God Dag!

Alkoholstatistik:
Har ägnat en hel del tid åt att jaga färsk statistik angående alkoholrelaterad dödlighet i Sverige och i Frankrike. Den allra senaste går inte att nå, gratis. Så jag får nöja mig med åren fram till 2001.

Jag har hittat följande; källa Eurostat (http://epp.eurostat.cec.eu.int), och jag har tittat på siffror mellan 1996 och 2001.
[OBS! notera att detta är reviderat se: 2005-aug-31, Alkoholpolitisk debatt:]1996 dog det 336 män i Sverige pga kronisk leversjukdom (i de allra flesta fallen är det skrumplever. I SCB’s statistik för detta år redovisas talet 336 som antal döda i skrumplever). Motsvarande siffra för Franska män var då 6599.
Räknar vi fram hur stor andel av de totala dödsfallen detta är får vi 0,12% för Svenska män och 2,38 % för Franska män.
Fransmännen hade 1996 ca 20 ggr högre dödlighet.
Tittar vi på 2001 är motsvarande siffror; 371 döda för Svenska män och 6174 för Franska män.
Och omräkna till andelar får vi; 0,13% för Svenska män och 2.22% för Franska män.
2001 var dödligheten för Franska män ca 17 gånger högre än för Svenska män. Sverige ökar och Frankrike minskar. En trend? Vi får se.

Räknar vi in döda pga alkoholmissbruk får vi 0,23% av totala antalet döda män 2001 och motsvarande siffra för Franska män är 3,13%. Dödligheten i alkoholrelaterad sjukdomarna (alkoholmissbruk och leversjukdom) blir då 13,6 gånger högre för Franska män än för Svenska.

Det är den här typen av siffror som oroar mig. Vill vi ha 13 gånger mer alkoholrelaterade sjukdomar? Eller, vi kan spekulera, rent hypotetiskt, vill vi ha 13 gånger högre alkoholproblematik?

Debatt:
Nu har jag ”härjat” och debatterat på ”Aftonbladet – Diskutera”. Mest är jag inne på alkoholpolitiken och där argumenterar jag för närvarande med alkoholliberalen ”PG”. Passade också på att ”tycka” lite om EU och Feminismen.

Hälsa:
Nu börjar det närma sig jympa med Friskis&Svettis samt därpå välgörande bastu.

Lev Gott!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *