Helheter och smådelar:

Individen – Helheten
Myndigheten – Smådelarna

Tänk dig en individs hela liv som en klockcirkel. ”Klockan är uppdelad i 120 ”bitar”. Varje bit är ett år. Att en människa skulle kunna leva 120 år är en realitet enligt många ”livsforskare”. Men, vi är ju realistiska, så vi ”streckar de sista 40 åren. Det får bli ”övertiden”. Vår ”klocka” är nu inställd på en inte omöjlig medellivslängd om 80 år.

Denna cirkel representerar ”en” människas HELHET.
För att göra det hela ytterligare komplext så lägger vi också på ett antal ”lager på lager”. Dessa lager är olika tjocka, för varje enskild individ. ”Lagren” representerar dels de möjligheter en person föds med och dels de behov personen har. Och som ni förstår så varierar ju behoven med åldern. Så varje ”lager” eller skikt variera i tjocklek beroende på i vilken ålder vi studerar vår individ.

Vi låter nu åren i ”klockan” representera 30 sekunder var. Ett liv motsvaras alltså av en timma. Och jag delar upp människan/individens ”åldrar” enligt följande, lite huller om buller:

Bebis (0-1): 30 sekunder
Förskoleålder (1-7): 3 minuter
Grundskolan (7-15): 4 minuter
Tonåren (13-18): 3 minuter
Gymnasiet (16-18): 1,5 minuter
Högre studier: (19-21): 1,5 minuter
Småbarnsförälder (kanske) (20-35): 7,5 minuter
Vuxen (18-65): 23,5 minuter
Ålderspensionär (65-80): 7,5 minuter

Vi tänker oss nu Elin 70 år, hon får ont i magen och söker sig till läkare på vårdcentralen. Hon får tid och konsultation. Det konstateras att hon måste röntgas så det skrivs remiss för magröntgen. Två veckor senare kallas Elin till röntgen, hon åker dit, röntgas och får åka hem igen. Sedan får hon vänta, i två veckor till. Då får hon en kallelse till doktorn på vårdcentralen, två veckor senare. Vi det besökte får Elin veta att hon har en cancer i tjocktarmen och måste opereras. Hon ska få en påse på magen. Elin åker hem igen. En månad senare får hon komma till operation. Allt går bra, inga infektioner och Elin rehabiliteras på ett positivt sätt. Efter bara någon vecka är Elin hemma igen. Såret måste dock ses till så hemtjänsten kommer regelbundet och tittar till Elins sår.

Här har nu något hänt som påverkar Elin resten av hennes liv, enligt ”vår klocka”, Elins sista 5 minuter. Hur lång tid var Elin ”i” sjukvården? Låt oss uppskatta:
Vårdcentralen: Väntetid 30 minuter + 15 minuter hos doktorn + 15 min väntan på provtagning + 10 minuter = 70 minuter.
Röntgen: 30 minuters väntan + kontrastdrickande 60 minuter + röntgen 15 minuter = 105 minuter.
Vårdcentralen: 30 min väntan + 15 min doktor = 45 minuter.
Operation + vård + rehabilitering: preop 12 timmar + operation 2 timmar + postop 6 timmar + vård 24 timmar + rehabilitering 4 dagar = 8400 minuter
Totalsumma: 8620 minuter (ca 6 dagar).
I vår ”klocka” motsvaras det av ca ½ sekund.

En ½ sekund av Elins 40 minuter, om vi antar att Elin lever tills hon är 80 år.
Elin är föremål för hemvårdens insatser resten av sitt liv, 5 minuter. Av dessa 5 minuter ägnas ca 6 sekunder fysiskt hos Elin.

De myndigheter och instanser som vi i Sverige idag har tillgång till och där flera av dem anser sig ha ”tabbe” på helheten tycker jag ska fundera på det här.

Av Elins totala 40 minuter är Hälso- och sjukvården involverade i hennes liv under 6,5 sekunder.
Ta sedan hänsyn till att det inte bara är en cirkel, det är en cylinder med en räcka kända och okända behov!

Vem är det som ”äger” HELHETEN?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *