Teknik (mer)

När det gäller bredbandsroutrar så stöter man ju på det här med ADSL t.ex. Så när jag nu stod inför valet att köpa trådlöst så dök det upp något som hette ADSL2+. Då kände jag att jag nog varit ifrån marknaden ett tag. Jag hade inte en susning om vad det innebar och vad försäljaren pratade om. Så då tog jag reda på lite. 

Grunden är xDSL och DSL står för: Digital Subscriber Line (digital kundlinje). 

Det där x:et byts sedan ut mot en (eller flera) bokstav som mer beskriver på vilket sätt tekniken används. 

A = Asymmetric, asymetriskt – olika. Innebär att du får snabbare fart på det du hämtar och långsammare på det du skickar. Ned = Download och upp = Upload. 
Farten varierar beroende på avstånd, linjekvalitet, operatörens kapacitet och vald teknik. Se längre ned (ADSL, ADSL2 & ADSL2+). 

S = Symmetric, symetrisk – lika. Samma fart både upp och ned. Här är farten i princip satt till ca 1,5 Mbit/sek (i bägge riktningarna). Avstånd på upp till 6 km. SDSL & HDSL är i princip samma sak. 

V = Very high-rate. Beroende på leverantör, linjekvalitet och rätt router så kan här erbjudas upp till 55Mbit/sek. (Ned). Avståndet (telejack-växelstation= linjesträckan) ska då inte vara längre än ca 300 meter. 

U = Uni. En teknik (Texas Instruments) som har en teoretisk total (upp+ned) fart på upp till 200 Mbit/sek. 

RA = Rate-adaptive. En teknik som känner av vilken tekniklösning som ska användas för att ge optimal (lovad) fart (Ned) 

ADSL, ADSL2 & ADSL2+ 
Vad skiljer då dessa åt? 
Jo – vilken nedladdningshastighet du kan få beroende på avstånd till s.k. växelstation. 

ADSL: upp till 8 Mbit/sek om avståndet är kortare än 3km. Det kan också gå vid upp till 9 km men då är det väldigt beroende på kvaliteten på koppartråden (i princip att den är lika tjock och att den inte kopplas om för många gånger) 

ADSL2: upp till 12 Mbit/sek. och då ska linjeavståndet inte vara längre än ca 180 meter. 

ADSL2+: upp till 25 Mbit/sek. och då ska avståndet inte vara längre än 1,5 km. Det kan också gå upp till 3,5 km och då beroende på linjekvaliteten. 

Farten s.k. uppströms är, om jag fattat det rätt, lika för de tre teknikerna: upp till 600-1000 Kbit/sek. 

Ska man nu köpa ADSL så kan man lika gärna köpa ADSL2+ priset skiljer i princip inte. Och ADSL2 är passé. 

(Matti, stämmer detta?) 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *