Sjukvårdsdag

sömn; ok.

Släktforskning
Nu har jag sammanställt min farfars ’rörelser’ till 99%
Nils GUNNAR Reinhold Nordlundh 1896-1946
  Född: 1896 5/7 i Ilstorp (Malmöhus län, Skåne)
   Källa: Ilstorp SCB född 1896, bildid: A0036660_00726
    Där står: år:1896, n:6, datum: Juli 5, namn: Nils Gunnar Reinhold, far: Nils Nordlundh, Folkskolelärare, N:5 Ilstorp, född: 68 30/1, mor: h.h. Elna Rasmusson, född: 70 18/1
  Flytt: 1906 17/9 från Ilstorp till Svedala
   Källa: Ilstorp Utflyttningsbok 1895–1948 + fotostatkopia (Sjöbo 2010 – Ilstorp utflytt 1895-1948 sid 16)
    Där står: år:1906, löpnr: 4, datum:17/9, text: Fru Nordlundh, änka med barn, född:70 18/1, M:2, Q:2, från: n:5, sida i FB: 25, till: Svedala

Flytt: 1915 5/11 från Svedala till Skeppsholmen, Stockholm

  Där står: sid:72, år:1915, n:183, datum:5/11, text: Nils Gunnar Reinhold Nordlund, trädgårdselev, född:96 5/7, från: Svedala 23, sida i FB:1060, till: Skeppsholms f.s i Stockholm

Flytt: 1919 5/11 från Skeppsholmen i Stockholm till Svedala 23

  Källa: Svedala Flyttningslängd 1909-1920, B:6

  Där står: sid:120, år:1919, datum:5/11, text: Nils Gunnar Reinhold Nordlund, f. flottist, från: Skeppsholm i Stockholm, till: Svedala 23, sid i FB:1060, not: m:542 1/19, aviass: 5/11

Flytt: 1920 29/9 från Svedala n:23 till Hemmesjö, Åryd n:29

  Källa: Svedala Utflyttningslängd 1916-1920, B:7 + fotostatkopia: Landsarkivet i Lund 6/9 2010

  Där står: år:1920, n:130, flyttbetygets datum: 24/9, utflyttdatum: 29/9, text: Nils Gunnar Reinhold Nordlund, chaufför, född:96 5/7, från: Svedala 23, sid i FB:732, till: Hemmesjö Åryds bruk, ant: m 542 1/19, m:1, avi-ankom: 1/10

  Källa: Hemmesjö med Tegnaby Inflyttningsbok 1895-1925, BI:3 (Arkiv Digital; bild 100 / sid 95) + fotostatkopia: Landarkivet i Vadstena 8/9 2010 BI:3 sid 95

  Där står: år:1920, n:39, datum:29/9, text: Chaufför o Trädgårdsmästare Nils Gunnar Reinhold Nordlund, född: 5/7 1896, från: Malmöhus län Svedala, till: Åryd, sid i FB:169, attestavis: 29/9 1929, ant: M.542 1/1919

  Källa: Hemmesjö med Tegnaby Församlingsbok 1915-1924, AIIa:3 (Arkiv Digital; bild 180 / sid 169) + fotostatkopia: Landarkivet i Vadstena 8/9 2010 AIIa:3 sid 169

  Där står: N:29 Åryd 1mtl
[rad 17]
Nils Gunnar Reinhold Nordlundh, Chaufför, Trädgårdsmästare, f. 96 5/7 i Ilstorps förs. Malmöhus län, från: Svedala 29/9 1920, ant: utflyttattest till Vassända-naglums förs. Elfsborgs län 14/11 1920finns ej’, M:542 1/1919, till: Vassända Naglums förs. Älvsb. län 30/12 1921

Flytt: 1921 30/12 från Hemmesjö. Åryd n:29 till Vassända-Naglum

  Källa: Hemmesjö med Tegnaby Utflyttningslängd 1916-1935, BII:1 (Arkiv Digital; Bild 26 / sid 21) + fotostatkopia: Landarkivet i Vadstena 8/9 2010 BII:1 sid 21


Där står: år:1921, n:46, flyttbetygets datum: 14/11, datum: 1921 30/12, text: Chaufför Nils Gunnar Reinhold Nordlund, född: 1896 5/7, från: Åryd, sid i FB: 169, till: Vassända Naglums förs., ant: Attesten sänd


Källa: Vassända Naglum Inflyttningslängd 1914-1937, B:5 (Arkiv Digital; Bild 29)


Där står: år:1921, n:243, datum: 30/12, text: Nordlund Nils Gunnar Reinh., född: 96, från: Krb. l – Hemmesjö, sida i FB: 957, Gravan


Källa: Vassända Naglum Församlingsbok 1916-1933, AII:9 (Arkiv Digital; bild 62 / sid 957)


Där står: Grafvan Älfås
[rad 19]
Nordlund Nils Gunnar Reinhold, Trädg.m., f. 96 5/7 i Ilstorp M:h. län, från: Hemmesjö krb 21 30/12, ant: M.542 1/19, till: Trollhättan 22 12/4

Flytt: 1922 12/4 från Vassända-Naglum, Gravan Älvås till Trollhättan, Andersby 5, Skoftebyn

  Källa: Vassända-Naglum utflytt, 1916-1931, B:6 (Arkiv Digital; bild 70 / sid 66)


Där står: år:1922, n:31, flyttbetygets datum: 7/4, datum: 1922 12/4, text: Nordlund Nils Gunnar Reinhold, född: 96, från: Gravan, sid i FB:957, till: Trollhättan Andersby 5 Skoftebyn


Källa: Trollhättan inflytt 1918-1935, BI:5 (Arkiv Digital; bild 63 / sid 117)


Där står: år:1922, n:271, datum: 12/4 1922, text: Nordlund Nils Gunnar Reinhold, trädg.mäst., född: 96 5/7, från: Vass. Nagl., till: Andersberg 5 15: 986, ant: M.542 1/19

Gift: 1923 15/12 i Trollhättan med ELLEN Mathilda Ulrika Svanström f. 20/10 1898 i Trollhättan

  Källa: Trollhättan SCB vigda 1923 bildid: A0032281_01027


Där står: n:100, M: Nordlund Nils Gunnar Reinhold, trädgårdsmäst. fr. Andersberg 5, född: 96 5/7, Kv: Svanström Ellen Matilda Ulrika, hembitr. fr. s. ställe, född: 98 20/10, Vigda: dec 15, förättare: O. Rydberg

Flytt: 1924 28/2 från Trollhättan, Andersberg 5 till Vassända-Naglum, Ladugårdsbyn

  Källa: Trollhättan utflytt 1923-1932, BII:2 (Arkiv Digital; bild 29 / sid 25)


Där står: år:1924, n:62, flyttbetygets datum: 25/2, datum: 24 28/2, text: Nordlund Nils Gunnar Reinhold, trädgårdsmäst, född: 96 5/7, från: Andersb. 5, 15:986, till: Vass. Naglum Otto Andersson Ladugårdsbyn ??. Vbg., ant: M.542 1/19


Källa: Vassända-Naglum inflytt 1914-1937, B:5 (Arkiv Digital; bild 82)


Där står: år:1924, n:25, datum: 29/2, text: Nordlundh Nils G. R. m.h., född: 96, 1+1, från: Trollhättan, till: Åker / Ladug., sida i FB:1005


Källa: Vassända-Naglum församlingsbok volym AII:9, sid. 1005 (kopia från Landsarkivet i Göteborg)


Där står: [sid] 1005 Eriksberg [Åker 1 -överstuket] [Skoghem -överstruket]
Nordlundh Nils Gunnar Reinhold, Trädg.m., född: 96 5/7 i Ilstorp Malm., gift: 23 15/12 från: Trollhättan 25 29/2
h. Ellen Mathilda Ulrika Svanström, född: 98 20/10 i Trollhättan, gift: 23 15/12 från: Trollhättan 25 29/2
s. Arne Reinhold, född: 24 25/3 i Trollhättan [borde vara Vassända-Naglum?]

Barn(1): 1924 25/3 ARNE Reinhold

  Källa: Vassända-Naglum SCB Födda 1924, bildid: A0032318_00152


Där står: år:1924, Vassända-Naglum, n:25, datum: mars 25, namn: Arne Reinhold, fader: Trädg.m. Nils Gunnar Reinh. Nordlund. Skoghem, Laduby., född: 96 5/7, moder: h.h. Ellen Mat. Ulrika Svanström., gift: 23 15/12, född: 98 20/10, ant: Nedkomst Trollhättan attest fr. Trollh. d. 8/4 24

Flytt: 1924 inom Vassända-Naglum till ??

  Källa: Vassända-Naglum församlingsbok volym AII:9, sid. 981


Där står: ??
[rad 9-12]
Nordlundh Nils Gunnar Reinhold, Trädgårdsm., född: 96 5/7 i Ilstorp Ml., gift: 23 15/12, från: f. 1005 24
h. Ellen Mathilda Ulrika Svanström, född: 98 20/10 i Trollhättan, gift: 23 15/12, från: f. 1005 24
s. Arne Reinhold, född: 24 25/3 i Trollhättan [borde vara Vassända-Naglum?], från: f. 1005 24
s. Nils Einar, född: 25 4/11 i Vass-Nagl.

Barn(2): 1925 4/11 NILS Einar

  Källa: Vassända-Naglum SCB Födda 1925, bildid: A0032356_00142


Där står: år:1925, Vassända-Naglum, n:97, datum: nov 4, namn: Nils Einar, fader: Trädg.m. Nils Gunnar Reinh. Nordlund, Ladug., född: 96 5/7, moder: h.h. Ellen Mat. Ullr. Svanström, gift: 23 15/12, född: 96 20/10

Flytt: 1927 12/3 från Vassända-Naglum till Trollhättan, Tomten 12

  Källa: Vassända-Naglum utflytt [hittar inget i Arkiv Digital]


Källa: Trollhättan inflytt 1918-1935, BI:5, (Arkiv Digital; bild 125 / sid 241)


Där står: år:1927, n:60, datum: 12/2 1927, text: Nordlund Nils Gunnar Reinhold, född: 96 5/7, 3+1, från: Vass.-Nagl., till: Tomten 12, 14:96, ant: M.542 1/19


[Hittar ingen uppgift i Arkiv Digital om FB för perioden]

Barn(3): 1929 10/1 Erik UNO

  Källa: Trollhättan SCB Födda 1929, bildid: A0032492_00510


Där står: n:18, datum: jan. 10, namn: Erik Uno, fader: Nordlund Nils Gunnar Reinhold, chaufför fr. Tomten 12, född: 96 5/7, moder: h. Svanström Ellen Matilda Ulrika, gift: 23 15/12, född: 98 20/10

Död: 1945 29/1

  Källa: Trollhättans död- och begravningsbok, volym F:6 (kopia från Landsarkivet i Göteborg)


Där står: n:26, datum: jan. 29, text: Nordlund Nils Gunnar Reinhold, elektriker fr. Himmeberg(?) 37, född: 96 5/7, 6478, dödsorsak: Myocarditris chron., Vänersborgs lasarett, febr. 4, E. m. f. 98, B. febr. 10, Ö.K. Att. till lasarettspred. 19/2-45


Kvar att undersöka:
*
Vad gjorde Gunnar på Skeppsholmen i Stockholm, 1915-1919? (Skickat fråga till ’krigsarkivet’)
*
Se om jag kan hitta uppgifter om året 1927 i Församlingsbok för Trollhättan (Landsarkivet i Göteborg)
*
Vad hette platsen i Vassända-Naglum, sid. 981? (Landsarkivet Göteborg; volym AII:9)

Sjukvård
Urologen, Lasarettet i Uddevalla (NU-sjukvården)
Jag fick göra ett s.k. flödesmätningsprov. Av vad jag förstod på doktorn så var det inget anmärkningsvärt med det. Resturin i urinblåsan var 1dl, antagligen inget ovanligt det heller.
Däremot verkar både denne doktor och min husläkare bekymrade över mitt stigande PSA (ProstatSpecifikt Antigen), det verkar stiga sakta. Doktorn ville ta s.k. biopsiprov på prostatan.
Doktorn och en s.k. AT-läkare (läkare under AllmänTjänstgöring) kände på min prostata, bägge kom fram till att den kändes lite stor. Den färdige doktorn (han som har hand om AT-läkaren) berättade för mig att min prostata var ca 3ggr större än vad som skulle kunna bedömas som normalt.
Via en ultraljudsstav, införd i analöppningen, inspekterades prostatan, mer, och storleken mättes. Sedan kom bedövningarna, den ena av dem gjorde riktigt ont. Och vad jag förstod på doktorn så blev han förvånad över att det gjorde så ont ’just där’ – jag har ett märkligt nervsystem men nämnde inget om det.
Själva provtagningarna, en nål skjuts in i prostatan på 12 ställen. Varje prov läggs i ett märkt rör.

Proverna skickas sedan till ett laboratorium där de studerar det i mikroskop, antar jag. De kan då se om det är en ofarlig förstoring av prostatan, en förstoring som beror på en godartat eller elakartad tumör (cancer).

Om ca 1 månad skulle jag få besked. Återigen en väntan…

Fick en blöja att sätta i kalsongerna.

f.n. känns det ganska ok. Det känns lite konstigt i ’ändan’ och så kissar jag lite blod. Vilket bör vara helt normalt. Prostatan är ju en körtel som producerar det sekret som sädescellerna transporteras via och den transporten sker ju via urinröret. Prostans funktion påverkas bl.a. av hormonet testosteron.

Katterna
Katten Emma hade kissat någonstans i sitt trygghetsrum, förrådet. Hon stank kattpiss och det kändes också lukt i förrådet. Allt (på golvet) ut, hustrun tvättade sedan golvet. Efter att golvet torkat lade jag dit tidningspapper. Vi möblerade om lite i förrådet och hoppas nu på det bästa.

Vi ville ju gärna att katten Emma inte skulle lukta kattpiss så vi duschade henne. Vi skulle nog ringt och frågat dottern först. Helt uppenbart ansåg katten Emma att duschning var förenat med dödsfara. Hustrun fick ett rejält bett i ena handen och handskarna som hon hade på ’trasades’ sönder. Och sedan kastade hon sig ur badkaret – ingen av oss hade en tanke på att försöka få henne tillbaka.
Tur att vi inte hann hälla något schampo på henne. Hur skulle vi fått bort det? Låna en duschkabin, vira silvertejp runt och duscha uppifrån? Antagligen skulle nog den duschkabinen inte gå att använda efter det… Så låna vore nog ingen idé.

Katten Linus gör en lov, emellanåt, förbi och in i förrådet. Katten Emma morrar då som ett riktigt lejon och katten Linus drar sig försiktigt tillbaka.

Enligt dottern kan det här kanske hålla på ett par veckor…

Hälsoläget:
Personlig tyck-synd-om-faktor är väl ca 300%. Lite värk i högerbenet och högerarmen annars ok.
[04-04-025-010]

6 svar på ”Sjukvårdsdag

 1. Hej Nisse.
  Hoppas allt går bra med proverna. Väntan är det värsta.
  Det är nu tre veckor sedan jag opererades och har fortfarande väldigt ont, och äter mycket morfin.

  Ang. kattdusch, så har jag en väninna som hade samma tanke om dushkabin. (Katten kan inte sticka!)
  Hon klädde av sig naken och gick in i kabin tillsammans med katten för att duscha.
  Resten förstår du nog ”Toka”

  Ha det!
  Kram
  Marre

  • Jag vet inte vilket som är värst, väntan eller eventuellt negativa besked.

   Det där onda, har det med operationen att göra eller är det samma som innan?
   Om det är ’operationsvärk’ så tycker inte jag att 3 veckor är en tidslängd som inte ska vara oroande. Det har också att göra med precis hur de valde att operera (vilken väg). För det var väl nacken?

   Katten; Jösses, förtäljer historien om hur hon såg ut sedan?

   Jag och sonen har diskuterat olika tekniker och vi har kommit fram till att ett blåsrör med bedövningspilar är det skonsammaste sättet.
   Skriver veterinärer ut sånt?

   Kramar! [Bild: Hjärtliga Hälsningar!]
   [Bild: Sveriges Flagga]

 2. Jag har fem diskbråck i nacken allstå alla nackkotor.
  De har opererat bakifrån och rensat för att ta bort tryck på nerverna.
  Jag har nervpåverkan i höger arm och axel, som jag fick av operationen. De är nästan övertygade om att det ska lägga sig med tiden, och ser den som lyckad.

  Kompisen blev ordenligt sönderriven och biten. Så nu har hon alltid dykardräkten på sig när katten och hon duschar.

  Hälssa frugan. Jag har haft katter i hele mitt liv,och fått ett och annat kattbett. Det krävs nästan alltid, i alla fall antibiotika.

  Ha det!
  Marre

  • Ok.
   Opereras det bakifrån så tar det längre tid med läkandet. När de opererar så är de tvungna att lossa, och eventuellt dela på muskler. Det där ska läka och innan det är läkt kan det göra helvetiskt ont att röra på huvudet (och armarna) det allra minsta.

   En tid efter operationen kan man råka ut för svullnader (ödem) som kan ge besvär som ibland kan vara värre än de man hade innan men de bör ’klinga av, inom några veckor.

   Katter
   Dykardräkt? Går den att använda sedan? Till det den är tänkt för. Stoppar den kattbett?

   Vi har också haft katt, i hur många år som helst. Alla har gått med på att bli duschade och schamponerade mer eller mindre godvilligt (visst har vi blivit rivna). Den här lilla Emma är ett monster i jämförelse. Idag såg vi att t.o.m. badkaret fått skador.

   Sköt om Dig!

   Kramar! [Bild: Hjärtliga Hälsningar!]
   [Bild: Sveriges Flagga]

 3. Ja, katter är speciella. De flesta blir rädda i duschen och helt orörliga.
  Sen finns det starka monster, som man helt enkelt inte kan duscha, utan att bli riven och biten.

  Det är tre veckor och tre dagar sedan min operation, så jag hoppas jag slipper några ödem nu!
  De här veckorna har varit väldigt smärtsamma, och armarna näst intill obrukbara.
  Det går sakta framåt, och jag har fått mycket bra information här på din hemsida.

  Ha en trevlig helg!
  Kram
  Marre

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *