Skakig Torsdag

Den Sjuka Sjukförsäkringen
Nyligen meddelade Försäkringskassan att de backar i en tolkning av en av de nya sjukförsäkringsreglerna. Det är formuleringen: ”ett påtaglit hot mot den sjukes liv inom några månader”.

I lagen SFS 1962:381 och i ’Förslaget till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring’ står det:

3 kap. Om sjukpenning. 4 § tredje stycket, mening fyra:
Om det finns synnerliga skäl får sjukpenning enligt första stycket 2* lämnas efter ansökan av den försäkrade, trots att sådan sjukpenning redan har lämnats för 364 dagar under ramtiden.
*[”2. att hel sjukpenning för de därpå följande 364 dagarna utgör för dag 80 procent av den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten, delad med 365,”]

Vad är då ”synnerliga skäl”?

Så här skriver politikerna i förarbetet till proposition 2007/08:136:
Regeringen anser att det behövs ett förtydligande om att det ska vara en restriktiv tillämpning och föreslår därför att det ska röra sig om synnerliga skäl och att det endast bör omfatta personer som är arbetsoförmögna på grund av mycket allvarliga sjukdomar. Exempel på sådana sjukdom är vissa tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar såsom ALS eller om den försäkrade väntar på transplantation av ett vitalt organ.

Upplysande och fint. Vad är: ”vissa tumörsjukdomar”? Helt klart betyder det ”inte alla med cancer.”

Och givetvis uppstår ett problem om personen är delvis (minst 25%) arbetsför trots sjukdom som faller in under ”synnerliga skäl”. Då är den ju inte arbetsoförmögen – och har därmed enligt skrivningen inte rätt till Fortsatt Sjukpenning.

Notera att det är formuleringen man ändrar. Det behöver inte betyda att man tolkar regeln annorlunda.

Fortfarande gäller: Vad händer med de som är arbetsoförmögna (helt eller delvis) på grund av sjukdom som inte är ”mycket allvarlig”?

Det finns många fler dumheter i den nya sjuka sjukförsäkringen. Så slappna inte av.

Insändarsignaturen: ”Gun, Broderskapare i Vargön”, ttela 10/7-08, uppmanar till mer högljudda protester och då speciellt i jämförelse med FRA-lagen. Gun uppmanar också att klagomål ska riktas direkt till minister Husmark Persson. Det är bra.

Men vi får inte glömma alla de 138 politiker som röstade ja till 136-propositionen (Socialförsäkringsutskottets förslag: 2007/08:136).

Och vi får inte heller glömma alla de fina medmänniskorna som röstade fram alliansen. Vi har dem att tacka för mycket…

Sjukgymnastiken
Nu var min sjukgymnast frånvarande idag och sedan så har hon semester. Det innebär att jag är utan sjukgymnast i nästa vecka och då har de den lustiga regeln att då måste jag betala, utanför patientförsäkringen (och därmed frikortet) liksom, för att göra samma övningar som om sjukgymnasten vore där. Visst just min sjukgymnast är inte där och kan inte vägleda mig. Men det är väl inte den enda sjukgymnasten?

Konstig regel.

Idag höll det på att gå åt pipan. Jag gör bl.a. en övning där jag ligger på golvet, på en matta, och så lägger jag upp fötterna på en sådan där gymboll eller vad de kallas, stora med luft i.
Och så ska jag lägga händerna på bröstet. Därefter ska jag upp med rumpan och knipa ihop stjärtmusklerna så bäckenregionen pekar mot taket så mycket det bara går.

En mycket stabiliserande övning. Massa muskler får jobba för att klara det där. Har noterat att jag liksom inte använder vänsterbenet lika mycket som högerbenet. Tänkte att jag skulle råda bot på det där.

Jag var millisekunder från en ordentlig kramp i någon muskel på vänster lårs insida.

Och i roddmaskinen, som ska ros med motstånd ”3” av 15 möjliga steg, i max två minuter och vila mellan minuterna, där höll jag på att spräcka en magmuskel. En av de där sexpacksmusklerna ni vet. Mina är vadderade, och syns inte, men de finns.

Inte illa att en kommer relativt hel från sjukgymnastiken.

Bokantikvariat
Var till Antikvariat X. Tänkte kolla om de hade några bra faktaböcker om insekter. Jag blev visad in i det innersta av lokalen, ett hörn, med travar av osorterade böcker…

Dum som jag var så lyfte jag ju en och annan bok för att se vad det var för bok som låg under. Det tog inte lång stund – jag blev genomsvettig.

Jag gick därifrån med fickboken ”Ut i naturen – 600 svenska växter och djur i färg”, ISBN: 91-86404-02-4. Den väger 157 gram och kostade mig 20 SEK.

Bildfixande
Idag har jag fixat till resterande bilder för gårdagen. Alla bilder på en gång: bilder.ngn.nu 9/7-08. Eller via inlägget ”Svettig Onsdag”, här nedan eller som föregående.

Hälsoläget
På morgonen kändes det bättre, rätt så hyfsat faktiskt.
Efter sjukgymnastik och besök på antikvariat X så skakade varenda muskel i kroppen.
Och nu, är det något bättre, igen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *