Onsdag

[not publicerad: 200924]

Geocaching
Loggat GPSgömmor å geocaching.com.

Hälsa
Den 21/9 skickade jag följande till VGregionens administration:
Betalningsförbindelse – regler (inom reg­ionen). Var i lagtex­ter / regler står det att det är jag som patient som har ans­varet för att initie­ra en remiss via min vårdcentral, som i mitt fall sk leda ti­ll en ’förlängd’ bet­alningsförbindelse efter att en påbörjad är slut – men vårdg­ivarens behandling är inte färdig? Det handlar om min rygg. Den initiala remissen handlade om min lä­ndrygg. Extern vårdg­ivare valde enligt medicinsk expertis att börja uppifrån, i nacken. Tanken var att sedan fortsätta med ländryggen. Nu gi­ck inte det, eftersom betalningsförbindel­sen inte gällde läng­re. Och det lades på mig att ordna en ny. Det tog ca 5 månad­er. Var i reglerna står det att ryggen inte räknas som ett enda rörelseorgan? Det verkar finnas en uppfattning om att up­pdelningen hals-, br­öst- och ländrygg är tre olika delar av kroppen. Jag skulle vilja ha tillgång ti­ll den formulering i ert regelverk som ger stöd för det. Vän­ligen

Igår (22/9) kom det två svar…:
———————————————
A (mail 1):
Hej!

Jag har blivit ombedd att besvara din fråga om: ”Betalningsförbindelse – regler (inom regionen). Var i lagtexter / regler står det att det är jag som patient som har ansvaret för att initiera en remiss via min vårdcentral”

Det framgår inte i ditt mail om den externa vårdgivare har avtal med Västra Götalandsregionen eller med annan region. Vissa avtal är så konstruerade att en patient måste ha en betalningsförbindelse/remiss innan den externa vårdgivaren kan ta emot.

I Patientlagen (2014:821) framgår att en patient vid önskemål om valfrihet har rätt att söka all offentligt finansierad öppenvård i hela landet utan betalningsförbindelse. Om en hemregion eller en vårdregion har remisskrav, så måste patienten dock ha en remiss. Den kan utfärdas av en läkare i hemregionen eller vårdregionen.

Om en patient utifrån valfrihet önskar vård som innebär att patienten behöver sk slutenvård, dvs måste stanna kvar över natt, så måste patienten ha en betalningsförbindelse innan vården ges.

Vänlig hälsning

NN

Enhet Produktionsstyrning och köpt vård
Koncernstab Beställning och produktionsstyrning av hälso- och sjukvård
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen

Respons:
Tja – jag får väl skylla mig själva som antagligen var otydlig i min fråga. Jag fick ju svaret: ”Om en hemregion eller en vårdregion har remisskrav, så måste patienten dock ha en remiss. Den kan utfärdas av en läkare i hemregionen eller vårdregionen.

Skulle nog ha frågat:
Är det meningen att en sjuk patient under behandling av en extern vårdgivare (inom regionen), med betalningsförbindelse (som är begränsad till 6mån), att denne patient ska vara den som blir ansvarig för att påbörjad behandling kan slutföras och ordna en ny betalningsförbindelse?
Vilket är mycket vanskligt då det beror på flera opåverkbara faktorer:
1. Har vårdcentralsläkaren lust att skriva remiss? (Den läkare jag mötte ansåg att jag inte behövde opereras alls utan jag remitterades till sjukgymnastik (absolut inget fel i det – mycket bra behandling – av fysioterapeuten).
2. Om Dr har lust – när skriver den remissen?
3. Om remissen skickas till en slutenvårdsenhet, inom regionen, så är det inte alls säkert att den enheten fortfarande har avtal med önskade extern vårdgivare (inom regionen).

Nu blev det så märklig att någon Dr på aktuell vårdcentral skrev en remiss (har inte lyckats få reda på vem eller av vilken anledning).
Det ledde till att jag fick ett brev från den slutenvårdsenhet (inom regionen). Brevet förklarade att de inte hade tid med mig och eftersom jag åberopat vårdgaranti (?) så bifogades ett formulär som jag omedelbart fyllde i och skickade in.
Efter bara ett par dagar kom ett svar att de skickat min remiss och en betalningsförbindelse till önskad extern vårdgivare (inom regionen).

De brukar höra av sig ganska snabbt – hörde dock inget – så jag ringde.
Fick då veta att de fått betalningsförbindelsen men den började gälla först 1/10 och någon remiss hade inte kommit än.

Ytterligare en nyhet… hade ingen aning om att någon eller något satte ett startdatum (utanför vårdgivaren).
Borde inte första vårdkontakten, med vårdgivaren, vara startdatum?
I mitt fall innebär det att jag nu ’förlorar’ en vecka av den tidsbegränsade betalningsförbindelsen.
Jag fick ett läkarbesök inbokat den 7/10.

Det denne doktor troligtvis kommer att göra är att skicka mig till MR bröst-/ländrygg. Det som egentligen skulle skett den 22/6.

Kan ju påpeka att det inte har varit någon smärtfri sommar. Mycket mediciner har det blivit.
Jag har enorm tur som är begåvad med en ytterst tålmodig fru och så hoppas jag att jag trots allt bibehåller mitt goda humör.
Lärde mig på en stresshanteringsutbildning att tänka positivt.
Det har jag nytta av – varenda dag.

———————————————
B (mail 2):
Hej!

Jag har fått ta del av ditt mail till regionen för att kunna besvara eventuella medicinska frågeställningar som framkommer i mailet. Du kommer att få ett separat mail kring regler om betalningsförbindelser.

För att kunna kommentera eller ha åsikter om vården och medicinska överväganden behöver jag fullständig medicinsk information och bakgrund av vården som jag inte har tillgång till. Dem medicinska uppgifter som finns i ditt mail går tyvärr inte att dra någon slutsats av och inte heller är det möjligt för mig att förstå vad det handlar om.

När det gäller vården och medicinska frågor skulle jag vilja rekommendera dig att du vänder dig till din ordinarie vårdcentral och framföra dina funderingar och frågor med tanke på att fullständig information om din hälsosituation finns där. Skulle det trots allt vara så att du inte riktigt är nöjd med sjukvården är det bra om du kontaktar patientnämnden.

Med vänliga hälsningar

NN
Specialist i allmänmedicin,
Medicinsk rådgivare Enhet vårdval och fördjupad uppföljning
Koncernstab beställning och produktionsstyrning av Hälso- och sjukvård
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen

Respons:
Den doktorn vet inte vad den frågar efter när denne skriver:
…behöver jag fullständig medicinsk information och bakgrund av vården som jag inte har tillgång till.”
Det är nästan så att jag har god lust att göra det.

Sista stycket upplever jag nästan som en kränkning.
Bortsett tipset om patientnämnden.

Trög Onsdag

Tablett Saroten 50mg till natten gör att jag är ganska seg på morgonen och de första timmarna. Och så tar det en stund innan morgonmedicinerna börjar verka (Brufen 400mg + Alvedon 500mg + Paraflex 125mg). Det där är en, för mig, låg dos. Jag skulle egentligen behöva höja ytterligare, nu. Men då faller försöket med att få smärtlindring via Saroten. Så jag har bestämt mig för att ’härda ut’ i ytterligare 2,5 veckor.
Lyfte cykeln upp på bilen (på en sådan där gaffelliknande grej som sitter på bilens dragkrok) och senare lyfte jag ned den igen.
Emellan där var jag in och handlade lite syndiga tekakor. :mums:
När jag står där i kön så känner jag att jag är rätt så pigg i benen (cykelturen) men armarna är helt slut. Det liksom skakar eller darrar inne i musklerna – kändes otäckt. Har känt det förut men inte så mycket.
Då, fick jag nytta av stresshanteringsutbildningen. Jag utnyttjade väntetiden i kön med att ställa mig balanserat och med lite lätt ’övervikt’ på framfötterna. Och så avslappnad i armarna, djupa andetag, koncentration på magen (under naveln). Och det funkade. Det lugnade ned sig så pass så jag fixade betalningen i kassan och kom ut till bilen. Där fick jag sitta och samla mig lite till. Får nog ta en allvarlig funderare på hur pass uppmärksam eller ouppmärksam bilförare jag är, i vissa situationer.
Än har det inte hänt något men det beror ju mest på att jag har insikt (om att jag har problem med reaktionsförmåga t.ex.) och är väldigt försiktig och verkligen anstränger mig i att vara uppmärksam.

Bilen
Håller mig inne och nära telefonen. Bilmekaren skulle ringa tidigt (07:30) eventuellt och rapportera om vad det är med bilen. Han har inte ringt än (10:20).
Han ringde lite efter 12:00 och talade om att oljudet framtill skulle kosta 1200 SEK att få bort. Men det var inget som besiktningen skulle bry sig om (?). Jag ville i alla fall att han skulle fixa bort det där oljudet.
Efter ca 20 minuter ringer han igen och meddelar att han nu också tittat under bilen baktill och där var det rostiga bensinrör, litet hål i avgassystemet samt något mer som jag inte kommer ihåg. Det skulle kosta ytterligare 5000-6000 SEK att fixa. :-s(
Han rekommenderade att vi först besiktigade bilen så får den avgöra vad som måste göras. Den iden gick jag också på.
Bilen hämtad. Det kostade 600 SEK. Väldigt positivt när det går åt det hållet. 🙂

Spine Center
Först ringde jag till IFK-kliniken i GBG. Det var ju dit min remiss hade vidarebefordrats från NU-sjukvårdens Ortopedi. Remissen har sedan vidarebefordrats från IFK-kliniken till Spine Center i GBG.
IFK-kliniken, ”köper”, har avtal om tjänster med Spine Center. NU-sjukvården har avtal med IFK-kliniken. Och eftersom ortopedkliniken dels hade 8 mån väntetid och dels inte hade nackbesvär som specialitet så kunde den s.k. vårdgarantin åberopas och remiss som ursprungligen skickades från Torpa VC (november/december) av min vårdcentralsdoktor till NU-sjukvårdens Ortopedklinik kunde då skickas till IFK-kliniken som har avtal med Spine Center i GBG vilka är nackspecialister. Det var en omväg.
Själv tog jag direktkontakt med Spine Center förra året (november) och de sa då att jag kunde söka enligt det Fria Vårdvalet direkt till dem. Jag gjorde det. Men så tyckte min vårdcentralsdoktor att det kanske kunde vara bra att gå den byråkratiska vägen och så blev det.
Min remiss var under behandling och röntgenplåtar var beställda och hade kommit, nu jobbade de med bokningar så jag hoppas inom en snar framtid få en kallelse.

Bloggutveckling
Har uppdaterat bloggen lite. Lagt till en rad med för mig viktiga länkar. Jag har också lagt till en funktion som gör det möjligt att klicka sig till föregående och/eller nästa inlägg när man studerar enstaka inlägg. Under kommentarsrutan. Och så har jag roat mig med att göra några nya egna s.k. emoticons eller smilies:
:meSad: En ledsen Nisse
:meAngry: En arg Nisse
:pain: En emoticon (smilie) som har ont/värk/smärta
:sjuk: Dags att söka sjukvård (röda korset)
:UpYours: Min variant på ’fingret’. (’Fuck You!”)
:stirra: En storögt stirrande.
:s) Se Pengar! (Tjäna pengar)
:-s( Inga pengar. (Förlora pengar)

Relativt OK Onsdag (än så länge)

Idag hade jag avsatt tid för att ringa till vårdgarantisamordnare på ortopedkliniken, inom NU-sjukvården, i Uddevalla.

Hade ingen större förhoppning då jag fått ett papper från dem att de har 8 månaders väntetid. Jag omfattades då av vårdgarantin eftersom jag (min doktor) åberopat just vårdgarantin. Det där kan ju innebära att man blir skickat precis vart som helst.

Jag ringde och fick uppge personnummer och telefonnummer och så blev jag upplyst av en s.k. röstrobot om att jag skulle bli uppringd ca 09:20. 09:17 ringde de, inte illa!

Jag blev änna stum. Det visade sig att det skulle gå jättebra att skicka mig till dit jag ville. Till doktorn som opererade mig och som nu jobbade i privat företag (IFK-kliniken(?)). Det hade nämligen skrivits avtal om just vårdgarantipatienter som inte kunde behandlas inom NU-sjukvården. Och det var just t.ex. nackar. Det där innebär att jag inom tre månader kommer att få träffa doktorn som opererade mig. Och då via vårdgarantin. Jag slipper då att söka via det s.k. fria vårdvalet. Det är inte lika förmånligt. Och dessutom kan hemmaregionen eller hemmasjukhuset bli sura. Men inte via vårdgarantin. Då är det gröna papper, hela vägen.

Ibland blir man liksom bara jätteförvånad.

Bassängavslappningen var idag jättebra. Det blev dock lite konstigt i bastun, efteråt. Läs mer om det på ngn.blogga.nu

Läkemedel: I går kväll tog jag 10mg Stesolid. Morgondosen blev 400 mg Brufen + 250 mg paraflex + 1g Alvedon. Lunch: 250 mg Paraflex + 1g Alvedon.

Besvärsläget Öppnas i ett nytt fönster.

Kolla också mina andra bloggar: NGN-Blogglista. ngn.blogga.nu är uppdaterad.

Andra bloggar om: ,