Blog Action Day 2010 – WATER

[Bild: Blog Action Day 2010 WATER]
[english]Water
Clean water, in all oceans, watercourses, is that utopia? Access to drinkable water, for everybody, is that possible?

Together with the sunlight, water is the base for all life, on our Earth.

Our oceans contaminates. Many countries have a difficulty to get (or make) rules to prevent water from pollution.

Unbelievable numbers of humans thirst to death.

As I see it, there is two things to do:
1. Every one of us that have some sense, can do her little part, so that can takes a step and then another step towards more cleaner and more available water.
2. Decision-maker must be more brave and demand, mainly against industry and capital investments people or groups.

It is together we are strong![/english][swedish]Vatten

Rent vatten, i alla hav och sjöar, vattendrag, är det en utopi? Tillgång till drickbart vatten, till alla, är det möjligt?

Tillsammans med solljuset så är vatten grunden för allt liv, på vår jord.

Våra hav förorenas. Många länder har svårt för att få till regler så att vatten inte förorenas.

Otroligt många människor törstar ihjäl.

Som jag ser det, finns det två saker att göra:
1. Var och en av alla som har förstånd, gör sin lilla del, för att det ska tas ett steg och ytterligare ett mot ett renare och mer tillgängligt vatten.
2. Beslutsfattare måste vara modigare och ställa krav på främst industrier och kapitalinvesterare.

Tillsammans är vi starka![/swedish]
[Bild: Blog Action Day 2010 WATER]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *