[english]GM and the Swedish Government.[/english][swedish]GM och Regeringen.[/swedish]

[english]I can’t understand, or I will not understand, why the Swedish Government shall give money to GM? OK, it’s for research for the environments best. But, if the car producer will produce and sell cars so must it will be up to them to fit their product to the consumers need and the best for the environment.
Between the lines you can read about this in Swedish newspapers and it says that if the Swedish Government not contribute to this GM govern research so will GM close down their car companies in Sweden.
Isn’t that blackmail?

In my mind the Swedish central Government, the Regional Governments and the local Governments have done a lot of capital investments in infrastructure to make it easy for this car companies to have their production in Sweden.

And this huge global group GM is not lack of capital.

This, my friends, is how the capital market works. Set some press on Government with lot of money in your back and you get what you want. And the politics bend and curtsey and is full of gratitude that they can be helpful in such important matter.

I say: ’F**k Off!’

Start walking and biking!

Stop by big, heavy, expensive cars with a lot of (to much) horsepower and a max speed that reach almost three times the allowed maximum speed on all roads.

If reduce the horsepower to (?) max 100 and the max speed to (?) 140 km/h, would this reduce the discharge with (?) 50% (from that type of cars).

Boycott, big, heavy, powerful and to fast cars.
[/english]
[swedish]Jag kan inte förstå, eller jag vill inte förstå, av vilken anledning den Svenska regeringen ska ge pengar till GM? OK, det är för miljöforskning. Men, om bilproducenterna vill producera bilar så måste det väl vara deras sak att anpassa dem efter kundernas behov och för miljön.
Mellan raderna i pressen kan du läsa att om regeringen inte bidrar med dessa forskningspengar så kommer GM att stänga deras bilproduktion i Sverige.
Är inte det utpressning?

Så som jag ser det har Svensk regering, regionala landsting och kommuner gjort massor och lagt en massa kapital på investering i främst infrastruktur för att göra det lätt för bilföretagen att ha deras produktion i Sverige.

Och den här enorma koncernen GM har inte brist på kapital.

Det här, mina vänner, visar hur kapitalmarknaden arbetar. Sätt press på regeringen med en massa pengar i ryggen och du får vad du vill. Och politiker bugar och niger och är fulla av tacksamhet över att de kan vara så hjälpsamma i en så viktig fråga.

Jag säger: dra åt h-e!

Börja gå och cykla!

Sluta köp stora, tunga, dyra bilar med en massa (för många) hästkrafter och en maxhastighet som når nästan 3 gånger den maximalt tillåtna hasigheten på alla vägar.

Om hästkrafterna minskades till (?) 100 och maxhastigheten till (?) 140km/h, skulle detta minska utsläppen med (?) 50% (för den typen av bilar).

Bojkotta, stora, tunga, kraftfulla och snabba bilar.[/swedish]

2 svar på ”[english]GM and the Swedish Government.[/english][swedish]GM och Regeringen.[/swedish]

  1. Men man måste ju ändå säga att regeringen har hittat ett sätt få fram pengarna till GM, ett sätt man i.ofs har snott från den förra regeringen. Man skär ner på sjukvården såpass mycket att sjuka människor som ändå inte arbetar dör och då inte heller behöver sjukpenning. Två flugor på smällen alltså. Bra, eller?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *