Lite av varje

Hunden:
Var ute och rastade hunden. Vi gick på en grässtig utmed Johannesbergsvägen och kom ut mot en cykelväg, då ser jag i ögonvrån ett rådjur komma utstörtande från en villatomt, över cykelvägen och ut på en gräsbeklädd mark som används som fotbollsplan. Eftersom jag har hunden lös, säger jag ”skarpt”; ”Stanna!” Och hunden tvärnitar? Jag säger också ”Sitt!” Och hunden sätter sig ned?
Hon stirrar stint rakt fram. Hon vet att när hon får kommandon på det där sättet är det något hon inte får springa fram till och alltså blir hon vansinnigt nyfiken på vad det är som hon inte får springa till. Eftersom hon var på väg rakt fram måste det som hon inte ska fram till befinna sig rakt fram. Hon stirrar följaktligen rakt fram. Jag förstärker situationen genom att säga ”Stilla!”. Och hon är stilla.
Rådjuret fortsätter sin rusning och blir synlig för oss snett fram åt vänster. Jag ser rådjuret och rådjuret ser oss. Hunden ser ingenting för hon fortsätter stirra rakt fram för att upptäcka vad hon inte får gå fram till. Rådjuret står lite bredbent, skälvande och osäker, fattar sitt beslut och byter riktning lite grann och försvinner bakom några långsträckta buskar.
Jag går upp på cykelvägen och ”kommenderar”; ”Hit!” och ”Fot!” och så går vi över vägen. Jag sneglar åt vänster och ser rådjuret fortsätta sin rusning, nu över vägen och in i den skyddande skogen. Hunden fattar fortfarande ingenting. Vi kommer över vägen och jag ”kommenderar”; ”Varsågod!” och pekar framåt med handen. Det betyder att hon får springa fritt på den sida av vägen jag pekar på.
Ibland är de, hundarna, inte med för fem öre och andra stunder ser de, hör, luktar och förnimmer saker som i alla fall jag inte med bästa vilja i världen kan upptäcka.

Dokumentation:
Har ”jobbat” med dokumentationen av min ”sjukhistoria”. Jag avvaktar med att ”publicera” det senaste. Jag väntar på en kopia på ett remissvar.

Motion:
Idag är det ju tisdag, igen. Och då kräver traditionen att jag är värd på Friskis&Svettis kl 19:00-20:00 på Onsjö i skolans jympasal. Hoppas att allt är OK, med tanke på att det nyligen varit inbrott.

Bastu:
Som vanligt kommer jag att släpa mig till den livgivande bastun efter jympan.

Friskt vågat hälften vunnet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *