[english]Almost free Wednesday.[/english][swedish]Nästan ledig onsdag.[/swedish]

[english]I feel better now. Now my inconvenience is like they were before I start the medical treatment with Saroten. So? What does the Saroten have for effect? On me.

I start, the day, soft with breakfast and the morning newspaper. I collect energy too takes a deep deal with my computer and some database trouble with my official blog.

Blog Trouble
The MySQL database crash, in the late yesterday.
I have to repair it. It was a little bit nervous because I don’t knowing how much damage the crash has cause. It appeared that it was only the last post that have been destroyed. And that one I have in a separate filed document.

Theoretical Homework
We get some tasks at yesterday’s course in stress managing.
– Which are my stress indicators?
– Practice ’trigger’ before meal.
– Practices relax.
– Some reading.
– Which physical activities I choose?
– Identify ordinary or special, big or small moments, ’grain of gold’.

The time rush away and it was time for my salad. After that I take a walk. And when i came back I take a relax moment (practical homework).

Blog Development
The rest of the day, in parts, I spend with some blog development. I now test how to, in a ’fine’ way, fix so a user (reader) can click on a text line and come to the previous or the next post. When you have a single page up. I think I get it quite well. But I wait with to transfer the solution to my real blog.
I also upgrade the engine of WordPress to version 2.3.2 on my local computer. After that I get some problems with the third column (right sidebar). It appears on the end of each page? After some ’digging’ I find a solution in a so-called style file.

So, folks now it’s time to go to bed.[/english]
[swedish]Det känns bättre nu. Nu är mina besvär på den nivån de var innan jag började ta Saroten. Så? Vad har Saroten för effekt? På mig.

Jag startade dagen mjukt, med frukost och tidningsläsande. Jag samlade kraft för att krafttag med min dator och något databaskrångel med min offentliga blogg.

Bloggproblem
MySQL-databasen hade krashat, sent i går kväll.
Den behövde repareras. Det var lite nervöst eftersom jag inte visste hur skadad den hade blivit av kraschen. Det visade sig vara endast det sista inlägget som hade blivit förstört. Och det hade jag sparat i ett dokument.

Hemläxa
Vi fick ju några uppgifter att göra från gårdagens stresshanteringsutbildning.
– Vilka är mina stressorer?
– Träna ’trigger’ inför måltid.
– Träna avslappning.
– Lite läsning.
– Vilka fysiska aktiviteter väljer jag?
– Ta fram förslag på vanliga eller ovanliga, stora eller små företeelser, guldkorn i vardagen.

Tiden rusade iväg och det var dags för sallad. Efter det blev det en promenad. Och när jag kom tillbaka blev det en stunds avslappning (praktikläxa).

Bloggutveckling
Resten av dagen, delvis, ägnade jag åt lite bloggutveckling. Jag håller nu på att testa, hur man på ett ’snyggt’ sätt, kan ordna till det så att bloggbesökaren (läsaren) kan klicka på en textrad för att komma till föregående eller nästa inlägg. När man är och kikar på ett enskilt inlägg. Jag tror nog att jag fick till det ganska snyggt. Men jag väntar med att överföra det till min riktiga blogg.
Jag uppgraderade också WordPress-motorn till version 2.3.2 på min lokala dator. Efter det fick jag problem med den tredje kolumnen (höger sidolist). Den dök upp längst ned på varje sida? Efter en hel del ’grävande’ hittade jag en lösning i en s.k. stilmallsfil.

Så, hör ni, är det tid att gå till sängs.[/swedish]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *