet. Men det fick inte påverka kvaliteten – färre skulle göra mer.
Detta bäddar ju givetvis för privata konkurrerande initiativ. Hela EU bygger på den s.k. nyliberalismen och är därmed mycket marknadsvänlig (kapitalistisk).
2. 'Fri rörlighet' gäller inte arbetslösa i Sverige som har anmält sig till den Svenska Arbetsförmedlingen (AF). I princip får du inte lämna boendeorten men så taskiga är inte AF. Nu är gränsen Sveriges gräns. Den som är under åtgärd inom AF har heller inte rätt till semester.

Sedan;
Har ni försökt ta er in i Storbritannien (England) utan pass?
Vad beror det, egentligen, på att alla EU-länder inte är anslutna till den monetära unionen (gemensam valuta euro €)? Kan det vara så att det, på sikt, visat sig vara lite ekonomiskt fördelaktigt att stå utanför? Hör med en del nationalekonomer.

Fackförbunden
Jag har full förståelse för dem som lämnar sina fackföreningar. Inte p.g.a. alliansens chockhöjning av a-kasseavgiften (för mig fullständigt obegripligt tilltag) utan p.g.a. att de, fackföreningarna, helt enkelt är flata, uddlösa, fega etc.
Jag misstänker att, i de flesta fall, ställs de fackliga representanterna inför valen; pest eller kolera.
På något liknande vis gjorde vi med våra barn. Vi gav dem två alternativ, vilka vi kunde tänka oss bägge och så fick de själva välja – alla blev nöjda! De fick själv bestämma (välja fritt) och för oss blev det bra vilket som.
Så gör ju arbetsgivarna med facket nu – ser inte facken det?
Var är kampviljan?
Är det bara sementerade s.k. fackpampar som sitter i förbundens ledningar?
I så fall borde väl föreningarna revoltera och avsätta konservatismen?
Inget händer?
Anställda går på knäna. Gråter när de kommer hem. Tar kortare och oftare semester – för att orka.

Kooperativ
Ser jag personligen som en lösning. Den är inte offentligt ägd eller styrd samt tär inte på skattemedel. Den kan agera inom marknaden (kapitalismen) utan att direkt styras av den.
Kooperativet ägs och bekostas av medlemmar. Medlemsägt. Verksamheten i sig genererar inkomster som vid eventuell vinst genast återinvesteras eller fonderas i verksamheten. Eventuell vinst kan också generera att medlemsavgifter alternativt (ekonomiska) insatser minskas eller återbetalas.
Hade jag ork så skulle jag försöka starta och driva massor med kooperativ.

I det läge Sverige är i nu finns det massor med utrymme för kooperativ. Ett kooperativt företag har också betydligt mer demokratiska 'spelregler' än det privata initiativet där kapitalet helt styr.
Inom offentligheten brottas det ju med minskade anslag och resursbrist. Kvaliteten ifrågasätts ständigt och ofta är inte arbetsplatserna speciellt demokratiska utan strikt hierarkiska.
Av någon märklig anledning så anstränger sig offentliga verksamheter att leka privata företagare – obegripligt!
Tänker då mest på det politiska initiativet att införa s.k. resultatenheter vilket fått till följd att nu samarbetar inte verksamheterna. Misstänker att motsatsen är vanligare.
Och, även om resultatenheten presterar mer och bättre så får de inte behålla 'vinsten'. Helknäppt!

eniro & hitta.se
Ringde eniro. Söker man på mitt namn kan man hitta 4st mobilnummer som inte är aktuella. Inom 48 timmar ska det vara åtgärdat.

Promenad
Kom ut av egen (mental) kraft. Solen sken, såg väldigt lockande ut. Lite kyligt kanske men mätarna visade plusgrader. En isande kall sydlig vind var det jag missade att kolla innan jag gick ut. Nu är jag ju en kämpe… så det blev en promenad ändå.

Farsan
Han ringde. Tydligen hade kommunens arbetsterapeut och sjukgymnast varit där. Han var helt slut. "Allt är bara snurrigt. Jag hade velat att du skulle vart med.". Satt i rullstolen. Ville egentlig läggas i sängen men…, jag jag vet inte av vilken anledning de lämnade honom i rullstolen om han nu var så trött?
Sedan demonstrerade de en slags skiva som skulle kunna användas som s.k. rullstolsbord men då fick man tejpa fast det?[*] Va f-n! Vad håller de på med? Givetvis borde det finnas rullstolar med s.k. rullstolsbord som den rullstolsberoende enkelt kan sätta dit och ta bort. Fattar inte vart de vill komma?
Far orkade i vart fall framföra att arbetsterapeuten skulle ringa mig och det är ju i så fall lika bra så kanske jag får en del svar.
[*] Misstänker att det är ett s.k. Transparent bord (bricka) och ska fästas med kardborreband i armstöden:
[Bild: Transparent bord till rullstol]
(Bildkälla: etac; www.etac.se)
Skulle inte förvåna mig om de ställt dit ett sådant, utan kardborrefästen…

Fick meddelande från arbetsterapeuten och jag har svarat på det:

"Hej!
Sjukgymnast och jag (arbetsterapeuten) har träffat Nils idag. Jag berättade för honom att vi ville träffa honom för att prova förflyttningar, men han har svårt att ta beslut när du inte är med.
/Det beror på att han lätt blir förvirrad och inte fattar vad som egentligen händer, när det kommer andra än den hemtjänstpersonal han är van vid.

Har du möjlighet att närvara vid nästa tillfälle som vi ska träffa Nils? /Jag har förklarat för honom att min närvaro inte krävs men vill han att jag ska vara med som någon form av stöd eller översättare så får jag väl göra ett försök – men nu är ju jag sjukpensionär så det kan bli knepigt, det är inte alltid kroppen orkar. Far har inte riktigt tagit in det. Han vill gärna se mig som frisk och kompetent.

Jag tittade på toalettförhöjningen och den sitter fast. /Det såg jag också och det har jag skrivit på 'lappen'.
Det var toalettstolen som inte var fastskruvad i golvet. /Det såg jag också och även det har jag skrivit på 'lappen'.
Har skruvat åt den, men det kan ju vara så att det lossnar igen och då kanske fastighetsskötaren borde titta på det. /Jo, det är ju en hyresrätt.
Nils upplever att toalettstolen är låg, men den är lika hög som rullstolen. Vi bedömer att det blir onödigt högt men en högre toalettförhöjning och vill avvakta med att prova det. En för hög toalettförhöjning kan göra att det klämmer under låren. /Ni har säker rätt i er bedömning inget jag kan bedöma. 

Nils fick prova att gå med rollator och går med på att prova detta. Vi bedömer att han bör gångträna för att behålla rörligheten i höften, samt att det kan minska smärtan om man rör på sig regelbundet. Hemvårdspersonalen ska få instruktioner om gångträning med rollator. /Låter bra, vad gillade far det? Angående smärtan, är den utredd? Mig veterligen så har den inte blivit undersökt någon gång. Min gissning är att den egentligen inte direkt måste ha med lårbensbrottet att göra. Smärtan strålar från knät och uppåt. Låter mer som ett nervkläm alternativt taskigt muskelfäste. Han föll ju två gånger strax innan han bröt sig.  

Vi har tagit repstegen åter som låg på byrån i sovrummet (grått band med röda handtag). Vad vi förstår så använder han inte den. /Sist jag pratade med far, om den, så har han aldrig använt den. Inte ens innan han bröt sig och då lättare kunde ta sig ur sängen.

Jag har lämnat ett bord till rullstolen som han får prova om det kan vara till hjälp. Detta bord är det som finns till denna modell av rullstol. /Han ringde mig om 'glasskivan' som ska tejpas fast. Jag förutsätter att far missuppfattat något där. För till den modellen ska det höra till kardborrefästen eller annan fästanordning för att hålla fast brickan i armstöden.

När far ringde mig var han helt slut och hade svårt för att göra sig hörd (matt i rösten). Han ville egentligen ha blivit lagd i sängen.
Nu är ju far fåordig och ofta överdrivet positiv eller så tiger han tyst helt.
Men efter gångträning så nog borde det innebära att man klurar ut att en gammal gubbe kanske blir extra trött.

Annars tycker jag att han verkar befriande bättre. Igår var vi via färdtjänst och besåg utställningen om Skoftebyn – i Skoftebyn, av Skoftebybor.
Jag var tröttare efter det än vad far var.

Varje gång jag är hos far så pratar han om den s.k. elarbetsstolen.
Är det fullständigt omöjligt att få dit den? Den är ju beviljad och beslutad.
Jag köper inte att det skulle hämma far – han är ju skitgammal och har hur många rörelseproblem som helst (efter en eller flera stroke och två lårbensbrott, ett på vardera ben). Trots det så är han enveten som få.
Jag kan inte se att den ena utesluter det andra.
När personal inte är där så ska han ju inte utföra någon stå- eller gångträning och om han då via en s.k. elarbetsstol kan öka sin rörlighet när han är ensam ser jag bara som positivt och berikande.
Eller, finns det något annat som skapar detta, som jag upplever det, motstånd? Hitintills har far & jag inte fått hållbara argument.
Om vi utgår från hur situationen var för Nils när elarbetsstolen beviljades,
beslutades och beställdes så har han väl egentligen inte nu, mindre behov av den, eller?
Hälsningar,
/Vänligen
arbetsterapeuten och sjukgymnasten
/Nisse"

Min kontorsstol
Har ännu inte fått svar från Kinnarps så nu dundrade jag på och skickade meddelandet till samtliga säljare i Trollhättan.

Hälsoläget:
Hyfsat bra dag. Mest besvärande var promenaden, då kändes det i ländryggen och sedan fick psyket sig en knäck när far ringde och berättade att kommunal arbetsterapeut & sjukgymnast varit där och skapat förvirring. Då blir jag trött.
[01-05-025-025]

Funderingar under städningen:

Orerande:
Nu ska jag hänge mig åt generaliseringar som statsvetare tror att de har ”tabbe” på. Jag tänker orera lite om vad jag tror ligger bakom att arbetarklassen svek/sviker socialismen.

Jag generaliserar med följande begrepp: ”UTVECKLINGEN” och ”INDIVIDUALISMEN”.

I NU-tidens begynnelse var det arbetarförtryck. Arbetarklassen reste sig och enade de stod och reformer kom. Industrialismen ”tog fart” i hela välfärdsvärlden. ”Krafter” restes och enades om att denna utveckling inte allena var en mans verk. Det var samlade folks verk. Kakan skulle delas rättvist. Det jag kan förstå, så var inte detta en helt felaktig väg. Den ökade välfärden manade arbetarna till att fortsätta sina ansträngningar.

Egnahem och lägenheter byggdes i massor. Arbetarklassen kunde välförtjänt bo i egna hus och egna lägenheter. Förhållandena förbättrades. Fler reformer. Gränsen mellan tjänstemän och arbetare ”suddades” ut mer och mer. I alla fall på fritiden. Arbetare och tjänstemän bodde grannar. Men cheferna, direktörerna och bolagsägarna ville inte beblanda sig med kreti och pleti. Det upplevdes olustigt att ”sänka sig så lågt”. Där blev boendet mer ”ståndsmässigt”.

Vi är nu i ett läge där socialismen har klart svårt för att hävda några gigantiska orättvisor. Vad händer då? Jo då svänger t.ex. socialdemokratin lite in mot mitten och blir mer ett tjänstemannaparti för de ”upptäcker” att de håller på att förlora röster till både folkpartiet och centern.

Och arbetarna som nu bor i egna hyreslägenheter, bostadsrätter och egnahem samt villor och har egen bil känner sig inte hemma i socialismen längre.

De tycker till och med att; betalar vi egentligen inte för mycket i skatt? Och där någonstans utvecklas folket från att vara socialister till sociala individualister, liberalismen vädrar morgonluft. Bäst att tänka på sin egen välfärd och skita i de andra.

Den grå politiken skapas. Alla parter/partier ser att de har tillgång till potentiella väljare. I ”mitten”.

Men det går trögt. Och det går långsamt. Och det sker nästan omärkligt men på något sätt, lyckas av för mig obegripliga ”krafter”, att montera ned det Svenska trygghetssystemet och via det skapa en era med ”offentligt förfall”.
Där det i område efter område ”bevisas” att det individuella privata initiativet är bättre för Sverige (folket) än det offentliga. Det offentliga blir till något ont. Begreppet ”tärande sektor” börjar dyka upp och motsatsen den ”närande sektorn”.

Och ”gråsossarna” och alla ”mittenfolk” köper det här! Med hull och hår. Nu är det INDIVIDUALISMEN som gäller. Kollektivet är något fult. Ensam är stark. Tänk på dig själv, för ingen annan tänker på dig.

Sedan kommer nästa lysande grepp. Kapitalismen görs rumsren och döps om till ”marknaden”. Och vi får lära oss ”marknadens spelregler” och att det ska diskuteras med ”marknadens parter”. ALLA ska ha egen dator!

Allt är fint och en massa lull-lull och timotej! Då går vi med i EU! Men innan vi gör det måste vi uppfylla konvergenskraven och ett av dem är att våra offentliga utgifter inte får överstiga 2% av bruttonationalprodukten (BNP). Usch! Vad göra då? För vi hade vid det tillfället en offentlig utgift som var nära 4% av BNP.

Jodå, då tar man fram både kniv, yxa och osthyvel. För med i EU det ska vi. Där finns framtiden – och marknaden. Och då ska inte en ”tärande sektor” få stå i vägen. Och det är socialdemokraterna som håller hårdast i redskapsskaften?

Nu är vi ett läge där ”folk” vill ha högre löner, ökad välfärd, sänkta skatter, fortsatt högkvalitativ offentlig omsorg (även om den bantats ned med ca 50%, vi kom ju med i EU).

Det jag tycker är fantastiskt är att den offentliga sjukvården, specifikt, förbättras under den här perioden. Trots alla resursminskningar. Det enda som märks är att kommunikationen specialiteterna emellan haltar. Och det får till följd att den grundläggande omsorgen får stryka på foten, men den upprätthålls av sjuksköterskor med omvårdnadsprofession.
Det sattsas i stället på ännu mer specialisering. Det kan vara en möjlig förklaring till att det faktiskt är bättre inom vissa sjukvårdsområden. Men det som fått betalats är ett ÖKAT gap mellan primärvård och regionvård.
Det inte ”bara” bildas köer, det är dessutom svårt att komma in i en kö över huvudet taget!

Nu är ju folk lite lömska på den här ”försämringen”, "de"(politikerna) börjar t.o.m. att hugga i försvaret, så då gäller det att protestera och det görs genom att rösta nej till EMU (Europeiska Monetära Unionen) vilket som en bisak hade inneburit att vi skulle få gemensam valuta (EURON). Men det var inte bisaken EURON, folk röstade nej till, det var rädslan över att förlora den ekonomiska makten. Att få det ännu ”sämre”.

Märkligt? Den ekonomiska makten var/är ju redan förlorad till marknaden.

Jag är väl trög, men jag börjar nu fatta vad statsvetaren SBL menar med folkhemmet och narcissismen. Fast det känns som om narcissism är fel begrepp. Folk är mer i klorna på UTVECKLINGEN.

Om nu politiken är åt helvete fel – vad gör vi då?

Media:

Idag kör jag ihop ttela & Aftonbladet. Och så kortar jag ned ”rubrikerna” till det jag tycker är väsentligt, för mig.
———————————————————–
Nyheter:
Katastrofen i USA är ju förstasidestoff. Men det jag förundras mest över är den lamslagenhet landet visar upp inför den här katastrofen. Och så reagerar jag emellanåt på journalisters näst intill naiva förhållningssätt till ”varför”? Men, det börjar krypa fram så smått.
USA är INTE:
– Världens rikaste land med den enorma fattigdom och misär som en jättestor del av landets invånare lever i.
– Ett land som kan uppvisa en effektiv infrastruktur.
– Ett land som värnar demokratin när de ständigt är ute i världen och är inblandade i ett eller flera krig.
– Ett land fritt från rasism, vilket i och för sig väl inte undgått någon, vilket blir otäckt tydligt när man ser vilka det är som är mest drabbade av katastrofen.

Och sedan kan jag inte låta bli att tycka att det är utomordentligt konstigt att det finns krafter i Sverige som tycker USA är ett föregångsland? Märkligt, mycket märkligt?

Politik:
Hoppas att det blir mer och med klargjort av vilken anledning ”alliansen” vill urholka det Svenska trygghetssystemet – de vill bana väg för privata initiativ, som det lite fint heter. Jag vill kalla det kapitalistiska tekniker att tjäna pengar på ohälsa, privata sjukförsäkringar. Försäkringskassan går ju med vinst, flera miljarder!

Regeringspartierna med (s) i spetsen eller så är det kanske bara Göran P som tycker så? Ja de vill ju sänka spritskatten? Det begriper jag inte med tanke på hur det gick med det i Finland. Där hände liksom ”inget”. Jo förresten, alkoholkonsumtionen och -skadorna ökade. Privatimporten minskade mycket marginellt.

Serier:
ttela: ”Ernie”, vinner knappt. ”Bizarro” hotade segrarplatsen idag.
Aftonbladet: ”Hälge”, överlägsen vinnare! Synd att poängen i ”Ernie” blev bortklippt.
———————————————————–

Läs med eftertanke!

God Förmiddag!

Hälsa:
Det var ”tungt” att ta sig ur sängen nu på morgonen. Om det beror på mina besvär, gårdagens Jympa eller bastun, det vet jag inte. Segt är det och mer värk än vanligt.

Media:
Insändarredaktionen är förlåten p.g.a. sin goda vilja så nu återgår jag till den tjusigare benämningen av ”morgonblaskan”.
—————– ttela —————–
Vilken konflikt det blev. Inte kunde man tycka synd om familjen i Sjuntorp som får sitt hus översvämmat p.g.a. kommunens obefintliga framförhållning när man nedanför ser Trollhättepolisen Robert Stenberg stående i det Tsunamidrabbade Thailand där han och flera andra fortfarande och för en lång tid mer eller mindre frivilligt arbetar med bl.a. identifiering av offren.
Lägg därtill katastrofen som orkanen Katrina lämnar efter sig i USA.

Ledaren: AA skriver idag om ”storpolitiken” och om ”alliansens” kafferep i Bankeryd hemma hos Göran Hägglund, partiledare för kd.
Ja det är bara att hålla med. Det liksom kryper i kroppen på mig av obehag när jag tänker på dessa pösmunkars orerande om hur de ska skapa ett ”bättre Sverige”. ”Vi älskar Sverige” hade moderaterna som slogan på sin partikongress. Den ständiga frågan är; för vilka? Jo för de som redan har det bra, de ska få det bättre. Och som AA så fyndigt får till det är det de redan hårt ansatta med dålig ekonomi som ska betala denna ”förbättring”.
Är inte det väldigt dålig politik? Eller det kanske är bra? Att de så tydligt visar vad de vill. Då blir det ju lättare för er som är osäkra att välja bort dem.
Hur vill du förbättra Sverige?

Debatt: Här skriver ett par moderater att de har förtroende för personalen. Om de tycker som (m) ja! Andra göre sig inte besvär.

Insändare: Bra! Mer röster från fabriksgolven. Utan dem stannar varenda fabrik! Ta bort fyra femtedelar av toppcheferna och det kommer inte att märkas ett skit på produktionen.
Signaturen ROCCO verkar inte ha alla hästar hemma eller så tycker signaturen bara det är kul att tycka annorlunda och provocera. Feminism: Den enda poängen han (jag förutsätter att det är en han) har är att kvinnor inte passar att leka män. Män leker bra som de gör. Minkar: Men det där med minkarna? Bara för att ett missförhållande är ”ännu sämre” i ”andra länder” så skulle det rättfärdiga att vi i Sverige skulle fortsätta med vårt missförhållande? Överför det på andra områden? Grundtanken med minkhanteringen är väl trots allt att de ”odlas” för att bli mjuka goa pälsar på onödigt rika kärringar (oftast). Och är det inte rika så vill de åtminstone känna sig sådana. Köttet går till torrfodertillverkningen av t.ex. hund- och kattmat, tror jag?
Det är väl självklart att vi i Sverige ska visa att vi är så intelligenta att vi förstått att man inte är grottmänniskor längre och därmed måste gå klädd i päls och djurskinn när det finns miljövänliga syntetiska alternativ. Det är dessa produkter vi ska lyfta fram.

Nyheter: På sidan 8 kan vi läsa om förre statsministern Ingvar Carlsson. Det som står sist i artikeln: ”Det är lätt att sitta på läktaren och ha synpunkter, men det är en helt annan sak att spela matchen där nere” är något jag kände att jag ska ta till mig och fundera på.

Nyheter: Sidan 12. Vikten! Var det inte det jag misstänkte! Den här annonsen ska jag trycka i ansiktet på hustrun! Ja vi är inte överens om potatisens eventuella nyttighet.

In/Utrikes: Sidan 17. ”Grova rån en livsstil för unga kriminella”. Väldigt märklig rubrik och ännu märkligare artikelinnehåll. ”… gör det inte bra för pengarnas skull. Det är också ett sätt att leva ett häftigt liv…” Jag är ju så otroligt naiv så jag trodde ju att det där hängde ihop: jakten på snabba stålar kryddat med spänning och själva pannan i pytten är att de är taskigt vaggade. Taskigt vaggade av föräldrar, samhälle och kompisar.
Och detta är ju inget nytt. Så har det varit i alla tider. Problemet är hur vi ska hantera det och att få massmedia att inte hjälpa till att ”glorifiera”.
De två senaste värdetransportrånen omskrivs av media som näst intill ett ”mästerverk”.
Ofta läser vi i rubriker: ”Rekordbyte”, ”Rånbyte” och de ”kom över”. För det första har rånarna lyckats sätta ett rekord: positivt. Sedan omskrivs stölden till ett byte vilket för tankarna till en jägare som ”nedkämpat” och erövrat eller vunnit över sitt ”byte”: positivt. Och de stjäl inte de ”kom över”: positivt.
Här kan media hjälpa till i kampen mot grov brottslighet genom att tona ned ”hjältedåden”. De här personerna älskar att läsa och höra om den förödelse de skapat. Det är det som gör dem större. Så media, skriv i stället om vilka ynkliga och fega personer de är. Om deras litenhet och trasiga själar och om deras problem med självhävdelse. Samt hur djävla dåligt de mår innerst inne. Då, kanske, ni media, kan bidra till att kanske få någon, taskigt vaggad (fucked for life), att inte ”välja” att bli kriminell.

Sidan 28. Det här med att lagstadgad om minimilön. Jag har läst debatten men inte satt mig in i den. Min reflektion blir bara: av vilken anledning skulle det vara dåligt att lagstadga om minimilöner? Vi har ju redan det, mer eller mindre. Studera ”lägsta levnadsstandard” inom socialförsäkringen. Ersättningstaket vid sjukpenning och sjukersättning. Och hur regleras nivån på den ersättning som utbetalas till arbetssökanden?
Kan det vara så att facket är mer rädda för att förlora makt än att värna om ett skyddssystem för utländsk arbetskraft?

Sport: Fortfarande totalt ointresserad.

Serier: Idag segrar ZITS.

TV: ”Best in show” på TVI kl 21:00 kanske jag skulle sikta in mig på? Blev också lite smånyfiken på den tidiga komedin ”Min jätte” kl 14:20 i samma kanal.

Vädret: Ser ju lovande ut.
—————————————-

———- Aftonbladet tisdag 30 augusti ———-
”MÄNNEN bakom rån-ATTACKEN”. Tja ni som läst ovan vid In/Utrikes: Sidan 17 (ttela), förstår vad jag menar. Pojkar blir män (positivt) och brottet blir en attack som närmast får oss att tänka på militär precision (positivt).

Ledaren: Jag förstår mycket väl om ”alliansen” vill mörka EU-frågorna. Alla partier är internt splittrade i denna fråga, även sittande regering. Men antagligen fortsätter väl Göran Persson att peta opponenter i magen?

Kolumnisten: Yrsa Stenius. Äntligen en motvikt till all alkoholliberalism och en briljant sådan också. Så det är väl det Göran Persson vill, rädda jobbet åt Anitra.

Öholm: Sidan 23. Om nu vägförhållandena var sådana att hastighetsskylten var översnöad och hela sträckan, 30 km, hade 27 skyltar, så borde väl den mest rudimentära tänkare komma på att det är nog bäst att ”ligga lite lågt” här, för säkerhets skull, eller?
Nä, sätt dit han!

Bonuslöner: Sidan 24. Att kapitalister hela tiden söker nya vägar att bli ännu rikare det vet vi. De är sådana. De har det liksom i generna. Det som irriterar mig är att samma personer som rimligtvis borde inhysa någon form av intelligens och kunskap om alla människors välfärd, fortsätter att ”suga ut” den massa som är deras näring? En spegelvänd Robin Hood: ”Ta från de fattiga och ge till de rika.” Det var vad den gamla adeln gjorde förr. Hops! Det är kanske samma gubbs och kärringar?
Undrar hur många av dessa direktörer det är som ärvt sin post, ställt mot dem som förtjänat den genom duktiga studier? Jag kan ana svaret.

Debatt: Sidan 26. Johan Hakelius orerar om ”TV-licensjägare”. Och dessa ord kommer från en person som arbetar inom en media som uppbär presstöd? Varifrån tror Hakelius att dessa pengar kommer från?
Att ”angripa” de som arbetar med att kontrollera TV-licenser är väl lika lågt som att ”angripa” de som lappar bilar.
Den som inte betalar sin TV-licens – gör fel!
Den som parkera ”fel” – gör också ett fel!

Nöje: Idol-programmet. Maken till skräp och gottande i förnedring. Bojkotta det TV4-programmet så tittarsiffrorna slår i golvet. Då lägger de ned det omedelbums.

Bild-Extra: Sidan 29. Jag har väldigt svårt för de där reportagen som handlar om kändisars ”lidanden”. Jag kan inte för mitt liv tycka mer synd om dem, inte ens lika mycket. Jag tycker inte synd om dem alls. De har omättligt med pengar och kan köpa den bästa vård och rehabilitering.
Alla övriga, får ingen behandling alls, speciellt i USA om du inte har råd med tilläggsförsäkring. Eller så sitter du lång tid i en vårdkö. Det hjälper inte att du har en livshotande cancer. P.g.a. ”effektiviseringarna” finns det alltid någon som prioriteras in före.

Britney: Sidan 29. Bara för att man är superkändis betyder det ju inte att man är socialt begåvad eller smart.

Serier: Vinnare, ”Affe & Egon”.
———————————————————

Nu pockar hunden på uppmärksamhet och vill gå ut!