Mera Västtrafik:

I väntan på att Linda Jasniskij, Informationsansvarig Västtrafik Skaraborg, ska svara på min ePostförfrågan så kan jag ju publicera hela meddelandet jag fick från SLTF (Svenska Lokaltrafikföreningen). Och därefter några frågeställningar.

”Hej Nisse

Maria Rydström heter jag och ansvarar för vår Barometer för anropsstyrd trafik. Jag ska försöka svara på dina frågor, men vissa verksamhetsuppgifter måste du vända dig direkt till Västtrafik för att få då jag inte har tillgång till all data.

1. Ja, det är SLTF som har gett företaget Ipsos-Eureka i uppdrag att genomföra undersökningen. Ipsos anlitar i sin tur Intervjubolaget som står för själva intervjuerna. Jag bifogar ett infoblad med mer information kring upplägget.

2. Ja det sker via telefonintervjuer, se bifogad fil.

4. Urvalet slumpas fram ur datasystemet på beställningscentralen bland de som gjort en resa under dagen.

5. Antalet som intervjuas varierar runt om i landet. Idag finns 22000 intervjuer i vår databas. Västtrafik har totalt intervjuat 659 färdtjänstresenärer och 529 sjukreseresenärer. Under januari 2005 skedde 27 resp 25 intervjuer i Västtrafik.

6. Svarsfrekvensen totalt i landet är 63% för färdtjänstresenärer och 53% av sjukresenärerna. Den största delen av bortfallet beror på att vi har ett felaktigt telefonnummer eller att ingen svarar.

7. och 8. Se svar 5 och 6.

Fråga 9 och 10 har jag tyvärr ingen uppgift på utan du måste vända dig till Västtrafik.

Med vänliga hälsningar
Maria Rydström”

Jag har skickat ”svar” och bett om den bifogade filen som inte var bifogad i första meddelandet.

Frågor:
Angående svaret på fråga 1 skulle jag vilja fråga Västtrafik har Ni tillstånd för att lämna ut personuppgifter till tredjepart som sedan i sin tur lämnar det vidare och vidare igen? Det register Ni lämnar ut uppgifter från klassas som känsliga.
Ipsos-Eureka är ett analys & mediaföretag.
Och Intervjubolaget heter just så och arbetar med datainsamling i Norden.

I svar 5 refereras till totalsiffror. Under hur lång period? Hur många resor gjordes då av respektive restyp?

Och en fråga till: Hur många är det som slumpas fram, av respektivte restyp, via dator, per månad? För Västtrafiks räkning?

Nu börjar jag bli riktigt nyfiken på vad Linda Jasniskij har att meddela?

Ett svar på ”Mera Västtrafik:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *