[english]Confused Saturday .[/english][swedish]Förvirrad Lördag.[/swedish]

[english]The night sleep was irritating alike the previous night. Maybe some better.

After breakfast we take a nice walk. The snow hang in the air (and now it is raining). With the right clothes there was no problem to hold the raw cold away.

Look at the phone number presentation display and there was a mobile phone number, i do not regognize, then it came up to me, I have promise to be accessible on the am. There was some boy who should by our old winter tyre. (And I who was so tired…)
I call the number and I explanied that I now was at home. We made up that he should arrive. He came, he watched and he buy. So, now we get rid of the old tyre.

After that, I crashed in, to and on the bed – the coin was over.

Blog development
To day, I have fix with some minor funktions on the blog, correct some small problem. Now, I get in mind, another one…, I do that later…

Domain problem
Discover that it was not possible to see any pictures on My Home Page: ngn.nu. Just the pictures, abrupt stop.
So, it became a message to the support. Get a answer that says, that I, in the file .htaccess put the following: ”RewriteRule .*\.(jpg|jpeg|gif|png|bmp)$ – [F,NC]”.
I sent the message back: ”I?”, I even did not know that You could write something in that file and that I have no idea att all what that hawe for function.
But it is obviously bloody brilliant if You want to prevent not wanted access. But in what reason should I want to prevent to show My own pictures, on My own site?

Sent another message to the support and asked obout some more detalied information. E.g. who or what it is that is writing to this file (it is not Me) and what it mean, all the text inside the file. We will see what they answer. [/english][swedish]Nattsömnen var irriterande lik föregående natt. Kanske något bättre.

Efter frukost blev det en promenad. Snön hängde i luften (och nu regnar det). Med rätt kläder var det inga problem att hålla den ruggiga kylan borta.

Såg på nummerpresentatören att något mobilnummer ringt och då kom jag på att jag lovat vara tillgänglig på förmiddagen. Det var någon pojk som skulle köpa våra gamla vinterdäck. (Jag som var så trött…)
Jag ringde upp och förklarade att nu var jag hemma. Och vi gjorde upp att han skulle komma. Han kom, han tittade och han köpte. Så nu blev vi av med de gamla däcken.

Därefter störtade jag i säng – pengen tog slut.

Bloggutveckling
Har idag fixat med lite småfunktioner på bloggen, rättat till småfel. Nu kom jag på ett till…, gör det sedan…

Domänproblem
Upptäckte att det inte gick att se några bilder på min hemsida: ngn.nu. Bara bilder, tvärstopp. Så det blev ett meddelande till supporten. Får till svar att det beror på att jag i filen .htaccess lagt till följande: ”RewriteRule .*\.(jpg|jpeg|gif|png|bmp)$ – [F,NC]”.
Jag svarade: ”Jag?” Jag visste inte ens att man kunde skriva något i den där filen och inte hade jag en susning om vad den hade för funktion.
Men den är tydligen skitbra om man vill förhindra oönskad åtkomst. Men av vilken anledning skulle jag vilja förhindra att visa min egna bilder, på min egen hemsida?

Skickade en fråga till supporten om lite mer fylligare information. T.ex. vem eller vad det är som skriver iden där filen (det är ju inte jag) och vad det betyder som står där. Vi får se vad de svarar.[/swedish]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *