Transporter

Visst vore det väl bra om våra skattepengar användes till att t.ex. bygga ett nät med dubbelspårig järnväg, över hela Sverige. Jag har bestämt för mig att järnvägstransporter är mer miljövänliga och kostnadseffektiva än vägburna transporter.

Och pengarna att bygga ut mer motorväg kan läggas på järnvägsnät. 2+1 vägar duger gott.

För inte behöver vi väl motorväg om vi väljer att köra miljövänligt? Förresten, kan någon förklara för mig, av vilken anledning en bil måste ha förmåga att komma upp i farter närmre 300 km/h, när maxfarten, på en del motorvägsavsnitt, är 120 km/h?

Och så är det en annan sak jag inte begriper, av vilken anledning ska 100-tals miljoner skattepengar lämnas som forskningsbidrag till våra stora fordonsindustrier, typ Volvo?

Och i anknytning till det så är jag mycket tveksam till att skattepengar ska gå till storföretag som har mycket tveksam etableringstrygghet (att de blir kvar över huvudet taget).