Media:

————– ttela ————–
Ledaren:
Hörru, Håkansson och kompani! Är det verkligen ttela’s avsikt att ledaren uteslutande ska hänge sig åt politiskt pottpurri? Och att den politiska arenan uteslutande är liberal? Jag frågar fortfarande är det till övervägande del liberaler som bor i ttela’s utgivningsområde. Eller försöker sig tidningen på att vara en politisk kanal? Som vill påverka i en viss riktning? Den liberala?

Nyheter:
”Gömd utan hopp” är rubriken på första sidan. Och jag känner och förfäras och mår dåligt av hur illa insatt jag är i den här problematiken. Jag kan omöjligt veta något om alla dessa människors bakgrund och skäl till av vilken anledning de sökt sig till Sverige och sökt uppehållstillstånd. Många flera gånger. Jag vet inte hur det upplevs att tvingas gömma sig i ett land som egentligen INTE är ett hot? Utan man gömmer sig för att man är rädd för ”de andra länderna”. Eller för det land man flydde från.
Jag kan inte göra bedömningen om mina medmänniskor gör rätt som föregriper svensk lag och medvetet gömmer flyktingar.
Men jag har en del frågor där jag inte är riktigt säker på svaren.
Fråga: Om jag som flykting söker uppehållstillstånd i ett land och inte får det, vad är det då som driver mig att stanna kvar i det land som ratat mig? Utöver landet jag flydde från?
Svar: (Jag försöker resonera mig fram): Jag tror att det kan vara så att många redan ”vandrat runt” till alla länder som är möjliga flyktingmottagare, alla länder är ju inte det. Och då är Sverige sista utposten. Och det enda återstående alternativet är det s.k. ursprungslandet, det otänkbara alternativet.
Fråga: Man kan ju få uppehållstillstånd i Sverige på två sätt, tror jag. Jag kan söka som flykting och ange skäl för det (och hoppas på det bästa). Och jag kan söka som invandrare. Vad krävs i Sverige idag för att få invandra?
Svar: På migrationsverkets hemsida kan jag läsa att, i princip, får du uppehållstillstånd i Sverige om du innan du kommer hit har ordnat med arbete och arbetstillstånd.

Det borde ju vara ganska kört, eller hur? Om man nu inte har en mycket specialiserad kompetens eller som det står på migrationsverkets hemsida. Äldrebomen, i Sverige, kan kräva en ökad arbetskraftsinvandring.

Så, tillbaka till flyktingen.
Fråga: Vad är det för skäl som inte godkänns?
Svar: Om jag förstår migrationsverkets information rätt (jag rekommenderar ett besök på deras hemsida och där studera ’Frågor och svar’) så är det mer situationen och omständigheterna i samband med ”flykten” som har ett större avgörande, än skälen.

Jag väljer att bibehålla min tillit till migrationsverkets profession och brister den då anser jag att kompetensen och rutiner måste förbättras.
Jag vill också sända en tanke till alla de som ger sitt medmänskliga stöd till alla de människor som lever i ovisshet.

Roccad: Och serveringstillstånd. Helt rätt! Företag (som inte sköter sina betalningar) ska inte särbehandlas. Regler är regler.

DigitalTV: Tjänar verkligen vi tittare på detta? Blir det bättre kvalitet? Det finns väl i princip ingen reklamfri TV-kanal idag? Är TV-licensen försvarbar i det läget? Och speciellt nu när digitalTV införs. Ska TV-licensen fasas ut?

Insändare:
G.A. Vill att privata vårdcentraler ska behandlas som vilken offentlig primärvårdscentral som helst? Har ”man” nu gett sig ut i den privata verkligheten då ska man väl också anamma de spelregler marknaden har? Vad tror folk? Att det ”privata” är något ”gull-i-gull” som har som enda uppgift att vara trevliga och vilja alla det bästa? Må så vara, men då kostar det och då tas det risker.

Joakim Lundqvist och alla andra cyklister: Ok, Ni kan välja själva. Det är ert huvud. Men när Ni ligger där på akuten och är i ett stort vårdbehov som sannolikt kommer att kosta en helsikes massa pengar. Doktorn står där och funderar: ”Hade den här använt hjälm så …”.
Vill Ni som väljer bort cykelhjälmen att doktorn i det läget ska tänka: ”Ja ha, den här får skylla sig själv. Ingen hjälm , aktivt val. Vi gör minsta möjliga och sparar pengar.”?
Det är ett resonemang som i alla fall jag inte vill ha.
Oftast är det så att vi faktiskt inte kan säga: ”Det är min kropp, den bestämmer jag över!” Det individuella ansvaret sträcker sig längre än ”bara inom min kropp”.

Serier:
Usch va svårt! Verkligen C-nivå (nedåt). Pokalen går idag till LABAN.
———————————–
Allt jag gör får konsekvenser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *