Gymnastiksal

Jag leder ju Friskis&Svettis BAS-jympa i en gymnastiksal. Den kallas Hagahallen. Och den ägs av Fridaskolan i Vänersborg.

Jag har noterat en rad märkliga omständigheter med den där gymnastiksalen.

Bland de första gångerna när jag kom dit så hade dörren in till bastun förstörts och så hade det brutits sönder en vägg så att ett stort hål var mellan damerna och herrarnas bastu – nu igensatt.

En annan gång var dörren in till damernas omklädningsrum helt söndersparkad. Hela handtaget var borta, det var liksom bara ett hål.

En gång var hela duschutrymmet och hela gympasalsgolvet täckt med knäckebröd.

Förra gången var det makaroner – okokta.

Och nu idag var det havregryn? Utöver på golvet i hallen och i duschen så hade också någon roat sig med att hälla havregryn i bastuaggregatet.

Någon ruggigt tuff och totalt intelligensbefriad person har dessutom med leriga skor försökt sparka sönder bastuväggen, in till damernas. Flisorna som bröts ur väggen har denne någon eller några sedan försökt få fyr på i bastuaggregatet.

Just det, vid ett annat tillfälle var hela anläggningen nedskräpad med kilovis av upplött toapapper. Alla avlopp var tillproppade.

Någon eller några roar sig, på sitt vis, någon gång innan vi kommer på onsdagar 17:30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *