[english]Stressful Friday[/english][swedish]Stressig Fredag.[/swedish]

[english]The day starts, very well. Rainy weather, so I await some better weather, for a walk. I made up a plan ( I am WF today):
– Breakfast.
– Some computing.
– Relax.
– Lunch.
– Some tidying up (vacuum-clean and clean toilets).
– A Walk (if better weather).
– Some shopping (mostly food, maybe some candy?).
– Dinner.
– Some computing.
– Watch TV.
– Go to sleep.

That’s the plan. Her is the outcome:
– Breakfast.
– Some computing.
– Relax.
– Lunch.
– Start some tidying up vacuum cleaning. In this item I take it easy and slow, many coffee breaks. In one of this breaks I decide to upgrade my blog. In the morning I receive a message from my web host support that tell me to backup my files and data. And also to upgrade WordPress to the newest version 2.3.2. No problem I’ve done that with my local computer and all run fine. I deal with the backups. And then I log in to my domain to start the simple upgrade tool (Fantastico!). There was no one? I asked the support but get no rapid answer so I start to copy the needed files from my local computer to my domain. And I use the tool WebFolder.
It takes just a few minutes. Done. Press reload in the blog windows. It all gets blank white! ❓
What in h*ll! 👿
After some check it appeared that the tool have erased the whole blog. Totally blank :?. I start to copy each folder one by one, from my backups. It’s a lot of files! But I get no result, the blog window was still blank. It seems that the tool WebFolder still erased already copied files ❓ . I wrote a new message to the support at the web host and ask after a FTP application that can copy a entire structure. Before I receive the message I have found and installed a FTP application, SmartTFP Client 2.0 (the same as the support suggested later). I start to copy back (restore), my backup files again. And finally it starts up! 😀
And I get so sure so I start even the copy of the latest version of WordPress. And that get well that to! 😆
But this whole ”crash” steel some time, over 2 hours 😐 .
I made a quick finish with the vacuum cleaner. The clean of the toilets have to wait until tomorrow.
– Some shopping (mostly food, much candy!)
– Dinner and candy.
– Some computing (this).
– Maybe I watch some TV.
– Absolutely I go to bed.

❗ Today’s hint. Do not do any updates in the same time you tidying up. Do not make a quick tidying up finish. And skip the shopping afterwards:!:

My body is just now very tense.[/english]
[swedish]Dagen startade, väldigt bra. Regnigt väder, så jag avvaktar bättre väder, för en promenad. Jag gjorde upp ett schema (jag har FF idag):
– Frukost.
– Lite tid framför datorn.
– Avslappning.
– Lunch.
– Lite städning (dammsugning och rengöring av toaletter).
– En promenad (om vädret tillåter det).
– Handla lite (mest mat, kanske lite godis?)
– Kvällsmat.
– Lite tid framför datorn.
– Titta lite på TV.
– Gå och lägga mig.

Det var planen. Så här blev det:
– Frukost.
– Lite tid framför datorn.
– Avslappning.
– Lunch.
– Påbörjade lite städning, dammsugning. Här gäller det att ta det lugnt och försiktigt, många kaffepausar. I en av dessa pausar beslutade jag mig för att uppgradera min blogg. På morgonen hade jag fått ett meddelande från WebHotellets support om att det är smart att göra en backup och uppgradera WordPress, till senaste versionen 2.3.2, snarast. Inga problem, jag gjorde ju det med min lokala installation och allt rullar på utan problem. Jag satte igång att köra några backuper. Sedan loggade jag on till min domän för att använda ett snabbverktyg (Fantasico!). Det var borta? Jag frågade supporten men fick inget snabbt svar så jag staratde med att kopiera nödvändiga uppdateringsfiler från min lokala dator till min domän. Och jag använde ett verktyg kallat WebFolder. Det tog bara några minuter. Klart. Tryckte uppdatera i bloggfönstret. Fönstret blev alldeles blankt vitt! ❓
Va i h-e! 👿
Efter en del kollande så visade det sig att det s.k. verktyget hade raderat hela bloggen. Helt tom :?. Jag startade en kopiering, katalog för katalog, från säkerhetskopieringen. Det är en massa filer! Men jag fick inget resultat, bloggfönstret var fortfarande blankt. Det verkade som om verktyget WebFolder fortfarande raderade redan kopierade filer ❓ . Jag skrev ett meddelande till WebHotellets support och frågade efter en FTP-programvara som kunde kopiera hela katalogstrukturer. Innan jag fick deras svar, fann jag och installerade en FTP-applikation, SmartFTP Client 2.0 (samma som supporten föreslog, senare). Jag startade igen en tillbakakopiering (återställning), av mina säkerhetskopierade filer. Och så, till slut, det startade upp! 😀
Jag blev så självsäker så jag startade även uppgraderingen av WordPress. Och det gick också bra! 😆
Men hela den här ’kraschen’ stal en hel del tid, över två timmar 😐 .
Jag avslutade städningen med en snabbdammsugning. Toalettstädningen får vänta tills i morgon.
– Handla lite (mest mat, mycket godis!)
– Kvällsmat och godis.
– Lite tid framför datorn (den här).
– Kanske titta lite på TV.
– Absolut gå och lägga mig.

❗ dagens tipps. Gör inga uppdateringar samtidigt som du städar. Gör inga snabbstädningsavslut. Skippa handlandet efteråt ❗

Min kropp är just nu väldigt spänd.[/swedish]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *