[english]Slow Sunday.[/english][swedish]Långsam Söndag.[/swedish]

[english]To day, a typical Sunday. My body is still slow so there is no much idea to even think about to do something.

But a walk, I feel I have to do. We, my wife and me, have some walks to choose between. To day the choice fall on a wood walk. We call it ”Lilla rundan” (Small Walk). Probably that depends on the fact that this walk is the shortest of our wood walks.

It was nice. Sun shine. Not so cold. We went up in the middle of a hunt. Dogs barking and gun shots. We hurry up our steps.

The rest of the day I be in a tired condition.

Just now (in this write moment) my wife go on with a search among all ours digital pictures, which is interesting for her, approx. 3000ea. We have totally over 10000ea but de most of them are mine animal and nature pictures.
We shall now choose pictures and let one of these photo company (extrafilm) on the net made one ore several photo books at us. When the wife is ready it is my turn. I made a photo book for 2006. So I have it a little bit easier. Or not? It was under the 2007 I took the most of my digital pictures.

How shall I be able to that?[/english]
[swedish]Idag, en typisk söndag. Min kropp är fortfarande långsam så det är ingen större ide att ens tänka på att göra något.

Men en promenad, kände jag att jag måste göra. Vi, min fru och jag, har ett antal promenadalternativ att välja bland. Idag föll valet på en skogspromenad. Vi kallar den ’Lilla rundan’. Troligtvis beror det på att det är den kortaste av våra skogspromenader.

Det var härligt. Solen sken. Inte så kallt. Vi hamnade mitt uppe i en jakt. Hundar skällde och gevärsskott hördes. Vi skyndade på våra steg.

Resten av dagen har jag befunnit mig i ett trött tillstånd.

Just nu (när detta skrivs) håller hustrun på med att gå igenom alla våra digitala bilder som är intressanta för henne, ca 3000st. Vi har totalt över 10000st men de flesta är mina djur- och naturbilder.
Vi ska välja bilder och låta ett sådant där fotoföretag (extrafilm) på nätet göra en eller flera fotoböcker åt oss. När hustrun är klar är det min tur. Jag gjorde en för 2006. Så jag har det lite lättare. Eller inte? Det var under 2007 jag tog de mesta bilderna.

Hur ska jag orka det?[/swedish]

2 svar på ”[english]Slow Sunday.[/english][swedish]Långsam Söndag.[/swedish]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *