Religion/Gaza

Vad handlar bosättningarna i Gaza-remsan egentligen om?

Var egentligen huvudfrågan. Det föddes dock en hel del följdfrågor som t.ex. Vad är Palestina och Israel? Var kom Judendomen ifrån? Vilken betydelse har/hade Kristendomen och Islam? Vad grundar sig ”bråket” i egentligen?

Flera av frågorna ovan har jag inget svar på men jag redogör för det jag kunnat få reda på, så som jag uppfattat det.

Fakta är att orosområdet det handlar om består mer eller mindre av hela eller delar av länderna; Syrien, Irak, Libanon, Israel med det ockuperade Palestina (Gazaremsan och Västbanken), Jordanien och Egypten.

Och det har varit emellanåt omänskligt oroligt i nu över 3000 år!

Studerar man den Bibliska historien, både den Judiska (Tanach) och den Kristna (Gamla Testamentet) så börjar det hela med att Moses får Guds order om att föra Guds barn (Judarna) till Jerusalem och det förlovade landet Kanaan (Palestina). I första hand för att rädda Judarna från det Egyptiska slaveriet. Detta sker ca 1200 fKr.

Nu är det ju lite svårt detta med Bibliska historien. Ska man tro på den eller inte? Jag resonerar så här; för att få en förståelse för det som utspelas i Mellanöstern idag så måste jag utgå från den Bibliska historien. Sann eller legend är i sammanhanget mindre betydelsefullt.

Det har avgörande betydelse för folken som bebor Mellanöstern. De som är Kristna, Judiska och Islamister.

Min första slutsats är att det är ett Religionskrig. Tro står mot tro. Även om det är samma Gud. Och det är Jerusalem som är en slags ”kärna”. Och att det är Israel som är det ockuperande landet.

Ca 1000 fKr invaderar Judarna dåvarande Palestina som då bebos av Filistéer (arabiska sjömän). När Kung Salomon dör, 922 fKr, delas riket upp i två delar norra (Israel) och södra (Juda). Israel erövras 722 fKr och Juda 587 fKr. Därpå följer en massa återerövringar och erövringar av området.

Fyra viktiga religiösa händelser utkristalliseras under perioden 1000 fKr – ca 135 eKr.

  1. Kung Salomon låter uppföra Templet, i Jerusalem, någon gång före 922 fKr.
  2. 145-63 fKr är Israel en självständig Judisk stat, igen.
  3. Efter ett misslyckat återerövringsförsök, 70 eKr, straffas Judarna med att Templet rivs. Kvar blir ”klagomuren”. ”Templet” ersätts numer av Synagogorna.
  4. Efter ett nytt misslyckat återerövringsförsök, 135 eKr, straffas Judarna med att inte få bo i Jerusalem.

Från ca 135 eKr till ca 1948 eKr är regionen utsatt för så gott som ständiga krig mellan framför allt Kristna och Judar.
På 1600-talet ”erkänns” Judendomen som en Gudstro av Kristendomen. Före det ansåg Kristna att Judarna var djävulens anhang. På 1800-talet ”svänger” det dock igen och den Kristna förföljelsen av Judarna tar ny fart.

1948 staten Israel återuppstår.

1988 utropas den Palestinska staten av PLO och erkänns av vissa länder. Nuvarande Palestina består av Gazaremsan och Västbanken.
Det historiska Palestina, 100 eKr, ansågs bestå av; Syrien, Israel (inklusive ockuperade områden), delar av Libanon samt delar av Irak (Mesopotamien).

Nuläget är att Gazaremsan och Västbanken är ockuperat område, av Israel.

Idag (2004) befolkas Israel av ca 76% Judar och 20% Araber (inklusive Kristna och Druser).

I Gazaremsan finns vissa skyddade, av Israel, områden där ”bosättare” har tillåtits bo och leva. Dessa ”bosättare” är Israeliska Judar.

Nu i augusti 2005 har Israel ”gått med på” att avhysa dessa Judiska Israeliska bosättningar från Palestinsk område, i Gazaremsan.

Och så mitt alldeles egna personliga tyckande; nog tycker jag att Palestina har rätt och att Israel och Judarna får backa.

Huvudsakliga källor:
Judendomen [not; 15/2-2011: länken funkar inte]
Antisemitismen
Uttåget ur Egypten
Wikipedia
Palestinagrupperna [not; 15/2-2011: länken funkar inte]

Phu!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *