Rättsväsendet

Rätt&fel?
Nu har HD varit i farten igen och tolkat lagen till skyldiga förövares fördel, igen. Här har goda människor skapat en lag som tydliggör för lagvrängarna att det är och ska vara våldtäckt, i alla situationer, om en vuxen människa förgriper sig sexuellt mot ett barn.

Uppenbarligen har dessa goda människor misslyckats. Eftersom lägvrängarna i HD lyckats hitta kryphål i även en ny tydlig lag där i alla fall intentionen var tydlig.

Nu undrar jag tre saker:
1. Varför ska förövaren skyddas mer än offret?
2. Är det en samling pedofiler som sitter i HD?
3. Är de som ”skriver nya lagar” dumma i huvudet – som lämnar ”kryphål”?
Man kan ju alltid skriva: ”Finns någon annan lag som i någon del åsidosätter denna lag så gäller inte den lagen.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *