Blog Action Day 2012


[Bild: Blog Action Day 2012]
"The Power of We"

Writers, filmmakers, actors, artists, politicians, wealthy people with a sense of responsibility and so all of us.
The first six examples can make a difference, we know that.
But, and a big but, although each of us (We) can make a difference.
– See the similarities rather than differences
Revealing injustices and show what justice is (for me is an injustice which affects what is weaker or
economically disadvantaged)
– You do not need to be at the forefront you can stand at the back – that's the amount that counts.
Make your voice heard – today there are lots of different media. One is a letter to the editor. Another is a blog.
I quote John Lennon: "Think big and act local."
I also want to strike a blow for a worn out fighting words: "United, we stand, Divided we fall." In today's world there are, unfortunately, very many and strong divisive forces. They, whoever they are, need to come into the public light and adjudication.

There is much more to write – but We are well some others who write :me:

***
"Kraften i Vi"

Författare, filmmakare, skådespelare, artister, politiker, förmögna personer med ansvarskänsla och så alla vi andra.
Att de sex första exemplen kan göra skillnad, det vet vi.
Men, och ett stort men, även var och en av oss (Vi), kan göra skillnad.
– Se likheter i stället för olikheter
– Avslöja orättvisor och visa vad rättvisa är (för mig är en orättvisa något som drabbar det som är svagare eller mindre bemedlad)
– Du behöver inte stå i främsta ledet – du kan stå längst bak – det är mängden som räknas.
– Gör din röst hörd – idag finns massor med olika medier. En är insändare. En annan är en blogg.
– Jag citerar John Lennon: "Tänk stort och agera lokalt".
– Jag vill också slå ett slag för en uttjatad kampfras: "Enade Vi stå, söndrade Vi falla." I dagens värld finns, tyvärr, väldigt många och starka söndrande krafter. De, vilka de nu är, behöver komma fram i offentlighetens ljus och rannsakas.

Det finns mycket mer att skriva – men Vi är väl några till som skriver… :me:

[Bild: Blog Action Day 2012]
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *