Varm, solig och underbar men trött Lördag

sömn väldigt svettig.

Trött dag

Farsan
Vi åkte till far och så körde vi till Spikön i Trollhättan. Jag ville se, och pappa, hur de förstört ett naturskyddsområde.

De har tagit bort handikapparkeringen?

Marknadskrafterna har tydligen lobbat bra, för de har lyckats förmå byggnadsnämnden att bevilja ett bygglov som helt klart går på tvärsen mot främst strandskyddet men också en hel bunt med andra intressen.

Och ärendet lämnades till miljönämnden som inte medgav bygglov men då hade redan byggnadsnämnden, 2 veckor innan, beviljat bygglovet. Dessutom var byggnaderna redan på plats ett bra tag innan bygglovet beviljades. Borde ha renderat straffavgift – men icke.

Nu har vi sett det. ’Man’ har alltså tagit en bit av ett naturskönt område. Precis söder om småbåtshamnen. Och så har man hägnat in det, med röd plank som till mesta delen är tre meter högt?

Inhägnaden begränsar också tillgången till en s.k. paviljong som ligger ute på en lite udde. Den paviljongen ingår nu, helt plötsligt, i restaurangens landområde.

Restaurangen är egentligen en restaurangpråm.

Till saken hör att Restaurang Strandgatan sökt bygglov för att glasa in deras utesrevering med höj- och sänkbart glas. De fick avslag för det skulle förfula vyn för de bilister som kom körandes in till Trollhättan (?). Glasrutor?

Redan befintlig restaurang, på Spikön, har också fått avslag på sin bygglovsansökan, vars omfattning och utformning samt motivering till avslaget jag inte känner till. De fick i vart fall avslag.

Men en PUB-pråm, ful som f-n, ett stort vitt partytält, höga röda plank och begränsning av allmänhetens tillgång till naturskyddat område (tillhör världsnaturarvet).
Och när man kör in till Trollhättan så tycker inte jag att ett högt rött plank är särskilt snyggt eller något som förskönar ’utsikten’ för inkörande bilister.
Detta tycker inte politiker och tjänstemän i byggnadsnämnden i Trollhättan är något som förfular eller stör.
Utan att trampa någon handikappgrupp på tårna, men är de både blinda, döva och förståndshandikappade?

Jag tycker det verkar som om en hel bunt med både tjänstemän och politiker borde få på tafsen riktigt ordentligt.

Tova och gammelfarfar
Tova och Gammelfarfar.

Efter Trollhättebesöket kom tröttheten igen. Har sovit en stund nu och ska gå och lägga mig igen.

Mina Live-värden
[Visa mer…]

Hälsoläget
Morgonen: Lite seg annars OK.
Under dagen: Trött
Kvällen: Trött

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *