Lördag – Denna dagen första dagen, på 2022

God Fortsättning på 2022 😀

Data
Rensade lite bland filer.
Skapade nya kataloger 2021 & 2022 där det behövdes.
Det gäller att ha ordning… 😉
Programmerat via GAMBAS3, (X)HTML & JavaScript.
Nu har jag fått till det så att jag från ett program i PC’n kan skicka en textfil till min server.
Den textfilen kan jag sedan ’öppna’ i mobilen eller surfplattan.
Jag är nöjd men inte helt.
Texten behöver anpassa sig efter mobilens lilla skärm.
Och jag måste få till ’rotering’ på något vis.
Och sedan ska det ju gå att spara ’ändringar’ tillbaka… 😉
Det viktigaste är att jag via mobilen enkelt kan mata in hälsoförändringar som sparas och skickas till servern.
När jag sedan startar mitt GAMBAS3-program så ska det hämta de nya sparade uppgifterna från servern (och sedan ta bort dem därifrån).
Det hela ska sedan sorteras, grupperas och kunna ses i kronologisk ordning. Det fina i kråksången är att jag får med ’platsen’ jag befinner mig vid / på när jag registrerar ’händelsen’.
En mer långsiktig plan är sedan att jag ska samla ’alla’ journaluppgifter om mig själv på ett ställe så att jag enklare kan se hur ’saker och ting’ hänger ihop.
Jag behöver ett hjälpmedel för att vara min egen vårdkoordinator.

En Julafton till 🙂
Sonen ringde och undrade om det var OK att de kunde komma som i morgon (söndag 2/1-22) och det tyckte jag var helt OK 😀

Lunch
Hustrun överträffar – igen 😀 x2

NAS’ens VOB_DVD>MKV
Låter min gamla PC få jobba lite. Konvertering av VOB till MKV tar ca 10ggr längre tid men det frigör min nya PC så att jag kan programmera lite 🙂
Jag blev stressad av hur långsam den var och så blev det fel en gång…
Nu kör jag i den nya.

Torsdag – Innedag, mycke programmerande

Sjukgymnast
Om jag känner mig OK.
Känns inte så kl 23:48 den 29/12-21
Ställde in den.

Data
Det går framåt med programmerandet (XHTML & JavaScript).
Nu har jag så jag kan få fram en enhets position, Tidpunkt och hur klimatet är vid en given tidpunkt och plast (Temp, Luftfuktighet & Lufttryck).

Och alltihopa fungerar i PC, Platta & Mobil 🙂

Nästa steg att brottas med blir sk dropdown-listor – där jag kan välja vad jag vill ha inmatat (och ivägskickat till min server).

Kunde inte låta bli – nästan klar med DropDown-funktionen. Fattas lite ’utökningar’ och en hel del tänkande om vilka ’rubriker’ de ska innehålla samt vilka ytterligare utseenden / val de ska leda till 🙂

Har också skapat separata JavaScript-filer (filnamn.js) & CSS-filer (Cascading Style Sheets), (filnamn.css). Placerar dem i separata kataloger (’css’ respektive ’script’)
Och så löser man det genom att lägga länkar i det sk HTML-huvudet.
Inga problem att ha flera js eller css filer. Antingen det eller klargörande kommentarer (rubriker) i respektive fil.

NAS’ens VOB_DVD>MKV
En film blev omvandlad idag.

Onsdag – Data & förkylningskänsla

[211222, 211223, 211224, 211225, 211226, 211227 & 211228]

VeckoInvägning
93,6kg > +3,1kg.
Julen är en svår tid…

Promenad
Kom ut lite idag. Det blev en promenad till PostLådan och tillbaka.

Data
Jag tycker jag har kommit riktigt långt 🙂
Utöver att HTML-sidan nu samlar in en enhets tid har jag nu också fått ordning på insamlandet av position (GPS-data).
Utöver det är jag också nära att få till det med hyfsat vettiga väderdata – Temp, Relativ LuftFuktighet & LyftTryck – utifrån den position (GPS-data) där enheten befinner sig, ±5km (det är väl den enda uppgiften som är svår att påverka – jag kan öka den till ±20mil).
När jag fått ordning på väderdata så ska jag börja med att göra en så enkel datainmatning som möjligt (om mina besvär – vid ett givet tillfälle).
Det jag kan fundera på här är vad som ska ske om t.ex. mobilen är utanför ’signal’.
GPS:en fungerar fortfarande.
Jag skulle kunna skriva en funktion som i så fall sparar positions- & hälsodata och skickar iväg dem till min server när signalen är tillräckligt stabil.
Jag får fundera på det – det händer ju att jag rör mig i marker som inte har mobiltäckning.
Undrar om android har motsvarigheten till ’crontab’?

Har också börjat skruva lite i ’designen’ (CSS-fil).
HTML (XHTML)-sidan ska ju anpassa sig till; PC-monitor, Platta & Mobiltelefon.
Där är jag en bit på ’G’ 🙂

Förkyld
Vore det inte för all paracetamol* och naproxen* jag stoppar i mig så skulle jag nog känna av förkylningen betydligt mer än vad jag gör.
*Som jag tar emot muskel- & ledvärk

Geocaching
Löste en pusselmystery.

Testar Syntax Highligt: WP-CodeBox

' Gambas class file

PUBLIC UrklippVSString AS Variant
PUBLIC bRam AS Boolean

PUBLIC SUB Form_Open()
 bRam = TRUE
 textDatumTid_vs.Text = CStr(Format(Now(), "yymmdd")) & "_" & CStr(Format(Now(), "hhmmss")) ' Tiden visades lite knasigt? Typ 40 min för lite?
 rbVisaMer_Click
 textRubrik_vs_Change
END

PUBLIC SUB textRubrik_vs_Change()
 IF rbVisaMer.Value THEN 
   theString("[Visa mer...]")
 END IF
 
 IF rbVisaEXIF.Value THEN 
    theString("[Visa EXIF:]")
 END IF
END

PUBLIC SUB knappTillUrklipp_Click()
  Clipboard.Copy(UrklippVSString)
  textDatumTid_vs.Text = CStr(Format(Now(), "yymmdd")) & "_" & CStr(Format(Now(), "hhmmss"))
END

PUBLIC SUB Form_Resize()
 textBefore_vs.Resize(ME.ClientW - 110, textBefore_vs.h) 
 textSkyl_vs.Resize(ME.ClientW - 110, ME.H - (Panel1.H + 170)) 
 Panel1.Resize(ME.ClientW, Panel1.h) 
 Panel1.Top = (ME.H - Panel1.H) - 15
 textAfterText_vs.Resize(ME.ClientW - 110, textAfterText_vs.h) 
 knappTillUrklipp.Left = (ME.W - knappTillUrklipp.W) - 15
END

PUBLIC SUB textDatumTid_vs_Change()
 IF rbVisaMer.Value THEN 
   theString("[Visa mer...]")
 END IF
 
 IF rbVisaEXIF.Value THEN 
   theString("[Visa EXIF:]")
 END IF
END

PUBLIC SUB textSkyl_vs_Change()
 textSkyl_vs.Refresh
 UrklippVSString = Conv(textBefore_vs.text & textSkyl_vs.text & textAfterText_vs.text, "utf-8", "Latin1")
END

PUBLIC SUB rbVisaMer_Click()
 IF rbVisaMer.Value THEN 
   theString("[Visa mer...]")
 END IF
 
 IF rbVisaEXIF.Value THEN 
  theString("[Visa EXIF:]")
 END IF
END

PUBLIC SUB rbVisaEXIF_Click()
  IF rbVisaMer.Value THEN 
  theString("[Visa mer...]")
 END IF
 
 IF rbVisaEXIF.Value THEN 
  theString("[Visa EXIF:]")
 END IF
END

PUBLIC SUB theString(sVisa AS String)
   textBefore_vs.text = "" & sVisa & "

" textAfterText_vs.text = "

" UrklippVSString = Conv(textBefore_vs.text & textSkyl_vs.text & textAfterText_vs.text, "utf-8", "Latin1") END PUBLIC SUB cbRam_Click() IF bRam THEN bRam = FALSE ELSE bRam = TRUE END IF rbVisaMer_Click END

This post is here because the WP-CodeBox code writer, Erik Wang, could be able to read it and help my out. I have post a comment on his blog post: WP-CODEBOX Plugin

Note[090114 UTC 17:33]: I found some useful information on the blog post:
Styling code samples par deux’. I’m now on the right way. It feel like that.

But the code syntax highlighting is a little bit less or it could be some more colours.
The lines 83 to 85 is misleading. There is no comments (green). It is string code.
But, this is not real vb-code. It is gambas. So I have to live with some small misleading colours :me:

One more thing: Can I find a way to set the ’box’ to a max height?

Note[090114 UTC 17:43]: Another irritating thing that is not depending on the PlugIn WP-CodeBox is that I have to paste the code from scratch every time I update this post.

Is there a way to get rid of this annoying fact?

Note[090114 UTC 20:42]: Ok, I solve the main problem. The code syntax is highlighted in a box.

And I solve the issue with to height box. I now have a box that is about 200 pix height.

How do I do that? I search at the internet an found a blog page:
Insérer du code dans un article, and yes it is in French.

And that post guide me to edit a file (two files):
/blogg/wp-conten/plugins/wp-codebox/main.php
is the first one. And in that one I change the row number 130 from:

$output .= "
";

to:

$output .= "
";

And after that i change the second file:
/blogg/wp-conten/plugins/wp-codebox/css/codebox.css
In that file I change the row number 72 in the following part of the code:

/* IE FIX */
.wp_codebox {
	overflow-x: auto;
	overflow-y: hidden;
	padding-bottom: expression(this.scrollWidth >  this.offsetWidth ?  15 :  0);
	width: 100%;
}

from:

  overflow-y: hidden;

to:

  overflow-y: auto;

And in the code part above this I add a row in the following part of code:

/* codebox */
.wp_codebox {
	color: #100;
	background-color: #f9f9f9;
	border: 1px solid silver;
	margin: 0 0 1.5em 0;
	overflow: auto;
}

Below the row ’overflow: auto;’ at row number 67 I add this line:

 max-height: 200px

So, the code snippet now looks like this:

/* codebox */
.wp_codebox {
 color: #100;
 background-color: #f9f9f9;
 border: 1px solid silver;
 margin: 0 0 1.5em 0;
 overflow: auto;
 max-height: 200px
}
/* IE FIX */
.wp_codebox {
 overflow-x: auto;
 overflow-y: auto;
 padding-bottom: expression(this.scrollWidth > this.offsetWidth ? 15 : 0);
 width: 100%;
}

I feel pretty good. :me:

I feel enough strong to see if I can solve the problem with character that change from ’&’ to ’&’ and ’>’ to ’>’ for some example.

And, why not, translate the PlugIn WP-CodeBox to Swedish?